Đồ án thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị

10 37 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:47

đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công phần iii thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đờng ễ th th đoạn từ KM69 KM69+00 69+00 km70 km70+00 70+00 Sv nguyn c nguy n c 101 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Chơng Nhiệm vụ khối lợng điều kiện thi công tuyến đờng 1.1 Nhiệm vụ tổ chức thi công mặt đờng 1.1.1 Nhiệm vụ Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đờng đoạn đô thị từ KM0+00KM1+00 thuộc tuyến AB Đoạn tuyến thi công qua điểm khống chế sau: Điểm đầu tuyến: Km 69+00 Điểm cuối tuyến: Km 70+00 Các số liệu thiết kế Chiều dài tuyến: 1000 m Cấp hạng kỹ thuật đờng : 60 Bề rộng măt : 2x11 m Bề rộng vỉa hè : Dải phân cách rộng : m Độ dốc ngang mặt đờng :2% Độ dốc ngang lề mặt hè : 2% Kết cấu mặt đờng gồm có hai phần:Phần tăng cờng phần mở rộng 2x7 m *Phần tăng cờng: BTN hạt mịn rải nóng, dày cm Lớp mặt dới: BTN hạt trung rải nóng, dày cm Lớp móng trên: CPDD Loại I gia cố 6%XM 16 cm Hình 11-1:Kết cấu tăng cờng Sv nguyn c nguy n c 102 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công *Phần tmở rộng: Lớp mặt trên: BTN hạt mịn rải nóng, dày cm Lớp mặt dới: BTN hạt trung rải nóng, dày cm Lớp móng trên: CPDD Loại I gia cố 6%XM 16 cm Lớp móng dới: Cấp đá dăm loại II, dày 30 cm Hình 11-2:Kết cấu mở rộng Kết cấu hè: Gồm lớp: Lớp mặt trên: gạch Block, dày cm Lớp mặt dới: cát gia cố xi măng %, dày 10 cm Lớp móng: Cát đầm chặt K=0.98 K ết cấu hè cm G c h t B lo c k 10 cm C t g ia c ố X M C t n ề n đ ầ m c h ặ t K = Hình 11-3:Kết cấu vỉa hè 1.1.2.Đặc điểm công tác xây dựng mặt đờng tuyến tuyến Sv Khối lợng công việc phân bố toàn tuyến Hiện trờng thi công hẹp Tốc độ thi công không thay đổi nhiều toàn tuyến nguyn c nguy n c 103 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Cấu tạo mặt đờng đô thị có nhiều khác biết so với đờng đô thị: - Bù vênh đờng cũ,chỗ tiếp giám mặt đờng với đan rãnh, bó vỉa, dải phân cách, miệng giếng thăm, cửa giếng thu hàm ếch thờng chi ly, cần yêu cầu mỹ quan cao - Tơng quan cao độ đáy móng mặt đờng với cống thoát nớc, ống cấp nớc, cáp điện đa dạng, tổ chức lu lèn phải cẩn trọng - Cao độ mặt đờng chỗ giao phải theo thiết kế san chiều đứng, đòi hỏi ngời thi công phải có kinh nghiệm Với đặc điểm , việc thi công mặt đờng đô thị, yêu cầu mặt kết cấu chịu lực, phải đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu xác cao độ, độ phẳng mỹ quan Để đảm bảo cho việc xây dựng mặt đờng thời gian chất lợng quy định cần phải xác định xác vấn đề sau: - Thời gian khởi công kết thúc xây dựng - Nhu cầu phơng tiện sản xuất bao gồm (xe, máy, ngời, thiết bị, ); nguyên, nhiên liệu, dạng lợng, vật t kỹ thuật, thời điểm xây dựng Từ yêu cầu có kế hoạch huy động lực lợng cung cấp vật t nhằm đảm bảo cho hạng mục công trình thời gian chất lợng quy định - Quy mô xí nghiệp phụ cần thiết phân bố vị trí xí nghiệp dọc tuyến nhằm đảm bảo vật liệu cho trình thi công - Biện pháp tổ chức thi công - Khối lợng công việc trình tự tiến hành 1.1.3.Khối lợng thi công mặt đờng Diện tích mặt đờng thi công Phần mặt đờng xe chạy: Fđ = 22xL = 17x1000 = 22 000 m2 Trong đó: B: bề rộng mặt xe chạy, B=22 m L: chiều dài tuyến L = 1000 m 1.1.3.1.Khối lợng vật liệu Trong thực tế khối lợng vật liệu lấy theo tính toán không khác nhiều so với định mức nhng để đảm bảo khối lợng vật liệu cần thiết cho xây dựng ta tính tkhối lợng nh sau: Sv nguyn c nguy n c 104 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công 1.1.3.1.1 Khối Khối lợng cấp phối đá dăm loại II Cấp phối đá dăm loại II làm lớp móng dới mặt đờng dày 30cm, bề rộng mặt đờng thiét kế 22 m.Trong bề rông đờng cũ từ 5m đến 6m ta lấy trung bình là5,5m.Vậy bề rông lớp cấp phối đá dăm loại II :B=22-5,5=16,6m.Khối lợng cần thiết là: Q1 = F1 h K1 K2 (1-1) Trong đó: F1 = B L = 16,5 1000=16500 m2 h1 = 30 cm = 0,30 m K1 hệ số đầm nén, K1= 1,4 K2 hệ số rơi vãi vật liệu, K2= 1,1 Vậy: Khối lợng CPĐD tính toán đợc là: Q1 = 16500 0,30 1,4 1,1 = 7623 m3 Mặt đờng cũ đợc bù vênh vật liệu CPĐĐ loại II ,khối lợng bù vênh đợc xác đinh phần TKKT 283.19m3 Vậy khối lợng cấp phối đá dăm loại II Q=16500+283,19=7906.19 m3 1.1.3.1.2 1.1.3.1.2 Khối lợng CPĐD loại I gia cố 6% xm Lớp CPĐD loại I gia cố 6% xm đợc bố trí làm lớp móng cho kết cấu áo đờng, chiều dày h=16 cm., lớp CPĐD có bề rộng B= 22 m cần khối lợng là: Q2 = F2 h2 K1 K2 (1-2) Trong đó: F2 = B L = 22 1000=22 000 m2 Chiều dày lớp CPĐD loại I: h2 = 16 cm = 0,16 m K1 hệ số đầm nén, K1= 1,4 K2 hệ số rơi vãi vật liệu, K2= 1,1 Vậy: Khối lợng CPĐD loại I tính toán đợc là: Q2 = 22000 0,16 1,4 1,1 = 6899.2 m3 1.1.3.1.3 Khối lợng BTN hạt thô Với lớp BTN hạt thô đợc bố trí làm lớp mặt dới KCAĐ có chiều dày h=8cm Bề rộng tính toán mặt đờng :B=22 m, lợng BTN hạt thô cần thiết là: Sv nguyn c nguy n c 105 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Q3 = F3 h3.K2.K1 (1-3) Trong đó: F3 = B L = 22 1000 =22000 m2 h3 = 8cm = 0,08m K2 hệ số rơi vãi vật liệu, K2= 1,1 K1 hệ số đầm nén, K1= 1,4 : khối lợng riêng BTN, = 2,32 (T/m3) Vậy: Khối lợng BTN hạt thô tính toán đợc là: Q3 = 22000 0,08 1,1 1,4 2,32 = 6288.128 (T) 1.1.3.1.4 Khối lợng BTN hạt mịn Với lớp BTN hạt mịn đợc bố trí làm lớp mặt KCAĐ có chiều dày h=6cm Bề rộng mặt đờng :B=22 m, lợng BTN hạt mịn cần thiết là: Q4 = F4 h4.K2 K1 (1-4) Trong đó: F4 = B L = 22 1000 h4 = cm = 0,06m K2 hệ số rơi vãi vật liệu, K2= 1,1 K1 hệ số đầm nén, K1= 1,4 : khối lợng riêng BTN, = 2,32T/m3 Vậy: Khối lợng BTN hạt mịn tính toán đợc là: Q4 = 22000 0,06 1,4.1,1 2,32 = 4716.096 ( T ) 1.2.Yêu Yêu cầu vật liệu: 1.2.1 1.2.1 Yêu cầu với vật liệu cấp phối đá dăm Để cải thiện độ ổn định cấp phối đá dăm, phải tăng góc nội ma sát hạt cốt liệu cách tăng tỷ lệ % hạt có góc cạnh Đặc trng độ góc cạnh số nghiền Chỉ số nghiền phải thoả mãn qui định: Sv nguyn c nguy n c 106 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 IC 60 với CPĐD I tổ chức thi công IC 30 với CPĐD II - Cốt liệu có hàm lợng hạt dẹt < 10% với CPĐD I , 2, MK < phải thêm hạt lớn cát xay trừ đá - Cát phải sạch, lợng bụi cát không 3% theo khối lợng đơn vị cát thiên nhiên, không 1% cát xay, lợng sét không 0,5% Cát không đợc lẫn tạp chất hữu gây ăn mòn Bột khoáng: - Bột khoáng đợc nghiền từ đá cacbonát có cờng độ nén > 2000dan/cm2 - Đá cacbonát sản xuất bột khoáng phải sẽ, hàm lợng bụi sét bùn không 5% theo khối lợng - Bột khoáng phải tơi khô - Các tiêu có lý phải thoả mãn yêu cầu qui định Nhựa đờng: - Nhựa đờng dùng nhựa đờng đặc dầu mỏ - Độ kim lún đạt 46/60 ; 60/70 với lớp 60/70 ; 70/100 với lớp dới - Nhựa phải sạch, không lẫn nớc tạp chất - Trớc sử dụng nhựa phải có tiêu kĩ thuật loại nhựa dùng phải thí nghiệm lại nhựa theo qui định - Hỗn hợp BTN phải đảm bảo yêu cầu độ chặt tiêu chuẩn, tiêu lý BTN rải đảm bảo đợc nhiệt độ BTN lúc thi công (>1000ữ120o) 1.3.Điều Điều kiện thi công 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Khu vực tuyến đờng qua địa hình nhìn chung phẳng, nhiên có chênh lệch cao độ khu vực xây dựng khu ruộng canh tác Theo kế hoạch tuyến thi công vào khoảng đầu tháng (01/6/2005 ữ 01/7/2005) theo số liệu điều kiện khí hậu, thuỷ văn thu thập đợc thời gian tốt để thi công mặt đờng nói riêng thi công toàn tuyến đờng nói chung Trong khoảng thời gian số ngày ma tháng thấp, nhiệt độ cao 29o thấp 16o Sự ảnh hởng yếu tố khác nh lợng bốc độ ẩm chế độ gió hầu nh không lớn Sv nguyn c nguy n c 108 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Nh chọn thời gian thi công hoàn toàn hợp lý trình thi công mặt đờng 1.3.2 Các điều kiện khai thác cung cấp vật liệu: Đối với kết cấu mặt đờng đợc xây dựng việc tận dụng vật liệu thiên nhiên hầu nh Các vật liệu khác đợc mua xí nghiệp khai thác sản xuất gần khu vực tuyến qua Việc vận chuyển đợc thực xe Maz 200 Riêng trạm trộn BTN, trạm trộn sản xuất có trớc khu vực, phải chọn địa điểm bố trí đặt tram trộn hợp lý cuả đơn vị thi công Nên đặt trạm trộn BTN phía cuối tuyến vừa tiện giao thông lại vừa tránh đợc hớng gió Sv nguyn c nguy n c 109 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Chơng II chọn Phơng án hớng tổ chức thi công mặt đờng 2.1 Chọn biện pháp thi công mặt đờng Quyết định chọn phơng pháp thi công Tuyến đờng thuộc quốc lộ 55 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đoạn tuyến xây dựng qua điểm khống chế sau: Điểm đầu tuyến: Km 69+00 Điểm cuối tuyến: Km 70+00 Đơn vị thi công công ty công trình giao thông K đợc trang bị đầy đủ máy móc, vật t, trang thiết bị nhân lực Cán công ty có trình độ chuyên môn cao, công nhân có tay nghề tốt Khối lợng công tác dọc tuyến tơng đối đều, điều kiện địa chất thuỷ văn tuyến ảnh hởng đến thi công Từ điều kiện thấy đờng có đủ điều kiện để áp dụng phơng pháp thi công dây chuyền Đây phơng pháp áp dụng hợp lý cả, tiết kiệm sức lao động, tăng suất, hạ giá thành, chất lợng công trình đợc đảm bảo sớm đa công trình vào sử dụng 2.2 Tính toán thông số dây chuyền 2.2.1 Thời gian hoạt động dây chuyền (Thđ) Là tổng thời gian làm việc tuyến đờng xây dựng lực lợng lao động xe máy thuộc dây chuyền Đối với dây chuyền tổ hợp, thời gian hoạt động dây chuyền thời gian kể từ lúc bắt đầu công việc phân đội đến kết thúc công việc cuối phân đội cuối Thời gian hoạt động dây chuyền đợc xác định theo công thức: Thđ = Tlịch - Tnghỉ (2-1) Thđ = Tlịch - Tthời tiết xấu (2-2) Trong đó: T1: Số ngày tính theo lịch thời gian thi công Tnghỉ: Số ngày nghỉ lễ + chủ nhật Tthời tiết xấu: Số ngày nghỉ thời tiết xấu, ma Căn vào lực thi công công ty mùa thi công thuận lợi định chọn thời gian thi công tháng không kể tuần làm công tác Sv nguyn c nguy n c 110 công trình ctgtccctgtcc- k41 .. .đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Chơng Nhiệm vụ khối lợng điều kiện thi công tuyến đờng 1.1 Nhiệm vụ tổ chức thi công mặt đờng 1.1.1 Nhiệm vụ Thi t kế tổ chức thi công chi tiết mặt. .. bảo vật liệu cho trình thi công - Biện pháp tổ chức thi công - Khối lợng công việc trình tự tiến hành 1.1.3.Khối lợng thi công mặt đờng Diện tích mặt đờng thi công Phần mặt đờng xe chạy: Fđ =... nguy n c 103 công trình ctgtccctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công Cấu tạo mặt đờng đô thị có nhiều khác biết so với đờng đô thị: - Bù vênh đờng cũ,chỗ tiếp giám mặt đờng với đan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị, Đồ án thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị, Đồ án thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay