an toàn của các dịch vụ y tế

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:35

AN TOÀN Tăng chất lượng, an toàn dịch vụ y tế - Để đảm bảo chất lượng, an toàn, số bệnh viện tiến hành đạo tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, cải thiện sở vật chất - Ngày 18/7/2008 Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tê) phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án “Tăng cường vệ sinh bệnh viện” năm 2008 - Dự án đào tạo, tập huấn cho 37 giảng viên, 37 giám sát 400 hộ lý, công nhân vệ sinh kiến thức kỹ thực hành bệnh viện; lắp đặt 120 bồn rửa tay tiêu chuẩn với đầy đủ phương tiện, hóa chất chỗ; cung cấp 51 thùng rác tiêu chuẩn; 240 dụng cụ chuyên dụng nhiều hóa chất, dung dịch sát khuẩn - Các hoạt động cụ thể Dự án "Tăng cường vệ sinh bệnh viện" thực mang lại chuyển biến tích cực nhằm thay đổi hành vi vệ sinh làm ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh cộng đồng - Dự án tổ chức đào tạo giảng viên giảng dạy vệ sinh bệnh viện; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ thực hành vệ sinh bệnh viên cho hộ lý, người hỗ trợ chăm sóc người giám sát; hỗ trợ lắp đặt điểm rửa tay đạt tiêu chuẩn phục vụ cán người bệnh; cung cấp dụng cụ vệ sinh tiêu chuẩn cho bệnh viện; tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán công nhân viên bệnh viện cộng đồng - Dự án "Tăng cường vệ sinh bệnh viện" triển khai từ năm 2007 với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn bệnh viện; xây dựng chương trình, tài liệu, hướng dẫn thực hành vệ sinh, chống nhiễm khuẩn phù hợp; triển khai, áp dụng thí điểm mô hình vệ sinh hướng dẫn vệ sinh số bệnh viện để rút kinh nghiệm bổ sung văn bản, tài liệu, hướng dẫn để triển khai, mở rộng tới bệnh viện tuyến Bảo đảm an toàn người bệnh sở khám chữa bệnh Bệnh viện nơi tập trung người bệnh để điều trị, nơi thầy thuốc đưa chẩn đoán (cho phép sai số), định phương pháp điều trị; nơi diễn phẫu thuật, thủ thuật xâm lấn; nơi người bệnh sử dụng dược chất, hóa chất, vác xin để điều trị; nơi có nhiều trẻ sinh nơi chứng kiến nhiều người bệnh qua đời Hơn nữa, bệnh viện nơi thầy thuốc thường xuyên bị áp lực công việc tình trạng tải áp lực tâm lí, vậy, cố y khoa không mong muốn điều khó tránh nhiều trường hợp tầm kiểm soát Có thể khẳng định công đoạn quy trình khám bệnh, chữa bệnh chứa đựng nguy tiềm tàng cho người bệnh Khi cố y khoa không mong muốn xảy ra, người bệnh thầy thuốc nạn nhân, đặc biệt người bệnh phải gánh chịu thêm hậu cố y khoa không mong muốn làm ảnh hưởng tới sức khỏe bị khuyết tật tạm thời hay vĩnh viễn, người, chẳng khác tai nạn chồng lên tai nạn Mặc dù, người bệnh khó chấp nhận sai sót cố y khoa, song bác sĩ người phạm sai sót Theo nhà nghiên cứu y học, lĩnh vực y khoa lĩnh vực có nhiều rủi ro khách hàng Khi vào sở y tế để khám chữa bệnh, vốn quý giá người bệnh sức khỏe ủy thác cho thầy thuốc, đổi lại người bệnh mong đợi kỳ vọng chăm sóc điều trị cách an toàn, có chất lượng Vì vậy, bảo đảm an toàn cho người bệnh trách nhiệm sở y tế, người lãnh đạo bệnh viện sứ mệnh thầy thuốc, nhân viên y tế An toàn người bệnh chương trình có khởi đầu điểm kết thúc, nguy cố y khoa thường trực xảy Các bệnh viện cần thiết phải triển khai chương trình quản lý an toàn người bệnh để thực nguyên tắc hàng đầu thực hành y khoa “ trước tiên không gây nguy hại cho người bệnh” 2.1 Hiện trạng cố y khoa Phạm vi tác động cố y khoa không mong muốn chưa nghiên cứu thống kê đầy đủ Các nhà quản lý, nhà lâm sàng e ngại việc nghiên cứu chia sẻ thông tin cố y khoa Vì vậy, tranh hướng dẫn cụ thể thống kê báo cáo cố, sai sót chuyên môn sở y tế 2.2 Nguyên nhân cố y khoa - Nhiễm khuẩn bệnh viện - Nhầm thuốc - Tác dụng không mong muốn thuốc - Nhầm phẫu thuật (người bệnh,vị trí, phương pháp, sót dụng cụ vị trí phẫu thuật) - Chẩn đoán lâm sàng cận lâm sàng (sai, chậm) - Phương tiện dụng cụ không phù hợp, không đủ - Sao chép sai y lệnh, chữ viết xấu - Thủ tục hành rườm rà dẫn đến khám chữa bệnh không kịp thời - Nhân viên y tế mới, tắc trách - Khác: ngã, bỏng, điện giật 2.3 Các yếu tố nguy - Người bệnh >65 tuổi nguy cao ảnh hưởng nghiêm trọng cố y khoa xảy so với người bệnh trẻ tuổi - Các phẫu thuật phức tạp, phẫu thuật triển khai lần đầu (các can thiệp tim mạch, mạch máu, phẫu thuật thần kinh ) - Những người bệnh nặng, người bệnh có kèm theo bệnh có can thiệp xâm lấn có nguy cao xảy cố y khoa - Các bác sĩ làm kiêm nhiệm, đủ thời gian để nghiên cứu đưa định chẩn đoán - Thời gian nằm viện tỷ lệ thuận với cố y khoa - Khoa hồi sức cấp cứu nơi nguy người bệnh gặp cố cao 2.4 Sự cố y khoa sai sót chuyên môn CSYT Việt Nam Sự cố y khoa không mong muốn sai sót chuyên môn kỹ thuật sở khám bệnh, chữa bệnh Việt Nam chưa nghiên cứu hệ thống, chưa có số liệu để có tranh đầy đủ sai sót chuyên môn cố y khoa Tuy nhiên, hầu hết sở khám, chữa bệnh phải đương đầu với cố mức độ ảnh hưởng khác nhau, ảnh hưởng tới tính mạng sức khỏe người bệnh Số trường hợp nêu báo chí phần tảng băng chìm không rõ độ lớn kích thước Các cố y khoa không mong muốn biết đến qua khiếu kiện người bệnh hay gặp như: nhầm người bệnh phẫu thuật, nhầm vị trí phẫu thuật, nhầm thuốc, nhầm trẻ sơ sinh, đặc biệt nhiễm trùng hàng loạt sau phẫu thuật xảy Sự cố y khoa sai sót chuyên môn kỹ thuật vấn đề người hành nghề, sở y tế quan tâm Một số phải bồi thường tài cho người bệnh số trường hợp đưa tòa để giải ... vọng chăm sóc điều trị cách an toàn, có chất lượng Vì vậy, bảo đảm an toàn cho người bệnh trách nhiệm sở y tế, người lãnh đạo bệnh viện sứ mệnh thầy thuốc, nhân viên y tế An toàn người bệnh chương... tạp, phẫu thuật triển khai lần đầu (các can thiệp tim mạch, mạch máu, phẫu thuật thần kinh ) - Những người bệnh nặng, người bệnh có kèm theo bệnh có can thiệp xâm lấn có nguy cao xảy cố y khoa... xâm lấn có nguy cao xảy cố y khoa - Các bác sĩ làm kiêm nhiệm, đủ thời gian để nghiên cứu đưa định chẩn đoán - Thời gian nằm viện tỷ lệ thuận với cố y khoa - Khoa hồi sức cấp cứu nơi nguy người
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn của các dịch vụ y tế, an toàn của các dịch vụ y tế, an toàn của các dịch vụ y tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay