BẢN TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:36

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC Kính gửi : - Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Giang; - Hội Đồng xét chuyển nghạch - bậc công chức Trường THPT Mậu Duệ Tên : LÊ THỊ TRANG Ngày tháng năm sinh : 26/01/1988 Nơi sinh : Lao Và Chải – Yên Minh – Hà Giang Trình độ chuyên môn : Đại Học Sư Phạm Ngữ Văn Đơn vị công tác : Trường THPT Mậu Duệ Qua 12 tháng công tác trường thân đạt kết sau : Phẩm chất đạo đức : Luôn có phẩm chất đạo đức tốt Có lối sống lành mạnh, tác phong mực, hoà nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, sống khiêm tốn, thật thà, trung thực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực Đặc biệt công tác phòng chống tệ nạn xã hội cờ bạc, ma tuý, mại dâm Không vi phạm đạo đức nhà giáo, chấp hành tốt nội quy quy chế quan, quy chế chuyên môn Năng lực, trình độ kết thời gian thử việc : * Công tác chuyên môn : Trong thời gian tập sự, thân thực nghiêm túc quy chế chuyên môn.Bản thân tự học hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn * Hạn chế công tác chuyên môn : Do công việc phân không với chuyên môn nên có khiếm khuyết, chưa mạnh dạn công tác phê tự phê - Kết công tác khác : Công tác công đoàn : Tham gia nhiệt tình đóng góp khoản đầy đủ cấp phát động : Thăm hỏi, động viên kịp thời đồng nghiệp lúc ốm đau Tham gia đầy đủ thi tìm hiểu công đoàn phát động : phong trào mái ấm công đoàn, Công tác Đoàn niên : Tham gia đầy đủ phong trào Đoàn niên tổ chức, có trách nhiệm công việc giao Hạn chế : - Công tác phê tự phê chưa cao Chưa nêu ý kiến riêng Ý thức tổ chức, việc chấp hành nội quy, quy chế quan : Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm triệt để Nội quy, Quy chế Ngành, quan đề Luôn phát huy hết nội lực thân để thực công việc đạt hiệu cao Có trách nhiệm trước công việc tổ chức phân công Việc chấp hành đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước : Luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước, không làm điều xấu ảnh hưởng đến uy tín thân quan Luôn an tâm công tác, tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ Tham gia học tập đầy đủ thị, nghị cấp tổ chức XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Hiệu trưởng Vũ Quốc Sơn Yên Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Người tự nhận xét Lê Thị Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC, BẢN TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC, BẢN TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay