Đồ án tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược phẩm hoàng hà

20 17 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:47

Chuyên đề tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty dược phẩm Hoàng Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Lời mở đầu Phần I: Tổng quan Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng .3 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Đặc điểm công tác kế toán Công ty 11 Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng .18 I Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 18 Nguyên tắc lế toán chi phí sản xuất 18 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 19 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 20 II Kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty 21 Kế toán tập hợp chi phí NVL 21 Kế toán tập hợp chi phí NCTT .33 Kế toán tập hợp chi phí SXC 40 4.Thực tế công tác tính Giá thành sản phẩm 46 Phần III: Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 48 I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 48 ưu điểm: 48 Nhược điểm .50 Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp II Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 52 1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty: .52 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: .53 Kết Luận Lời nói đầu Các sản phẩm y dược nhu cầu thiết yếu đời sống người Nó không đáp ứng nhu cầu xã hội mà tạo lập nguồn thu lớn cho ngân sách Các sản phẩm y dược không bó hẹp phạm vi đất nước mà ngày mở rộng thị trường quốc tế Vì thế, ngành y, dược ngày chiếm giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Cùng với phát triển đất nước, Công ty Dược Phẩm Hoàng doanh nghiệp thuộc ngành y, dược thực tốt vai trò Cũng doanh nghiệp khác nước bên cạnh hướng đắn, Công ty Dược phẩm Hoàng cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp phẩm Bởi giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, đồng thời phản ánh xác hiệu việc quản lý sử dụng chi phí kỳ Nhận thức điều nên thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán Công ty Dược phẩm Hoàng Hà, sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà” Đề tài thực phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo gồm ba phần : Phần I: Tổng quan Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Mặc dù cố gắng nghiên cứu học hỏi thời gian nghiên cứu khảo sát không nhiều kiến thức hạn chế nên viết nhiều thiếu sót Kính mong nhận dẫn thầy cô giáo ý kiến đóng góp chân thành bạn để Đề tài hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn GVHD Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành đề tài Tôi xin cảm ơn cô chú, anh chị phòng kế toán Công ty Dược phẩm Hoàng nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập công ty Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp Phần I: Tổng quan Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Trong kinh tế có nhiều biến động nước ta, thị trường diễn hoạt động trao đổi- mua bán với nhiều mặt hàng cạnh tranh khốc liệt Cùng với đổi kinh tế nước ta, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng đời dần chiếm lính thị phần kinh tế quốc dân Hiện Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng kinh doanh sản xuất với nhiều mặt hàng kinh doanh mặt hàng kinh doanh chủ yếu thuốc chữa bệnh Hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty hoạt động kinh doanh Thương mại hoạt động sản xuất phụ Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng thành lập theo số 01012012394 ngày 29 tháng 04 năm 2000 Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường biến đổi kinh tế mở Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mở, lớn rộng Tuy nhiên bối cảnh đổi đất nước, doanh nghiệp phải đối phó với nhiều khó khăn, trở ngại thách thức lớn nhiều mặt, cộng thêm khó khăn điều kiện vốn đầu tư, sở vật chất công ty có phòng làm việc Trung tâm thông tin tư liệu, nhà xưởng sản xuất máy móc, thiết bị Từ Công ty phải huy động tiềm lực cán công nhân viên có khả kinh tế, tài có bề dầy kinh nghiệm, có lĩnh vực chuyên môn có tay nghề cao cho Công ty vay vốn để đổi khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp Đến Công ty trải qua năm phát triển đà hội nhập nền công nghiệp hoá đại hoá, công nghiệp hoá đại với quy mô lớn với đầu tư thêm vốn trang thiết bị vào sản xuất để mở rộng sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị phần thị trường mở tỉnh phía bắc phía Nam Ngoài công ty mở rộng sản xuất trang thiết bị y tế Công ty lấy tên giao dịch đối ngoại Hoàng PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Trụ sở 82 ngõ Thịnh Hào -Tôn Đức Thắng- Đống Đa- Nội Công ty Dược Phẩm Hoàng doanh nghiệp sản xuất với ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Kinh doanh dược phẩm - Mua bán Mỹ Phẩm - trang thiết bị y tế - Trồng nguyên liệu Dược - Dich vụ chuyển giao công nghệ lĩnh vực dược - Sản xuất thuốc y học cổ truyền - Kinh doanh Dược phẩm Từ bắt đầu thành lập Công ty có tư cách pháp nhân, kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh thực chế độ hạch toán độc lập, sử dụng dấu riêng, mở tài khoản Ngân Hàng theo quy định cuả Pháp Luật hoạt động theo điều lệ Công ty Dược Phẩm Hoàng Luật Doanh nghiệp Hiện tổng số lao động công ty có 60 người số người có trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp ngành Dược chiếm tỷ lệ cao số nhân viên có trình độ kinh tế Còn lại công nhân trực tiếp sản xuất Có thể đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua tiêu kinh tế sau: Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp Một số tiêu kinh tế chủ yếu Công ty Chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn vốn kinh doanh đồng Doanh thu bán hàng Tổng quỹ lương đồng đồng Thu nhập bình quân đồng/ người Năm 2004 1.063.260.00 Năm 2005 1.376.177.418 4.589.875.00 62.120.000 8.638.167.600 70.320.000 1.052.000 1.172.000 TSCĐ / tổng Tài sản % 84,5 80,9 TSLĐ/ Tổng TS % 58,8 45,,7 Nợ phảI trả/ Tổng nguồn vốn % 96,3 97,8 NVCSH/ tổng NV % 3,7 2,3 Khả toán hành Lần 1,2 1,1 Khả toán nợ dài hạn Lần 4,3 2,1 Khả toán nhanh Lần 2,5 Khả toán nợ dài hạn Lần 1,4 Tỷ suất LNTT doanh thu % 0,1 Tỷ suất LNST doanh thu % 0,009 Tỷ suất LNTT tổng TS % 0,2 0,1 Tỷ suất LNST doanh thu % 0,2 0,25 Tỷ suất LNST NVCSH % 11 Trong năm qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty có tuổi đời trẻ, Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng có tiến đáng kể Từ chỗ suất lao động thấp thu nhập đời sống công nhân viên công ty gặp khó khăn cộng thêm sở vật chất thiếu đồng Nhưng tập thể cán công nhân viên toàn Công ty cố gắng đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp đến công ty dần vào ổn định ngày phát triển quy mô lẫn chất lượng sản xuất Với trang thiết bị máy móc nâng cấp cải tiến, đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, bước đột phá công nghệ chất lượng giá thành sản phẩm, dần tăng doanh thu để đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên tạo niềm tin cho người, thu hút nhiều khách hàng tăng tích luỹ mở rộng sản xuất, bên cạnh Công ty có đội ngũ có chuyên môn ngành Dược cao đảm bảo chất lượng sản phẩm làm mạnh công ty lợi để Công ty nâng cao thị phần thị trường tìm kiếm thêm bạn hàng tiềm để cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt hiệu cao Đó thuận lợi để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công ty bên cạnh Công ty gặp khó khăn việc liên tiếp đời công ty, xí nghiệp sản xuất mặt hàng tân dược làm cho giá khách hàng công ty bị giảm sút phân chia tỷ lệ hoạt động lĩnh vực thuốc bị dàn mỏng cạnh tranh ngày mạnh mẽ, việc ký kết hợp đồng ngày gặp nhiều khó khăn Vì phương hướng cho hoạt động lãnh đạo hoạt động sản xuất Công ty công việc vô cần thiết để giữ vững vị Công ty tương lai Vì vậy, Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng đề phương hướng sau: - Phát huy thành tích đạt năm trước để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường ngày phức tạp, đồng thời phải đầu tư theo chiều sâu công nghệ thiết bị tiên tiến thực đồng hoá dây chuyền sản xuất: - Liên kết tổ chức kinh tế ứng dụng công nghệ - Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, giữ vững nhịp độ sản xuất, tăng trưởng kinh tế, tích cực việc hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời lĩnh vực quảng bá sản phẩm thị trường - Thực đường lối sách Đảng nhà nước kịp thời bên cạnh đổi tư dám nghĩ dám làm sở pháp lý vững vàng thời kỳ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Chức nhiệm vụ sản xuất Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp * Chức năng: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng chức sản xuất mặt hàng thuốc chữa bệnh, chủ yếu hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu hoạt động sản xuất phụ * Nhiệm vụ sản xuất: Cũng hầu hết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng có trình phát triển không ngừng để tồn khẳng định vai trò quan trọng kinh tế Trước từ thành lập Công ty chuyên mua bán thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán tỉnh phía bắc số tỉnh phía nam Đối tượng kinh doanh chủ yếu trao đổi mua bán với công ty, xí nghiệp dược khác, xí nghiệp… Hàng năm Công ty thực tiêu kế hoạch đề cụ thể hợp đồng kinh tế Ngoài Công ty thực tiêu số mặt hàng chủ yếu làm thuốc, đồng thời vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, nuôi trồng, thu hái, chế biến dược liệu nước Công ty kết hợp mô hình kinh doanh công nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại thuốc chữa bệnh đông tây y xuất nhập Các mặt hàng Công ty kể sản xuất lẫn mua phân xưởng ngày phong phú đa dạng đầy đủ chủng loại thuốc Bên cạnh đó, nguồn hàng thuốc quý trọng khai thác, thị trường hoạt động kinh doanh Công ty ngày mở rộng Tuy nhiên ngành nghề kinh doanh chủ yếu đem lại doanh thu cho công ty sản xuất kinh doanh Dược phẩm, trang thiết bị y tế công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng có phân xưởng sản xuất riêng biệt gồm: - Phân xưởng thuốc viên : Nhiệm vụ chủ yếu sản xuất mặt hàng thuốc viên - Phân xưởng đông dược: Nhiệm vụ sản xuất mặt hàng thuốc đông dược - Phân xưởng hoá dược: chuyên sản xuất để chiết xuất mặt hàng chống sốt rét Do mặt hàng thuốc mặt hàng đặc biệt, liên quan đến sức khoẻ người nên quy trình sản xuất có giai đoạn phải đảm bảo khép kín vô trùng Đặc biệt sản phẩm thuốc viên, đơn vị phải xác đến miligam, mililit lại có giá trị lớn, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn dược phẩm Việt Nam Trong phân xưởng sản xuất phân xưởng sản xuất thuốc viên phân xưởng có sản lượng sản xuất lớn cả, phân xưởng đông dược hoá dược công việc sản xuất chưa đều, sản lượng sản xuất nhỏ Mỗi loại thuốc đề có quy trình sản xuất khác Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Chuyên đề tốt nghiệp có tiêu chuẩn kỹ thuật quy định ngành khác Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên quy trình sản xuất điển hình, rõ ràng qua khâu nên sâu nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ phân xưởng sản xuất thuốc viên Cụ thể qua giai đoạn sản xuất: + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất + Giai đoạn sản xuất + Giai đoạn kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm Sau sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất số sản phẩm phân xưởng: * Quy trình công nghệ chiết xuất hoá chất : Xử lý Nguyên vật liệu Đóng gói thành phẩm Nhập kho thành phẩm Cô đặc Chiết xuất Tinh chế Kiểm nghiệm Sấy khô * Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên Nguyên vật liệu Xay rây Nhập kho thành phẩm Pha chế Đóng gói thành phẩm Cốm sấy khô Kiểm nghiệm bán thành phẩm Kiểm nghiệm Dập viên ép vỉ Làm ấm, ủ Rút dịch * Quy trình công nghệ bổ bổ sâm: Nguyên vật liệu Nguyễn Thị Huệ – KTB Thái, xay GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 10 Chuyên đề tốt nghiệp Từ doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, năm qua doanh nghiệp phát triển quy mô chất lượng, bạn hàng ngày tăng, công ty mở thêm văn phòng đại diện, tham gia liên doanh liên kết với đơn vị khác Hơn sách thuế ban hành đảm bảo hạch toán đầy đủ mà không bị trùng sót thuế, doanh nghiệp khai thác triệt để khả hoạt động máy móc thiết bị, tiết kiệm vật tư, đẩy mạnh tăng suất lao động, đầu tư sửa chữa máy móc trì sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, bước hạ giá thành, thu hút khách hàng, tăng tích luỹ mở rộng sản xuất Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty dược phẩm Hoàng * Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Dược phẩm Hoàng Bộ máy quản lý công ty bao gồm nhiều phận, phận có quan hệ chặt chẽ với nhau, phân thành khâu, cấp quản lý với chức quyền hạn định nhằm thực mục tiêu Bộ máy tổ chức công ty thực theo mô hình quản lý trực tiếp tập trung nên Ban Giám Đốc công ty nắm tình hình sản xuất kinh doanh cách kịp thời, tạo điều kiện giúp Giám Đốc Công ty thấy rõ thực trạng công ty * Sơ đồ máy Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà: Giám đốc Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh Khối sản xuất Nguyễn Thị Huệ – KTB Xưởng Đông Xưởng thuốc Xưởng hoá GVHD: THS Bùi THị Minh Hải Phòng kiểm Phòng kinh Phòng xuất 11 Ban bảo vệ Chuyên đề tốt nghiệp Ghi : Quan hệ đạo Quan hệ cung cấp * Chức nhiệm vụ cụ thể phòng ban sau : - Giám đốc: Là người đứng đầu máy công ty, chịu trách nhiệm cao nhất, người đại diện cho cán công nhân viên công ty Quản lý điều hành hoạt động chung công ty, giám đốc điều hành trực tiếp phòng xuất khẩu, phòng kế toán phòng tổ chức hành - Phó Ciám đốc : Là người giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc điều hành công việc giám đốc giao phó - Phòng Kế hoạch kinh doanh : Do phó giám đốc kinh doanh trực tiếp làm trưởng phòng điều hành toàn hoạt động kinh doanh công ty hàng nhập ngoại, hàng mua hàng bán, giao kế hoạch sản xuất cho phân xưởng, quản lý hệ thống kho hàng, lập kế hoạch mua bán hàng hoá - Phòng Kế toán : Đảm nhiệm chức hạch toán kế toán, tạo nguồn vốn kinh doanh, giúp giám đốc thấy rõ hoạt động kinh tế công ty, sở giúp giám đốc phân tích hoạt động kinh tế - Phòng Xuất : Có nhiệm vụ thăm thị trường nước, hàng ngày nắm bắt tỷ giá hối đoái để điều hành mặt hàng xuất khẩu, nhanh chóng triển khai hợp đồng xuất ký kết - Phòng Tổ chức hành : Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc vấn đề nhân Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 12 Chuyên đề tốt nghiệp - Phòng Kỹ thuật kiểm nghiệm : Có nhiệm vụ kiểm tra giám sát sau kiểm nghiệm tất mặt hàng kể hàng tự sản xuất lẫn hàng mua về, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Dược điển Việt nam quy định, đồng thời nghiên cứu mặt hàng mới, mẫu mã mới,… Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty Công ty TNHH dược phẩm Hoàng có phân xưởng sản xuất địa điểm địa bàn Nội Do phân xưởng địa điểm nên quản lý đạo sản xuất thống thông tin sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng kịp thời Công ty áp dụng mô hình kế toán theo hình thức tập trung Nghĩa toàn tập trung phòng Kế toán, phận Kế toán riêng biệt mà có nhân viên Kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn thực kế hoạch ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ lập kế hoạch định kỳ chứng từ phòng Kế toán tập trung công tyđồ máy kế toán công ty Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương, kế toán vật tư Kế toán tiền mặt, TGNH, toán Kế toán chi phí tính giá thành, thành phẩm Thủ quỹ * Chức năng, nhiệm vụ thành viên: - Kế toán trưởng, kiêm kế toán tổng hợp: người quản lý ,chỉ đạo hoạt động cuả Phòng Kế toán người chịu trách nhiệm trực tiếp công tác kế toán nói chung - Kế toán tiền lương, kiêm kế toán vật tư: người tính lương, khoản trích theo lương cho cán công nhân viên công ty theo dõi chi tiết tình hình nhập- xuất – tồn: vật tư- hàng hoá số lượng lẫn giá trị Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 13 Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kiêm kế toán thành phẩm: có nhiệm vụ tập hợp tất khoản chi phí cho sản xuất tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình nhập xuất thành phẩm số lượng giá trị - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, toán; người có nhiệm vụ giao dịch với ngân hàng theo dõi khoản tiền vay, tiền gửi, theo dõi thu chi tiền mặt việc toán với khách hàng - Kế toán công nợ Tài sản cố định Mỗi kế toánchức nhiệm vụ riêng song thực nhiệm vụ chung máy kế toán Đó là: + Phản ánh chứng từ, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh cách đầy đủ, trung thực, kịp thời theo nguyên tắc, chuẩn mực chế độ quy định + Thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh công ty + Tổng hợp số liệu, lập hệ thống báo cáo tài chính, cung cấp cho đối tượng sử dụng liên quan + Thực kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý kinh tế nói chung,chế độ kế toán nói riêng + Tham gia phân tích thông tin kế toán tài chính, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ kế toán tài + Ngoài ra, máy kế toán công ty Dược Phẩm Hoàng tham công tác kiểm tài sản, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định 4.2 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, vào yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ nhân viên trang thiết bị phòng kế toán, đồng thời sở nhận biết nội dung, đặc điểm, trình tự phương pháp ghi chép hình thức sổ kế toán Công Ty Dược phẩm Hoàng áp dụng hình thức sổ kế toán “ chứng từ ghi sổ” Đây hình thức kế toán xây dựng sở kết hợp chặt chẽ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, đảm bảo mặt kinh tế tiến hành song song, việc kiểm tra, sử dụng, số liệu nhanh Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 14 Chuyên đề tốt nghiệp chóng, dễ dàng Do vậy, công việc kế toán tiến hành kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản lý, đảm bảo số liệu xác đảm bảo tiến độ công việc khâu * Hệ thống chứng từ kế toán Mặc dù công ty TNHH Dược phẩm Hoàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ nghiệp vụ diễn đa dạng, loại chứng từ kế toán tổ chức công ty đa dạng phong phú, bao gồm hệ thống chứng từ kế toán thống bắt buộc hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn Các chứng từ lập Công ty dược phẩm Hoàng theo quy định chế độ (theo quy định 1141 – TC/QĐ/CĐKT ngày tháng 11 năm 1995 Bộ Tài Chính) ghi chép đầy đủ, kịp thời, với thực nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đảm bảo tính hợp pháp, kịp thời, hợphợp lệ chứng từ làm ghi sổ kế toán thông tin cho quản lý Bên cạnh hệ thống chứng từ bắt buộc, Công ty sử dụng chứng từ hướng dẫn (như phiếu sản xuất, bảng chấm công làm ) cho phù hợp với loại hình hoạt động đặc điểm sản xuất công ty, đồng thời thuận tiện cho việc hoach toán kế toán góp phần nâng cao hiệu công tác hạch toán kế toán công ty Các chứng từ sau ghi sổ luân chuyển lưu bảo quản theo quy định hành * Hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty TNHH dược phẩm Hoàng sử dụng hệ thống tài khoản hệ thống tài khoản doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn mực chế độ quy định Nhìn chung, hệ thống tài khoản công ty hợp lý đáp ứng yêu cầu phản ánh vào sơ đồ tài khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh hệ thống kế toán doanh nghiệp * Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán Hình thức sổ kế toán công ty chứng từ ghi sổ Theo hình thức này, công ty sử dụng loại sổ kế toán sau: Sổ thẻ kế toán chi tiết : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: chứng từ ghi sổ: sổ Các mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết kế toán vận dụng phù hợp gốc để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết chứng từ để lập chứng từ ghi sổ ghi sổ kế toán tổng hợp Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 15 Chuyên đề tốt nghiệp Mẫu chứng từ ghi sổ lập sau: Công ty TNHH dược phẩm Chứng Từ ghi sổ hoàng Số… Ngày … tháng…năm Chứng từ ghi sổ Số hiệu ngày Tài khoản đối Diễn giải tháng N ứng ợ Số tiền Có Tổng Chứng từ ghi sổ kế toán lập cho chứng từ gốc hay nhiều chứng từ gốc có nội dung kinh tế gống lập từ bảng tổng hợp chứng từ gốc Chứng từ gốc lập hàng ngày định kỳ tuỳ thuộc vào số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Số hiệu chứng từ ghi sổ đánh liên tục từ đầu tháng đến cuối tháng lấp theo số thứ tự sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Ngày tháng chứng từ ghi sổ ngày lập chứng từ ghi sổ đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Cột 1: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 16 Chuyên đề tốt nghiệp - Cột 2,3: Ghi số hiệu tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Cột 4: Ghi số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quan hệ đối ứng Nợ- Có + Sau phản ánh xong, kế toán phải ghi số lượng chứng từ gốc đính kèm theo chuyển cho phụ trách kế toán duyệt làm để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ + Hàng ngày kế toán vào chứng từ gốc để lên sổ chi tiết cho tài khoản, đồng thời lên chứng từ ghi sổ Cuối tháng từ sổ chi tiết làm sở lên bảng tổng hợp từ chứng từ ghi sổ lên sổ lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ * Hệ thống báo cáo tài chính: Công ty Dược phẩm Hoàng sử dụng báo cáo tài theo chế độ quy định Do báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại báo cáo không bắt buộc, mặt khác quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ; dòng tiền vào ít; công ty sử dụng đồng tiền hạch toán việt nam đồng tiền thu từ bán hàng tiền chi trả cho người bán chủ yếu tiền mặt nên công ty không sủdụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cuối quý, sau đối chiếu số liệu ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ thẻ kế toán chi tiết) kế toán tiến hành lập báo cáo tài quý Cuối năm tài kế toán tổng hợp số liệu từ báo cáo tài quý tiến hành lập báo cáo tài năm Báo cáo tài kế toán tổng hợp số liệu từ báo cáo tài quý tiến hành lập báo cáo tài năm Báo cáo tài lập gồm: - Bảng cân đối kế toán ( mẫu B01- DN) - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh( mẫu B02- DN) - Thuyết minh báo cáo tài chính(mẫu B09- DN) Các báo cáo lập nộp cho quan bao gồm: quan thuế; Cục quản lý vốn nhà nước, quan thống kê, quan chủ quản Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 17 Chuyên đề tốt nghiệp Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty hạch toán theo sơ đồ sau: Chứng từ gốc (Bảng TH chứng từ gốc loại) Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán Sổ đăng ký CTGS Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng I Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Dược phẩm Hoàng Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 18 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất Công ty Dược phẩm Hoàng * Chi phí sản xuất: phận quan trọng trình tiến hành sản xuất Công ty Chi phí sản xuất Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng bao gồm nhiều loại với nội dung, tính chất khác Khi phát sinh chi phí trước hết biểu theo yếu tố biểu thành khoản mục giá thành xác định giá thành sản phẩm - Các yếu tố chi phí bao gồm: +) Chi phí NVL: Là chi phí NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, bao bì sử dụng cho sản xuất chế tạo sản phẩm +) Chi phí nhân công: Là chi phí tiền lương, BHXH khoản phụ cấp công nhân sản xuất +) Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất +) Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là chi phí mua phục vụ cho sản xuất tiền điện, nước, tiền bưu phí +) Chi phí khác tiền: Bao gồm toàn chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất yếu tố * Phân loại chi phí sản xuất: - Chi phí sản xuất sau tập hợp theo yếu tố phân theo khoản mục, giá thành chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung +) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu như: Cảm Xuyên khung, bạch chỉ, đường Glucoza, Magie stearat, Na Citrat, KCl uống vật liệu phụ như: PE 60*80, bao PVC bao bì trực tiếp dùng để sản xuất sản phẩm +) Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí tiền lương khoản phụ cấp công nhân trực tiếp sản xuất, BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho công nhân sản xuất +) Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp theo sản phẩm chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung tập hợp theo toàn phân xưởng nên cuối kỳ kế toán phải tiến hành phân bổ cho sản phẩm để tính giá thành sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, Công ty coi trọng đến công tác quản lý chi phí Với bề dày kinh nghiệm thực tế chi phí sản xuất vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Công ty xây Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 19 Chuyên đề tốt nghiệp dựng định mức tiêu hao vật tư cho đơn vị sản phẩm sở xác định lượng vật liệu định mức để sản xuất loại phẩm Về khoản mục chi phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty xây dựng đơn giá lương sản phẩm, chi phí khác quản lý cách chặt chẽ, khoa học hợp lý Việc quản lý chi phí sản xuất giúp cho Công ty hạn chế lãng phí không cần thiết chi phí sản xuất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính toán kết tiết kiệm chi phí phận sản xuất toàn công ty Điều giúp cho công tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm Công ty ngày có hiệu quả, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty 2.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Đối với quy trình sản xuất giản đơn, tổ chức chuyên môn hoá theo sản phẩm, cụ thể sản xuất sản phẩm đông dược tân dược phân xưởng Mỗi sản phẩm Công ty sản xuất phân xưởng riêng phân xưởng hoàn toàn độc lập với Từ đó, đối tượng để tập hợp chi phí sản xuất Công ty tập hợp theo phân xưởng, phương pháp hạch toán chi phí áp dụng theo phương pháp khai thường xuyên Toàn chi phí phát sinh kỳ sản xuất tập hợp phân loại theo phân xưởng, đồng thời chi phí lại hạch toán cụ thể chi tiết cho loại sản phẩm phân xưởng sản xuất kỳ cách tương ứng Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất khâu đặc biệt quan trọng toàn công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Mặt khác, sản phẩm sản xuất Công ty đa dạng, phân xưởng chịu trách nhiệm sản xuất nhiều mặt hàng, việc xác định chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công trực tiếp phức tạp Riêng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán hạch toán phần chi phí cho sản phẩm sản phẩm sử dụng loại nguyên vật liệu khác có số sản phẩm chung số loại nguyên liệu như: cồn 95o, tinh dầu bạc hà, hòm cacton hạch toán riêng (căn vào phiếu lĩnh vật tư định mức cho đối tượng sử dụng) 3.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất Thực theo bước: - Bước 1: Tập hợp Chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến đối tượng sử dụng chi phí Nguyễn Thị Huệ – KTB GVHD: THS Bùi THị Minh Hải 20 ... trung công ty Sơ đồ máy kế toán công ty Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương, kế toán vật tư Kế toán tiền mặt, TGNH, toán Kế toán chi phí tính giá thành, thành phẩm Thủ quỹ * Chức. .. công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà Đề... tháng Quan hệ đối chi u Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà I Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược phẩm hoàng hà, Đồ án tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược phẩm hoàng hà, Đồ án tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược phẩm hoàng hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay