Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh lạng sơn

75 68 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU (Chi nhánh hỗn hợp) 41 Khối DVKH .41 Khối QLNB 41 Khối trực thuộc 41 BAN GIÁM ĐỐC 41 Khối QLRR 42 Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua, lãnh đạo sáng suốt Đảng Nhà Nước đất nước ta ngày phát triển Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giành thành tựu to lớn kiềm chế lạm phát, nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước vượt kế hoạch đề ra, nước ta thoát khỏi khủng hoảng…Bên cạnh thành tựu đạt mặt chưa làm như: Tình hình xã hội nhiều tiêu cực, quản lý nhà nước kinh tế số ngành lỏng lẻo, số giá tiêu dùng tăng đột biến…Đảng Nhà Nước ta xác định nhiệm vụ quan trọng thời gian tới tiến hành CNH- HĐH kinh tế đất nước Muốn vậy, cần phải có nguồn vốn trung, dài hạn lớn để xây dựng sở hạ tầng, đổi công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến, đồng thời có nâng cấp mở rộng SXKD thành phần kinh tế từ tạo đà cho phát triển Nguồn vốn trung, dài hạn hình thành từ nhiều nguồn nguồn vốn tín dụng ngân hàng trung, dài hạn đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Tuy nhiên, có nguồn vốn trung, dài hạn chưa đủ phải biết sử dụng hiệu nguồn vốn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo kế hoạch, đường lối, sách Đảng Nhà nước Hay nói cách khác, mở rộng tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn nguồn vốn trung, dài hạn phát huy vai trò tích cực Mặc dù vậy, trước biến động không ngừng kinh tế thị trường phải có giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm góp phần an toàn hoạt động Ngân hàng nói chung chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Lạng Sơn nói riêng Đây nguyên nhân mà em chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung- dài hạn chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Tỉnh Lạng Sơn ” Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài Nội dung chuyên đề em chia thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh ngân hàng đầu phát triển tỉnh Lạng sơn Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh ngân hàng đầu phát triển tỉnh Lạng Sơn Đề tài nghiên cứu lĩnh vực rộng lớn phức tạp thời gian thực tập kinh nghiệm thực tiễn em nhiều hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy cô giáo, Ban Giám đốc ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn để đề tài hoàn thiện Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, Lãnh đạo ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thầy giáo hướng dẫn thực tập PGS.TS Phạm Quang Trung nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành báo cáo thực tập Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng tin tưởng, tín nhiệm định nghĩa nhiều góc độ khác nhau: - Tín dụng quan hệ vay mượn nguyên tắc hoàn trả - Tín dụng trình tập trung phân phối lại vốn tiền tệ hay vật nguyên tắc có hoàn trả - Tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian thu hồi lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu - Tín dụng chuyển dich vốn hình thái tiền tệ hay vật tổ chức, cá nhân khác sử dụng thời gian định nguyên tắc hoàn trả Như vậy, tín dụng đươc diễn đạt nhiều cách khác chất tín dụng giao dịch tài sản bên người vay bên người cho vay sở hoàn trả gốc lãi Đối với NHTM, tín dụng chức ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng Tín dụng ngân hàng định nghĩa sau: Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng phản ánh giao dịch tài sản (tiền hàng hoá) bên cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng bên vay cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh, bên cho vay chuyển tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.1.2 Các loại hình tín dụng Ngân hàng Trong trình hoạt động kinh doanh, tuỳ theo yêu cầu khách hàng mục tiêu quản lý NHTM mà có cách phân loại tín dụng sau: * Nếu vào thời hạn, tín dụng chia thành loại sau đây: - Tín dụng ngắn hạn: Có thời hạn từ 12 tháng trở xuống - Tín dụng trung hạn: Có thời gian từ năm đến năm ( có nơi quy định năm) Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài - Tín dụng dài hạn: Có thời hạn từ năm trở lên ( có nơi quy định năm) Thời hạn tín dụng thời hạnngân hàng cam kết cấp cho khách hàng khoản tín dụng xác định cụ thể ngày, tháng, năm Hay thời hạn tín dụng hiểu thời hạn tính từ lúc đồng vốn ngân hàng phát lúc đồng vốn lãi cuối thu Tín dụng ngắn hạn ngân hàng thường gắn liền với khoản vay doanh nghiệp để bổ sung vào tài sản lưu động, tài sản lưu động thường có vòng quay vòng thấp năm Do vậy, năm doanh nghiệp hoàn trả số tiền vay cho ngân hàng Tất nhiên với độ dài thời gian, việc thu hồi vốn dự án có thời hạn dài gặp nhiều khó khăn thời điểm doanh nghiệp khó tính hết khó khăn gặp tương lai Do vậy, mức độ rủi ro khoản tín dụng có thời gian lớn ngân hàng tăng lên Điều phần lý giải lãi suất khoản vay dài hạn thường cao khoản vay ngắn hạn Phân loại Tín dụng theo thời gian có ý nghĩa quan trọng NHTM Nó phản ánh khả hoàn trả, độ rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn sinh lợi NHTM * Phân loại theo hình thức cho vay Căn theo hình thức cho vay ta có loại tín dụng sau: - Chiết khấu việc NHTM ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị thương phiếu sau trừ phần thu nhập ngân hàng để sỏ hữu thương phiếu chưa đến hạn Về mặt phápngân hàng nhà cho vay chủ sở hữu thương phiếu hình thức trái quyền Tuy nhiên, ngân hàng, việc bỏ tiền thời điểm để thu khoản tiền lớn tương lai với lãi suất ấn định trước coi hoạt động tín dụng, có lẽ coi hoạt động đầu ngân hàng hoạt động tín dụng - Cho vay hiểu ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng với cam kết khách hàng trả gốc lẫn lãi khoảng thời gian xác định với mức lãi suất cam kết Cho vay gọi nghiệp vụ truyền thống NHTM, hình thành từ buổi sơ khai ngân hàng, đánh giá hoạt động sinh lợi cao cho NHTM Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài - Bảo lãnh việc ngân hàng cam kết thục nghĩa vụ tài thay khách hàng khách hàng khả trả nợ Mặc dù xuất tiền ra, song ngân hàng thu lời từ khách hàng nhờ uy tín Nghiệp vụ đưa vào tài khoản ngoại bảng ngân hàng Tuy nhiên có nghiệp vụ phát sinh tức ngân hàng đứng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng lại đưa vào tài khoản nội bảng - Cho thuê nghiệp vụ ngân hàng đứng bỏ tiền mua tài sản khách hàng thuê theo điều kiện định Sau thời gian khách hàng phải hoàn trả tài sản mua lại ngân hàng Tuy nhiên hoạt động sinh lời cao, chứa đựng nhiều rủi ro có yếu tố công nghệ Điều đòi hỏi cán tín dụng phải có chuyên môn nghề nghiệp mà có hiểu biết kỹ thuật, công nghệ * Phân loại tín dụng theo tài sản đảm bảo Nếu vào tài sản đảm bảo ta có loại hình tín dụng sau đây; - Tín dụng đảm bảo cam kết người nhận tín dụng việc dùng tài sản đảm bảo thuộc sở hưu để thực nghĩa vụ tài ngân hàng trường hợp không trả nợ Trong trường hợp khách hàng không trả nợ, sử dụng sai mục đích nguồn vốn vay dẫn đến không toán ngân hàng bán tài sản để thu hồi nguồn vốn Tín dung đảm bảo áp dụng với khách hàng có độ rủi ro cao khách hàng hay khách hàngtài không tốt - Tín dụng tài sản đảm bảo loại hình khách hàng có nhu cầu vay vốn với hạn mức định mà không cần tài sản đảm bảo Loại tín dụng thường cấp cho khách hàng có uy tín cao, khách hàng có mối quạn hệ tốt lâu dài ngân hàng, họ có tình hình tài lành mạnh, có mối quan hệ tốt với tổ chức tài Cũng khoản vay theo thị Chính phủ, hay Chính phủ yêu cầu tài sản đảm bảo Bên cạnh tiêu thức phân loại trên, NHTM sử dụng tiêu thức khác tuỳ theo đối tượng cho vay, tính đa dạng sản phẩm hay tính chuyên môn hoá ngành để phân chia ví dụ như: Tín dụng lành mạnh, tín dụng có vấn đề, tín dụng sản xuất, tín dụng tiêu dùng… 1.1.1.3 Đối tượng tín dụng ngân hàng Trong kinh tế thị trường, đại phận quỹ cho vay tập trung qua ngân hàng Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài từ đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho doanh nghiệp cá nhân Tín dụng ngân hàng không đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật hành hoá, trang trải chi phí sản xuất toán khoản nợ mà tham gia cấp vốn cho đầu xây dựng xí nghiệp mới, sỏ kinh tế hạ tầng, cải tiến đổi kỹ thuật Ngoài ra, tín dụng ngân hàng đáp ứng phần đáng kể nhu cầu vốn tín dụng tiêu dùng cá nhân 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.2.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu phát triển kinh tế Thừa thiếu vốn tạm thời thường xảy doanh nghiệp, việc phân phối vốn tín dụng góp phần điều hoà vốn cho toàn kinh tế, tạo điều kiện cho trình sản xuất liên tục Ngoài ra, tín dụng cầu nối tiết kiệm đầu tư, động lực kích thích tiết kiệm đồng thời phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu phát triển Trong sản xuất hàng hoá, tín dụng nguồn hình thành vốn lưu động có vôn cố định cho doanh nghiệp, tín dụng động viên hàng hoá vào sản xuất, thúc đẩy ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiến vào trình sản xuất Riêng điều kiện nước ta nay, cấu kinh tế nhiều mặt cân đối, lạm phát thất nghiệp khả tiềm ẩn, thông qua đầu tín dụng góp phần xếp tổ chức lại sản xuất, hình thành cấu kinh tế hợp lý Mặt khác thông qua hoạt động tín dụng mà sử dụng nguồn lao động nguyên liệu hợp lý thúc đẩy trình tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải vấn đề xã hội 1.1.2.2 Thúc đẩy kinh tế phát triển Hoạt động trung gian tài tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mà vốn vay nằm phân tán khắp nơi, tay nhà doanh nghiệp, quan Nhà nước cá nhân, sở cho vay đơn vị kinh tế từ thúc đẩy kinh tế phát triển 1.1.2.3 Là công cụ tài trợ cho kinh tế phát triển ngành mũi nhọn Trong điều kiện nước ta, nông nghiệp ngành sản xuất đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội trình Công nghiệp hoá ngành chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện nước ta nay, giai đoạn trước mắt Nhà nước Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài phải tập trung đầu phát triển nông nghiệp để giải nhu cầu tối thiểu xã hội đồng thời tạo điều kiện để phát triển ngành kinh tế khác Bên cạnh đó, Nhà nước tập trung tín dụng để tài trợ cho ngành kinh tế mũi nhọn, mà phát triển ngành tạo sở lôi ngành kinh tế khác phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, khai thác dầu khí 1.1.2.4 Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế doanh nghiệp Đặc trưng tín dụng vận động sở hoàn trả có lợi tức Nhờ mà hoạt động tín dụng kích thích sử dụng vốn sử dụng có hiệu Khi sử dụng vốn vay ngân hàng doanh nghiệp phải tôn trọng hợp đồng tín dụng, tức phải hoàn trả nợ vay hạn tôn trọng điều kiện khác ghi hợp đồng tín dụng, tác động đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn , giảm chi phí sản xuất, tăng vòng quay vốn tạo điều kiện nâng cao doanh lợi doanh nghiệp 1.1.2.5 Tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế với doanh nghiệp nước Trong điều kiện ngày nay, phát triển kinh tế quốc gia gắn liền với thị trường giới, kinh tế “ đóng ’’ nhường bước cho kinh tế “ mở ”, tín dụng ngân hàng trở thành phương tiện kinh tế nối liền kinh tế nước với Đối với nước phát triển nói chung nước ta nói riêng, tín dụng đóng vai trò quan trọng việc mở rộng xuất hàng hoá, đồng thời nhờ nguồn tín dụng bên để công nghiệp hoá đại hoá kinh tế 1.2 Tín dụng trung- dài hạn vai trò tín dụng trung dài hạn 1.2.1 Tín dụng trung- dài hạn NHTM 1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng trung, dài hạn phận tín dụng ngân hàng phân theo thời hạn Tín dụng trung, dài hạn khoản cho vay có thời gian lớn năm dùng để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị, xây dựng, cải tiến khoa học kĩ thuật, mua công nghệ…Với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ, để tồn phát triển nhu cầu vốn trung dài hạn doanh nghiệp ngày cao Tuy nhiên, thời hạn cho vay không vượt thời gian khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay, nước khác quy định thời Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài gian tín dụng trung, dài hạn khác nhau, Việt Nam khoản vay có thời hạn từ đến năm tín dụng trung hạn thời hạn từ năm trở lên tín dụng dài hạn Chất lượng hiệu công tác tín dụng nhìn nhận từ ba phía: nhà ngân hàng, doanh nghiệp từ phía kinh tế Nếu xét theo quan điểm nhà ngân hàng hoạt động tín dụng trung dài hạn xem có hiệu đảm bảo ba yếu tố: Khả thu nợ, khả thu hồi gốc lẫn lãi hạn khả khoản từ phía nguồn Điều có nghĩa ngân hàng tiến hành cho vay trung, dài hạn khoản vay phải đảm bảo trang trải chi phí trả cho lãi suất huy động vay, chi phí cho hoạt động ngân hàng lãi dự tính Song ngân hàng cho vay nhiều đem lại lợi nhuận cao cho vay mà không thu hồi vốn cho vay khoản vay không cân xứng với nguồn huy động sớm hay muộn ngân hàng rơi vào tình trạng thua lỗ dẫn đến phá sản 1.2.1.2 Phân loại khoản cho vay trung dài hạn NHTM 1.2.1.2.1 Tín dụng theo dự án đầu a Cho vay đồng tài trợ: - Đây trình cho vay nhóm tổ chức tín dụng (từ tổ chức tín dụng trở lên) cho dự án, tổ chức tín dụng làm đầu mối, phối hợp với bên đồng tài trợ để thực hiện, nhằm phân tán rủi ro tổ chức tín dụng - Hình thức áp dụng trường hợp: Các dự án đầu cần khoản vốn lớn mà ngân hàng nhỏ lẻ không đáp ứng ngân hàng thường phép đầu vốn với mức độ định so với tổng nguồn vốn không đầu nhiều vốn vào công ty để đảm bảo an toàn vốn tài sản Thậm chí vài dự án ngân hàng đáp ứng toàn rủi ro lớn ngân hàng không muốn đảm nhận hết Do vậy, cho vay đồng tài trợ hoạt động tín dụng giúp ngân hàng phân tán rủi ro sử dụng tối đa nguồn vốn họ cho đầu vào dự án dài hạn b Cho vay trực dự án: - Đây hình thức tín dụng trung, dài hạn phổ biến kinh tế thị trường, NHTM tiến hành hoạt động tự chịu trách nhiệm với dự án đầu khách hàng mà họ lựa chọn để tài trợ Chính vậy, công việc ngân hàng không đơn cho vay mà Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài - Thu dịch vụ ròng tăng trưởng bình quân 9,2% - Tiếp tục đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng - Tích cực tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại - Mở rộng hoạt động toán nước, trả kiều hối WU kinh doanh ngoại tệ - Đẩy mạnh hợp tác với NHTM Trung Quốc để thực toán biên mậu, đáp ứng nhu cầu xuất qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc - Trên tảng có tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ trả lương qua tài khoản doanh nghiệp, đơn vị hành nghiệp Thực tốt công tác chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, nhận lương qua thẻ ATM, tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS… 3.1.4 Công tác kiểm tra kiểm soát Tăng cường công tác tự kiểm tra kiểm soát đảm bảo nghiệp vụ kiểm tra giám sát phát ngăn chặn kịp thời sai sót… 3.1.5 Công tác quản trị điều hành - Bám sát chủ trương sách Đảng Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ ngành, tổ chức quán triệt đến cán nhân viên triển khai kịp thời với tinh thần chủ động, sáng tạo - Lấy kế hoạch kinh doanh làm điều hành, chấp hành nghiêm chỉnh, kỷ cương Tổng Giám Đốc 3.1.6 Công tác khác - Tổ chức đại hội công nhân viên chức để đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2009 - Thực tốt quy chế dân chủ quan, xây dựng quan đoàn kết thống - Tiếp tục chăm lo xây dựng sách vật chất, tăng cường bồi dưỡng nâng cao mặt cho cán - Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng sở đảm bảo an toàn hiệu tuân thủ hạn mức tín dụng cấu tín dụng BIDV 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh BIDV Lạng Sơn 3.2.1 Giải pháp trực tiếp Triệu Quỳnh Nga 60 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài * Ngân hàng cần có hình thức huy động vốn trung, dài hạn thích hợp đa dạng hoá hình thức huy động vốn Trong năm gần kinh tế nước ta dần vào ổn định, hoạt động tín dụng chi nhánh BIDV Lạng Sơn cải thiện đáng kể phù hợp với đổi CNH,HĐH đất nước Đó việc ngân hàng thay đổi cấu nâng cao dần tỷ trọng cho vay trung, dài hạn Nguồn vốn cho vay trung, dài hạn ngân hàng cần phải tăng cường để đáp ứng hình thức Do ngân hàng cần đa dạng hoá loại hình huy động vốn phù hợp với thời điểm, áp dụng lãi suất linh hoạt lãi suất huy động kịp thời phù hợp với thay đổi thị trường, sở mức lãi suất quy định ngân hàng BIDV Việt Nam, NHNN Việt Nam Hoàn thiên loại tiền gửi truyền thống, xây dựng thêm hình thức huy động vốn huy động tiết kiệm dài hạn với mức lãi suất coa mức lãi suất ngắn hạn Các công cụ hữu danh vô danh, chuyển nhượng tự mua bán thị trường Ngoài ra, ngân hàng cần thực nghiệp vụ chiết khấu kỳ phiếu, trái phiếu chưa đến hạn toán, bên cạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo để thu hút nguồn vốn trung, dài hạn địa bàn Đồng thời, ngân hàng cần phải chuyển hoá động, hợp lý nguồn vốn ngắn hạn vừa đảm bảo nhu cầu vừa có khả toán cao Tập trung thu hút vốn dân cư, tìm kiếm dự án đầu nước lớn lâu dài… * Nâng cao việc kiểm tra thẩm định hiệu kinh tế dự án vay, thẩm định dự án trước cho vay vấn đề then chốt công tác tín dụng Thẩm định dự án nhằm kiểm tra khẳng định lại chi tiết kỹ thuật dự án đầu như: qui mô đầu tư, thiết bị công nghệ, lực công suất máy móc, khối lượng chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ…trên sở để đến đầu Chi nhánh BIDV Lạng Sơn thẩm dịnh đạt thành tựu đáng kể Nhưng để hoàn thiện ngân hàng cần ý, việc kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp pháp văn hồ sơ pháp lý kinh doanh, dự án vay, thẩm định tính thực, tính khả thi dự án tạo tiền đề từ có dự báo hiệu quả, khả vay trả Thông thường vay vốn người vay tính toán hiệu kinh tế, tính toán nguồn vốn khả vay trả dự án Với giác độ người cho vay vốn, ngân hàng phải thẩm định, kiểm tra lại sở việc luận lý, tính toán Triệu Quỳnh Nga 61 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài người vay vốn Không dừng lại tính toán người vay mà ngân hàng luôn phải đặt vấn đề phẩn biện lại sở lập luận sở tính toán người vay để làm sáng tỏ mopij khía cạnh dự án Hiệu cao hay thấp dự án vay có quan hệ hữu khăng khít thường định khả vay tốt hay xấu dự án Nhưng ngân hàng dừng lại tiêu hiệu khoản vay chưa đủ mà điều kiện quan trọng là: Trả nợ nguồn vốn nào, nguồn vốn trả nợ có đảm bảo không, trả nợ bao lâu, lịch trả nợ nào? Vì vậy, việc thẩm định lai hiệu kinh tế dự án vay, ngân hàng cần phải trọng kiểm tra nguồn vốn trả nợ, thời hạn trả nợ, thực khả thi, lịch trả nợ trả lãi cụ thể * Đẩy mạnh nâng cao chất lượng quản lý trình cho vay, theo dõi đôn đốc trình thu nợ thu lãi Nếu thẩm định dự án khâu khâu định cho vay dự án trình đưa vốn theo dõi đôn đốc thu nợ khâu không phần quan trọng Khi dự án trung, dài hạn cho vây theo mục đích, lúc, thời điểm số vốn ghi hợp đồng tín dụng công việc quản lý vốn vay kiểm tra số tiền mà doanh nghiệp rút lần trước xem có sử dụng mục đích hay không Việc kiểm tra thông qua chứng từ hoá đơn, giá cả… Nếu doanh nghiệp sử dụng mục đích hợp đồng tín dụng sở cho phát triển vốn lần sau Những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích phải xử lý theo chế độ tín dụng Ngoài ra, phải theo dõi bám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để đánh giá xác diễn biến mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, phát kịp thời khả phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, từ có biện pháp xử lý Việc đôn đốc thu nợ lãi kỳ hạn đủ nghĩa vụ trách nhiệm, kỷ luật cán tín dụng Lịch trả nợ lãi vay cam kết hợp đồng tín dụng phải theo dõi ngày Ngân hàng đồng thời phải gửi báo cáo cho doanh nghiệp có nợ xấu chuẩn bị nguồn trả vào trước kỳ hạn trả Việc thu nợ lãi kỳ hạn nợ xấu thể tồn phát triển ngân hàng Khi dự án vay mà đến hạn trả mà doanh nghiệp chưa có nguồn trả nợ cần xem xét để hạn, trả nợ gốc phải thẩm quyền uỷ nhiệm chế độ tín dụng quy định, không tuỳ tiện hạn Nếu dự án cho vay có nợ xấu Triệu Quỳnh Nga 62 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi diễn biến để kịp thời thu hồi, tránh để nợ nần dây dưa Để xử lý nợ hạn ngân hàng có biện pháp thích hợp để giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn SXKD Ngân hàng giúp doanh nghiệp việc vấn sản xuất để giảm nợ xấu Cần tuyệt đối không cho vay khoản chưa hết nợ cũ, không lấy nợ nuôi nợ * Chi nhánh cần luôn dự báo rủi ro tiềm ẩn tín dụng trung, dài hạn có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu Rủi ro khoản, rủi ro lãi suất đe doạ ngân hàng cấp độ khoản vay trung, dài hạn lớn đáng kể so với khoản vay ngắn hạn Sự quan tâm đến vấn đề phòng ngừa rủi ro khoản vay trung, dài hạn không đòi hỏi ngân hàng mà đặc biệt quan quản lý tiền tệ, mức độ khoản vay trung, dài hạn lớn , gây đột biến kéo dài cho bên vay Ngân hàng tài trợ bên có liên quan Chính vậy, biện pháp xác định dự báo rủi ro tiềm ẩn chấp bảo lãnh cần thiết ngân hàng Việc dự báo rủi ro tiềm ẩn đầy đủ, biện pháp phòng ngừa cẩn trọng hiệu tín dụng từ khâu phán cao Đương nhiên việc phát dự báo rủi ro tiềm ẩn để đề biện pháp phòng ngừa phải việc làm liên tục, thường xuyên trước phán mà suốt trình đưa vốn vay hết nợ gốc lãi vay Vì vậy, tính toán nguồn trả nợ, thời hạn trả nợ, người ta tính toán phương án: Phương án lạc quan nhất, phương án trung bình Để an toàn phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, có phương án thường dùng lấy phương án sản xuất xấu để xem xét Nếu phương án trả nợ lai vay với ngân hàng giới hạn cho phép chắn từ phán yên tâm khoản vay duyệt Thế chấp bảo lãnh cho việc vau vốn chìa khoá an toàn cuối cho việc vay vốn Trong điều kiện nay, việc sử dụng công cụ doanh nghiệp quốc doanh, ngân hàng phải biết nhạy cảm, đảm bảo nguyên tắc chấp hành nghiêm chỉnh sách Nhà nước, áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo không tuỳ tiện Tuyệt đối không coi chấp cầm cố “ Bùa hộ mệnh ” cho vay, coi chìa khoá an toàn đặc biệt mà coi chìa Triệu Quỳnh Nga 63 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài khoá an toàn cuối việc đảm bảo tín dụng Thực việc chấp, bão lãnh quy định cho lãi vay phải dựa sở thực từ phía doanh nghiệp dựa vào tài sản chấp * Mở rộng cho vay thành phần kinh tế quốc doanh Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh chế cho vay đầu phải phù hợp với cấu thành phần kinh tế quốc dân Đa dạng hoá hình thức tín dụng để phân chia rủi ro quan trọng không phân biệt thành phần kinh tế, thực sách khách hàng vay Hiện nay, chi nhánh ngân hàng BIDV tỷ trọng cho vay trung, dài hạn khu vực kinh tế quốc doanh nhỏ bé Mặc dù quy định cho vay thành phần kinh tế đòi hỏi cao chặt chẽ không mà ngân hàng không cho vay ra, thờ với khách hàng, coi khoản vay nhỏ bé…ngân hàng phải làm tốt quan hệ ngân hàng khách hàng, lấy khách doanh nghiệp quốc doanh, kinh tế nhân để hướng tới Đặc điểm doanh nghiệp quốc doanh động nhạy bén, thích ứng với chế thị trường, máy kinh doanh gọn nhẹ, hiệu kinh tế luôn gắn liền với sản xuất Tuy vậy, đời nhiều doanh nghiệp chưa sáng tỏ Vì vậy, ngân hàng dè dặt cho vay sợ không thu hồi nợ, khách hàng trốn Cho nên cho vay khu vực kinh tế phải vừa biết động, nhìn nhận đâu khách hàng đáng tin cậy, vừa phải phân tích xem khách hàng có khả quỵt nợ hay kinh doanh mà dẫn tới khả không trả nợ * Ngân hàng cho vay đầy đủ kịp thời dự án đầu công trình tránh tình trạng cho vay tràn lan kém, kéo dài Sau công trình duyệt cho vay, ngân hàng cần phát tiền vay theo kế hoạch, tiến độ thi công công trình hay dự án kinh doanh đề Trong trình điều tra, xét duyệt cho vay ngân hàng cần trọng đến công trình phục vụ cho mục tiêu chiến lược Đảng, Nhà nước, công trình có tính cấu phục vụ kinh tế quốc dân, thực có hiệu đầu mục tiêu, kế hoạch, có khả trả nợ gốc lãi vay ngân hàng hạn, có thời gian thu hồi vốn nhanh Việc đầu đầy đủ cách kịp thời tạo điều kiện thuận lợi kịp thời cho trình đưa dự án doanh nghiệp thực thi tiến độ, kế hoạch, sớm đưa dự án vào sử dụng phát huy có hiệu quả, đảm bảo trả đủ nợ lãi cho vay Triệu Quỳnh Nga 64 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài ngân hàng * Ngân hàng nên phát triển trung tâm dịch vụ vấn đầu Trong thời đại nay, kinh tế phát triển, hệ thống thông tin rộng khắp, mạng lưới tin học sâu vào lĩnh vực ngành nghề, đáp ứng hiểu biết người trở lên cần thiết Cũng nhiều trung tâm vấn khác, vấn ngân hàng lĩnh vực nhằm đánh giá phân tích, dự báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội pháp luật, thị trường giá cả…liên quan đến vấn đề đầu giúp cho doanh nghiệp đưa định đầu cách đứng đắn nhất, sáng suốt * Công tác đào tạo cán người yếu tố quan trọng định thành công công việc Ngân hàng cần phải kế hoạch hoá công tác đào tạo cán bộ, sớm tiêu chuẩn hoá cán tín dụng, đưa trình độ nâng cao trở thành mục tiêu phấn đấu làm việc thường xuyên Công tác đào tạo cần trọng tâm theo trọng điểm để thực có cán có đủ lực hiểu biết phục vụ yêu cầu công tác kinh doanh, tránh đào tạo tràn lan, lãnh phí, ưu tiên đào tạo cán chủ chốt trước, sau đào tạo cán kế cận, có lực phẩm chất đạo đức * Thực chiến lược khách hàng Để thu lượng khách hàng có uy tín, chi nhánh ngân hàng BIDV Lạng Sơn nên mở rộng nhiều quan hệ, dùng nhiều biện pháp Marketing để doanh nghiệp khác biết ngân hàng chất lượng phục vụ Thực chế độ ưu đãi khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng Ngân hàng thường xuyên theo dõi tổ chức khen thưởng cán làm việc tốt, mở rộng quan hệ khách hàng, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng Thực tốt công tác này, ngân hàng biến cán tín dụng thành nhân viên marketingthu hút khách hàng cho ngân hàng mình, giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt xu phát triển kinh tế đất nước Do cạnh tranh gay gắt NHTM địa bàn, đòi hỏi ngân hàng BIDV Lạng Sơn cần trọng công tác Nếu công tác bị bỏ rơi ngân hàng không thu hút lực lượng khách hàng mà giữ khách hàng cũ 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ Để mở rộng nâng cao nghiệp vụ tín dụng trung, dài hạn, giải pháp phần nhiều phía ngân hàng phía doanh nghiệp biện pháp ngân Triệu Quỳnh Nga 65 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài hàng phát triển ngân hàng, doanh nghiệp nói chung đất nước không thực Đa số khách hàng vay vốn thường than phiền ngân hàng gây nhiều khó khăn cho khách hàng với thủ tục nhiêu khê, không đáp ứng nhu cầu SXKD họ khách hàng phải nhận thức điều khó khăn phần họ tạo nên, thực tế họ có sai lầm sau: - Khách hàng muốn cung cấp thông tin lượng tối thiểu sợ cung cấp nhiều vô tình phơi bầy điểm yếu họ - Khách hàng thường thông tin không xác họ muốn giữ kín số liệu kinh doanh, sợ số liệu tiết lộ Chỉ gò ép số liệu tình hình tài chính, SXKD cho phù hợp để ngân hàng dễ dàng cho vay vốn… Chính vậy: Ngân hàng nên yêu cầu doanh nghiệp phải thường xuyên báo cáo tình hình tài doanh nghiệp, hiệu kinh doanh biểu xấu phải nhờ đến vấn ngân hàng để có hướng kinh doanh khác, không để xảy tình trạng xấu 3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng cho vay trung, dài hạn Chi nhánh BIDV Lạng Sơn 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước - Nhà nước nên có biện pháp kinh tế, hành tăng cường bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm tất doanh nghiệp - Nhà nước nên có biện pháp nhằm đảm bảo môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động doanh nghiệp có NHTM tổ chức tín dụng - Nhà Nước nên tăng cường biện pháp quản lý Nhà Nước việc cấp giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh - Hoàn thiện văn pháp luật luật để tạo sở pháp lý cho hoạt động tín dụng trung, dài hạn ngân hàng - NHNN nên đẩy mạnh đại hóa công nghệ ngân hàng, công nghệ thông tin ngân hàng toàn quốc 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng - Các ngân hàng tích cực tham gia thị trường liên ngân hàng, tìm kiếm nguồn vốn rẻ đặc biệt vốn ngoại tệ để hỗ trợ điều hòa vốn cho ngân hàng Triệu Quỳnh Nga 66 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài sở - Khuyến khích nguồn vốn ngoại tệ từ dự án đầu nước - Thực tổng kết công tác tín dụng qua năm, đúc rút kinh nghiệm - Ngân hàng nên chủ động triển khai sản phẩm mang nhiều ưu cạnh tranh - Duy trì thường xuyên sách chăm sóc khách hàng dịch vụ vấn, khuyến mại… Hạn chế phát sinh nợ xấu, tập trung chuyển hướng đầu vào ngành có hiệu cao, ổn định đánh giá rủi ro - Chuyển dịch mạnh mẽ cấu khách hàng, mở rộng khách hàng thuộc kinh tế ưu tiên, hướng vào doanh nghiệp vừa nhỏ Mở rộng cho vay nhân cá thể, cho vay tiêu dùng - Với dự án phải thực quy định thẩm định, xét duyệt cho vay lựa chọn dự án thực hiệu quả, đảm bảo khả trả nợ, đáp ứng tốt điều kiện đảm bảo tín dụng hành, phải kiên từ chối dự án không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn - Tận thu lãi treo khoản nợ gốc hạch toán ngoại bảng - Phát triển thêm dịch vụ ngân hàng tự động ATM - Chú trọng chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo… - Xây dựng sách marketing cụ thể cho thời kỳ - Tăng cường tiếp thị đến doanh nghiệp có hoạt động Xuất nhập địa bàn, linh hoạt kinh doanh ngoại tệ - Tăng dư nợ tín dụng - Đề nghị NHTW tiếp tục quan tâm đến chi nhánh tham gia số dự án tốt có khả giải ngân sớm - Có kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện hoạt động địa bàn - Cần tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán 3.3.3 Kiến nghị doanh nghiệp vay vốn - Các doanh nghiệp cần trung thực báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh mình… - Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động Triệu Quỳnh Nga 67 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài có biện pháp quản lý chặt chẽ KẾT LUẬN Mặc dù nâng cấp, hoạt động tín dụng trung, dài hạn chi nhánh ngân hàng BIDV đạt thành tựu đáng kể Hoà nhịp vào phát triển sôi động kinh tế thị trường phát triển toàn hệ thống, tín dụng trung, dài hạn chi nhánh khẳng định vai trò nhằm góp phần mở rộng hoạt động SXKD doanh nghiệp Tổng dư nợ trung, dài hạn chi nhánh ngày cao, khách hàng không doanh nghiệp quốc doanh mà doanh nghiệp quốc doanh Chi nhánh cố gắng khắc phục khó khăn, hạn chế nguồn vốn trung, dài hạn để đáp ứng cao nguồn vốn trung, dài hạn doanh nghiệp Đồng thời chi nhánh trọng đến công tác kiểm tra xét duyệt trước cho vay, theo dõi chặt chẽ khoản cho vay để hạn chế mức độ rủi ro, đảm bảo an toàn cho khoản vay trung, dài hạn Nhờ mà chất lượng hoạt động tín dụng trung, dài hạn chi nhánh không ngừng nâng cao Đây ý kiến đóng góp số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh ngân hàng BIDV Lạng Sơn, em mong tương lai, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng trung, dài hạn chi nhánh nói riêng đạt thành công nữa, nâng cao mức doanh lợi, nâng cao uy tín cho chi nhánh thị trường nước quốc tế Hơn em hy vọng hoạt động tín dụng trung, dài hạn chi nhánh Triệu Quỳnh Nga 68 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài góp phần thúc đẩy trình xây dựng đổi phát triển toàn diện kinh tế nước ta, thực công CNH, HĐH đất nước, đưa kinh tế nước ta hoà nhịp vào trình toàn cầu hoá kinh tế Bài báo cáo hoàn thành hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Trung, cán chi nhánh Ngân hàng BIDV Lạng Sơn Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn thời gian thực tập có hạn nên báo cáo thực tập thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo cán Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Lạng Sơn để báo cáo thực tập hoàn thiện Một lần em chân thành cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Trung, tới cán chi nhánh ngân hàng BIDV Lạng Sơn, người giúp em nhiều để hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Triệu Quỳnh Nga 69 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTW : Ngân hàng trung ương ĐS : Động Sản BĐS : Bất Động Sản SXKD : Sản Xuất Kinh Doanh NHQD : Ngân Hàng Quốc Doanh TSCĐ : Tài Sản Cố Định NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước KTTT : Kinh Tế Thị Trường BIDV : Ngân hàng Đẩu Phát triển Việt Nam CNH, HĐH : Triệu Quỳnh Nga Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU I./ Thực trạng: (Theo định 184) .Error: Reference source not found II./ MÔ HÌNH MỚI (Chi nhánh hỗn hợp) Error: Reference source not found Biểu Một số tiêu kinh doanh năm 2008- 2009: Error: Reference source not found Biểu 2a Tình hình huy động vốn 2008- 2009: Error: Reference source not found Biểu 3: Tình hình đầu tín dụng trung, dài hạn Error: Reference source not found Biểu 4: Tình hình nợ xấu Chi nhánh Error: Reference source not found Biểu 5: Tình hình Nợ xấu cho vay trung, dài hạn Error: Reference source not found Biểu 6: Nợ xấu theo thời gian Error: Reference source not found Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tín dụng ngân hàng ( Học viện ngân hàng ) Ngân hàng thương mại – PGS.TS Phan Thị Thu Hà Giáo trình tài tiền tệ - PGS.TS Nguyễn Hữu Tài Tiền tệ ngân hàng thị trường tài – Frederics.Mishkin Tạp chí ngân hàng năm 2008, 2009 Tạp chí kinh tế Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008-2009 ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Lạng Sơn www.sbv.gov.vn www.mof.gov.vn 10 www.mpi.gov.vn 11 www.gso.gov.vn Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B ... : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung- dài hạn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Tỉnh Lạng Sơn ” Triệu Quỳnh Nga Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài Nội dung... đề em chia thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Lạng sơn. .. pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm góp phần an toàn hoạt động Ngân hàng nói chung chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Lạng Sơn nói riêng Đây nguyên nhân mà em chọn đề tài : Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh lạng sơn , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh lạng sơn , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay