Mạng thông tin di động số cellular

56 24 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:59

Mạng thông tin di động số cellular MÔN HỌC KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Đỗ Xuân Diễn Điện tử –Khoá 48 Hà Nội 3/2007 Lịch sử ứng dụng n n n n n 1920s dùng cho nghiệp vụ cảnh sát băng tần MHz Sau CTTG II xuất TTDĐ dân dụng 1946 AT&T cung cấp dịch vụ TTDĐ thực 1960s kênh TTDĐ có dải thông 30KHz điều chế FM 450MHz Nâng hiệu suất lên lần 1971 hệ thống cellular đời, FM, tần 850 MHz Lịch sử ứng dụng n Ưu điểm: n n n n n n n Sử dụng lại tần số công suất phát trạm BTS nhỏ Sử dụng kỹ thuật điều chế tiên tiến, hiệu sử dụng tần số cao Giảm tỉ lệ tin tức báo hiệu, dành tỉ lệ lớn cho tin tức người sử dụng Áp dụng mã hoá kênh mã hoá nguồn truyền dẫn sô Hệ thống chống nhiễu kênh chung nhiễu kênh kề hiệu Điều khiển động việc cấp pháp kênh liên lạc làm cho tăng hiệu sử dụng tần số ĐIều khiển truy nhập chuyển giao hoàn hảo Dung lượng tăng, diện tích cell nhỏ đi, chuyển giao nhiều kênh Đặc điểm mạng TTDĐ số cellular Nguyên lý cellular n n Truyền sóng quản lý vô tuyến n n Cấu trúc mạng TTDĐ số cellular n n Tính toán truyền sóng TTDĐ số cellular n n Một số thông số mạng cellular gms n n Nguyên lý cellular Nguyên lý cellular 1.1 Nguyên lý cellular n (Khi MS chuyển dộng vùng no, no phải chuyển giao để làm việc với BTS cell liền kề mà vùng phủ sóng.) Nguyên lý cellular Một số thông số mạng cellular gms n PCS-1900 n n F ul(n) =1710+ 0.2*(n-512) ( Mhz) với F dl = Fup(n) +80 (Mhz) n đánh số từ 512-885 Một số thông số mạng cellular gms n Mức công xuất phát vô tuyến GSM Cấp công xuất Cực đại công xuất MS (dBm) Cực đại công xuất MS (dBm) 320 W (55) 160 W (52) 80 W (49) 40 W (46) 20 W (43) 10 W (40) W (37) 2.5 W (34) 20 W (43) 8W(39) 5W(37) 2W(33) 0.8(29) Một số thông số mạng cellular gms n Mức công xuất phát vô tuyến DCS-1900 Cấp công xuất Cực đại công xuất MS (dBm) W (30) 0.25W(24) 2W(33) Cực đại công xuất MS (dBm) 20-40W (43-46) 10-20 W (40-43) 5-10 W (37-41) 2.5-5 W (34-37) Xu hướng phát triển hệ thống thông tin di dộng n n n n n Xu chung công nghệ di động phải đáp ứng ngày cao chất lượng, tính thuận tiện, giá cả, tính đa dạng dịch vụ người sử dụng Trong tiến trình phát triển lên công nghệ không dây hệ 3G lên hướng phát triển theo tiêu chuẩn ITU-T công nhận CDMA 2000 W-CDMA Châu âu theo hướng GMSàGPRSàEDGEàW-CDMA Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc số nước khác theo hướng IS 95AàIS-95Bà CDMA2000 mà bước đầu CDMA1x Riêng Nhật Bản họ phát triển mạng PDC theo hướng W-CDMA CDMA2000 Xu hướng phát triển hệ thống thông tin di dộng GSM GPRS W-CDMA EDGE 4G PDC CDMA 20001xEV IS-95B CDMA IS-95A CDMA2000 n n n GSM Global System for Moblile Communication PDC Personal Digital Cellular GPRS General Packet Radio Service ...Chứa số liệu phần cứng thiết bị Được nối với MSC qua đường báo hiệu 3 Cấu trúc mạng thông tin di động số cellular Cấu trúc mạng thông tin di động số cellular n Phân cấp cấu trúc mạng di động cellular .. .cellular Cấu trúc mạng thông tin di Hi! Hi!How How are areyou! you !động số cellular BSS MSC BTS HLR Cấu trúc mạng thông tin di động số cellular n n Khi chưa có gọi MS phải lắng nghe thông báo tìm ... tuyến n n Cấu trúc mạng TTDĐ số cellular n n Tính toán truyền sóng TTDĐ số cellular n n Một số thông số mạng cellular gms n n Nguyên lý cellular 1 Nguyên lý cellular 1.1 Nguyên lý cellular n (Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạng thông tin di động số cellular , Mạng thông tin di động số cellular , Mạng thông tin di động số cellular

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay