Đồ án điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động

124 23 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:47

Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng CHƯƠNG DẪN NHẬP I Đặt vấn đề: Ngày với phát triển công nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số hệ thống điều khiển dần tự động hóa.Với kỹ thuật tiên tiến vi xử lý, vi mạch số…được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển, hệ thống điều khiển khí thô sơ, với tốc độ xử lý chậm chạm xác thay hệ thống điều khiển tự động khả trình có khả xử lý nhanh xác Sau thời gian học tập môn vi xử lý, với dẫn tận tình Thầy, Cô Được đồng ý khoa Điện Tử - Tin Học Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng ,nhằm ứng dụng kiến thức học vào thực tế qua đồ án tốt nghiệp mình, em định làm đề tài “ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ -NGÔI NHÀ THÔNG MINH” II Giới hạn đề tài: Với thời gian gần năm tuần thực đề tài trình độ chuyên môn có hạn, em cố gắng để hoàn thành đồ án giải vấn đề sau:  Hệ Thống Cửa Tự Động khóa mã  Hệ thống đo xử lý nhiệt độ nhà  Hệ thống điều khiển thiết bị nhà  Hệ thống an ninh chống trộm camera quan sát  Giao diện điều khiển hệ thống nhà máy tính III Mục đích nghiên cứu : Mục đích trước hết thực đề tài để hoàn tất chương trình môn học để đủ điều kiện trường Cụ thể nghiên cứu đề tài em muốn phát huy thành ứng dụng vi điều khiển vào mạch thực tế,cũng đem học để làm ứng dụng có ích cho xã hội Nó tập tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên khóa sau Ngoài trình thực đề tài hội để chúng em tự kiểm tra lại kiến thức học trường Đồng thời phát huy tính sáng tạo, khả giải vấn đề nhu cầu đặt ra,từ đưa ứng dụng làm vào thực tế IV.Đối tượng nghiên cứu -Tìm hiểu vi xử lý PIC16F877A - Tìm hiểu phương pháp lập trình CCS - Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ LM35 SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng - Các phương án điều khiển xử lý mã khóa cửa cho hệ thống cửa tự động -Truyền liệu máy tính pic16f877a theo chuẩn RS232 -Cảm biến chống trộm dùng webcam quan sát hiển thị giao diện visual basic 6.0 -Cách truyền liệu thông qua module RF SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng PHẦN I: LÝ THUYẾT MỘT SỐ LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MẠCH: • • • • • • • I : VI XỬ LÝ PIC16F877A II :MODULE LCD III : CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI IV : IC CẢM BIẾN NHIỆT LM35 V : MODULE RF APC220-43 VI: MODULE CẢM BIẾN PIR VII.GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM CCS I : VI XỬ LÝ PIC16F877A : 2I.1 Sơ lược vi điều khiển PIC16F877A: PIC 16F877A dòng PIC phổ biến (đủ mạnh tính năng, 40 chân, nhớ đủ cho hầu hết ứng dụng thông thường) Cấu trúc tổng quát PIC 16F877A sau: - K Flash ROM - 368 Bytes RAM - 256 Bytes EEPROM - ports (A, B, C, D, E) vào với tín hiệu điều khiển độc lập - định thời bits (Timer Timer 2) - Một định thời 16 bits (Timer 1) hoạt động chế độ tiết kiệm lượng (SLEEP MODE) với nguồn xung Clock - bô CCP( Capture / Compare/ PWM) - biến đổi AD 10 bits, ngõ vào - so sánh tương tự (Compartor) - định thời giám sát (WatchDog Timer) 10 - Một cổng song song bits với tín hiệu điều khiển 11 - Một cổng nối tiếp 12 - 15 nguồn ngắt 13 - Có chế độ tiết kiệm lượng 14 - Nạp chương trình cổng nối tiếp ICSP(In-Circuit Serial Programming) 15 - Được chế tạo công nghệ CMOS 16 - 35 tập lệnh có độ dài 14 bits 17 - Tần số hoạt động tối đa 20MHz 18 SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng 19 20 21 Sơ lược chân PIC 16f877A SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 SVTH: Nguyễn Văn Quý GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 SVTH: Nguyễn Văn Quý GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Trang 10 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng PIC16F877A họ vi điều khiển có 40 chân, chân có chức khác nhau.Trong có số chân đa công dụng: chân hoạt động đường xuất nhập chân chức đặc biệt dùng để giao tiếp với thiết bị ngoại vi SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 11 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Sơ đồ Khối PIC SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 12 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng I.2 Một số điểm đặc biệt CPU: 1.3.1 Dao động: PIC16F877A hoạt động bốn chế độ dao động khác nhau: Trong chế độ LP, XT HS sử dụng thạch anh dao động nối vào chân OSC1 OSC2 để tạo dao động Việc lựa chọn tụ dao động thạch anh dựa vào bảng sau: Lưu ý: Tụ có giá trị lớn tăng tính ổn định dao động làm tăng thời gian khởi động Chế độ dao động RC sử dụng giải pháp tiết kiệm ứng dụng không cần xác thời gian * Cách tính chu kì máy: Ví dụ ta sử dụng thạch anh 10Mhz Khi đó: Tần số dao động thạch anh Fosc = 10Mhz →ChukỳdaođộngcủathạchanhlàTosc=1/Tosc=1/10*106 (s) SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 13 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Chu kỳ máy: T_instruction = 4*Tosc = 4/10*106(s) = 0.4 µs = 400 ns 1.3.2 Reset: PIC16F877A bị reset nhiều nguyên nhân khác như: I.3 : MCRL PIC16F877A có lọc nhiễu phần Bộ lọc nhiễu phát bỏ qua tín hiệu nhiễu Ngõ vào chân PIC16F877A Khi đưa chân xuống thấp ghi bên VĐK tải giá trị thích hợp để khởi động lại hệ thống (Lưu ý: Reset WDT không làm chân xuống mức thấp) SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 14 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng NewSettings = ",,8," End Select Else mnu_data(I).Checked = False End If Next I SetPort (NewSettings) End Sub Private Sub mnu_help_Click() Form2.Show End Sub Private Sub mnu_parity_Click(Index As Integer) Dim I As Integer Dim NewSettings As String For I = To If (I = Index) Then mnu_parity(I).Checked = True Select Case Index Case ' E NewSettings = ",E,," Case ' M NewSettings = ",M,," Case ' N NewSettings = ",N,," Case ' O NewSettings = ",O,," Case ' S NewSettings = ",S,," End Select Else mnu_parity(I).Checked = False End If Next I SetPort (NewSettings) End Sub Private Sub mnu_speed_Click(Index As Integer) Dim I As Integer Dim CurPortOpen As Boolean Dim NewSettings As String For I = To 12 SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 114 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng If (I = Index) Then mnu_speed(I).Checked = True Select Case Index Case ' 110 NewSettings = "110,,," Case ' 300 NewSettings = "300,,," Case ' 600 NewSettings = "600,,," Case ' 1200 NewSettings = "1200,,," Case ' 2400 NewSettings = "2400,,," Case ' 9600 NewSettings = "9600,,," Case ' 14400 NewSettings = "14400,,," Case ' 19200 NewSettings = "19200,,," Case ' 28800 NewSettings = "28800,,," Case ' 38400 NewSettings = "38400,,," Case 10 ' 56000 NewSettings = "56000,,," Case 11 ' 128000 NewSettings = "128000,,," Case 12 ' 256000 NewSettings = "256000,,," End Select Else mnu_speed(I).Checked = False End If Next I SetPort (NewSettings) End Sub Private Sub mnu_stop_Click(Index As Integer) Dim I As Integer Dim NewSettings As String For I = To If (I = Index) Then SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 115 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng mnu_stop(I).Checked = True Select Case Index Case ' NewSettings = ",,,1" Case ' 1.5 NewSettings = ",,,1.5" Case ' NewSettings = ",,,2" End Select Else mnu_stop(I).Checked = False End If Next I SetPort (NewSettings) End Sub Private Sub opt5_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "C" MSComm1.Output = Chr(1) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt6_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "C" MSComm1.Output = Chr(0) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt7_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "D" MSComm1.Output = Chr(1) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt8_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "D" SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 116 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng MSComm1.Output = Chr(0) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub timer1_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then If timer1.Value = True Then text_hhon1.SetFocus text_hhon1.Text = hhon1 text_nnon1.Text = nnon1 text_sson1.Text = sson1 text_hhoff1.Text = hhoff1 text_nnoff1.Text = nnoff1 text_ssoff1.Text = ssoff1 End If Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub timer2_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then If timer2.Value = True Then text_hhon2.SetFocus text_hhon2.Text = hhon2 text_nnon2.Text = nnon2 text_sson2.Text = sson2 text_hhoff2.Text = hhoff2 text_nnoff2.Text = nnoff2 text_ssoff2.Text = ssoff2 End If Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub timer3_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then If timer3.Value = True Then text_hhon3.SetFocus text_hhon3.Text = hhon3 text_nnon3.Text = nnon3 text_sson3.Text = sson3 text_hhoff3.Text = hhoff3 SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 117 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng text_nnoff3.Text = nnoff3 text_ssoff3.Text = ssoff3 End If Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub timer4_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then If timer4.Value = True Then text_hhon4.SetFocus text_hhon4.Text = hhon4 text_nnon4.Text = nnon4 text_sson4.Text = sson4 text_hhoff4.Text = hhoff4 text_nnoff4.Text = nnoff4 text_ssoff4.Text = ssoff4 End If Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Dim nhan As String nhan = MSComm1.Input Text5.Text = nhan header = Left$(nhan, 1) logic = Mid$(nhan, 2, 1) trom = Right$(nhan, 1) If (header = "A") Then If (logic = 0) Then Image9.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") opt2.Value = True 'tra ve trang thai checked ON/OFF theo trang thai den bao t1 = 'bien dung cho viec kiem tra trang thai cai thoi gian ElseIf (logic = 1) Then Image9.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") opt1.Value = True t1 = End If ElseIf (header = "B") Then If (logic = 0) Then Image10.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") opt4.Value = True SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 118 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng t2 = ElseIf (logic = 1) Then Image10.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") opt3.Value = True t2 = End If ElseIf (header = "C") Then If (logic = 0) Then Image11.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") opt6.Value = True t3 = ElseIf (logic = 1) Then Image11.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") opt5.Value = True t3 = End If ElseIf (header = "D") Then If (logic = 0) Then Image12.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") opt8.Value = True t4 = ElseIf (logic = 1) Then Image12.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") opt7.Value = True t4 = End If End If End Sub Private Sub opt9_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr(2) Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt10_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = Chr(3) Else: MsgBox "Nhan connect ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub set_timer1_Click() SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 119 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng If timer1.Value = True Then hhon1 = Val(text_hhon1.Text) nnon1 = Val(text_nnon1.Text) sson1 = Val(text_sson1.Text) hhoff1 = Val(text_hhoff1.Text) nnoff1 = Val(text_nnoff1.Text) ssoff1 = Val(text_ssoff1.Text) End If Image5.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") End Sub Private Sub set_timer2_Click() If timer2.Value = True Then hhon2 = Val(text_hhon2.Text) nnon2 = Val(text_nnon2.Text) sson2 = Val(text_sson2.Text) hhoff2 = Val(text_hhoff2.Text) nnoff2 = Val(text_nnoff2.Text) ssoff2 = Val(text_ssoff2.Text) End If Image6.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") End Sub Private Sub set_timer3_Click() If timer3.Value = True Then hhon3 = Val(text_hhon3.Text) nnon3 = Val(text_nnon3.Text) sson3 = Val(text_sson3.Text) hhoff3 = Val(text_hhoff3.Text) nnoff3 = Val(text_nnoff3.Text) ssoff3 = Val(text_ssoff3.Text) End If Image7.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") End Sub Private Sub set_timer4_Click() If timer4.Value = True Then hhon4 = Val(hhon4.Text) nnon4 = Val(nnon4.Text) sson4 = Val(sson4.Text) hhoff4 = Val(hhoff4.Text) nnoff4 = Val(nnoff4.Text) ssoff4 = Val(ssoff4.Text) SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 120 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng End If Image8.Picture = LoadPicture("LIGHTON.ICO") End Sub Private Sub opt1_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "A" MSComm1.Output = Chr(1) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi ", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt2_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "A" MSComm1.Output = Chr(0) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt3_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "B" MSComm1.Output = Chr(1) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub opt4_Click() If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "B" MSComm1.Output = Chr(0) Else: MsgBox "Chua ket noi thiet bi", vbCritical + vbOKOnly End If End Sub Private Sub Timer5_Timer() day = Val(Format(Now, "dd")) month = Val(Format(Now, "mm")) year = Val(Format(Now, "yy")) hour = Val(Format(Now, "hh")) minute = Val(Format(Now, "nn")) second = Val(Format(Now, "ss")) SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 121 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng label_day.Caption = Format(Now, "dd") label_month.Caption = Format(Now, "mm") label_year.Caption = Format(Now, "yy") label_hour.Caption = Format(Now, "hh") label_minute.Caption = Format(Now, "nn") label_second.Caption = Format(Now, "ss") Call timer End Sub Private Sub UpdateStatus() If MSComm1.PortOpen Then MsgBox "KET NOI THANH CONG", vbInformation Label1.ForeColor = vbRed Else Label1.ForeColor = vbBlack End If End Sub Private Sub SetPort(NewSettings As String) Dim CurPortOpen As Boolean Dim OldIndex As Integer Dim OldLength As Integer Dim NewIndex As Integer Dim NewLength As Integer Dim I As Integer Dim Settings(0 To 3) As String Dim Temp As String With MSComm1 CurPortOpen = PortOpen If PortOpen Then PortOpen = False End If OldIndex = NewIndex = For I = To NewLength = InStr(NewIndex, NewSettings, ",") If (NewLength = 0) Then NewLength = NewIndex + Len(Mid(NewSettings, NewIndex)) End If OldLength = InStr(OldIndex, Settings, ",") If (OldLength = 0) Then OldLength = OldIndex + Len(Mid(.Settings, OldIndex)) End If If (NewLength = NewIndex) Then SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 122 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Settings(I) = Mid(.Settings, OldIndex, OldLength - OldIndex) Else Settings(I) = Mid(NewSettings, NewIndex, NewLength - NewIndex) End If OldIndex = OldLength + NewIndex = NewLength + Next I Settings = Settings(0) & "," & Settings(1) & "," & _ Settings(2) & "," & Settings(3) If CurPortOpen Then PortOpen = True End If End With UpdateStatus End Sub Private Sub Timer6_Timer() On Error Resume Next ' pause the timer Timer6.Enabled = False ' get the next frame; Call SendMessage(mCapHwnd, WM_CAP_GET_FRAME, 0, 0) ' copy the frame to the clipboard Call SendMessage(mCapHwnd, WM_CAP_COPY, 0, 0) ' For some reason, the API is not resizing the video ' feed to the width and height provided when the video ' feed was started, so we must resize the image here ' Image1.Stretch = True ' get from the clipboard Image13.Picture = Clipboard.GetData ' restart the timer DoEvents If Not bStopped Then Timer6.Enabled = True End If SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 123 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng End Sub Private Sub tk_ok_Click() If Login = True Then DB.Close End If End Sub Private Sub timer() If t1 = Then If (hhon1 = hour) And (nnon1 = minute) And (sson1 = second) Then MSComm1.Output = "A" MSComm1.Output = Chr(1) ''on Image5.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer1.Value = False End If ElseIf t1 = Then If (hhoff1 = hour) And (nnoff1 = minute) And (ssoff1 = second) Then MSComm1.Output = "A" MSComm1.Output = Chr(0) ''off Image5.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer1.Value = False End If End If If t2 = Then If (hhoff2 = hour) And (nnoff2 = minute) And (ssoff2 = second) Then MSComm1.Output = "B" MSComm1.Output = Chr(1) ''off Image6.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer2.Value = False End If ElseIf t2 = Then If (hhon2 = hour) And (nnon2 = minute) And (sson2 = second) Then MSComm1.Output = "B" MSComm1.Output = Chr(0) ''on Image6.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer2.Value = False End If End If SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 124 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng If t3 = Then If (hhon3 = hour) And (nnon3 = minute) And (sson3 = second) Then MSComm1.Output = "C" MSComm1.Output = Chr(1) ''on Image7.Picture = LoadPicture("LIGHTFF.ICO") timer3.Value = False End If ElseIf t3 = Then If (hhoff3 = hour) And (nnoff3 = minute) And (ssoff3 = second) Then MSComm1.Output = "C" MSComm1.Output = Chr(0) ''off Image7.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer3.Value = False End If End If If t4 = Then If (hhon4 = hour) And (nnon4 = minute) And (sson4 = second) Then MSComm1.Output = "D" MSComm1.Output = Chr(1) ''on Image8.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer4.Value = False End If ElseIf t4 = Then If (hhoff4 = hour) And (nnoff4 = minute) And (ssoff4 = second) Then MSComm1.Output = "D" MSComm1.Output = Chr(0) ''off Image8.Picture = LoadPicture("LIGHTOFF.ICO") timer4.Value = False End If End If End Sub Public Function Login() As Boolean If Trim(Me.Text1.Text) = "" Then MsgBox " Ban chua nhap Username ", vbOKOnly + vbExclamation, " Thong Bao " Me.Text1.SetFocus Else If Trim(Me.text2.Text) = "" Then MsgBox " Ban Chua nhap Password ", vbOKOnly + vbExclamation, " Thong Bao " SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 125 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Me.text2.SetFocus Else If RS.State = Then RS.Close RS.Open "select * from Login where User= '" & Me.Text1.Text & "'and PassWord='" & Me.text2.Text & "'", DB, adOpenKeyset, adLockPessimistic If RS.BOF And RS.EOF Then MsgBox " Username or password khong dung.Moi ban nhap lai!", vbOKOnly + vbExclamation, "Information " text2.Text = "" Else Frame20.Enabled = True Frame21.Enabled = True Frame22.Enabled = True Frame23.Enabled = True Frame24.Enabled = True timer1.Enabled = True timer2.Enabled = True timer3.Enabled = True timer4.Enabled = True Pass = Me.text2.Text User1 = Me.Text1.Text text2.Text = "" End If RS.Close End If End If End Function CHƯƠNG KẾT LUẬN SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 126 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng Kết Quả Thực Hiện Được Sau Tuần thực đề tài, tập đồ án hoàn tất,mặc dù nhiều sai sót không ý muốn đề tài giúp em nâng cao nhiều kiến thức Hướng Phát Triển Đề Tài: Đề tài hoàn thành chưa thực xuất sắc đáp ứng yêu cầu đề ra,tuy vậy,từ mô hình phát triển lên cao cách giám sát điều khiển qua mạng internet điện thoại di động TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Minh Trí- Linh Kiện Quang Điện Tử-Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỷ Thuật-1998 Phan Vinh Hiếu -Cấu trúc phần cứng PIC16F877A - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thượng Văn Bé -Bài Giảng Điện Tử Căn Bản-Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Trần xuân Thường -Tài liệu sử dụng CCS tiếng việt –Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 127 ... biểu : 1- Ngắt xảy chân INT 2- Ngắt Timer0 3- Ngắt Timer1 4- Ngắt Timer2 5- Ngắt thay đổi trạng thái chân PortB 6- Ngắt so sánh điện 7- Ngắt Port song song 8- Ngắt USART 9- Ngắt nhận liệu 1 0- Ngắt.. .Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 200 7-2 010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng - Các phương án điều khiển xử lý mã khóa cửa cho hệ thống cửa tự động -Truyền liệu máy tính pic16f877a theo chuẩn RS232 -Cảm biến... định địa gián tiếp thông qua ghi chức đặc biệt: 1- EECON1 2- EECON2 SVTH: Nguyễn Văn Quý Trang 28 Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 200 7-2 010 GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Tùng 3- EEDATA 4- EEDATH 5- EEADR 6- EEADRH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động , Đồ án điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động , Đồ án điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay