CHƯƠNG i KHẢO sát VI điều KHIỂN PIC 16f877a

14 18 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:48

CHƯƠNG I KHẢO SÁT VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A I_ SƠ LƯỢC VỀ PIC 1616F877A I.1 Các thông số kĩ thuật vi điều khiển PIC 16f877a vi điều khiển thuộc họ PIC 16fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20MH vớ chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14bit Bộ nhớ dử liệu 368byte RAM Bộ nhớ dử liệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte Số Port I/O với 33 pin I/O Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1.000.000 lần Dử liệu nhớ EEPROM lưu trử 40 năm Nạp chương trình mạch nạp ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua chân Chức bảo mật chương trình Có thể hoạt động nhiều ossilokop Các đặc tính ngoại vi bao gồm khối chức sau: Timer 0:bộ đếm 8bit với chia tần bit Timer 1:bộ đếm 16bit với chia tần số, thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ ngủ Bộ đếm 8bit với chia tần số, postcaler Hai capter/so sánh/điều chế độ rộng xung Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP, SPI I2C Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit địa Cổng giao tiếp song song PSP với chân điều khiển RD, WR, CS bên I.2 Sơ đồ chân I.3_Cấu trúc bên vi điều khiển PIC 16f877a I.3.1_ Sơ đồ khối I.3.2_ Tổ chức nhớ Cấu trúc chương trình pic 16f877a bao gồm nhớ chương trình (program memory) nhớ dử liệu (data memory) I.3.2.1Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ chương trình PIC 16f877a nhớ flash, dung lượng nhớ 8K word phân thành nhiều trang (trang đến trang 3) Như nhớ chương trình có khả chứa 8*1024=8192 lệnh Để mã hóa địa 8K word nhớ chương trình, đếm chương trình có dung lượng 13bit (PC
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG i KHẢO sát VI điều KHIỂN PIC 16f877a , CHƯƠNG i KHẢO sát VI điều KHIỂN PIC 16f877a , CHƯƠNG i KHẢO sát VI điều KHIỂN PIC 16f877a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay