Đồ án điều khiển thiết bị điện gia đình

8 35 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:47

Bộ Công Thương Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Khoa Điện Tử - Tin Học Đồ Án Tốt Nghiệp Đề Tài: Điều Khiển Và Giám Sát Thiết Bị Điện Gia Đình GVHD: Nguyễn Phú Quới SVTH : Phạm Thanh Hiếu Phan Thanh Liêm Lớp : CĐĐT06 Tp Hồ Chí Minh, Tháng / 2009 Điều Khiển Và Giám Sát Thiết Bị Điện Gia Đình Nhiệm Vụ: + Điều Khiển: - Bật tắt điều chỉnh điện áp thiết bị thông qua máy tính - Cài đặt thời gian hoạt động thiết bị + Giám Sát: - đo nhiệt độ - cài đặt khoảng nhiệt độ giới hạn, tự động điều chỉnh nhiệt độ cách tác động vào thiết bị mà người sử dụng cài đặt + Lưu trữ liệu trình + Giao diện dễ sử dụng Sơ Đồ KhốiMáy Tính Khối giao tiếp Max232 Khối Xử Lý Trung Tâm PIC 16F877A Khối Kích Tải Khối Điều Chỉnh Điện Áp Tải Khối Đo Nhiệt Độ Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Nhiệm Vụ: - Tiếp nhận lệnh điều khiển từ máy tính, xử lý thực điều khiển thiết bị - Tiếp nhận tín hiệu từ khối đo nhiệt độ, thực trình xử lý truyền liệu lên máy tính Khối Max232 RxD_PC 14 TxD_PC 13 16 Nhiệm U1 T1OUT R1IN C1+ áp C1- R2IN T2OUT R2OUT 10 15 C2 J1 C4 10u CON2 C2- T2IN V+ gnd PIC C2+ 10u To_Pin_C7_PIC 11 To_Pin_C6 T1IN Vụ: tạo tương C1thích mức điện với cổng Com máy tính VCONNECTOR DB9 12 R1OUT vcc P1 VCC C5 10u MAX232 10u VCC C3 10u Khối Max232 Khối Kích Tải Khối Kích Tải V C C = 5V Khối Đo Nhiệt Độ R 1K P in A LM 335 V R 10K AC LS1 J4 Khối Điều Chỉnh Điện Áp 2 T R IA C k ic h R6 68K R ELAY SPD T D IA C LS2 J5 2 LAMP 683 R ELAY SPD T k ic h Khối Điều Chỉnh Điện Áp .. .Điều Khiển Và Giám Sát Thiết Bị Điện Gia Đình Nhiệm Vụ: + Điều Khiển: - Bật tắt điều chỉnh điện áp thiết bị thông qua máy tính - Cài đặt thời gian hoạt động thiết bị + Giám Sát: - đo nhiệt... Tải Khối Điều Chỉnh Điện Áp Tải Khối Đo Nhiệt Độ Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Nhiệm Vụ: - Tiếp nhận lệnh điều khiển từ máy tính, xử lý thực điều khiển thiết bị - Tiếp nhận... độ - cài đặt khoảng nhiệt độ giới hạn, tự động điều chỉnh nhiệt độ cách tác động vào thiết bị mà người sử dụng cài đặt + Lưu trữ liệu trình + Giao diện dễ sử dụng Sơ Đồ KhốiMáy Tính Khối giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án điều khiển thiết bị điện gia đình , Đồ án điều khiển thiết bị điện gia đình , Đồ án điều khiển thiết bị điện gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay