Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTMCP habubank chi nhánh hàng trống (2)

95 20 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:53

Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B LỜI MỞ ĐẦU Từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) mang lại nhiều hội cho ngành kinh tế Cùng với thời thách thức, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, phải đối mặt với cạnh tranh doanh nghiệp, ngân hàng nước Việt Nam thức mở cửa thị trường Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro xuất nhiều dạng thức khác yếu tố có khả xuất cản trở hoạt động diễn cách liên tục Các biện pháp đề nhằm hạn chế rủi ro xảy không mong muốn thúc người làm kinh doanh, hoạt động “ bảo lãnh ngân hàng ” đời nhằm khắc phục khó khăn Có thể nói ngày nay, bảo lãnh ngân hàng xem vé thông hành cho doanh nghiệp hoạt động mua bán trả chậm Việc tạo thuận lợi cho kế hoạch bạn mà đối tác kinh doanh có sở để tin tưởng doanh nghiệp bạn Với vai trò vậy, bảo lãnh trở thành loại dịch vụ kinh doanh có nhiều tác động tích cực việc thúc đẩy giao dịch vốn, giao dịch kinh doanh Hiện nay, bảo lãnh ngân hàng dịch vụ ngân hàng đại sử dụng rộng rãi tạo thu nhập không nhỏ cho ngân hàng, Ngân hàng Habubank - Chi nhánh hàng Trống không ngừng đổi phát triển nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt nghiệp vụ bảo lãnh Trong năm gần đây, hoạt động bảo lãnh ngân hàng Habubank - Chi nhánh Hàng Trống đạt thành công định tồn nhiều vướng mắc Vì việc phân tích thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh, thành công tồn hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Habubank - Chi nhánh Hàng Trống để từ nâng cao chất lựợng hoạt động bảo lãnh ngân hàng việc làm cần thiết Trong trình thực tập, xuất phát từ thực tiễn em định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống” cho chuyên đề tốt nghiệp Mục đích đề tài nghiên cứu thông qua nghiên cứu lý luận chất lượng bảo lãnh Ngân hàng, tìm hiểu phân tích chất lượng hoạt động bảo lãnh NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống, nêu bật thành công tồn nguyên nhân nó, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống Chuyên đề chia thành chương sau : Chương 1: Lý luận chung chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống Mặc dù em cố gắng để hoàn thành chuyên đề tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình quý thầy cô để chuyên đề hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Quang Trung tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực chuyên đề Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới cán Phòng Phát triển kinh doanh NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B 1.1 Hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng xuất lần khu vực Trung Đông dạng bảo lãnh toán Các quốc gia sản xuất dầu hoả Trung Đông phát triển nhanh nhờ vào việc ký kết hợp đồng lớn với công ty phương Tây cho dự án lớn cải tiến sở hạ tầng, dự án công nông nghiệp, chương trình công cộng, an ninh, quốc phòng Sự giao lưu, buôn bán, hợp tác làm ăn không bó hẹp khuôn khổ quốc gia mà ngày mở rộng biên giới Thương mại quốc tế phát triển kéo theo giao dịch kinh tế ngày mở rộng Ví dụ công ty kiến trúc Hà Lan Anh tham gia liên doanh công ty khác dự án xây dựng sân bay số công trình phụ trợ Arâp, mua thiếp bị từ nhà cung cấp Pháp Chính mức độ quan trọng, tầm cỡ phức tạp giao dịch đòi hỏi thúc đẩy phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng đại sử dụng rộng rãi giới Tại Hà Lan, doanh số loại bảo lãnh ngân hàng Hà Lan phát hành năm 1980 12.850 triệu NGL Con số tăng lên 26 281 triệu NGL vào năm 1990.( Theo số liệu công bố ngày 10/7/1990 Uỷ ban kiểm soát Ngân hàng trung ương Hà Lan) Còn theo Uỷ ban soạn thảo Điều khoản sửa đổi Luật thương mại Hoa Kỳ: Đến cuối 1995 số tiền bảo lãnh hiệu lực ngân hàng Hoa Kỳ lên tới 500 tỷ USD bảo lãnh khách hàng Mỹ 250 tỷ Trị giá loại bảo lãnh lên tới hàng chục triệu USD Ngoài ra, bảo lãnh sử dụng rộng rãi nước tính đa dạng Bảo lãnh không hỗ trợ cho hợp đồng thương mại mà giao dịch phi thương mại, tài chính, phi tài như: bảo lãnh toán, hoàn trả tiền ứng trước, thực hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh dự thầu… Hiện bảo lãnh ngân hàng phát triển rộng rãi nhiều lĩnh vực, không đơn loại hình dịch mà công cụ tài trợ cho doanh nghiệp Ta chắn hợp đồng kinh doanh lớn bảo lãnh ngân hàng kèm 1.1.2 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Thuật ngữ bảo lãnh sử dụng từ lâu từ thời phong kiến, sau bảo lãnh Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B phát triển sang lĩnh vực dân nhiều lĩnh vực khác đời sống kinh tế xã hội Xét góc độ học thuật, bảo lãnh ngân hàng hình thức Tín dụng chữ ký, hoạt động sinh lời mà bỏ vốn ngân hàng Trong pháp luật dân nước ta khái niệm bảo lãnh nêu điều 366 Bộ luật Dân sự: “ Bảo lãnh việc người thứ ba (gọi người bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi người nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi người bảo lãnh), đến hạn mà nguời bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ ” Trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế: “ Bảo lãnh tài sản bảo đảm tài sản thuộc quyền sở hữu người nhận bảo lãnh để chịu trách nhiệm tài sản thay cho người bảo lãnh người vi phạm hợp đồng kinh tế ký kết.” Cho dù cách tiếp cận khác nhau, song nhìn chung chúng thống chung quan điểm: bảo lãnh ngân hàng loại hình tín dụng ngân hàng Từ ta hiểu bảo lãnh sau : “ Bảo lãnh cam kết người bảo lãnh thực đầy đủ nghĩa vụ thay cho bên xin bảo lãnh người xin bảo lãnh không thực thực không với bên nhận bảo lãnh” Như vậy, bảo lãnh cần thiết hai bên tham gia vào mối quan hệ kinh tế, trị hay xã hội chưa tín nhiệm, tin cậy bên đủ khả thời gian, chi phí trình độ nghiệp vụ để đánh giá khánh hàng Lúc xuất bên trung gian có đủ uy tín hai bên thực bảo lãnh cần thiết để đưa họ đến thoả thuận thống *Khái niệm bảo lãnh ngân hàng: Theo điều Quy chế nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng( ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước) “Bảo lãnh ngân hàng cam kết văn tổ chức tín dụng ( bên bảo lãnh ) với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh ) việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ( bên bảo lãnh ) khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Khách hàng phải nhận nợ hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền trả thay.” Trong đó: Bên bảo lãnh tổ chức tín dụng bao gồm: - Các tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo luật tổ chức tín dụng: Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B phát triển, Ngân hàng sách, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, Ngân hàng hợp tác, loại hình ngân hàng khác tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập hoạt động theo luật tổ chức tín dụng ( gọi chung tổ chức tín dụng) - Các ngân hàng NHNN cho phép hoạt động toán quốc tế thực loại bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh tổ chức cá nhân nước Bên bảo lãnh khách hàng bao gồm: - Các doanh nghiệp hoạt đông kinh doanh hợp pháp Việt Nam doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể - Các tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo luật tổ chức tín dụng - Hợp tác xã tổ chức khác có đủ điều kiện quy định Điều 94 Bộ Luật Dân - Các tổ chức kinh tế nước tham gia hoạt động hợp tác liên doanh tham gia đấu thầu dự án đầu tư Việt Nam Bên nhận bảo lãnh tổ chức, cá nhân nước có quyền thụ hưởng cam kết bảo lãnh tổ chức tín dụng 1.1.3 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng * Bảo lãnh ngân hàng mối quan hệ nhiều bên, phụ thuộc lẫn Khi đồng ý bảo lãnh ngân hàng phát hành thư bảo lãnh Thư bảo lãnh “ cam kết đơn phương văn tổ chức tín dụng việc tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh” ( Điều khoản 2a Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/ 6/2006 Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng ) Thư bảo lãnh hợp đồng hai bên thường ngân hàng người thụ hưởng Hợp đồng độc lập mối quan hệ với hợp đồng sở Tuy nhiên ta cần phải hiểu bảo lãnh không mối quan hệ hai bên mà mối quan hệ nhiều bên bao gồm cả: - Mối quan hệ hợp đồng người bảo lãnh người thụ hưởng - Mối quan hệ hợp đồng người bảo lãnh ngân hàng Hợp đồng bảo lãnh tồn mối quan hệ Ba mối quan hệ liên hệ lẫn có ảnh hưởng đến Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B * Tính độc lập Như ta biết mục đích bảo lãnh ngân hàng hoàn trả cho người thụ hưởng thiệt hại từ việc không thực hợp đồng người bảo lãnh việc toán khoản bảo lãnh vào điều khoản quy định hợp đồng bảo lãnh Tính độc lập thể trách nhiệm toán ngân hàng phát hành Trách nhiệm hoàn toàn độc lập với mối quan hệ ngân hàng người bảo lãnh Ngân hàng không viện lý như: người bảo lãnh bị phá sản, nợ ngân hàng để từ chối toán Bảo lãnh giao dịch tách rời khỏi hợp đồng sở hay điều kiện mà bảo lãnh dẫn chiếu đến bên bảo lãnh không quan tâm hay bị ràng buộc hợp đồng hay điều kiện đó, dù có tham chiếu đến chúng bảo lãnh hay không Trách nhiệm bên bảo lãnh phải trả số tiền quy định bên thụ hưởng xuất trình yêu cầu toán văn chứng từ khác mà phù hợp với quy định bảo lãnh Tính độc lập đem lại lợi ích cho ngân hàng Điều thể chỗ: người thụ hưởng có yêu cầu đòi tiền theo thư bảo lãnh, ngân hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra xem điều khoản, điều kiện thư bảo lãnh có thoả mãn hay không Do ngân hàng không chịu trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hợp đồng kinh tế bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh kí kết với Tuy nhiên tính chất độc lập bảo lãnh làm tăng rủi ro cho ngân hàng phải toán hộ có không trung thực bên yêu cầu bảo lãnh Điều phụ thuộc vào loại bảo lãnh nào, loại bảo lãnh vô điều kiện hay bảo lãnh có điều kiện Nếu bảo lãnh vô điều kiện, việc toán thực theo yêu cầu đầu tiên, đảm bảo tính độc lập bảo lãnh 1.1.4 Vai trò bảo lãnh ngân hàng Có thể nói ngày nay, bảo lãnh ngân hàng xem vé thông hành cho doanh nghiệp hoạt động mua bán trả chậm Việc tạo thuận lợi cho kế hoạch bạn mà đối tác kinh doanh có sở để tin tưởng doanh nghiệp bạn Với vai trò vậy, bảo lãnh trở thành loại dịch vụ kinh doanh có nhiều tác động tích cực việc thúc đẩy giao dịch vốn, giao dịch kinh doanh không lĩnh vực tín dụng mà dự thầu, thực hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B Như vây, hoạt động bảo lãnh không góp phần phát triển hoạt động ngân hàng mà có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung 1.1.4.1 Đối với ngân hàng - Như ta biết hoạt động bảo lãnh nghiệp vụ ngân hàng Thông qua hoạt động này, ngân hàng thu khoản phí bảo lãnh Phí bảo lãnh = Tỷ lệ phí * Giá trị bảo lãnh * Thời gian bảo lãnh Nguồn thu từ phí bảo lãnh năm gần chiếm phần không nhỏ tổng nguồn thu từ phí dịch vụ ngân hàng Một ưu điểm mà ta thấy nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng bên bảo lãnh không hoàn thành chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân hàng thực nghĩa vụ thay cho khách hàng, ngân hàng phải xuất vốn Nếu khách hàng thực đầy đủ nghĩa vụ ngân hàng sử dụng đến vốn mình, trả chi phí huy động, không hội kinh doanh khác - Bên cạnh việc đóng góp vào thu nhập cho ngân hàng, hoạt động bảo lãnh giúp ngân hàng không ngừng mở rộng mối quan hệ với khách hàng Hơn nữa, nghiệp vụ bảo lãnh tạo điều kiện cho ngân hàng hỗ trợ khách hàng hoạt động toán quốc tế ( bảo lãnh L/C trả chậm, bảo lãnh giao dịch ngoại tệ…) từ làm tăng khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, thúc đẩy giao dich vốn, làm tăng tài khoản giao dịch ngân hàng - Nghiệp vụ bảo lãnh giúp ngân hàng không ngừng gia tăng uy tín vị thị trường tiền tệ quốc tế Với việc thực bảo lãnh nước thành công, ngân hàng bước nâng cao uy tín đồng thời thu hút thêm khách hàng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng 1.1.4.2 Đối với doanh nghiệp * Đối với bên nhận bảo lãnh - Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có khả phải đối mặt với rủi ro khác tồn nhiều hình thức Do đó, bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp yên tâm ký kết hợp đồng thực hợp đồng mà không tốn thêm nhiều thời gian Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B - Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp việc lựa chọn đối tác thích hợp giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Khi bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh bên phía ngân hàng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng mình, giúp bên nhận bảo lãnh bù đắp thiệt hại cách nhanh chóng hoạt đông kinh doanh diễn cách bình thường * Đối với bên bảo lãnh - Bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm tới khách hàng Trong quan hệ thương mại, bạn hàng truyền thống, doanh nghiệp luôn mở rộng thị phần tới vùng mới, với đối tác Trong giao dịch này, bên chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn Để tạo an toàn tăng thêm độ tin cậy, bên thường yêu cầu bên phải có bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng làm tăng uy tín cho doanh nghiệp ngân hàng đứng bảo đảm - Bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp nghiêm túc việc hoàn thành hợp đồng - Nhiều trường hợp, bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp tiếp cận tới hợp đồng Bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp nhận tài trợ từ đối tác ( bảo lãnh tiền ứng trước), từ tổ chức tín dụng ( bảo lãnh vay vốn )… giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoản vốn đáng kể, có thêm hình thức vay vốn để tài trợ cho nhu cầu vốn doanh nghiệp 1.1.4.3 Đối với kinh tế Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng đời, tồn tại, phát triển tất yếu khách quan Nó đóng vai trọng kinh tế, thể khía cạnh sau: - Bảo lãnh ngân hàng chất xúc tác, điều hòa xúc tiến mối quan hệ trọng hoạt động kinh tế Nhờ có tham gia bảo lãnh ngân hàng, bên yên tâm tham gia ký kết hợp đồng có trách nhiệm thực điều khoản ký kết Do ta thấy nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng đem lại lợi ích cho bên, góp phần thúc đẩy buôn bán bên, thúc đẩy kinh tế phát triển - Bảo lãnh ngân hàng công cụ đề phòng rủi ro cho doanh nghiệp Thông qua nghiệp vụ bảo lãnh, doanh nghiệp yên tâm thực hợp đồng từ thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng thực hợp đồng ký kết - Bảo lãnh ngân hàng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất nước Hầu hết doanh nghiệp đủ uy tín tổ chức cho vay, thông qua bảo Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B lãnh ngân hàng, doanh nghiệp tiếp cận với khoản vay có lãi suất thấp Với nguồn vốn này, doanh nghiệp đầu tư mua sắm, đổi trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất Hiện nay, nước ta thời kì công nghiệp hóa - đại hóa, nhân tố vốn, ngưòi công nghệ điều kiện cần thiết để phục vụ cho phát triển Sản xuất phát triển giúp kinh tế phát triển - Bảo lãnh ngân hàng giúp tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mại quốc gia 1.1.5 Chức bảo lãnh ngân hàng 1.1.5.1 Bảo lãnh ngân hàng công cụ tài trợ Trong hoạt động kinh tế, nhu cầu vốn vấn đề cần thiết chủ thể Đặc biệt hợp đồng đòi hỏi vốn lớn, diễn thời gian dài việc tìm nguồn tài trợ lại tỏ vô cấp thiết doanh nghiệp lại khó tiếp cận với khoản vay dài hạn tổ chức tín dụng Đa số công trình xây dựng tham gia bảo lãnh ngân hàng có giá trị cao, thời gian thi công dài, thêm vào công ty xây dựng gặp nhiều rủi ro phải hoàn thành công trình hạn mục chủ thầu toán Do công ty xây dựng thương lượng để nhận khoản tiền ứng trước Khoản tiền tài trợ chủ thầu dành cho công ty xây dựng Ngân hàng phục vụ bên phía công ty xây dựng phát hành thư bảo lãnh toán công ty nhận khoản tiền ứng trước từ chủ đầu tư Theo đó, ngân hàng phát hành bảo lãnh cam kết cho người thụ hưởng trường hợp công ty xây dựng không toán toán chưa đủ số tiền ứng trước Ở ngân hàng không đứng cho vay mà dùng uy tín để tài trợ cho công ty xây dựng nhận khoản tiền ứng trước, đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt Do bảo lãnh ngân hàng đóng vai trò công cụ tài trợ 1.1.5.2 Bảo lãnh ngân hàng công cụ bảo đảm Như ta biết, mục đích bảo lãnh ngân hàng toán cho bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy nghĩa vụ Mặc dù thực tế bên nhận bảo lãnh không mong muốn bên bảo lãnh vi phạm hợp đồng để nhận bồi hoàn từ ngân hàng Họ coi công cụ bảo đảm cho hợp đồng bên bảo lãnh vi phạm hợp đồng Hơn bảo lãnh dùng hoạt động như: thi công, bảo hành sản phầm, dự thầu ….Do bảo lãnh ngân hàng công cụ bảo đảm công cụ toán L/C 1.1.5.3 Bảo lãnh công cụ đánh giá Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B Trước đồng ý bảo lãnh, ngân hàng phải kiểm tra đánh giá toàn diện bên bảo lãnh như: khả thực hợp đồng, khả tài chính, uy tín…Đây điều mà bên nhận bảo lãnh có khả thẩm định Do thông qua bảo lãnh ngân hàng, bên nhận bảo lãnh có thông tinchính xác để đánh giá đối tác mình, tăng độ tin cậy hai bên 1.1.5.4 Bảo lãnh ngân hàng công cụ đôn đốc hoàn thành hợp đồng Trong bảo lãnh ngân hàng, Ngân hang toán cho bên nhận bảo lãnh xuất vi phạm hợp đồng bên bảo lãnh Trong suốt thời gian bảo lãnh hiệu lực, bên nhận bảo lãnh hoàn toàn có quyền yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh toán hợp đồng Do ngân hàng phải kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hợp đồng bên bảo lãnh Hơn ngân hàng toán cho bên nhận bảo lãnh, bên bảo lãnh phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho ngân hàng Đây coi khoản vay bên đựợc bảo lãnh Do ngân hàng phải đốc thúc bên bảo lãnh hoàn trả lại số tiền 1.1.6 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 1.1.6.1 Phân loại theo mục đích bảo lãnh * Bảo lãnh toán Bảo lãnh toán: cam kết tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, việc thực nghĩa vụ toán thay cho khách hàng trường hợp khách hàng không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ toán đến hạn (Điều khoản Quy chế nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước.) Bảo lãnh toán thường sử dụng hợp đồng mua bán trả chậm nhằm cung cấp đảm bảo cho người thụ hưởng nhận khoản toán cách thuận lợi, đầy đủ hạn sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ cung ứng cho người bảo lãnh Đây loại bảo lãnh phổ biến nước phát triển sử dụng thay cho phương pháp tín dụng chứng từ * Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh vay vốn: cam kết tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, việc trả nợ thay cho khách hàng trường hợp khách hàng không trả không trả đầy đủ, hạn nợ vay bên nhận bảo lãnh.(Điều khoản Quy chế nghiệp vụ 10 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B - Đầu tư đưa vào sử dụng trang thiết bị ngân hàng ngày đại giúp trình thao tác nghiệp vụ xử lý nhanh chóng, kịp thời, phục vụ cho công tác tìm kiếm khách hàng, thẩm định quản lý tài 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank – Chi nhánh Hàng Trống - Không ngừng tăng tỷ trọng doanh thu hoạt động bảo lãnh tổng doanh thu phí dịch vụ - Tiếp tục xây dựng sách bảo lãnh phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thị trường, với định hướng phát triển quy định bảo lãnh NHNN nhằm đảm bảo lợi ích cao cho khách hàng - Từng bước nâng cao chất lựợng hoạt động bảo lãnh thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, giải nhanh chóng Bên cạnh áp dụng Marketing ngân hàng để trì nguồn khách hàng truyền thống phát triển thêm mối quan hệ với khách hàng - Đa dạng loại hình bảo lãnh: tiếp tục phát triển loại hình bảo lãnh truyền thống, sở nghiên cứu phát triển loại hình bảo lãnh kèm với tiện ích bảo lãnh kết hợp với tư vấn - Thực việc đa dạng hóa đối tượng bảo lãnh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày lớn khách hàng đòi hỏi kinh tế Ngân hàng tiếp tục trọng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa nay, Việt Nam số doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 95% tổng số doanh nghiệp Đây khách hàng có giá trị khoản bảo lãnh không cao lại nguồn khách hàng lớn - Không ngừng đào tạo cán ngân hàng có trình độ chuyên môn vững vàng, có tư cách đạo đức tốt - Chú trọng ứng dụng công nghệ ngân hàng đại, phần mềm quản lý giúp cho họat động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng thực hiệu quả, an toàn 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank – Chi nhánh Hàng Trống 81 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ bảo lãnh Trước ngân hàng định có phát hành bảo lãnh hay không, ngân hàng tiến hành thẩm định, phân tích khách hàng Nhằm góp phần an toàn vào việc thực bảo lãnh, cán tín dụng cần trọng công tác thẩm định mặt sau : - Năng lực pháp lý: điều kiện bắt buộc trình xét duyệt khoản bảo lãnh Ngân hàng cần phải kiểm tra tính xác thực thông tin hồ sơ tư cách pháp nhân, ( giấy phép kinh doanh, ngành nghề kinh doanh …) thẩm quyền người đại diện khách hàng -Năng lực tài chính: biết thông qua báo cáo tài chính, hệ số tài chính: hệ số toán, nguồn trả nợ… Trước tiến hành phân tích, ngân hàng cần xem xét trọng tới tình thời vụ ngành nghề để có nhìn đắn doanh nghiệp bảo lãnh Để đạt điều đó, cán tín dụng cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, thu thập thông tin khách hàng thông qua phương tiện trước định bảo lãnh Các cán tín dụng phải thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo liên quan đến ngành nghề, báo cáo thị trường, tình hình kinh tế xã hội, sách kinh tế nước, diễn biến giá vàng, vấn đề tình hình lạm phát, tỷ giá hối đoái…, thông tin trở nên hữu ích cho cán tín dụng việc đánh giá tình hình doanh nghiệp Các cán thẩm định cần ý sàng lọc cách kỹ trình thu thập xử lý thông tin, sử dụng thông tin sẵn có cách hiệu quả, tránh việc áp đặt ý kiến chủ quan công tác thẩm định, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh Sau phân tích thông tin phải lưu trung tâm thông tin rủi ro tín dụng NHNN (CIC) nhằm hoàn thiện bổ sung thêm vào nguồn thông tin ngân hàng, để có yêu cầu bảo lãnh, cán tín dụng sử dụng nguồn thông tin sẵn có, góp phần rút ngắn thời gian xem xét cấp bảo lãnh cho khách hàng - Tính khả thi dự án: thẩm định phương diện hiệu vốn đầu tư, rủi ro hiệu kinh tế xã hội dự án thông qua tiêu tỷ lệ hoàn vốn nội IRR, tiêu giá trị ròng NPV, thời gian hoàn vốn PP… - Tài sản đảm bảo: Công tác thẩm định diễn thiếu chặt chẽ, phận đánh giá phụ thuộc vào nhau, khâu trình thẩm định gặp vấn đề ảnh hưởng đến toàn trình thẩm định, gây chậm trễ việc định có bảo lãnh hay không Thêm vào đó, công tác thẩm định mang tính hình thức khách hàng truyền 82 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B thống Như để nâng cao công tác thẩm định, ngân hàng cần phải: +Thu thập thông tin từ nhiều chiều khác nhằm đánh giá xác khách hàng +Đối với khách hàng truyền thống giảm bớt số thủ tục không cần thiết phải đảm bảo thủ tục quy trình, góp phần vào an toàn cho ngân hàng + Thường xuyên đánh giá hạn chế cách tối đa rủi ro xảy cho dự án rủi ro thị trường, rủi ro công nghệ, thay đổi cấu nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn + Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng Đối với trường hợp vượt khả thẩm định, thhẩm quyền mình, ngân hàng cần phải phối hợp chặt chẽ với ban ngành có liên quan để nhận ý kiến đóng góp chuẩn xác, góp phần vào việc đánh giá xác dự án + Phần lớn khách hàng thường ký quỹ phần, lại dùng tài sản để chấp, cầm cố, cán ngân hàng cần phải có kinh nghiệm việc xác định giá trị, chất lượng tài sản đảm bảo; tính hao mòn tài sản 3.2.2 Nâng cao cạnh tranh hoạt động bảo lãnh ngân hàng - Nâng cao chất lượng sản phẩm bảo lãnh, đồng thời tạo sản phẩm dịch vụ bảo lãnh mới, tạo gói sản phẩm dịch vụ mới, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu khách hàng - Mở rộng đối tượng khách hàng bảo lãnh tuân thủ pháp luật đề - Chú trọng đổi hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng, coi khách hàng trọng tâm, tuỳ thuộc vào đối tượng khách hàng ngân hàng phục vụ mà đưa sách phù hợp + Đối với khách hàng có mối quan hệ lâu dài, cần có sách ưu đãi như: cắt giảm thủ tục không cần thiết, nới lỏng điều kiện đảm bảo an toàn cho ngân hàng, giảm phí mức kí quỹ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh + Đối với khách hàng cần có sách thu hút thêm Đối với khách hàng lần đầu đến giao dich, ngân hàng chưa có đủ thông tin họ Để tạo nên tin cậy hai bên, ngân hàng cần thực nghiêm túc, chặt chẽ khâu thẩm định, có biện pháp bảo đảm thích hợp để đảm bảo an toán cho ngân hàng, tránh rủi ro mang lại Tuy nhiên cần có cân đối hài hòa việc đem lại lợi ích, thuận tiện cho khách hàng lợi ích an toàn cho ngân hàng, tránh gặp phải tình trạng ngân 83 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B hàng yêu cầu tỷ lệ tài sản đảm bảo cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp 3.2.3 Hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hàng Chính thức vào hoạt động năm nhiên điều kiện trang thiết bị công nghệ phục vụ cho hoạt động ngân hàng chưa đáp ứng đủ điều kiện làm việc cho cán Hệ thống máy móc cũ kỹ, thưỡng xuyên gặp cố, mạng truyền tin chậm, từ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý văn bản, ảnh hưởng đến tốc độ làm việc cán ngân hàng, dẫn đến thời gian đáp ứng nhu cầu khách hàng bị kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo lãnh Vậy tương lai, ngân hàng cần đầu tư thêm vào trang thiết bị công nghệ ngân hàng để phục vụ cho việc thẩm định, thực việc quản lý khoản bảo lãnh, công nghệ đại giúp xử lý nhanh hiệu lệnh nhập vào, quản lý văn bản, chứng từ Có thể nói công nghệ ngân hàng trở 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo tổ chức cán ngân hàng Trong hoạt động, người đóng vai trò quan trọng việc tạo nên hiệu thành công công việc Hiện nay, ngân hàng có xu hướng đặt mức phí cạnh tranh, có khác biệt, yếu tố người thể qua trình độ, thái độ phục vụ có vai trò quan trọng việc thu hút khách hàng Ngân hàng có đội ngũ cán trẻ, nhiệt tình công việc lại thiếu kinh nghiệm việc xử lý nghiệp vụ Nhiều trường hợp, thiếu kinh nghiệm thực tế nên làm việc thẩm định khách hàng, cán trẻ tỏ lúng túng việc xử lý tình xảy ra, điều góp phần ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoạt động bảo lãnh Do thời gian tới, ngân hàng cần phải định kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ để hoàn thiện thêm kiến thức bảo lãnh, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Xây dựng phát triển sách môi trường làm việc thân thiện nhân viên ngân hàng, tạo nên sức mạnh tập thể cho ngân hàng - Hiện tình trạng cạnh tranh nguồn nhân lực ngân hàng diễn phổ biến ngày trở nên căng thẳng Do vậy, sách lương thưởng cần phải xây dựng linh hoạt, có tính cạnh tranh cao với mục đích thu hút khuyến khích người lao động gia nhập gắn bó lâu dài phát triển ngân hàng Chính sách nhân phải biết đặt mối quan hệ ngân hàng nhân viên trung tâm, với mục tiêu cao phát triển ngân hàng đồng hành với thỏa mãn công việc lợi ích nhân viên 84 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B Trong sách đãi ngộ cần trọng đến lực trình độ chuyên môn nhân viên để có chế độ phù hợp Chính sách cần công khai, minh bạch, rõ ràng môi trường làm việc công bằng, làm nhiều hưởng nhiều khích lệ nhân viên làm việc hăng say - Thường xuyên tổ chức trao đổi, thi đơn vị hệ thống để có kinh nghiệm nghiệp vụ bảo lãnh nói riêng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung - Hàng năm, thực nghiêm túc công tác tuyển dụng nhân nhằm tuyển chọn nhân viên có lưc, có tài thực góp phần vào phát triển ngân hàng Habubank - Chi nhánh Hàng Trống 3.2.5 Tăng cường công tác marketing vào ngân hàng - Lựa chọn khách hàng + Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác khách hàng, trì ngày củng cố thêm mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời không ngừng tìm kiếm khách hàng có uy tín để thực bảo lãnh cho họ có nhu cầu + Thực việc chọn lọc khách hàng: thường xuyên phải kiểm tra, thẩm định khách hàng có lực tài tốt để gia tăng hạn mức bảo lãnh khách hàng này, giảm mức bảo lãnh duyệt khách hàng có tình hình tài không tốt, kinh doanh hiệu để tránh rủi ro gặp phải cho ngân hàng phát hành bảo lãnh - Tiến hành chương trình xúc tiến hỗn hợp thích hợp với đặc điểm ngân hàng * Tăng cường quảng bá hình ảnh ngân hàng + Ngân hàng cần tạo dựng hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp thể qua phong cách làm việc, thái độ ứng xử, đội ngũ nhân viên, đồng phục… Những điều thực ảnh hưởng lớn tới thương hiệu uy tín ngân hàng Do sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính vô hình, khách hàng khó cảm nhận lợi ích dịch vụ mang lại không trực tiếp sử dụng chúng Vì vậy, ngân hàng phải tạo dựng củng cố niềm tin khách hàng cách nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, tăng tính hữu hình sản phẩm + Tăng cường mối quan hệ với khách hàng cách hiểu rõ đối tượng khách hàng muốn gì, từ tập trung nguồn lực ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Để thực điều ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu thị trựờng, phân đoạn thị trường tiến hành biện pháp xúc tiến hỗn hợp 85 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B + Nghiên cứu thị trường bảo lãnh: nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu môi trường kinh tế, trị, xã hội việc phát triển sản phẩm bảo lãnh nâng cao chất lượng sản phẩm bảo lãnh truyền thống * Ngân hàng cần không ngừng đưa chương trình nhằm nâng cao kiến thức bảo lãnh cho nhân viên ngân hàng cho khách hàng Đối với nhiều khách hàng doanh nghiệp Việt Nam thiếu hiểu biết bảo lãnh Chính vậy, việc nâng cao trình độ hiểu biết sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp không giúp cho ngân hàng thu hút khách hàng, giảm thiểu rủi ro mà giúp cho khách hàng tránh mát, rủi ro cạnh tranh với đối tác nước + Đối với khách hàng, ngân hàng cần hướng dẫn, tư vấn cho họ giúp cho họ hiểu thêm vê nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Như việc nâng cao hiểu biết sản phẩm ngân hàng giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng, hạn chế rủi ro mà giúp cho khách hàng việc tránh rủi ro, mát kinh doanh Đối với khách hàng có mối quan hệ lâu dài khách hàng lớn, ngân hàng thực ưu tiên cho khách hàng như: giảm phí bảo lãnh, miễn phí dịch vụtư vấn qua điện thoại, trì dịch vụ nhận hồ sơ đến làm việc trực tiếp trụ sở khách hàng + Đối với nhân viên ngân hàng cần không ngừng trao đổi, trau dồi kiến thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung nghiệp vụ bảo lãnh nói chung, Trong thái độ phục vụ khách hàng, nhân viên ngân hàng cần có phong cách chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sử, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Có sách phí bảo lãnh mức kí quỹ phù hợp với điều kiện kinh tế, với đối tượng khách hàng để khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm bảo lãnh Như ta biết, phí loại dịch vụ giá dịch vụ Giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng tăng giảm tùy thuộc vào chi phí hoạt động ngân hàng thương mại, tùy thuộc vào tình hình thị trường tùy thuộc vào mục tiêu kích thích hay hạn chế đầu tư ngành hay ngành khác, mục tiêu sách tiền tệ NHTW thời kỳ Giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng kết tổng hợp nhiều yếu tố cấu thành yếu tố đa dạng thường xuyên thay đổi Điều dẫn đến việc xây dựng điều hành sách giá ngân hàng thường linh hoạt phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng sản phẩm dịch vụ có mức độ rủi ro khác việc định giá khác nhau, giá sản phẩm dịch vụ thời điểm khác 86 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B khác nhau; giá sản phẩm dịch vụ cung cấp ngân hàng khác khác Chính sách phí bảo lãnh hợp lý phải góp phần thực tốt mục tiêu chung ngân hàng, có mục tiêu riêng + Thu hút khách hàng phải tăng cạnh tranh cho ngân hàng Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt nay, giá yếu tố hữu hình có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng Khách hàng có so sánh giá ngân hàng khác Do chiến lược giá phí bảo lãnh phù hợp phải tăng khả cạnh tranh sức hấp dẫn khách hàng + Tăng doanh số hoạt động bảo lãnh mục tiêu quan trọng sách phí Giá phí yếu tố có tác động mạnh mẽ không đến việc tăng doanh số hoạt động bảo lãnh cho ngân hàng mà tạo vị ngân hàng thị trường đồng thời thực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng + Chiến lược giá phí bảo lãnh phù hợp góp phần tăng cường mối quan hệ ngân hàng khách hàng Ngân hàng phải đặt mức phí khác loại đối tượng khách hàng, khách hàng truyền thống ngân hàng nhận mức phí ưu đãi, từ trì khách hàng cũ mà thu hút phát triển thêm khách hàng cho ngân hàng - Bên cạnh việc xác định mức phí bảo lãnh việc đặt mức ký quỹ tài sản đảm bảo cho khách hàng cần trọng quan tâm Tài sản đảm bảo điều kiện thiếu khách hàng đến ngân hàng yêu cầu phát hành bảo lãnh Do với sách tài sản đảm bảo hợp lý không gây khó khăn cho khách hàng mà đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng + Đối với khoản ký quỹ: xét giác độ khách hàng, muốn phải ký quỹ với mức thấp có thể, để tránh gây ứ đọng vốn ngân hàng Hiện ngân hàng đưa nhiều mức ký quỹ linh họat từ 0% -100% Tuy nhiên từ việc phân tích hoạt động bảo lãnh ngân hàng phần trên, ta thấy tỷ lệ ký quỹ 10%-100% có xu hướng tăng lên, dấu hiệu cho thấy ngân hàng ngày trọng nâng cao chất lượng khoản bảo lãnh, nhiên ngân hàng cần vào tính khoản tài sản đảm bảo để đưa mức ký quỹ hợp lý, nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng an toàn cho ngân hàng + Cầm cố, chấp tài sản: tài sản đem cầm cố, chấp ngân hàng chủ yếu bất động sản, nhà đất, xe ô tô Hơn tài sản có giá trị thay đổi thường xuyên 87 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B theo diễn biến thị trường Do để nâng cao chất lượng việc đánh giá tài sản đảm bảo, ngân hàng cần thiết lập thường xuyên cập nhật thông tin thị trường để giúp cho việc đánh giá xử lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng, thuận tiện 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Ổn định tình hình kinh tế - trị - xã hôi, đặc biệt ổn định kinh tế vĩ mô Chính sách tiền tệ, sách xuất nhập khẩu, sách đầu tư… nên xây dựng cách đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo đặc biêt phải phù hợp với thời kỳ, tránh làm hạn chế hoạt động ngân hàng hoạt động bảo lãnh Như ta biết, môi trường kinh doanh có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế Nếu môi trường kinh doanh tốt giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, góp phần hoàn thành hợp đống ký kết, tạo uy tín doanh nghiệp Việt Nam thị trường quốc tế từ mở rộng sản xuất - Thêm vào ổn định sách pháp luật góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, dẫn đến khả thực nghĩa vụ hợp đồng kinh tế ký kết với bạn hàng Hơn nữa, sách pháp luật thông thoáng thúc đẩy doanh nghiệp nước tham gia hoạt động Việt Nam, doanh nghiệp tiếp cận đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng đại ngày nhiều Hiện pháp luật Việt Nam chưa rõ ràng, hợp đồng bảo lãnh tài sản đảm bảo tài sản đảm bảo tính khoản cao, xảy tình trạng vi phạm hợp đồng bên bảo lãnh việc giải thông qua tòa án rắc rối, gây khó khăn cho ngân hàng doanh nghiệp - Chính phủ cần ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc xử lý tài sản đảm bảo giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất có nhiều khoản bảo lãnh tài sản đảm bảo bất động sản Trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều điều không thống nhất, gây khó khăn cho ngân hàng việc thẩm định giá trị giá trị pháp lý loại tài sản đảm bảo Ngoài ra, Chính phủ cần đơn giản hóa thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm cầm cố, chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện cho ngân hàng rút ngắn thời gian cấp bảo lãnh cho khách hàng - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp việc vay vốn tín dụng, thực chủ trương kích cầu sản xuất, kinh doanh đầu tư, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 (sửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg trên) Quy 88 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B chế bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn NHTM Đến có 36 NHTM ký biên thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Tuy nhiên, triển khai Quyết định phát sinh số vướng mắc, dẫn đến tâm lý số NHTM e dè, không mặn mà với việc thực nghiệp vụ cho vay có bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) +Sửa đổi khoản 1k Điều 14 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg : “Bên bảo lãnh từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh Bên bảo lãnh sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay sai mục đích” Vì vậy, trình thực Doanh nghiệp sử dụng tài sản không mục đích NHPT lấy làm sở để từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh khó cho NHTM Ngoài ra, Quy chế không nói rõ trường hợp NHPT không thực nghĩa vụ bảo lãnh khoản vốn NHTM giải ngân xử lý nào? Tài sản chấp NHPT giữ có giao lại cho NHTM xử lý không? tổn thất (phần thiếu) số tiền thu hồi nợ khoản nợ phải trả Doanh nghiệp xử lý nào? chưa nói rõ Quy chế + Quy định khoản 1, Điều 11 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg: “Tối đa 60 ngày kể từ nhận yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh thảo thuận với bên nhận bảo lãnh việc thực hay không thực nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết chứng thư bảo lãnh” Quy định thời gian dài, DN không trả nợ NHTM khoản vay bị chuyển sang nợ hạn, dẫn đến việc trích lập dự phòng rủi ro NHTM tăng lên, làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, giảm hiệu kinh doanh NH Mặt khác, NH phát sinh nợ hạn, lãi nợ hạn khoảng thời gian bên phải chịu trách nhiệm, đề nghị giải thích rõ nội dung Quy chế + Quy định khoản 2, Điều 11 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg “ Yêu cầu Bên bảo lãnh nhận nợ bắt buộc số tiền bên bảo lãnh trả nợ thay thực nghĩa vụ bảo lãnh với lãi suất 150% lãi suất cho vay hạn bên nhận bảo lãnh thời điểm nhận nợ” Quy định vậy, NH phải gánh chịu rủi ro có biến động lãi suất, dự án đầu tư, Hợp đồng tín dụng NHTM ký với khách hàng thường để lãi suất thả nổi, vào mức lãi suất lãi suất thị trường thời kỳ, NH điều chỉnh lại lãi suất HĐTD cho phù hợp với tình hình Do đó, quy định lãi suất 150% lãi suất cho vay thời điểm nhận nợ cứng nhắc, đề nghị sửa lại quy định “Bên bảo lãnh yêu cầu Bên bảo lãnh nhận nợ bắt buộc với số tiền bên bảo lãnh trả nợ thay 89 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B thực nghĩa vụ bảo lãnh với lãi suất 150% lãi suất NHNN công bố thời điểm thực nghĩa vụ bảo lãnh” + Sửa đổi khoản 3, Điều Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg, quy định QĐ 60/ 2009/ QĐ-TTg: “ Điều kiện để doanh nghiệp bảo lãnh vay vốn nợ hạn tổ chức tín dụng Trường hợp DN có nợ hạn TCTD có dự án đầu tư, phương án SXKD cam kết trả nợ hạn Bên bảo lãnh thẩm định có định bảo lãnh hay không” Theo quy định DN có nợ hạn bảo lãnh Như vậy, NHTM ký HĐTD với DN theo quy định QĐ 18/2007/QĐ-NHNN v/v sửa đổi, bổ sung số điều QĐ 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro ngày 25/4/2007 NHNN toàn dư nợ Doanh nghiệp NHTM phải phân loại vào nhóm nợ, tức NHTM vừa cho vay dư nợ bảo lãnh thuộc nhóm 2,3, điều liên quan đến việc trích lập dự phòng rủi ro NHTM Vì vậy, đề nghị NHNN nghiên cứu cho phép bóc tách khoản cho vay có bảo lãnh NHPT DN có nợ hạn theo QĐ 60/TTg-CP để theo dõi riêng + Các NH có thêm ý kiến: Bảo lãnh cho DN vay vốn sách hỗ trợ Chính phủ để giúp DN đủ điều kiện vay vốn NH tiếp cận nguồn vốn tín dụng Còn DN có đủ điều kiện, có dự án khả thi họ không cần thông qua NHPT để bảo lãnh mà đến vay thẳng NHTM, vừa không thời gian làm thủ tục, không bị phí, chịu quản lý giám sát NH lúc Vì vậy, NHTM đề nghị NHPT kiến nghị Chính phủ xem xét lại điều kiện để DN vay vốn, mức phí bảo lãnh nghĩa vụ bên bảo lãnh (NHPT) cho hợp lý, để bên tham gia bảo lãnh NHTM Doanh nghiệp thấy nội dung tích cực Quyết định nhiệt tình tham gia, chủ trương Chính phủ giúp DN nhỏ vừa có điều kiện tiếp cận vốn NHTM, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đầu tư, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội mang lại kết thiết thực NHPT bên trực tiếp thẩm định Doanh nghiệp, giữ tài sản chấp Doanh nghiệp, trình sử dụng vốn, NHPT phối hợp NHTM kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay Doanh nghiệp Vì vậy, Doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích có phần trách nhiệm NHPT, quy định lại ghi rõ: NHPT từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh Doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích Quy định vậy, tức trách nhiệm, rủi ro có phía NHTM phải chịu, trách nhiệm NHPT việc thẩm định Doanh nghiệp, phối hợp kiểm tra giám sát khách hàng không đề cập đến Điều không hợp lý, chưa thỏa đáng 90 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B ( http://vietinbank.com.vn) Do Chính phủ cần hoàn thiện văn pháp lý liên quan đến hoạt động bảo lãnh, góp phần hướng dẫn NHTM thực chuẩn xác, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, tăng ổn định phát triển kinh tế 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Cho đến NHNN đưa nhiều văn hướng dẫn thực hoạt động bảo lãnh nhiên nhiều điểm thiếu xót trinh thực nhiềm điểm gây khó khăn cho cán Ví dụ theo khoản điều 79, Luật TCTD năm 2001, sửa đổi bổ sung vào năm 2004 quy định: “ Tổng mức bảo lãnh TCTD khách hàng không vượt tỷ lệ so với vốn tự có Thống đốc NHNN quy định”, nhiên theo điều định 26/2006/QĐ - NHNN ngày 26/6/2006 quy định tổng “số dư bảo lãnh khách hàng không 15% vốn tự có TCTD” Như quy định dự án Thủ tướng định đầu tư NHNN xem xét, cho phép bảo lãnh vượt giới hạn, hạn chế trường hợp cần thiết bảo lãnh vượt giới hạn Trong trường hợp ngân hàng thực hiên thay cho bên nhận bảo lãnh làm cho dự nợ vay khách hàng vượt 15% vốn tự có ngân hàng, xin NHNN cho phép bảo lãnh vượt giới hạn đáp ứng đủ diều kiện theo quy định Ngân hàng nên xem xét để mở rộng phạm vi điề kiện để đối tượng khác bảo lãnh vượt giới hạn Đặc biệt nghiệp vụ L/C trả trước không bị giới hạn tỷ lệ 15% , mà lại tính chung vào giới hạn bảo lãnh Tại khoản điều 20 định 26/2006/QĐ - NHNN ngày 26/6/2006 có quy định nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt việc bảo lãnh hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác Điều gây hiểu nhầm, theo điều kiện việc thay biện pháp bảo đảm khác người bảo lãnh thay biện pháp bảo đảm khác cho bên bảo lãnh, nghĩa vụ bảo lãnh chưa chấm dứt Tại khoản điều 29 đinh 26/2006/QĐ - NHNN ngày 26/6/2006 quy định: “ Việc hạch toán theo dõi khoản bảo lãnh thực hiên theo quy định hành” Tuy nhiên thực tế quy định dừng lại việc quy định số hiệu tài khoản ngoại bảng, nhiên việc hạch toán khoản bảo lãnh, quy định việc xuất nhập khoản bảo lãnh chưa có quy định cụ thể Điều gây ảnh hưởng đến việc tính toán tổng dư nợ bảo lãnh cho khách hàng 91 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B Ngoài định 2/2006/QĐ - NHNN ngày 26/6/2006 chưa có quy định cụ thể việc giải tranh chấp bảo lãnh, NHNN cần tiến hành nhanh chóng soạn thảo văn liên quan đến vấn đề tranh chấp bảo lãnh ngân hàng NHNN cần sửa đổi văn liên quan đến hoạt động bảo lãnh, tránh chồng chéo, hiểu lầm trình tác nghiệp Theo định 06/2008/QĐ- NHNN đưa tiêu chí để đánh giá chất lương hoạt động ngân hàng để từ xếp loại NHTM Cam kết ngoại bảng bao gồm khoản bảo lãnh, chấp nhận toán, cam kết cho vay không hủy ngang vô điều kiện có thời điểm thực cụ thể, quy định đưa tiêu chí sau: tỷ lệ phản ánh chất lượng khoản cam kết ngoại bảng không 3%, nhiên tiêu chí để đánh giá chất lựợng khoản cam kết bảo lãnh không xác định cụ thể cách tính, NHTM tỏ lúng túng việc đánh giá chất lượng cam kết ngoại bảng có khoản bảo lãnh Như NHNN cần bổ sung thiếu xót đó, rà soát lại để tránh chồng chéo Phía NHNN cần tham khảo ý kiến từ phía ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nước, nhằm bổ sung kịp thời thiếu sót đó, góp phần hoàn chỉnh pháp luật hoạt động bảo lãnh - Hiện NHTM cung cấp thông tin khách hàng qua trung tâm thông tin tín dụng( CIC ) NHNN với số lượng thông tin phong phú, đa dạng, nhiên hiệu cung cấp thông tin chưa cao Do NHNN cần phải tiếp tục xây dựng phát triển trung tâm thông tin tín dụng ( CIC ) để xứng đáng địa tin cậy NHTM việc cung cấp thông tin kịp thời xác - Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, tra giám sát việc thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Như ta biết, ngành ngân hàng ngành kinh tế mũi nhọn, thay đổi nhỏ hoạt động ngân hàng ảnh hưởng đến kinh tế Bên cạnh đó, hoạt động bảo lãnh loại hoạt động tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy Do công tác kiểm tra, tra giám sát cần thiết nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng an toàn Tuy nhiên NHNN không nên can thiệp sâu vào hoạt động NHTM, nhằm tạo tính tự chủ cho ngân hàng KẾT LUẬN 92 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B Hoạt động bảo lãnh ngày đóng vai trò quan trọng kinh doanh Nó hình thức tài trợ ngân hàng cho khách hàng, qua khách hàng tìm nguồn tài trợ mới, mua hàng hoá thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi Trong vòng năm kể từ vào hoạt động, Ngân hàng Habubank- Chi nhánh Hàng Trống đạt nhiều thành công hoạt động bảo lãnh Quy mô hoạt động bảo lãnh ngày mở rộng Doanh thu từ việc thu phí hoạt động bảo lãnh ngày chiếm tỷ trọng cao doanh thu từ hoạt động dịch vụ, nay, ngân hàng chưa phải thực nghĩa vụ thay cho khách hàng Tuy nhiên loại hình bảo lãnh ngân hàng chưa phong phú, số lượng khách hàng ít, chưa tương xứng với tiềm phát triển ngân hàng, thời gian xét duyệt bảo lãnh dài so với ngân hàng khác, đồng thời việc ứng dụng Marketing vào hoạt động ngân hàng kém, chịu cạnh tranh ngân hàng nước nước Thêm vào thiếu hiểu biết khách hàng dịch vụ ngân hàng đại hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh dẫn đến hạn chế hoạt động bảo lãnh ngân hàng Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh, ngân hàng Habubank – chi nhánh Hàng Trống cần phải nâng cao công tác thẩm định khoản bảo lãnh, nâng cao tính cạnh tranh hoạt động bảo lãnh thông qua việc đề sách khách hàng, sách phí, tỷ lệ tài sản đảm bảo, ký quỹ phù hợp đồng thời tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín ngân hàng Ngân hàng phải không ngừng đào tạo đội ngũ cán có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt phải tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng đại đảm bảo công việc xử lý nhanh xác, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Thêm vào đó, Chính phủ Ngân hàng Nhà Nước, cấp có thẩm quyền phải không ngừng hoàn thiện văn pháp luật liên quan phù hợp với thị trường, tránh gây chồng chéo đưa vào thực hiện, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng ngân hàng Nếu giải pháp thực cách đồng bộ, chất lượng hoạt động bảo lãnh 93 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B ngân hàng ngày nâng cao hơn, đem đến hài lòng cho khách hàng 94 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng 48B 95 ... trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống. .. Diệu Linh – Ngân hàng 48B hoạt động bảo lãnh ngân hàng NHTMCP Habubank - Chi nhánh Hàng Trống Chuyên đề chia thành chương sau : Chương 1: Lý luận chung chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng Chương... động ngân hàng, thấy chất lượng hoạt động bảo lãnh giảm xuống, số khách hàng đề nghị ngân hàng bảo lãnh ít, uy tín ngân hàng giảm sút Tuy nhiên tiêu chưa đủ để phản ảnh chất lượng bảo lãnh ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTMCP habubank chi nhánh hàng trống (2) , Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTMCP habubank chi nhánh hàng trống (2) , Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTMCP habubank chi nhánh hàng trống (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay