BÁO CÁO Kết quả kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:38

SỞ Y TẾ HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-YTDP Hà Giang, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO Kết kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên Thực Kế hoạch số: 03/KH-TTDP ngày 03/3/2016 Trung tâm y tế dự phòng triển khai công tác Y tế trường học năm 2016 Thực kế hoạch số: 1221/KH - YTDP, ngày 07 tháng 10 năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang việc kiểm tra giám sát yếu tố vệ sinh trường học năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế Thắng TTYT dự phòng tỉnh Lê Thị Giang TTYT dự phòng tỉnh Nguyễn Thị Tuyết TTYT huyện Mèo Vạc Hoàng Quốc Điệp Phòng giáo dục Nguyễn Thị Hiền Phòng y tế Trạm y tế xã Nguyễn Thị An Hiệu trưởng trường tiểu học A Ngọc Linh Dương Tiến Hỷ Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Linh Đinh Ngọc Tuyên Cán y tế trường tiểu học A Ngọc Linh 10 Đỗ Thị Minh Cán y tế trường THCS Ngọc Linh II Thời gian địa điểm: - Tại xã Ngọc Linh từ 08 – 09/3/2016 III Nội dung: - Kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học - Các hoạt động y tế trường học - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường có bếp ăn tập thể IV Kết kiểm tra Số trường kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học bằng máy đo: 02 trường ( phụ lục I, II) Vệ sinh trường học: + Vệ sinh môi trường chung: - Trường tiểu học: Vệ sinh khuân viên rãnh nước rác đốt chưa di chuyển đến hố dựng rác, có thùng chứa rác thải chung hố xử lý rác hàng tuần Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ - Trường THCS: Vệ sinh khuân viên trường sẽ, có thùng chứa rác thải chung Tường rào quanh trường chưa có hết Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ nhiên thiếu biển báo giới Nam-Nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ + Phòng học: - Trường tiểu học: Khu vực lớp học sẽ, có thùng chứa rác thải riêng cho phòng học Kích thước bảng, bàn ghế đạt tiêu chuẩn Không có nước uống trông phòng học cho em học sinh Hệ thống ánh sáng không đủ để cung cấp ánh sáng cho em học sinh - Trường THCS: Khu vực lớp học sẽ, có thùng chứa rác thải riêng cho phòng học Kích thước bảng, bàn ghế đạt tiêu chuẩn Có nước uống cho em học sinh Hệ thống ánh sáng đủ để cung cấp ánh sáng cho em học sinh Công tác Y tế trường học: - Trường tiểu học THCS: Phòng y tế đầy đủ thuốc thiết yếu trang thiết bị y tế Có cán y tế chuyên môn theo quy định Thiếu kế hoạch, báo cáo tuyên truyền, truyền thông dịch, bệnh, theo mùa địa phương Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: - Trường tiểu học: Bếp ăn tập thể nhà trường chưa đạt tiêu chuẩn, nhân viên cấp dưỡng chưa trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế biến thực phẩm theo quy tắc chiều Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h chưa đảm bảo Sổ lưu hủy mẫu thức ăn ghi chép chưa đầy đủ - Trường THCS: Bếp ăn tập thể nhà trường chưa đạt tiêu chuẩn, nhân viên cấp dưỡng chưa trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h chưa đảm bảo Sổ lưu hủy mẫu thức ăn ghi chép chưa đầy đủ V Kiến nghị - Cán y tế trường học thường xuyên tuyên truyền cho học sinh vệ sinh môi trường nhắc nhở em giữ vệ sinh trường, lớp - Trường tiểu học cần có kế hoach tu sửa, bảo dưỡng, thay hệ thống ánh sáng để đảm bảo phòng học đủ ánh sáng cho em học sinh học tập - Trường THCS cần có kế hoạch lao động làm tường rào quanh trường để phòng chống tai nạn thương tích học đường - Cần bổ sung số loại sổ sách cần thiết cho phòng y tế trường học, quản lý đầu sổ tủ thuốc chặt chẽ hợp lý Nhằm nâng cao khả quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Lãnh đạo trường thường xuyên có kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học công tác vệ sinh môi trường./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Sở y tế; - BGĐ; - TTYT huyện Vị Xuyên; - Trạm Y tế xã Ngọc Linh; - Trường tiểu học A Ngọc Linh; - Trường THCS Ngọc Linh; - Lưu: VT, SKMT&SKTH, HCTH; Đinh Phúc Cảnh Phụ lục KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường tiểu học A Ngọc Linh ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 08/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m3 34 80 Giữa lớp 24 80 950 Giữa lớp 24 78 970 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn đạt tiêu chuẩn cho phép Nồng độ CO2 phòng đạt tiêu chuẩn cho phép Tiếng ồn 50dBA 48 50 KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Ánh sáng Riêng PH Cường tự nhiên nhân tạo có HS độ sáng Lux Lux khiếm thị Góc Lớp 50 90 100 300 Lớp Điểm Lớp 55 110 100 300 Góc Lớp 70 140 100 300 Góc Lớp 40 100 100 300 Lớp Điểm Lớp 45 95 100 300 Góc Lớp 70 150 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng không đạt mức cho phép theo quy định TT Loại bàn ghế KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ I II III Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 30 Chiều cao bàn (cm) 50 Hiệu số bàn ghế 20 100-109 110-119 120-129 IV V VI 130-139 140-154 > 154 * Nhận xét: Chưa đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường THCS Ngọc Linh ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 09/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 24 80 900 45 Giữa lớp 24 76 800 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 109 150 100 300 Lớp Điểm Lớp 110 176 100 300 Góc Lớp 119 180 100 300 Góc Lớp 110 140 100 300 Lớp Điểm Lớp 103 165 100 300 Góc Lớp 125 176 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ Kích thước bàn ghế I II III Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 45 Chiều cao bàn (cm) 70 Hiệu số bàn ghế 25 100-109 110-119 120-129 IV 130-139 V VI 140 -154 > 154 * Nhận xét: Không đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông SỞ Y TẾ HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-YTDP Hà Giang, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO Kết kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên Thực Kế hoạch số: 03/KH-TTDP ngày 03/3/2016 Trung tâm y tế dự phòng triển khai công tác Y tế trường học năm 2016 Thực kế hoạch số: 113/KH - YTDP, ngày 07 tháng 10 năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang việc kiểm tra giám sát yếu tố vệ sinh trường học năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế Thắng TTYT dự phòng tỉnh Lê Thị Giang TTYT dự phòng tỉnh Nguyễn Thị Tuyết TTYT huyện Mèo Vạc Hoàng Quốc Diệp Nguyễn Thị Hiền Lê Thị Hường Phòng giáo dục Phòng y tế Trạm y tế xã Hiệu trưởng trường tiểu học A Linh Hồ Hiệu trưởng trường tiểu học B Linh Hồ Phó hiệu trưởng trường THPT + THCS Linh Hồ 10 Cán y tế trường tiểu học A Linh Hồ 12 Nguyễn Thị Trang Cán y tế trường tiểu học B Linh Hồ 11 Cán y tế trường THPT+THCS Linh Hồ II Thời gian địa điểm: - Tại xã Linh Hồ 10 – 11/3/2016 III Nội dung: - Kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học - Các hoạt động y tế trường học - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường có bếp ăn tập thể IV Kết kiểm tra Số trường kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học bằng máy đo: 03 trường ( phụ lục I, II, III.) Vệ sinh trường học: + Vệ sinh môi trường chung: - Trường tiểu học A, B trường THPT+THCS: Vệ sinh xung quanh trường sẽ, có tường rào, có thùng chứa rác thải chung, hố rác xử lý rác nhiều Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ + Phòng học 03 trường: Khu vực lớp học sẽ, có thùng chứa rác thải riêng cho phòng học, trường THPT+THCS thùng chứa rác riêng cho phòng học Kích thước bảng, bàn ghế đạt tiêu chuẩn Có nước uống cho em học sinh, trường THPT+THCS nước uống phòng học Trường Tiểu học A có đủ loại bàn ghế kê chưa khoa học Hệ thống ánh sáng trường THPT+THCS không đủ để cung cấp ánh sáng cho em học sinh Công tác Y tế trường học: - Trường Tiểu học A, B trường THCS: Phòng y tế bố trí, xếp chưa hợp lý Cán y tế chuyên môn theo quy định, trường tiểu học A cán y tế kiêm nhiệm Ghi chép sơ xài đầu sổ Thiếu kế hoạch, báo cáo tuyên truyền, truyền thông dịch, bệnh, theo mùa địa phương Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: - Trường tiểu học B: Bếp ăn tập thể nhà trường đảm bảo vệ sinh, nhân viên cấp dưỡng trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế biến thực phẩm chưa quy trình chiều Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h chưa quy định - Trường Tiểu học A trường THCS không tổ chức cho học sinh ăn trường VI Kiến nghị - Cán y tế trường học cần thường xuyên tuyên truyền cho học sinh vệ sinh môi trường nhắc nhở em giữ vệ sinh trường, lớp - Ban giám hiệu 03 trường cần tạo điều kiện cho cán y tế sang trạm y tế tham gia buổi giao ban học hỏi thêm cách xếp tủ thuốc cho khoa học cách ghi chép sổ sách - Trường THPT+THCS cần có kế hoach tu sửa, bảo dưỡng, thay hệ thống ánh sáng để đảm bảo phòng học đủ ánh sáng cho em học sinh học tập - Cần bổ sung số loại sổ sách cần thiết cho phòng y tế trường học, quản lý đầu sổ tủ thuốc chặt chẽ hợp lý Nhằm nâng cao khả quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Các trường cần ghi chép đầy đủ cột mục sổ A1 - Lãnh đạo trường thường xuyên có kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học công tác vệ sinh môi trường./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Sở y tế; - BGĐ; - TTYT,phòng y tế, PGD huyện Mèo Vị Xuyên; - Trạm Y tế xã Linh Hồ; - Trường Tiểu học A Linh Hồ; - Trường Tiểu học B Linh Hồ; - Trường THPT+THCS Linh Hồ; - Lưu: VT, SKMT&SKTH, HCTH; Đinh Phúc Cảnh Phụ lục KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường Tiểu học A Linh Hồ ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 10/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 28 76 885 48 Giữa lớp 28 68 900 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Ánh sáng Riêng PH Cường tự nhiên nhân tạo có HS độ sáng Lux Lux khiếm thị Góc Lớp 97 120 100 300 Lớp Điểm Lớp 108 138 100 300 Góc Lớp 120 150 100 300 Góc Lớp 100 127 100 300 Lớp Điểm Lớp 115 140 100 300 Góc Lớp 125 165 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT Loại bàn ghế KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ I II III Chiều cao HS (cm) 100-109 110-119 Chiều cao ghế (cm) 34 36 Chiều cao bàn (cm) 54 58 120-129 IV V VI 130-139 140-154 > 154 Hiệu số bàn ghế 20 22 * Nhận xét: Đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường Tiểu Học B Linh Hồ ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 10/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 27 70 982 45 Giữa lớp 28 68 947 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 100 145 100 300 Lớp Điểm Lớp 125 160 100 300 Góc Lớp 140 210 100 300 Góc Lớp 120 150 100 300 Lớp Điểm Lớp 130 170 100 300 Góc Lớp 150 230 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ Kích thước bàn ghế I II III Chiều cao HS (cm) 100-109 Chiều cao ghế (cm) 33 110-119 10 120-129 IV 130-139 V VI 140 -154 > 154 Chiều cao bàn (cm) 57 Hiệu số bàn ghế 24 * Nhận xét: Chưa đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường THPT+THCS Linh Hồ ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 11/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm CO2 Tiếng ồn o TT Vị trí đo (T C) (%) 1.000Mg/m 50dBA TCCP * TCCP * 34 80 Giữa lớp 28 63 938 49 Giữa lớp 28 67 909 50 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ – BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 75 90 100 300 Lớp Điểm Lớp 90 110 100 300 Góc Lớp 100 130 100 300 Góc Lớp 65 80 100 300 Lớp Điểm Lớp 70 97 100 300 Góc Lớp 89 105 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng không đạt tiêu chuẩn cho phép KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ TT Kích thước bàn ghế I II III IV V VI Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 100-109 110-119 120-129 37 11 130-139 140-154 > 154 Chiều cao bàn (cm) 65 Hiệu số bàn ghế 28 * Nhận xét: Không đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 12 SỞ Y TẾ HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-YTDP Hà Giang, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO Kết kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên Thực Kế hoạch số: 13/KH-TTDP ngày 03/3/2016 Trung tâm y tế dự phòng triển khai công tác Y tế trường học năm 2016 Thực kế hoạch số: 113/KH - YTDP, ngày 07 tháng 10 năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang việc kiểm tra giám sát yếu tố vệ sinh trường học năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế Thắng TTYT dự phòng tỉnh Lê Thị Giang TTYT dự phòng tỉnh Hoàng Thị Huyền TTYT huyện Vị Xuyên Hoàng Quốc Điệp Phòng giáo dục Nguyễn Thị Hiền Phòng y tế Phạm Văn Kiểm Trạm y tế xã Trịnh Thị Liên Hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Lâm Lương Thị Viện Phó hiệu trưởng trường THCS Việt Lâm Lê Duy Khoa Cán y tế trường Tiểu học Việt Lâm 10 Sầm Hữu Nghị Cán y tế trường THCS Việt Lâm II Thời gian địa điểm: - Tại xã Việt Lâm từ 12 – 14/3/2016 III Nội dung: - Kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học - Các hoạt động y tế trường học - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường có bếp ăn tập thể IV Kết kiểm tra Số trường kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học bằng máy đo: 02 trường ( phụ lục I, II) Vệ sinh trường học: + Vệ sinh môi trường chung: 13 - Trường Tiểu học: Vệ sinh khuân viên trường sẽ, có thùng chứa rác thải chung hố xử lý rác hàng tuần Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ - Trường THCS: Vệ sinh khuân viên trường sẽ, rãnh nước có nhiều Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ + Phòng học: - Trường Tiểu học + THCS: Khu vực lớp học sẽ, có thùng chứa rác thải riêng cho phòng học Kích thước bảng, bàn ghế đạt tiêu chuẩn Không có nước uống trông phòng học cho em học sinh Hệ thống ánh sáng kđủ để cung cấp ánh sáng cho em học sinh Công tác Y tế trường học: - Trường Tiểu học: Phòng y tế có đầy đủ thuốc thiết yếu nhiên, xếp chưa hợp lý có cán y tế chuyên môn theo quy định - Trường THCS: Phòng y tế đầy đủ thuốc thiết yếu, xếp chưa hợp lý có cán y tế chuyên môn theo quy định Thiếu kế hoạch, báo cáo tuyên truyền, truyền thông dịch, bệnh, theo mùa địa phương Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: - Trường Tiểu học THCS: không tổ chức cho học sinh ăn trường V Kiến nghị - Cán y tế trường học thường xuyên tuyên truyền cho học sinh vệ sinh môi trường nhắc nhở em giữ vệ sinh trường, lớp - Cần bổ sung số loại sổ sách cần thiết cho phòng y tế trường học, quản lý đầu sổ tủ thuốc chặt chẽ hợp lý Nhằm nâng cao khả quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Lãnh đạo trường thường xuyên có kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học công tác vệ sinh môi trường./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Sở y tế; - BGĐ; - TTYT huyện Vị Xuyên; - Trạm Y tế xã Việt Lâm; - Trường Tiểu học Việt Lâm; 14 - Trường THCS Việt Lâm; - Lưu: VT, SKMT&SKTH, HCTH; Đinh Phúc Cảnh 15 Phụ lục KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường Tiểu học Việt Lâm ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 09/11/2015) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m3 34 80 Giữa lớp 25 80 950 Giữa lớp 25 76 900 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn đạt tiêu chuẩn cho phép Nồng độ CO2 phòng đạt tiêu chuẩn cho phép Tiếng ồn 50dBA 48 50 KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Ánh sáng Riêng PH Cường tự nhiên nhân tạo có HS độ sáng Lux Lux khiếm thị Góc Lớp 100 120 100 300 Lớp Điểm Lớp 120 130 100 300 Góc Lớp 150 175 100 300 Góc Lớp 90 110 100 300 Lớp Điểm Lớp 110 135 100 300 Góc Lớp 130 165 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng không đạt mức cho phép theo quy định TT Loại bàn ghế KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ I II III Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 34 Chiều cao bàn (cm) 54 Hiệu số bàn ghế 24 100-109 110-119 120-129 IV V VI 130-139 140-154 > 154 * Nhận xét: Chưa đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 16 Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường THCS Vị Xuyên ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 14/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 24 84 950 45 Giữa lớp 24 80 900 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 100 150 100 300 Lớp Điểm Lớp 120 176 100 300 Góc Lớp 141 180 100 300 Góc Lớp 110 140 100 300 Lớp Điểm Lớp 120 165 100 300 Góc Lớp 127 176 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ Kích thước bàn ghế I II III Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 43 Chiều cao bàn (cm) 69 Hiệu số bàn ghế 26 100-109 110-119 120-129 IV 130-139 V VI 140 -154 > 154 * Nhận xét: Không đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 17 SỞ Y TẾ HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-YTDP Hà Giang, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO Kết kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên Thực Kế hoạch số: 13/KH-TTDP ngày 03/3/2016 Trung tâm y tế dự phòng triển khai công tác Y tế trường học năm 2016 Thực kế hoạch số: 113/KH - YTDP, ngày 07 tháng 10 năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang việc kiểm tra giám sát yếu tố vệ sinh trường học năm 2015 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế Thắng TTYT dự phòng tỉnh Lê Thị Giang TTYT dự phòng tỉnh Hoàng Thị Huyền Hoàng Quốc Điệp Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Văn Hùng Phạm Tiếp Lực Phạm Hải Anh 10.Nguyễn Duy Mạnh 11 Lục Thị Uyên 12 Bàn Quang Tuyến 13 Lê Thị Cúc TTYT huyện Vị Xuyên Phòng giáo dục Phòng y tế Trạm y tế Hiệu trưởng trường tiểu học A Thượng Sơn Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Thượng Sơn Hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Sơn Cán y tế trường Tiểu học A Thượng Sơn Cán y tế trường PTDTBT THCS Thượng Sơn Cán y tế trường tiểu học Thượng Sơn II Thời gian địa điểm: - Tại xã Thượng Sơn 15 – 16/3/2016 III Nội dung: - Kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học - Các hoạt động y tế trường học - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường có bếp ăn tập thể IV Kết kiểm tra 18 Số trường kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học bằng máy đo: 03 trường ( phụ lục I, II, III.) Vệ sinh trường học: + Vệ sinh môi trường chung: - Trường Tiểu học A Thượng Sơn: Vệ sinh xung quanh trường sẽ, đằng sau khu lưu trú học sinh tường rào, có thùng chứa rác thải chung, hố xử lý rác nhiều Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ - Trường Tiểu học Thượng Sơn: Vệ sinh xung quanh trường sẽ, có tường rào quanh trường, có thùng chứa rác thải chung hố xử lý rác hàng ngày Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ thiếu biển báo giới Nam-Nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ - Trường THCS: Vệ sinh xung quanh trường sẽ, có tường rào,có thùng chứa rác thải chung hố xử lý rác hàng ngày Khu nhà vệ sinh có đầy đủ phòng vệ sinh cho học sinh nam học sinh nữ Có bể xử lý phân đạt theo tiêu chuẩn: không sụt lún, không thấm, không dò rỉ + Phòng học 03 trường: Khu vực lớp học sẽ, có thùng chứa rác thải riêng cho phòng học, trường THCS trường Tiểu học A thùng chứa rác riêng cho phòng học Kích thước bảng, bàn ghế đạt tiêu chuẩn, kê bàn ghế chưa có tính khoa học Có nước uống cho em học sinh Trường Tiểu học Thượng Sơn có đủ loại bàn ghế kê chưa khoa học Công tác Y tế trường học: - Trường Tiểu học A, trường Tiểu học Thượng Sơn trường PTDTBT THCS: Phòng y tế bố trí, xếp chưa hợp lý Cán y tế chuyên môn theo quy định Ghi chép sơ xài đầu sổ Trường Tiểu học A trường PTDTBT THCS thiếu kế hoạch, báo cáo tuyên truyền, truyền thông dịch, bệnh, theo mùa địa phương Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: - Trường Tiểu học A Thượng Sơn: Bếp ăn tập thể nhà trường chưa đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến thức ăn không ( rãnh nước trước bếp nấu ăn đọng nước thức ăn), tủ để bát đĩa không che chắn, nhân viên cấp dưỡng chưa trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế biến thực phẩm chưa quy trình chiều Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h ch ưa quy định - Trường Tiểu học Thượng Sơn: 19 Bếp ăn tập thể nhà trường chưa đảm vệ sinh(thức ăn rơi vãi khu vực chế biến thực phẩm), nhân viên cấp dưỡng chưa trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế biến thực phẩm chưa quy trình chiều Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h chưa quy định - Trường PTDTBT THCS: Bếp ăn tập thể nhà trường chưa đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến thực phẩm chưa sẽ, tủ để bát đĩa che chắn , nhân viên cấp dưỡng chưa trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động Chế biến thực phẩm chưa quy trình chiều Chế độ lưu mẫu thức ăn 24h chưa quy định VI Kiến nghị - Cán y tế trường học cần thường xuyên tuyên truyền cho học sinh vệ sinh môi trường nhắc nhở em giữ vệ sinh trường, lớp - Ban giám hiệu 03 trường cần tạo điều kiện cho cán y tế sang trạm y tế tham gia buổi giao ban học hỏi thêm cách xếp tủ thuốc cho khoa học cách ghi chép sổ sách - Trường Mầm Non cần có kế hoạch sửa chữa lắp đặt thêm bóng điện, thay để đảm bảo cường độ ánh sáng cho học sinh học tập để phòng tránh bệnh cận thị - Cần bổ sung số loại sổ sách cần thiết cho phòng y tế trường học, quản lý đầu sổ tủ thuốc chặt chẽ hợp lý Nhằm nâng cao khả quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Các trường cần ghi chép đầy đủ cột mục sổ A1 - Lãnh đạo trường thường xuyên có kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học công tác vệ sinh môi trường./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Sở y tế; - BGĐ; - TTYT,phòng y tế, PGD huyện Vị Xuyên; - Trạm Y tế xã Thượng Sơn; - Trường Tiểu học A Thượng Sơn; - Trường Tiểu học Thượng Sơn; - Trường PTDTBT THCS Thượng Sơn; - Lưu: VT, SKMT&SKTH, HCTH; Đinh Phúc Cảnh 20 Phụ lục KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường Tiểu học A Thượng Sơn ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 15/3/2015) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 18 77 900 48 Giữa lớp 19 74 950 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Ánh sáng Riêng PH Cường tự nhiên nhân tạo có HS độ sáng Lux Lux khiếm thị Góc Lớp 07 120 100 300 Lớp Điểm Lớp 108 141 100 300 Góc Lớp 130 150 100 300 Góc Lớp 75 127 100 300 Lớp Điểm Lớp 115 135 100 300 Góc Lớp 140 165 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT Loại bàn ghế KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ I II III Chiều cao HS (cm) 100-109 Chiều cao ghế (cm) 40 Chiều cao bàn (cm) 70 Hiệu số bàn ghế 30 110-119 120-129 IV V VI 130-139 140-154 > 154 * Nhận xét: Chưa đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 21 Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường Tiểu học Thượng Sơn ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 15/3/2016) Kết Nhiệt độ Độ ẩm (%) CO2 Tiếng ồn TT Vị trí đo o (T C)TCCP * TCCP * 1.000Mg/m 50dBA 34 80 Giữa lớp 18 85 900 45 Giữa lớp 18 83 890 47 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ - BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 110 145 100 300 Lớp Điểm Lớp 120 165 100 300 Góc Lớp 140 210 100 300 Góc Lớp 120 150 100 300 Lớp Điểm Lớp 135 160 100 300 Góc Lớp 150 225 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt mức cho phép theo quy định TT KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ Kích thước bàn ghế I II III Chiều cao HS (cm) 100-109 110-119 Chiều cao ghế (cm) 35 36 Chiều cao bàn (cm) 60 65 Hiệu số bàn ghế 25 29 120-129 IV 130-139 V VI 140 -154 > 154 * Nhận xét: Đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 22 Phụ lục: KẾT QUẢ ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG HỌC Trường PTDTBT THCS Thượng Sơn ( Kèm theo báo cáo số: /BC - YTDP, ngày / /2016) KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ VÀ TIÊNG ỒN (ngày đo: 16/3/2015) Kết Nhiệt độ Độ ẩm CO2 Tiếng ồn o TT Vị trí đo (T C) (%) 1.000Mg/m 50dBA TCCP * TCCP * 34 80 Giữa lớp 18 76 900 49 Giữa lớp 19 73 950 50 Nồng độ tối đa theo QĐ 1000 1221/2000/QĐ – BYT (1% ) * Nhận xét: Nhiệt độ, tiếng ồn, nồng độ CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG Ánh sáng (Lux) đo Cường độ ánh sáng Lux: TCCP * Ánh TT Vị trí đo Ghi Ánh sáng Riêng PH sáng tự Cường nhân tạo có HS nhiên độ sáng Lux khiếm thị Lux Góc Lớp 70 132 100 300 Lớp Điểm Lớp 90 150 100 300 Góc Lớp 130 190 100 300 Góc Lớp 75 110 100 300 Lớp Điểm Lớp 110 167 100 300 Góc Lớp 135 185 100 300 * Nhận xét: Ánh sáng đạt tiêu chuẩn cho phép KÍCH THƯỚC BÀN GHẾ TT Kích thước bàn ghế I II III IV V VI Chiều cao HS (cm) Chiều cao ghế (cm) 45 Chiều cao bàn (cm) 70 Hiệu số bàn ghế 25 100-109 110-119 120-129 130-139 140-154 > 154 * Nhận xét: Không đầy đủ số loại bàn ghế theo quy định Chú ý: ( * ) Tiêu chuẩn cho phép theo định số 1221/2000/QĐ - BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng năm 2000 Quy định áp dụng với tất trường phổ thông, trường tiểu học, trường trung học sở, trung học phổ thông 23 24 ... Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế... Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế... Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên tiến hành kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học số trường thuộc huyện Vị Xuyên cụ thể sau: I Thành phần đoàn kiểm tra Viên Thế
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO Kết quả kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên, BÁO CÁO Kết quả kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên, BÁO CÁO Kết quả kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học huyện Vị Xuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay