Báo cáo thực tập giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNNPTNT huyện sóc sơn

80 17 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Thực đường lối đổi theo nghị từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI Nước ta từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước Đồng thời thực chủ chương CNH - HĐH đất nước đến năm 2020 Đảng Nhà nước Cùng với việc đổi kinh tế, hệ thống NHTM nói chung, NHNo&PTNT nói riêng đóng góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế thời kì đổi Với phương châm: "Kiên trì hoạt động, bám sát địa bàn nông nghiệp nông thôn" Trong năm qua, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, ngân hàng với chức đòn bẩy kinh tế, khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, khơi dậy tiềm năng, nhân lực, vật lực tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần vào việc thực mục tiêu "Xóa đói giảm nghèo" Chính Phủ Hoạt động tín dụng giống hoạt động khách có rủi ro Trong hoạt động kinh doanh NHTM, khoản tiền cho vay có sắc xuất vỡ nợ cao so với tài sản có khác Việc rủi ro hoạt động tín dụng NHTM có nhiều nguyên nhân gây ra, chẳng hạn nguyên nhân khách quan: chế, sách Nhà nước thay đổi, thiên tai Nguyên nhân chủ quan như: cán ngân hàng (nhận thức không đầy đủ việc cho vay, vi phạm đạo đức ), cho vay dự án khả thi, cho vay khống, thiếu tài sản chấp, cho vay vượt tỷ lệ an toàn quy định Việc phân tích cách xác, khoa học nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng để từ có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nhiệm vụ thời kì trước mắt lâu dài Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập vấn đề nóng bỏng thu hút quan tâm NHTM nói chung NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng Xuất phát từ lý nói trên, thực tế công tác NHNo&PTNT thời gian qua bám sát nhiệm vụ thực chủ trương nói để đưa lại thành định cho vay nói chung cho vay hộ sản xuất nói riêng như: mở rộng khách hàng, tăng doanh số cho vay, tăng tỷ lệ vốn trung dài hạn góp phần quan trọng cho nông nghiệp kinh tế nông thôn phát triển Tuy nhiên công tác bộc lộ số tồn như: chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho hộ sản xuất, chất lượng tín dụng thấp, số khoản cho vay thu nợ khó khăn gây xúc quản lý tín dụng ngân hàng Vì vậy, em mạnh dạn chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn" làm chuyên đề thực tập Đây đề tài có phạm vi rộng, thời gian sâu, nghiên cứu hạn chế, nội dung viết nhiều khiếm khuyết Rất mong thầy cô giáo bảo giúp em tìm sai sót để em hoàn thiện chuyên đề tốt Kết cấu chuyên đề em gồm: - Lời nói đầu - Chương I: Những vấn đề lý luận chung tín dụng hộ sản xuất NHTM - Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn - Chương III: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn - Kết luận Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Hộ sản xuất vai trò hộ sản xuất kinh tế nói chung trình phát triển nông nghiệp nông thôn thời 1.1.1 Khái niệm: Hộ sản xuất đơn vị kinh tế độc lập tự chủ, trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ thể quan hệ sản xuất tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 1.1.2 Vai trò hộ sản xuất kinh tế nói chung kinh tế nông thôn nói riêng 1.1.2.1 Sự tồn khách quan hộ sản xuất: Theo nghị định số 14/CP ngày 02/03/1993 Thủ tướng phủ hộ sản xuất bao gồm hộ nông dân, hộ cá nhân, cá thể tiểu thủ công nghiệp… Như họ sản xuất đơn vị kinh tế độc lập tự chủ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế địa phương pháp luật quy định, tự chịu trách nhiệm kết tài Vì hộ sản xuất khai thác khả trí tuệ lực sản xuất để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần thúc đẩy phát triển kinh tê – xã hội nước Việt Nam nước nông nghiệp phát triển, sản xuất chủ yếu sản xuất nhỏ, nông nghiệp nông thôn chiếm vị trí quan trọng, Việt Nam có khoảng 79,5% dân số sống nông nghiệp Nhận thức vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn, kỹ thuật sách áp dụng nơi, vùng cụ thể… Đối với kinh tế nông nghiệp hộ sản xuất chủ yếu, toàn diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp giao quyền sử dụng, quản lý đến hộ gia đình, động lực quan trọng đưa tốc độ Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập tăng trưởng kinh tế Nông nghiệp – Lâm nghiệp tăng gấp lần so với thời kì bắt đầu chuyển đổi kinh tế Kinh tế phi nông nghiệp nông thôn, thành thị, hộ kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh, có đủ sức cạnh tranh với thành phần kinh tế khác Như tồn hộ sản xuất kinh tế Việt Nam tất yếu Kinh tế hộ từ sau có nghị 10 Bộ trị phát triển theo chiều hướng tự chủ, làm giàu cho đồng thời động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển Các sách, chủ trương đầu tư, phát triển kinh tế hộ sản xuất Đảng Nhà nước góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế chung toàn xã hội 1.1.2.2 Vai trò hộ sản xuất kinh tế nói chung kinh tế nông nghiệp nói riêng  Hộ sản xuất có vai trò định việc đảm bảo tồn phát triển đời sống – xã hội phát triển kinh tế Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp lĩnh vực sản xuất sản phẩm cần thiết cho xã hội Không có sản phẩm xã hội không tồn phát triển Hộ sản xuất chủ thể kinh tế nói chung kinh tế nông thôn nói riêng Hộ sản xuất đảm bảo cung cấp sản phẩm thiết yếu cho sống người Sản phẩm thiết yếu bao gồm: + Lương thực: gạo, ngô, khoai, sắn… + Thực phẩm: gồm thịt gia súc gia cầm… + Các loại rau xanh Những sản phẩm có ngành sản xuất nông nghiệp tạo mà có ngành sản xuất khác thay Đối với ngành nông nghiệp hộ sản xuất đóng vai trò chủ yếu việc làm tăng giá trị sản phẩm Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập Hộ sản xuất nhân tố định việc tạo sản phẩm nông nghiệp, tạo nông sản hàng hóa đa dạng phong phú, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung kinh tế địa bàn nông thôn nói riêng Hộ sản xuất đầu mối quan trọng việc cung cấp loại nguyên liệu cho ngành công nghiệp, công nghiệp nhẹ ngành sản xuất đường, mì Cung cấp cho ngành dệt Cung cấp chè cho ngành chế biến chè Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp chế biến dầu thực vật vừng lạc… Cung cấp hàng hóa phục vụ yêu cầu xuất kinh tế: xuất gạo, cà phê, cao su, hạt điều… Xuất sản phẩm chăn nuôi: thịt gia súc, gia cầm, tôm, cá Nhờ có sản xuất nông nghiệp phát triển mà ngành xuất nông sản Việt Nam ngày tăng số lượng chất lượng, kim ngạch xuất không ngừng tăng lên Như kinh tế nông nghiệp phát triển (mà chủ đạo kinh tế hộ sản xuất) tiền đề thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, hộ sản xuất hình thức tiêu chuẩn để phát huy mặt tích cực giai đoạn đầu trình chuyển đổi kinh tế nước ta  Hộ sản xuất đóng vai trò thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Như bit Việt Nam có khoảng gần 79,5% dân số sống nông nghiệp, đay thị trường tiềm hấp thụ sản phẩm ngành công nghiệp Trước hết công nghiệp nhẹ sản xuất tư liệu tiêu dùng vải vóc, quần áo phục vụ nhu cầu thiết yếu đời sống tư liệu khác phục vụ đời sống gia đình Mặt khác trình tiến hành sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất cần có khối lượng lớn máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất… Những mặt hàng ngành công nghiệp nặng sản xuất ra, yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành công Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập nghiệp khác phát triển Bởi hộ sản xuất yếu tố định tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thị trường 1.2 Tín dụng ngân hàng vai trò tín dụng ngân hàng phát triển hộ sản xuất .2.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao tiền tài sản cho bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận tiền tài sản cam kết hoàn trả theo thời hạn thỏa thuận .2.2.Sự cần thiết tín dụng ngân hàng hộ sản xuất  Tín dụng ngân hàng cầu nối người thừa vốn cần cho vay người thiếu vốn Trong xã hội có số người thừa vốn cần đầu tư số người thiếu vốn muốn vay Song người khó trực tiếp gặp nhau vay, họ gặp trực tiếp để vay cho vay (gọi chế tài trực tiếp) chế có ưu điểm tiết kiệm giảm số chi phí lại vấp phải số hạn chế: lượng vốn, thời gian, không gian… tức không ăn khớp mặt số lượng vốn, không ăn khớp mặt thời gian, hai bên cách xa khoảng cách địa lý Nên tín dụng ngân hàng cầu nối người có vốn người cần vốn để giải thỏa đáng nhu cầu mối quan hệ Nghĩa tín dụng ngân hàng thu hút tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi xã hội để đầu tư cho trình mở rộng sản xuất hộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn, góp phần tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng tốc độ chu chuyển vốn cho xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển bền vững Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập  Tín dụng ngân hàng yếu tố định phát triển liên tục kinh tế hộ sản xuất Tín dụng ngân hàng tín dụng chi phí sản xuất, tức khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho hộ sản xuất để chi phí giống trồng, gia súc, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu, thuốc trị bệnh gia súc, chi phí ngày công lao động… tín dụng ngân hàng bao gồm khoản cho vay trung, dài hạn để cải tạo đồng ruộng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, xây dựng kho tàng, sở chế biến… Kinh tế hộ sản xuất nước ta lên từ sản xuất nhỏ, tự túc, tự cấp với đặc trưng chủ yếu thiếu vốn trầm trọng Để sản xuất công nghiệp theo mô hình sản xuất hàng hóa, đòi hỏi phải đáp ứng thỏa đáng nhu cầu vốn sản xuất Bởi tín dụng ngân hàng yếu tố cần thiết cho trình phát triển kinh tế cách liên tục hộ sản xuất .2.3.Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất  Vai trò trung gian thu hút vốn tài trợ vốn cho hộ sx phát triển kinh tế Để tiến hành sản xuất kinh doanh hộ cần phải có đủ vốn cần thiết Từ kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc lên phần đông hộ sản xuất thiếu vốn phát triển sản xuất hàng hóa Vì nhà nước giúp đỡ vốn đến hộ sản xuất họ đủ điều kiện đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tình trạng phân hóa giàu nghèo với tình trạng cho vay nặng lãi tăng lên nông thôn Để tạo vốn cho hộ sản xuất, kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, biện pháp ngân hàng phải cho vay trực tiếp đến hộ gia đình Đó sách lớn Nhà nước Qua trình hoạt động thực tế mình, hệ thống tín dụng ngân hàng Việt Nam thể Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập vai trò to lớn tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất Tín dụng ngân hàng cung cấp vốn cho hộ sản xuất: Trên sở nhu cầu vay vốn, ngân hàng cung cấp vốn cho hộ sản xuất giúp đỡ họ tận dụng khai thác tiềm đất đai, lao động tài nguyên thiên nhiên từ đóng góp ngày nhiều hơn, phong phú hàng hóa để cung cấp cho sản xuất công nghiệp, xuất đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm toàn XH Khi người nông dân thu hoạch tiêu thụ sản phẩm, người nông dân có số tiền nhàn rỗi, chưa biết đầu tư vào đâu Ở NHTM tổ chức sẵn sàng tiếp nhận nguồn vốn nhàn rỗi dó hình thức kí thác Điều giúp người nông dân làm cho khoản tài tạm thời nhàn rỗi họ sinh lợi dự trữ an toàn cho việc sử dụng sau Nhưng điều đáng nói người sản xuất cần đến vốn để phục vụ cho việc tiến hành sản xuất kinh doanh tín dụng ngân hàng người bạn đắc lực họ Tín dụng cung cấp khoản tài cho hộ sản xuất để mua sắm tư liệu sản xuất, trả công lao động kịp thời vụ Không có tài trợ người sản xuất gặp khó khăn tài tiến hành sản xuất kịp thời Với vai trò trung gian tín dụng ngân hàng thực người bạn hộ nông dân, giúp đỡ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến kỹ thuật, huy động nguồn nhân lực, vật lực vào trình phát triển sản xuất nông nghiệp với suất chất lượng cao trước  Tín dụng ngân hàng giữ vai trò trung gian hộ sản xuất với ngành sản xuất khác Bản thân ngành sản xuất tiến hành theo chu kì cụ thể Trong chu kì sản xuất có lúc nhu cầu vốn tăng lên cao, có lúc lại giảm xuống Điều đòi hỏi có điều tiết kịp thời giúp nhà sản Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập xuất giải tỏa phần vốn thừa cung cấp phần vốn thiếu Giữa sản xuất nông nghiệp với ngành sản xuất khác có nhu cầu điều tiết vốn nói điều nối kết sản xuất nông nghiệp với ngành sản xuất khác cách chặt chẽ Do tính mùa vụ sản xuất nông nghiệp, nên tín dụng nông nghiệp có đặc điểm riêng Vào vụ thu hoạch tín dụng nông nghiệp chủ yếu phục vụ cho thu mua, tiêu thụ hàng hóa ngành nông nghiệp sản xuất Trong điều kiện này, tổ chức tín dụng đồng thời người phát vốn cho tổ chức tiêu thụ đồng thời người thu hút vốn từ người nông dân Nguồn vốn để cung cấp cho nông dân vào vụ sản xuất phải tìm kiếm ngành sản xuất khác nội ngành nông nghiệp Điều quan trọng phải có kết hợp chặt chẽ ngành sản xuất để tạo điều kiện cho phát triển Sản xuất nông nghiệp giữ vai trò sx nên luôn đòi hỏi ngành sản xuất khác tài trợ định Trong ngân hàng môi giới trung gian cho trình kết hợp Sự đầu tư ngành công nghiệp chế biến luôn phải quan tâm đến đầu tư để sản xuất nguyên vật liệu Trong ngân hàng giữ vị trí trung gian để đưa hàng hóa từ nông nghiệp vào sản xuất công nghiệp ngược lại  Tín dụng ngân hàng thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông thôn Sản xuất nông nghiệp phát triển chuyển qua sản xuất hàng hóa Sản phẩm nông nghiệp sản xuất trao đổi với ngành sản xuất khác phục vụ cho sản xuất công nghiệp, tiêu dùng đô thị xuất nước Muốn thực mô hình sản xuất đòi hỏi phải có chuyên môn hóa sản xuất tập trung hóa sản xuất với trình độ công nghệ sản xuất tiên tiến có hiệu Muốn làm điều cần phải có vốn đặc biệt cần có tài trợ tín dụng Nguyễn Bích Ngọc Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập ngân hàng Nói khác nhờ vào tín dụng ngân hàng mà kinh tế nông nghiệp tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên môn hóa với quy mô lớn Sản xuất hàng hóa vừa mục tiêu vừa điều kiện tín dụng ngân hàng Nhờ vào sản xuất hàng hóa mà khoản tiên cho vay thu hồi hạn, nói cách khác khả thu hồi vốn tín dụng hoàn toàn lệ thuộc vào khả tiêu thụ hàng hóa  Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện trì ngành nghề truyền thống, phát triển nghề nhằm giải công ăn việc làm cho hộ, giúp họ tăng thu nhập, cải thiện đời sống Dựa vào lợi so sánh vùng, địa phương có vốn đầu tư kinh tế người dân nâng cao, trì phát triển ngành nghề truyền thống, ngành nghề thu hút nhiều lao động tạo công ăn việc làm, góp phần xây dựng nông thôn giàu có, văn minh  Tín dụng ngân hàng công cụ tài trợ phát triển sở hạ tầng nông thôn tạo điều kiện cho hộ sản xuất tiếp thu với công nghệ vào sản xuất kinh doanh Với phương châm “Nhà nước nhân dân làm việc”, việc xây dựng sở hạ tầng cho nông thôn thực Tín dụng ngân hàng tham gia vào trình sản xuất hình thức cho vay vốn lưu động mà đầu tư trung dài hạn nhằm xây dựng sở vật chất phục vụ cho sản xuất đời sống người nông dân: xây dựng hệ thống thủy lợi, trạm bơm, xây dựng mạng lưới điện, đường xá hệ thống nước sạch, cải thiện công cụ lao động, đầu tư cho ngành dịch vụ phục vụ sản xuất sinh hoạt Nguyễn Bích Ngọc 10 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập hợp, kịp thời Phối hợp chặt chẽ với ban ngành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng phương án đầu tư sản xuất kinh doanh kinh tế trang trại nuôi trồng giống có suất cao 3.1.2 Định hướng hoạt động NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn 2010 Tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực chủ đạo đầu tư vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sở ưu tiên vốn sản phẩm dịch vụ cho hộ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, trọng kinh doanh đa sở phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Tăng cường đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực tất lĩnh vực nghiệp vụ sách khách hàng, nhằm nâng cao lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hoạt động tương lai Những tiêu tăng trưởng cụ thể đạt năm 2010: - Nguồn vốn : tăng trưởng 20-25% so với năm 2009 - Cho vay thành phần kinh tế : tăng 15-20% so với năm 2009 - Tỷ lệ nợ xấu : 3% so với tổng dư nợ - Thu tín dung : tăng 10% so với năm 2009 - Lợi nhuận : tăng 10% so với năm 2009 - Thu nhập người lao động : tăng 5-10% so với năm 2009 - Về tín dụng hộ sản xuất: đẩy mạnh cho vay hộ sản xuất gắn liền với việc an toàn vốn, dư nợ cho vay hộ sản xuất tăng trưởng bình quân 15% 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn Nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề khó khăn phức tạp, lại điều kiện định tồn phát triển lâu dài ngân hàng Vì đòi hỏi ngân hàng phải thực lực phấn đấu, có biện pháp Nguyễn Bích Ngọc 66 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập đắn nhằm giải vấn đề này, đồng thời Nhà nước có biến pháp giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM Việc nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tín dụng mục tiêu nhân tố quan trọng để cạnh tranh phát triển NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn Để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng cần thực đồng biện pháp cụ thể sau: 3.2.1 Các giải pháp trực tiếp 3.2.1.1 Tăng cường huy động vốn Đây giải pháp mang tính định tới hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung chất lượng tín dụng ngân hàng nói riêng Một NHTM mạnh ngân hàng có nguồn vốn lớn, công tác huy động vốn chỗ có ý nghĩa quan trọng Thời gian qua với manh mình, NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn sử dụng biện pháp đồng từ khâu củng cố mạng lưới đến quảng cáo, tác phong phục vụ tạo luồng vốn lớn Nếu dừng lại mà không tiếp tục tăng cường thường xuyên biện pháp tốt bị thụt lùi, không đủ sức để cạnh tranh Để làm tốt công tác huy động vốn cần phải làm tốt giải pháp cụ thể sau: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua mạng lưới thông tin đại chúng, vận dụng hình thức huy động thích hợp để khuyến khích khách hàng gửi tiền, đảm bảo ổn định tăng cường nguồn vốn - Cải tiến thay đổi phong cách giao dịch, nề lối làm việc giải nhanh xác không để thời gian khách hàng 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Thẩm định tín dụng việc xác định khả hay ý muốn người vay việc hoàn trả tiền vay Có nhiều yếu tố mà ngân hàng cần Nguyễn Bích Ngọc 67 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập phải xem xét khả sẵn lòng hoàn trả tiền vay, phù hợp với điều khoản hợp đồng tín dụng Trong đặc biệt ý đến nhân tố quan trọng: - Năng lực sản xuất quản lý sản xuất - Uy tín quan hệ với bạn hàng - Khả vốn - Giá trị tài sản đảm bảo - Điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu khâu thẩm định thực tốt nhà quản trị ngân hàng đưa sách đắn Tuy nhiên để làm ngân hàng cần phải: - Thực thu thập xử lý thông tin cách xác Ngân hàng cần phải bit chất hoạt động người sản xuất, sản phẩm coi sản phẩm phục vụ cho mục đích tiêu dùng hay sản xuất Ngoài ngân hàng cân thu thập thông tin tính ổn định nguồn nguyên liệu, lao động thị trường tiêu thụ sản phẩm khách hàng… Ngân hàng phải xem xét báo cáo tài chính, thu thập thông tin tình hình vay trả khách hàng vay vốn khứ để từ đưa đánh giá uy tín khách hàng vay Bên cạnh ngân hàng cần điều tra thông tin từ bên điều tra nơi hoạt động sản xuất kinh doanh, điều tra từ bạn hàng, nguồn thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng NHNH Tuy nhiên hoạt động trung tâm thông tin nhiều hạn chế Vì ngân hàng cần trang bị phương tiện thông tin đại, tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác thu thập thông tin phòng ngừa rủi ro để tra cứu thông tin khách hàng xác, qua ngân hàng bước sàng lọc chọn lọc khách hàng để đầu tư Nguyễn Bích Ngọc 68 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập - Thiết lập mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng giúp cho ngân hàng có nhiều điều kiện nắm vững thông tin có liên quan đến khách hàng, đánh giá chất lượng với khách hàng, tiết kiệm chi phí thẩm định kiểm tra giá sát Thông qua việc thực quan hệ toán với ngân hàng nắm bắt hoạt động kinh doanh khách hàng, vào số dư tài khoản họ ngân hàng biết khả toán chu kì sử dụng vốn, quan hệ họ với bạn hàng việc mua nguyên vật liệu tiêu thụ sản phẩm Đối với hộ sản xuất việc thu thập thông tin trở nên quan trọng Nguồn thông tin thu thập chủ yếu tuổi, trình độ học vấn, đạo đức, khả năng, kỹ lao động, tình hình kinh tế kinh nghiệm sản xuất, tệ nạn xã hội Ngoài cần tìm hiểu qua quyền địa phương để xác định rõ thêm tư chất hộ vay Như sở thông tin thu thập được, ngân hàng tiến hành phân tích xử lý thông tin để từ đưa định xác có đầu tư hay không 3.2.1.3 Thực quy trình cho vay Quy trình tín dụng tập hợp hệ thống thao tác kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng để thực quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng, hay nói cách khác quy trình tín dụng trình tự giai đoạn bước thực quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng thực nghiêm túc quy chế, thể lệ tín dụng giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng Những năm gân đây, chế độ thể lệ tín dụng NHNH luôn bổ sung, thay đổi để phù hợp với sách đổi kinh tế thị trường Vì vậy, thực tế giải công việc cán tín dụng khó nắm hết văn bản, pháp quy lĩnh vực hết hiệu lực thi hành khó lường trước nội dung văn pháp quy có mâu thuẫn phủ nhận Nguyễn Bích Ngọc 69 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập lẫn không? Thực trạng khó khăn lúng túng cho cán làm công tác tín dụng Chính điều kiện kinh tế xã hội pháp luật cần phải coi trọng việc vận dụng văn pháp quy vào thực tế cho phù hợp với tình hình khách hàng Ngoài cần giữ vững quy trình giải cho vay theo công đoạn: cán tín dụng thẩm định; trưởng (phó) phòng kinh doanh tái thẩm định kí kiểm soát; lãnh đạo kí định cho vay Giải công việc theo quy trình này, đảm bảo tính dân chủ, phân định rõ ràng trách nhiệm kiểm tra đảm bảo an toàn vốn tín dụng Xong để thực nghiêm túc chế độ thể lệ tín dụng việc giáo dục ý thức, việc chấp hành chế độ, mặt vừa nâng cao trách nhiệm cán tín dụng cho vay, vừa phát thiếu sót để có biện pháp sửa chữa kịp thời - Thực quy chế bảo đảm tiền vay: chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản vay vốn ngân hàng biện pháp đảm bảo tín dụng NHTM Từ năm 1999 trở trước, DNNN vay vốn ngân hàng chấp tài sản Sang năm 2000 tổ chức tín dụng có quyền lựa chọn khách hàng vay có bảo đảm tài sản bảo đảm tài sản tự chịu trách nhiệm trước định Vì theo quy định nghị định 178 chủa Chính phủ thông tư 06 NHNN định 167 HĐQT – NHNo Việt Nam hầu hết khách hàng vay vốn phải có phải có tài sản chấp trừ trường hợp vay theo định 67/TTg thủ tướng phủ, vay vốn ngân hàng phục vụ người nghèo, vay vốn theo định Chính phủ Những hộ vay vốn có đủ điều kiện sau ngân hàng lựa chọn cho vay đảm bảo tài sản - Có tín nhiệm với Ngân hàng cho vay việc sử dụng vốn vay trả nợ ngân hàng hạn gốc lãi Nguyễn Bích Ngọc 70 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi - Có khả tài nguồn thu hợp pháp để trả nợ cho ngân hàng - Có cam kết thực biện pháp bảo đảm tài sản theo yêu cầu ngân hàng sử dụng vốn vay sai mục đích cam kết trả nợ trước thời hạn không thực biện pháp đảm bảo tiền vay 3.2.1.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khoản vay Để khoản tín dụng thực có hiệu cho vay phải thu hôi kì hạn Muốn cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra trước, sau cho vay Đây bước thực theo quy trình nghiệp vụ thông qua kiểm tra biết khách hàng sử dụng vốn vay Kết sản xuất kinh doanh - Kiểm tra trước cho vay: cán tín dụng trực tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng đối chiếu với danh mục hồ sơ quy định, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ loại hồ sơ, tiến hành thẩm định trình trưởng phòng kinh doanh Đối với cho vay hộ sản xuất (tổ vay vốn) cán tín dụng phải đến trực tiếp tận hộ sản xuất để kiểm tra điều kiện, môi trường sản xuất kinh doanh để hộ thực dự án, điều kiện sở vật chất hộ, tư chất trình độ sản xuất chủ hộ người thừa kế hợp pháp Trong công tác kiểm tra trước cho vay cán tín dụng nên trọng việc sau đây: + Phân tích tài hộ vay vốn: việc thường xuyên phân tích tài hộ vay vốn để hiểu rõ lực tài hộ, từ làm sở đưa phán tín dụng việc làm cần thiết Chính cán tín dụng cần phải sâu phân tích khoản phải thu, phải trả, thu nhập chi phí, khả tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thị trường Nguyễn Bích Ngọc 71 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập + Đánh giá tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh trình độ người điều hành: dựa vào hồ sơ xin vay khách hàng thông tin thu thập từ nguồn khác Ngân hàng tiến hành đánh giá phương án sản xuất kinh doanh mà khách hàng sử dụng vốn vay để đầu tư Bởi phương án sản xuất kinh doanh có khả thi có triển vọng tốt đảm bảo vốn vay ngân hàng chắn hoàn trả Hơn phương án đem lại hiệu hay không phụ thuộc vào nhiều vào kĩ năng, trình độ kinh nghiệm chủ dự án Trong tình khó khăn xảy trình kinh doanh với người động, sáng tạo có kinh nghiệm giải người động, sáng tạo có kinh nghiệm giải cách nhanh chóng, có hiệu Đây yếu tố đáng quan tâm trước xem xét có cho vay hay không Kiểm tra cho vay, sau cho vay: + Kiểm tra việc giải ngân theo tiến độ đối tượng cho vay phương án + Kiểm tra kết thực phương án sản xuất kinh doanh + Kiểm tra trạng tài sản đảm bảo tiền vay + Tuy nhiên thời gian qua, công tác kiểm tra kiểm soát NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn chưa thực có hiệu xuất nhiều khoản nợ hạn phát sinh nguyên nhân từ phía khách hàng Để giải vấn đề thời gian tới ngân hàng cần quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát, tổ chức đợt kiểm tra, kiểm tra chéo nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Công tác kiểm tra giám sát không đơn kiểm tra khách hàng mà vừa để phát thiếu sót chủ quan từ phía cán tín dụng, qua có biện pháp uốn nắn cán kịp thời Nguyễn Bích Ngọc 72 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập 3.2.1.5 Nâng cao chất lượng trình độ cán tín dụng Trong lĩnh vực người yếu tố định Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng việc đảm bảo chất lượng tín dụng trước hết phải cán trực tiếp làm công tác tín dụng Vì cán tín dụng phải trang bị kiến thức ngành có phẩm chất đạo đức tốt, có khả tiếp cận với thị trường Chiến lược để nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục đổi đội ngũ cán tín dụng, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ tín dụng NHNo&PTNT Sóc Sơn năm qua quan tâm trọng nâng cao trình độ trường đại học, nhờ trình độ cán nói chung trình độ cán tín dụng nói riêng nâng cao rõ rệt 3.2.2 Những kiến nghị hỗ trợ quyền, quan đoàn thể Để phát huy tác dụng giải pháp trên, đồng thời tạo điều kiện mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần phải có giải pháp mang tính hỗ trợ 3.2.2.1 Đối với Nhà nước cấp quyền Nhà nước cần hoàn chỉnh văn pháp luật Nhà nước cần tiếp tục củng cố sớm hoàn thiện đồng hệ thống pháp luật, từ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhà nước nên có sách ưu tiên hoạt động ngân hàng, cacsngaan hàng thương mại quốc doanh Tăng vốn tự có ngân hàng cách ngân sách cấp bổ sung vốn điều lệ hàng năm, khuyến khích NHTM dành tỷ lệ đáng kể lợi nhuận sau thuế để bổ sung vốn điều lệ nhằm giúp hoạt động ngân hàng thực tốt vai trò đòn bẩy kinh tế Nguyễn Bích Ngọc 73 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập Nếu hoạt động ngân hàng không tốt hay không phát huy hiệu dẫn đến kinh tế phát triển Đồng thời lâu dài để ngân hàng Việt Nam có đủ sức mạnh cạnh tranh với hệ thống ngân hàng nước Địa bàn hoạt động NHNo chủ yếu nông thôn, trình độ dân trí chưa cao, Nhà nước cần tiêu chuẩn hóa có đào tạo quy lãnh đạo cấp xã để khắc phục tình trạng bất cập mức nay, mặt khác phối hợp với tổ chức khuyến nông, khuyến lâm… mở rộng tuyên truyền học tập trao đổi nhằm hướng dẫn bà cách thức làm ăn, từ sử dụng vốn ngân hàng có hiệu Nhà nước cần quy định rõ ràng trách nhiệm UBND cấp, cán ngành có liên quan tham gia phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trách nhiệm ngân hàng, tránh tình trạng có rủi ro xảy trách nhiệm thuộc phía ngân hàng Vấn đề chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng thi tài sản chấp chủ yếu nhà đất số hộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ nhỏ, gây khó khăn cho ngân hàng việc mở rộng cho vay Vì UBND thành phố, Sở địa chính, UBND huyện, phòng ban địa có kế hoạch đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho nhân dân có đủ pháp lý chấp vay vốn ngân hàng Hoạt động NHNo&PTNT gắn liền với phát triển nông nghiệp nông thôn, nhà nước cần có sách ưu tiên vốn, thuế, xử lý nợ nguyên nhân bất khả kháng 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước nên rà soát lại văn bản, xóa bỏ tình trạng văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao Hiện văn NHNN Nguyễn Bích Ngọc 74 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập mang ý nghĩa đơn hướng dẫn nghiệp vụ cho ngân hàng thương mại NHNN cần phải tiêu chuẩn hóa tiêu thức đánh giá chất lượng tín dụng, xây dựng sách lãi suất phù hợp với ngành, vùng, cân đối lãi suất cho vay hiệu kinh tế người nông dân để có chế lãi suất cho vay hợp lý, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển NHNN cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro, đầu mối để thu hút cung cấp thông tin cho NHTM nhằm giúp cho NHTM có định đắn hoạt động kinh doanh, cần quy định mức độ liên đới trách nhiệm trung tâm trường hợp NHTM bị rủi ro sử dụng thông tin thiếu xác mà trung tâm cung cấp 3.2.2.3 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam Việc xử lý tài sản chấp nông thôn vấn đề khó khăn phức tạp cần có biện pháp đồng để tháo gỡ NHNo&PTNT Việt Nam cần có đạo tác động cấp quyền quan chức để hỗ trợ ủng hộ ngân hàng việc xử lý tài sản chấp để thu nợ cho ngân hàng Thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng sở, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở văn sát với tình hình thực tế Nguyễn Bích Ngọc 75 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập KẾT LUẬN Như biết, hoạt động kinh doanh NHTM kinh tế thị trường hoạt động nhạy cảm, biến động kinh tế - xã hội nhanh chóng tác động đến hoạt động ngân hàng Cạnh tranh liệt nguy rủi ro kinh doanh ngân hàng dễ phát sinh, chất lượng hoạt động tín dụng dễ bị đe dọa giai đoạn việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTM Việt Nam toán nan giải ngành ngân hàng nói riêng kình tế nói chung Hiện có nhiều kết tích cực, hoạt động tín dụng tồn nhiều vấn đề: tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ cao Việc hạ thấp tỷ lệ trở thành vấn đề xúc NHTM Nó định tồn phát triển củng cố vị ngân hàng thương mại thị trường Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất đề tài rộng phức tạp nên hoàn thành luận văn thân em mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn Tuy nhiên trình nghiên cứu trình bày nhiều thiếu sót hạn chế Rất mong đóng góp ý kiến ban giám đốc ngân hàng, cán bộ, thầy cố hướng dẫn để chuyên đề thực tấp hoàn thiện Nguyễn Bích Ngọc 76 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập MỤC LỤC Lời cảm ơn Thực tập giai đoạn học tập quan trọng, để hoàn thiện thêm kiến thức học trường, bổ sung mặt thức tiễn bên cạnh mặt lý luận học Chính mà tất trường đại học cố gắng tạo điều kiện thực tập cho sinh viên, mà sinh viên không nên lãng phí thời gian mà phải cố gắng học hỏi quan sát thực tế, nhằm nâng cao kiến thức Riêng phần mình, qua tháng thực tập, em học hỏi nhiều từ thực tế, giúp cho hành trang kiến thức em thêm củng cố mở rộng Có hội học tập này, trước tiên em xin cảm ơn nhà trường, tạo cho chúng em điều kiện thời gian kiến thức bản, hướng dẫn chúng em học tập Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo hướng dẫn thực tập PGS.TS Phạm Quang Trung, thầy bận bịu với công việc thầy tận tình bảo giúp đỡ chúng em thời gian thực tập Và sau cùng, em xin chân thành cảm ơn NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn, nhận em vào thực tập tạo điều kiện cho em tiếp xúc với môi trường thực tế, giúp em nắm bắt kiến thức nghiệp vụ Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Bích Ngọc 77 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập Danh mục bảng biểu Bảng 1: Cơ cấu huy động vốn theo nguồn Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế NHNo&PTNT Sóc Sơn Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn NHNo&PTNT Sóc Sơn Bảng 4: Hoạt động toán NHNo&PTNT Sóc Sơn Bảng 5: Kết kinh doanh NHNo&PTNT Sóc Sơn Bảng 6: Kết cho vay hộ sản xuất Bảng 7: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Bảng 8: Nợ hạn phân theo thành phần kinh tế Bảng 9: Công tác thu nợ NHNo&PTNT Sóc Sơn Nguyễn Bích Ngọc 78 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập Danh mục từ viết tắt NHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước NH: Ngân hàng XH: Xã hội CBTD: Cán tín dụng UBND: Ủy ban nhân dân TSCĐ: Tài sản cố định TDNH: Tín dụng ngân hàng 10 HTX: Hợp tác xã 11 CNV: Công nhân viên 12 TCKT: Tổ chức kinh tế 13 CNTT: Công nghệ thông tin 14 DNNN: Doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Bích Ngọc 79 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề thực tập TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Phan Thị Thu Hà Tạp chí Ngân hàng nông nghiệp Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg Công văn số 320/CV-NHNN 14 Công văn 650/CV- NHNN 14 Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN Quyết định 06/QĐ-HĐQT Quyết định 167/QĐ-HĐQT-03 10 Quy chế cho vay TCTD khách hàng (ban hành theo QĐ 1627 NHNN ngày 31/12/2001) Nguyễn Bích Ngọc 80 Lớp: Ngân hàng 48B ... tín dụng hộ sản xuất NHTM - Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc Sơn - Chương III: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT huyện Sóc. .. cho hộ sản xuất, chất lượng tín dụng thấp, số khoản cho vay thu nợ khó khăn gây xúc quản lý tín dụng ngân hàng Vì vậy, em mạnh dạn chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất. .. ngân hàng hộ sản xuất có phần thu nhập  Tín dụng ngân hàng giúp đỡ hộ sản xuất tiếp cận mở rộng sản xuất hàng hóa Khi chưa có tín dụng ngân hàng, sản xuất hộ gia đình phổ biến mang tính tự cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNNPTNT huyện sóc sơn , Báo cáo thực tập giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNNPTNT huyện sóc sơn , Báo cáo thực tập giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNNPTNT huyện sóc sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay