Đề nghị xây dựng luật về phòng chống lạm dụng rươu.docx lan

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:36

Đề nghị xây dựng luật phòng chống lạm dụng rươu, bia Đó đề nghị đưa hộ thảo nghị sỹ nước CamPuChia, Lào, Thái Lan Việt Nam sách ,pháp luật phòng, chống lạm dụng rượu bia ủy ban vấn đề xã hội quốc hội phối hợp với tổ chức khuyến khích không sử dụng rượu bia(IOGT) tổ chức ngày mùng mùng hà nội, Thống nhận định ,lợi ích kinh tế trước mắt nghành sản xuất rượu ,bia dù lớn bù đắp cho chi phí mà người sủ dụng , gia đình họ xã hội phải đề đề khắc phục hậu lạm dụng rượu,bia b nhiều ý kiến tán thành với việc đua dự án luật phòng chống lạm dụng rượu bia vào chương trình xây dụng luật , pháp luật nhiệm kì quốc hội khóa XIII Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, dự án luật cần điều chỉnh với ba khâu sản xuất, lưu thông sử dụng rượu bia, thay điều chỉnh khâu lưu thông sử dụng rượi bia thay điều chỉnh khâu lưu thông luật cần quy định cụ thể tuổi mua rượu, bia : trách nhiệm người bán hang: địa điểm bán ,giời bán rượu bia……… Một số ý kiến cho ,mức sử phạt hành hành vi điều khiển xe ô tô tình trang dùng rượu ,bia chất kích thích khác nồng độ thấp , đủ sức đe Vì cần điều chỉnh luật hình ,phát lệnh xử lý hành vi vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông đường trật tự an toàn giao đô thị Yêu cầu Thủ trưởng quan, đơn vị: công chức, viên chức làm sở xếp, điều chuyển, bố trí nhân phù hợp với vị a) Rà soát lại chức nhiệm vụ quan, đánh giá mức chất lượng, trình độ trí việc làm để đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động Trong xếp, điều chuyển phải lợi ích công hiệu thực thi công vụ; trọng dụng nhân tài, không bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; không bao che, dung túng kiên thực tinh giản số công chức thiếu lực, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật b) Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực quán triệt cán bộ, công chức, viên chức quan chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định c) Niêm yết công khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quan, đơn vị toàn quy trình, hồ sơ, thủ tục, phí, lệ phí, thời hạn giải công việc cho tổ chức, công dân; họ tên, chức vụ cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải d) Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực tốt quy chế dân chủ, văn minh, văn hoá công sở Lấy thước đo hài lòng người dân, tổ chức doanh nghiệp làm sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan e) Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực quy định sử dụng thời làm việc, kỷ luật lao động; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Đối với cán bộ, công chức, viên chức: a) Trong hành không làm việc riêng, tập trung đào sâu suy nghĩ để nâng cao chất lượng công việc; không muộn sớm; không uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video làm việc b) Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia hành chính, kể nghỉ trưa ngày trực c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm giải công việc ý thức phục vụ nhân dân Giải nhanh chóng, kịp thời công việc cho tổ chức, công dân; không để tổ chức nhân dân phải chờ đợi, lại nhiều lần Tuyệt đối không hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt quy định trái pháp luật, trái với quy định cấp có thẩm quyền để gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân thi hành công vụ, nhiệm vụ Các trường hợp vi phạm lề lối làm việc, thực thi công vụ phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định pháp luật hành, công bố công khai kết xử lý vi phạm phương tiện thông tin đại chúng: a) Đối với người đứng đầu quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm xử lý trách nhiệm theo quy định Nghị định số 57/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nhà nước thi hành nhiệm vụ, công vụ b) Đối với cán bộ, công chức vi phạm xử lý trách nhiệm theo quy định Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật công chức c) Đối với viên chức vi phạm xử lý theo quy định Luật Viên chức Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức d) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thời làm việc có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, công dân thi hành nhiệm vụ, công vụ chưa đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định, Thủ trưởng quan, đơn vị phải uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời có hình thức xử lý theo nội quy, quy chế quan (có thể nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm,…) nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tái phạm e) Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm từ 03 lần trở lên năm, xem xét đánh giá hạ mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan người đứng đầu quan Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh thực Chỉ thị này; đề xuất hình thức kỷ luật người đứng đầu quan để xảy hành vi sai phạm; tổng hợp, báo cáo kết xử lý vi phạm UBND tỉnh kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy xử lý cán quan Đảng, mặt trận tổ chức trị - xã hội có vi phạm Đối với UBND cấp huyện: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực nghiêm túc Chỉ thị này; tăng cường công tác tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi sai phạm (nếu có) báo cáo kết xử lý sai phạm UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) Khuyến khích cá nhân, tổ chức doanh nghiệp phản ánh kịp thời sai phạm cán bộ, công chức, viên chức lên cấp có thẩm quyền lên UBND cấp huyện tỉnh (thông qua Sở Nội vụ, điện thoại đường dây nóng số: 0501.3545862) ... trách nhiệm theo quy định Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật công chức c) Đối với viên chức vi phạm xử lý theo quy định Luật Viên chức Nghị định số 27/2012/NĐ-CP... chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực quy định sử dụng thời làm việc, kỷ luật lao động; xử lý nghiêm trường... viên chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải d) Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực tốt quy chế dân chủ, văn minh, văn hoá công sở Lấy thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nghị xây dựng luật về phòng chống lạm dụng rươu.docx lan, Đề nghị xây dựng luật về phòng chống lạm dụng rươu.docx lan, Đề nghị xây dựng luật về phòng chống lạm dụng rươu.docx lan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay