Giải pháp đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN

86 13 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Họ tên sinh viên : Phan Thị Thanh Huyền Lớp : Ngân hàng 48B Mã sinh viên : CQ483646 SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập toàn cầu hoá kinh tế xu tất yếu quốc gia, xu bao trùm hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, có lĩnh vực tài – ngân hàng Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mặt tác động thúc đẩy hợp tác phụ thuộc lẫn lĩnh vực kinh tế, mặt khác làm gia tăng cạnh tranh đặt nhiều thách thức trình độ phát triển quốc gia Nhất Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO Đây không thị trường mở cho đất nước ta có điều kiện ngày lớn mạnh mà đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, có doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm số lượng lớn số lượng doanh nghiệp nước ta, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ ảnh hưởng lớn tới kinh tế Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam vấn đề thiết yếu quan trọng Nhưng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta đòi hỏi phải giải khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khó khăn lớn nhất, thiếu vốn sản xuất, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, thân doanh nghiệp vừa nhỏ tổ chức tín dụng phải quan tâm giải Qua thời gian thực tập, tìm tòi học hỏi ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội em nhận thấy hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngày quan tâm chưa thực trở thành hoạt động lớn chi nhánh Do đó, em lựa chọn đề tài « Giải pháp đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội » Em muốn nghiên cứu, tìm hiểu, rút kết đat được, mặt hạn chế để từ đưa số giải pháp hoạt động Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài gồm có chương : Chương : Cơ sở lý luận hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Chương : Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.1 Khái niệm Tùy vào điều kiện tình hình kinh tế mà nước qui định số lượng công nhân mà DNVVN cần có Theo đó, Viêt Nam, ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành nghị định số 56/2009/NĐ-CP quy định rõ: “doanh nghiệp vừa nhỏ sở kinh doanh đăng ký doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên) Cụ thể sau: Qui mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp vừa Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 200 người Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng II Công nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 200 người Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng III.Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 50 người Từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Khu vực I Nông lâm nghiệp thuỷ sản SV: Phan Thị Thanh Huyền Số lao động Từ 200 người đến 300 người Từ 200 người đến 300 người Từ 50 người đến 100 người Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC Hiện nay, giới chưa có khái niệm chuẩn mực DNVVN Ở Mỹ, doanh nghiệp coi vừa nhỏ có số công nhân tối đa 1000, Úc 300, theo Liên minh Châu Âu DNVVN doanh nghiệp có số công nhân không vượt 250 Trong khu vực có khác khái niệm DNVVN Tại Chi Lê, Colombia DNVVN doanh nghiệp có từ 11-200 công nhân, Nam Phi số 1-500 công nhân Trong Mêhicô với số công nhân 500 doanh nghiệp coi vừa nhỏ 1.1.1.2 Tiêu thức xác định Để phân loại DNVVN tiêu thức sau thường sử dụng: tiêu thức định tính, tiêu thức định lượng - Tiêu thức định tính: nhóm tiêu thức dựa đặc trưng doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế như: trình độ chuyên môn hoá thấp, không tạo vị độc quyền thị trường, Tuy nhiên, thực tế, tiêu thức thường khó xác đinh - Tiêu thức định lượng: thường sử dụng tiêu thức số lượng lao động doanh nghiệp (bao gồm lao động thường xuyên không thường xuyên); giá trị tài sản hay nguồn vốn; doanh thu; lợi nhuận Trong đó: Số lao động số lao động thực tế, số lao động trung bình theo danh sách, Tài sản hay nguồn vốn giá trị tài sản lại, tài sản cố định, nguồn vốn cố định, tổng giá trị tài sản, tổng giá trị nguồn vốn, Doanh thu tổng doanh thu năm hay tổng giá trị gia tăng năm Hiện có xu hướng sử dụng tiêu tổng giá trị gia tăng năm 1.1.2 Đặc điểm doanh nghịêp vừa nhỏ 1.1.2.1 Ưu điểm - Hệ thống tổ chức sản xuất quản lý gọn nhẹ, linh hoạt Các DNVVN có tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý gọn nhẹ, hợp lý, không cồng kềnh, dễ kiểm soát, số lượng lao động không nhiều, nhiều khâu trung gian, định quản lý thực nhanh, công tác kiểm tra, điều hành trực tiếp, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian quản lý doanh nghiệp Điều góp phần tạo nên lợi tăng doanh thu, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC - DNVVN động, linh hoạt, sáng tạo kinh doanh Các DNVVN thường có quy mô hạn chế, mô hình tổ chức đơn giản, nhanh chóng đưa định để thích ứng với biến cố Vì so với doanh nghiệp lớn, DNVVN thường dễ dàng chuyển đổi hướng sản xuất kinh doanh, chuyển hướng mặt hàng, tăng giảm lao động để đối phó với khó khăn nội biến động khó lường thị trường chuyển đổi không gây nhiều khó khăn tốn mặt chi phí doanh nghiệp lớn - DNVVN có khả thu hồi vốn nhanh So với doanh nghiệp lớn, DNVVN cần số vốn hạn chế, mặt không lớn, điều kiện sản xuất đơn giản bắt đầu hoạt động, vòng quay sản phẩm nhanh, hiệu kinh tế thường cao hơn, khả thu hồi vốn nhanh Điều tạo sức hấp dẫn đầu tư sản xuất kinh doanh hấp dẫn thành phần kinh tế vào khu vực - Quan hệ người lao động người quản lý chặt chẽ DNVVN có qui mô không lớn lắm, số lượng lao động không nhiều, mối quan hệ người lao động người thuê lao động gắn bó, xảy xung đột, trường hợp có xung đột xảy dễ giải dàn xếp Trên thực tế, lao động làm việc DNVVN bị đe doạ bị việc làm, lao động doanh nghiệp lớn dễ bị việc làm hơn, đặc biệt kinh tế bị rơi vào suy thoái 1.1.2.2 Nhược điểm - DNVVN có vốn kinh doanh tương đối nhỏ Do quy mô nhỏ, vốn ít, DNVVN thường lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng muốn mở rộng thị trường hay tiến hành đổi mới, nâng cấp trang thiết bị Bên cạnh đó, DNVVN lại gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn Nguyên nhân dự án vay vốn DNVVN thường dự án có quy mô nhỏ, nhiều ngân hàng ngại cho vay chi phí thẩm định cao, rủi ro cao Mặt khác, DNVVN lại thường gặp nhiều khó khăn việc xây dựng dự án đầu tư Việc huy động vốn thị trường tài gặp nhiều cản trở doanh nghiệp chưa đủ uy tín để phát hành trái phiếu doanh nghiệp - Trình độ quản lý DNVVN bị hạn chế SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC Nhà quản lý DNVVN thường nắm bắt, bao quát quán xuyến hầu hết mặt hoạt động kinh doanh Thông thường họ coi nhà quản trị doanh nghiệp nhà quản lý chuyên sâu Chính mà nhiều kỹ năng, nghiệp vụ quản lý DNVVN thấp so với yêu cầu Những nghiên cứu cho thấy người chủ doanh nghiệp thuộc khu vực có trình độ học vấn mức thấp Vẫn tồn chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, họ thiếu kiến thức kinh tế, pháp luật, kinh nghiệm thực tế Nhiều doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp theo kiểu hộ gia đình - Cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ thiết bị công nghệ yếu kém, lạc hậu Các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh DNVVN thường có chi phí không cao, công nghệ đơn Do lực tài DNVVN hạn chế nên thường gặp nhiều khó khăn đầu tư, đổi máy móc thiết bị đại, công nghệ tiên tiến Hơn nữa, với thói quen tư nhận thức, DNVVN thường đầu tư dần, năm mua vài loại máy móc, thiết bị, điều làm cho dây chuyền kỹ thuật DNVVN không đồng bộ, chắp vá Mặt khác, trình độ quản lý yếu kém, DNVVN thường rơi vào tình mua phải dây chuyền công nghệ lỗi thời - Các DNVVN có sức cạnh tranh kinh tế thấp doanh nghiệp lớn Do gặp khó khăn nâng cấp trang thiết bị, đầu tư công nghệ mới, đặc biệt công nghệ đòi hỏi vốn lớn, từ ảnh hưởng đến suất lao động, chất lượng sản phẩm tính cạnh tranh thị trường Hơn nữa, DNVVN trọng sản xuất, chưa quan tâm mức đến hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm Do thiếu trợ giúp tài tiếp cận thị trường, DNVVN thường tỏ bị động quan hệ thị trường, gặp khó khăn việc chiếm lĩnh thị trường 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế - DNVVN đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động Thực tế không nước phát triển mà nước phát triển, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ trọng lớn số lượng doanh nghiệp, thu nhập từ loại hình chiếm tỷ lệ lớn tổng thu nhập quốc dân Ngay nước ta, ước tính đến hết năm 2009 số SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC lượng doanh nghiệp 460 nghìn doanh nghiệp ( tăng 15 lần vòng năm), song phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ, số doanh nghiệp tư nhân lớn khiêm tốn doanh nghiệp quy mô vừa thưa thớt Các DNVVN có khả cung ứng hàng hoá sản phẩm thị trường lớn Trong loại hình sản xuất kinh doanh, DNVVN có sức lan toả vào lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp lớn nhu cầu tiêu dùng đa dạng xã hội mà thân doanh nghiệp lớn khó đáp ứng Với tốc độ tăng dân số so với tốc độ tăng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp gia tăng Do đó, số lượng DNVVN ngày gia tăng giải khối lượng lớn việc làm cho dân cư, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo, giảm thiểu thất nghiệp Đặc biệt, nhiều thời kỳ, doanh nghiệp lớn sa thải công nhân doanh nghiệp vừa nhỏ lại thu hút thêm lao động có tốc độ thu hút lao động lớn khu vực doanh nghiệp lớn - Các DNVVN góp phần làm động kinh tế Các doanh nghiệp vừa nhỏ có cấu tổ chức máy hoạt động đơn giản, gọn nhẹ, dễ thích ứng với biến đổi thị trường Ngược lại công ty lớn tập đoàn với quy mô lớn nên tính động đơn vị kinh tế nhỏ chúng Vì vậy, kinh tế đặt tỷ lệ lớn nguồn lao động tài nguyên vào tay doanh nghiệp quy mô lớn trở nên chậm chạp, không bắt kịp phản ứng kịp với thay đổi thị trường Do đó, kinh tế có tồn song song doanh nghiệp vừa nhỏ với doanh nghiệp lớn trở nên linh hoạt, động hơn, tính hiệu kinh tế nâng cao - Phát huy tận dụng nguồn lực địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế Một kinh tế có vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Đó khu vực địa lý thị trường có quy mô nhỏ, phát triển xa tuyến giao thông, thiếu tài nguyên, Nếu doanh nghiệp lớn thường mặt địa phương khó khăn ( doanh nghiệp lớn cho nguồn lợi thu từ nơi không nơi khác với chi phí bỏ ra) doanh nghiệp vừa nhỏ lại có mặt khắp nơi trở thành nguồn lực quan SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương quốc gia Nhìn chung DNVVN mở địa phương có công nhân người địa phương Do đó, DNVVN thành lập người dân địa phương có công ăn việc làm, có thu nhập, góp phần làm phát triển kinh tế địa phương - Giữ gìn phát huy ngành nghề truyền truyền thống, thể sắc dân tộc Các doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần trì phát triển ngành nghề thủ công truyền thống ( chẳng hạn ngành sản xuất mặt hàng thủ công mĩ nghệ) Trong trình đại hoá, công nghiệp hoá, ngành nghề thủ công đứng trước nguy cạnh tranh khốc liệt chế tạo sản phẩm thủ công sản xuất dây chuyền hàng loạt Loại hình vừa nhỏ nói phù hợp với sản xuất thủ công Bởi vì, ngành nghề truyền thống dựa vào để sản xuất, kinh doanh, quảng cáo để sản xuất loại mặt hàng phải sử dụng lao động địa phương Bên cạnh đó, công nghệ tiên tiến tiếp cận ngành nghề Và điều cần thiết phải xảy thời đại công nghệ 1.1.4 Tính tất yêu khách quan xuất hiện, tồn phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Lịch sử đời phát triển sản xuất hàng hoá gắn liền với lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp Trong giai đoạn hàng hoá giản đơn phân biệt người chủ người thợ Người sản xuất hàng hoá vừa người sở hữu tư liệu sản xuất vừa người trực tiếp lao động sản xuất, vừa người trực tiếp quản lý, điều khiển công việc người mang sản phẩm trao đổi thị trường Tuy nhiên, thời kì đại, mối quan hệ chủ thợ ngày phát triển Trong thời kì này, có số người muốn thử sức ngành kinh doanh Họ nắm tay số vốn ỏi, số trình độ kinh nghiệm định, số kiến thức lĩnh hội trường chuyên nghiệp, bắt đầu khởi nghiệp, phần lớn họ thành lập doanh nghiệp nhỏ Họ thuê mướn lao động trở thành ông chủ - Trong trình sản xuất kinh doanh, với tài năng, lực, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật đại, điều hành tổ chức xếp công việc khéo léo, hợp lý, cộng với số đức tính cần cù, chịu khó, SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC tiết kiệm, , số người trở nên thành đạt, ngày giàu lên, tích lũy ngày nhiều cải, thường xuyên mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Đến lúc, thành viên gia đình đảm đương hết công việc, cần phải thuê mướn thêm nhân công, họ trở thành ông chủ Ngược lại, lại có người không may mắn hay lực yếu kém, trình độ, kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật, công tác điều hành tổ chức không hợp lý nên làm ăn thua lỗ, thất bại Hậu đương nhiên họ phải bán tư liệu sản xuất, phải tìm cách trả nợ, phải làm thuê cho người khác Trong giai đoạn đầu, ông chủ người thợ thường lao động trực tiếp với nhau, người làm thuê bà họ hàng với ông chủ, sau mở rộng dần Mô hình xếp vào phạm trù doanh nghiệp vừa nhỏ - Để phát triển kinh tế, đất nước doanh nghiệp lớn với tiềm lực kinh tế, kỹ thuật đại nhằm tạo khả cạnh tranh thị trường quốc tế Tuy nhiên, phần đông doanh nghiệp lớn đuợc hình thành phát triển từ doanh nghiệp vừa nhỏ Trong trình sản xuất kinh doanh, số ông chủ phát triển doanh nghiệp cách mở rộng quy mô doanh nghiệp, nhu cầu vốn tăng lên Từ đó, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nhà doanh nghiệp số người góp vốn, phát hành cổ phiếu, thành lập công ty cổ phần, hình thức liên kết ngang, dọc, hỗn hợp, nhiều tập đoàn kinh tế, nhiều doanh nghiệp lớn hình thành phát triển Quy luật từ nhỏ đến lớn đưòng tất yếu phát triển bền vững đại đa số doanh nghiệp kinh tế thị trường Nền kinh tế quốc gia tổng hợp doanh nghiệp lớn, bé tạo thành Sự đan xen khắc phục tính đơn điệu, xơ cứng kinh tế, tạo nên đa dạng, phong phú, linh hoạt, đáp ứng biến đổi thị trường 1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.1 Các phương thức cho vay áp dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1.1 Phân loại theo thời hạn - Cho vay ngắn hạn: khoản cho vay mà thời hạn không 12 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bổ sung ngân quỹ, đảm bảo yêu cầu SV: Phan Thị Thanh Huyền Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC toán đến hạn, bổ sung nhu cầu vốn lưu động Loại cho vay có mức rủi ro thấp thời hạn hoàn vốn nhanh, tránh rủi ro lãi suất, lạm phát bất ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Vì lãi suất cho vay loại thường thấp loại khác - Cho vay trung dài hạn: khoản cho vay có thời hạn năm đến vài chục năm Nó thường sử dụng để phát triển trình tái sản xuất theo chiều rộng theo chiều sâu kết tăng mức sản xuất cải xã hội Vì thời hạn dài hiệu đầu tư thường dự tính cho vay loại chứa đựng mức rủi ro cao; kể rủi ro cá biệt rủi ro hệ thống Mức rủi ro lãi suất tăng lên thời hạn vay 1.2.1.2 Phân loại theo tài sản đảm bảo Phân loại theo phân chia thành : cho vay có tài sản đảm bảo cho vay tài sản đảm bảo - Cho vay có tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo phân loại theo tính chất an toàn phân loại theo hình thức vật chất * Với cách phân loại theo tính chất an toàn, ngân hàng chia tài sản đảm bảo thành hai loại: loại loại Loại tài sản thuộc sở hữu sử dụng lâu dài khách hàng, đảm bảo bên thứ ba cho khách hàng ngân hàng ( bảo lãnh ) Những đảm bảo không hình thành từ khoản tín dụng ngân hàng Đảm bảo loại có giá trị lớn hơn, nhỏ giá trị khoản tín dụng tuỳ thuộc vào dự đoán ngân hàng rủi ro Các khoản tín dụng dựa tài sản đảm bảo loại thường đảm bảo an toàn cho ngân hàng, song gây khó khăn cho ngân hàng lẫn khách hàng việc định giá, bảo quản, làm cho thời gian phân tích tín dụng thường bị kéo dài Loại tài sản hình thành từ nguồn tài trợ ngân hàng Đây biện pháp để ngân hàng hạn chế việc người vay bán tài sản hình thành từ vốn vay Tuy nhiên, người vay khả trả nợ phần lớn tài sản bị giảm giá, khó bán Do đó, tài sản loại không đảm bảo cho ngân hàng thu đủ gốc lãi Tài sản loại thường áp dụng cho khách hàng mà tài sản loại có trở thành tài sản đảm bảo cho ngân hàng * Với cách phân loại theo hình thức vật chất có: đảm bảo hàng hoá kho, đảm bảo tài sản cố định, đảm bảo hợp đồng chi trả SV: Phan Thị Thanh Huyền 10 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC - Phải thường xuyên tổ chức khoá học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tín dụng cho nhân viên trẻ để nâng cao trình độ cho cán nhân viên trẻ, điều giúp cho chi nhánh có thêm chuyên gia chuyên sâu mặt nghiệp vụ để tạo sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng Hơn thông qua khoá học để cập nhật thông tin thị trường, luật pháp thông tin liên quan đến chuyên ngành đến cán nhân viên tín dụng - Chi nhánh phải phân công hạn mức tín dụng rõ ràng với cán tín dụng để họ hoạt động có hiệu hơn, tự tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động cho vay chi nhánh - Chi nhánh phải có chế khuyến khích sáng tạo đội ngũ cán tín dụng, ý kiến cán tín dụng đề xuất phải ghi nhận, đưa thảo luận ứng dụng ý kiến mang lại hiệu cao đồng thời có hình thức khen thưởng, khuyến khích phù hợp để kích thích sáng tạo cán nhân viên tín dụng - Thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng theo hướng đa năng, đồng thời đưa chế sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích nhân viên tích cực làm việc, hoàn thiện cấu tổ chức, xếp bố trí hợp lí đội ngũ nhân viên, đặc biệt nhân viên tín dụng Tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng phong cách văn hoá riêng chi nhánh 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng Về hoạt động Marketing, chương trình chung toàn hệ thống ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh có hoạt động marketing riêng Các chiến lược marketing chung hệ thống ngân hàng TMCP Phương Nam giúp khách hàng biết đến hệ thống ngân hàng đó, nâng cao uy tín vị hệ thống ngân hàng thị trường Tuy nhiên, hệ thống mạng lưới ngân hàng có chi nhánh hoạt động tốt chi nhánh hoạt động hiệu hơn, khách hàng lựa chọn chi nhánh khác họ tìm đến chi nhánh mà họ cảm thấy tin tưởng hay nói cách khác chi nhánh gây ấn tượng tốt Do việc thực chương trình chung hệ thống ngân hàng TMCP Phương Nam đặt ra, chi nhánh nên có chiến lược marketing riêng cho địa bàn hoạt động Có thể quảng cáo báo, đài phát truyền hình tự tiếp thị SV: Phan Thị Thanh Huyền 72 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC chương trình khuyến riêng chi nhánh, mở rộng mạng lưới kênh phân phối, mạng lưới hoạt động rộng khắp nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch thu hút thêm khách hàng địa bàn hoạt đông đó.Việc chi nhánh mở thêm phòng giao dịch thể chi nhánh làm ăn có hiệu quả, tăng uy tín với khách hàng Chi nhánh nên thường xuyên phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu, khách hàng tiềm chiến lược phát triển sản phẩm đối thủ cạnh tranh địa bàn, từ xây dựng cho chiến lược cạnh tranh riêng phù hợp với điều kiện chi nhánh Khách hàng có đến với chi nhánh hay không phụ thuộc nhiều vào uy tín chi nhánh chiến lược marketing chi nhánh, việc khách hàng có tiếp tục giao dịch với chi nhánh hay không phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng, mà trước tiên phụ thuộc vào nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng Đẩy mạnh phương thức tiếp thị trực tiếp qua nhân viên thực giao dịch với khách hàng, phương thức xác thực để khách hàng có nhìn toàn diện chi nhánh hình ảnh ấn tượng khách hàng chi nhánh, từ giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Nếu khách hàng có ấn tượng tốt chi nhánh giới thiệu cho khách hàng tiềm khác kênh tiếp thị có sức thuyết phục lớn, đem lại hiệu cao, chi nhánh cần xây dựng phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, tạo cảm giác an toàn, xác cho khách hàng 3.2.5 Đổi quy trình, thủ tục cho vay Quy trình cho vay DNVVN chi nhánh tiến hành theo quy định chung cho vay doanh nghiệp qua nhiều bước Đổi quy trình, thủ tục cho vay giúp làm giảm bớt khâu, thủ tục rườm rà nhanh gọn mặt quy trình Nhu cầu vốn DNVVN thường mang tính ngắn hạn thủ tục, giấy tờ cho vay làm hội kinh doanh doanh nghiệp Để tạo công khuyến khích hoạt động vay vốn DNVVN chi nhánh cần tiến hành đổi quy trình cho vay phù hợp với DNVVN, có văn quy định cụ thể đến nhân viên tín dụng, giúp nhân viên tín dụng hiểu đắn, rõ ràng quy trình đổi cho vay Cụ thể cần làm tốt số khâu sau: - Các khách hàng thường không lòng nhiều thời gian giao dịch thủ tục rườm rà làm khách hàng lúng túng, số khách hàng cảm SV: Phan Thị Thanh Huyền 73 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC thấy không tự tin đến giao dịch chi nhánh Điều phần quy trình nghiệp vụ chi nhánh rườm rà, mặt đội ngũ cán nhân viên chi nhánh Đơn giản hoá thủ tục giao dịch tạo thuận tiện cho khách hàng điều mà chi nhánh nên làm triệt để, thủ tục rườm rà làm tốn thời gian khách hàng lẫn chi nhánh, kéo theo nhiều chi phí khác - Đơn giản hoá bước nghiệp vụ để giúp khách hàng giao dịch đơn giản, thuận tiện với thời gian ngắn đảm bảo an toàn, xác, giảm bớt thời gian “chết” làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc - Hiện việc công chứng giấy tờ cầm cố, chấp tiến hành lần, việc thực cán làm tốn nhiều thời gian, nên tìm biện pháp phối hợp với Phòng công chứng Nhà nước để ký công chứng số lượng lớn Hợp đồng tín dụng, góp phần tiết kiệm thời gian công sức cho cán tín dụng, rút ngắn thời gian từ phê duyệt cho vay đến giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng - Nhân viên tín dụng cần hướng dẫn khách hàng giấy tờ cần thiết cách rõ ràng dễ hiểu để khách hàng hoàn tất hồ sơ cách nhanh chóng, đầy đủ hợp lý Nhân viên tín dụng phải tận tình giúp đỡ khách hàng từ đầu DNVVN có nhu cầu vay vốn, tạo niềm tin cho khách hàng chi nhánh 3.2.6 Hoàn thiện đổi sách khách hàng Khách hàng thành phần có vị trí quan trọng tồn phát triển NHTM nói chung chi nhánh nói riêng Bởi khách hàng vừa tham gia trực tiếp vào trình cung ứng sản phẩm dịch vụ vừa trực tiếp sử dụng, hưởng thụ sản phẩm dịch vụ NHTM chi nhánh Vì vậy, nhu cầu, mong muốn cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ khách hàng yếu tố định số lượng, kết cấu, chất lượng sản phẩm dịch vụ kết hoạt động NHTM chi nhánh Từ đòi hỏi NHTM chi nhánh phải xác định nhu cầu, mong đợi khách hàng cách thức lựa chọn, sử dụng sản phẩm dịch vụ họ Để hoàn thiện đổi sách khách hàng, chi nhánh thường tiến hành hoạt động sau : - Đẩy mạnh công tác khách hàng toàn thể cán nhân viên chi nhánh SV: Phan Thị Thanh Huyền 74 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC - Nhận thức rõ vai trò công tác khách hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động kinh doanh chi nhánh nói riêng coi công cụ quan trọng để tăng cường mối quan hệ khách hàng chi nhánh Vì vậy, trách nhiệm xây dựng – phát triển hoàn thiện công tác khách hàng thuộc nhà quản trị cấp cao chi nhánh, ngân hàng TMCP Phương Nam, họ coi vấn đề định sống hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế thị trường Do vậy, công tác khách hàng phải thông báo cho toàn thể cán nhân viên chi nhánh giao quyền hạn, trách nhiệm cụ thể cho cán nhân viên, nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng Chi nhánh cần có chế để gắn quyền lợi trách nhiệm nhân viên giao dịch với khách hàng, đặc biệt phát huy hiệu sách khen thưởng, động viên thoả đáng nhân viên có thái độ phục vụ tốt thu hút nhiều khách hàng cho chi nhánh Đây phương tiện truyền tin quan trọng chi nhánh, nhận viên trực tiếp vừa cung cấp sản phẩm dịch vụ, vừa hướng dẫn khách hàng sử dụng chúng Dưới mắt khách hàng, nhân viên giao dịch người đại diện chi nhánh, hình ảnh chi nhánh, người định mối quan hệ chi nhánh khách hàng - Tăng cường sở vật chất, công nghệ đại phục vụ cho khách hàng khiến chất lượng sản phẩm dịch vụ nâng cao, thực việc phục vụ khách hàng kịp thời, nhanh chóng, xác Điều làm cho uy tín, hình ảnh, biểu tượng chi nhánh tăng lên - Quan tâm đến việc bố trí thời gian giao dịch phù hợp với thời gian khách hàng - Tăng cường sách ưu đãi khách hàng có quan hệ tốt, thường xuyên lâu dài với chi nhánh cách miễn giảm lệ phí chuyển tiền, phát hành séc bảo chi, mở thư tín dụng giảm lãi suất cho vay, nhằm trì khách hàng cũ Đồng thời, chi nhánh phải quan tâm, lôi kéo khách hàng cách phân loại có sách ưu đãi, kích thích họ cung ứng cho khách hàng nhiều loại sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao, thái độ phục vụ lịch sự, tận tình, hiểu biết, thông cảm, tạo tin cậy lẫn nhau, hòa đồng lợi ích hai : chi nhánh – khách hàng - Coi trọng tổ chức tốt hội nghị, hội thảo khách hàng Thông qua việc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với DNVVN giúp chi nhánh khách hàng hiểu rõ SV: Phan Thị Thanh Huyền 75 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC hơn, tháo gỡ vướng mắc Thông qua hội nghị khách hàng, giúp chi nhánh hiểu rõ yếu tố tâm lý, tập quán vùng địa bàn mà DNVVN hoạt động, hiểu rõ trình độ văn hoá, xã hội chủ DNVVN yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh - Do đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng nên khách hàng thường gặp khó khăn đưa định sử dụng sản phẩm dịch vụ lựa chọn ngân hàng Do vậy, khách hàng thường lựa chọn dựa vào tin tưởng kinh nghiệm để định việc lựa chọn sản phẩm ngân hàng Do chi nhánh cần tổ chức tốt công tác khách hàng để thu hút nhiều khách hàng - Với thị trường DNVVN, chi nhánh cần tập trung vào chiến lược kinh doanh khách hàng, đồng thời phải quan tâm tới thay đổi môi trường hoạt động DNVVN, sở hình thành nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cùng với việc xác định nhu cầu tại, phải dự báo thay đổi nhu cầu tương lai hướng khách hàng tới nhu cầu Điều giúp chi nhánh hoàn toàn chủ động việc đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp với thay đổi nhu cầu khách hàng - Với mục tiêu thu hút khách hàng, chi nhánh tiến hành định giá cho sản phẩm dịch vụ dựa mối quan hệ tổng thể lâu dài với khách hàng Ngoài ra, chi nhánh định giá theo số lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng Những khách hàng sử dụng từ hai dịch vụ trở lên phải trả lệ phí mức thấp, chí trả lệ phí, khách hàng có quan hệ hạn chế với chi nhánh phải trả lệ phí cao Việc định giá cho số lượng sản phẩm dịch vụ làm tăng phụ thuộc khách hàng vào chi nhánh điều khiến cho khách hàng không muốn thay đổi ngân hàng khác - Chi nhánh cần trọng hoạt động xúc tiến hỗn hợp để tác động đến thị trường, nhằm kích thích việc sử dụng sản phẩm dịch vụ sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời làm tăng mức độ trung thành khách hàng tại, thu hút khách hàng tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia vào trình cung ứng dịch vụ, từ làm tăng uy tín, hình ảnh chi nhánh thị trường Hoạt động xúc tiến hỗn hợp chi nhánh phải tiến hành thường xuyên, liên tục trì thời gian dài SV: Phan Thị Thanh Huyền 76 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC Chi nhánh phải thông qua phương tiện thông tin truyền thanh, truyền hình, sách báo, gửi thư trực tiếp cho khách hàng, để hướng tới không khách hàng mà khách hàng tương lai chi nhánh Các hoạt động truyền thông làm cho công chúng hiểu rõ, đầy đủ sản phẩm dịch vụ chi nhánh giúp khách hàng có định việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ chi nhánh Chi nhánh cần trọng truyền tin địa điểm giao dịch, bao gồm : trang trí phòng chờ, quảng cáo áp phích, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Các hoạt động giúp chi nhánh nắm thông tin phản hồi từ khách hàng mức độ thoả mãn không hài lòng chất lượng sản phẩm dịch vụ Đây quan trọng để chi nhánh điều chỉnh sản phẩm,giá, hệ thống phân phối hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho phù hợp với nhu cầu mong muốn khách hàng Do khó đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ trước sử dụng nên khách hàng ngân hàng thường tin tưởng vào thông tin truyền miệng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Vì vậy, chi nhánh cần ý đến việc đánh giá mức độ hài lòng, thoả mãn khách hàng nhằm củng cố hình ảnh chất lượng sản phẩm dịch vụ chi nhánh lòng khách hàng Đồng thời, chi nhánh cần tăng cường tham gia khách hàng việc truyền tin cho chi nhánh 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn doanh nghiệp vừa nhỏ Nhược điểm DNVVN họ chưa đủ khả kinh nghiệm để xây dựng phương án kinh doanh có tính khả thi cao Chi nhánh mở rộng tư vấn cho DNVVN, tư vấn không dừng lại mức độ giải thích thể lệ quy định cho khách hàng mà với họ xem xét tính hiệu dự án, sở giúp họ lập phương án sản xuất kinh doanh Ngoài ra, chi nhánh mở rộng hoạt động tư vấn cho DNVVN công nghệ thông tin, thị trường, xác định cấu vốn đầu tư hợp lý, để phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ khả trả nợ tăng lên 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan quản lý Nhà nước - Tăng cường tính tự chủ, bước nới lỏng quy định mang tính hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế để thúc SV: Phan Thị Thanh Huyền 77 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, có sách thuế ưu đãi doanh nghiệp thành lập để hỗ trợ doanh nghiệp vào hoạt động dễ dàng hơn, Nhà nước cần hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, thông tin công khai - Hoàn thiện môi trường pháp luật đồng quán, đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng điều kiện hội nhập; phải phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh thay đổi thường xuyên để không gây tâm lý lo lắng, kìm hãm phát triển hoạt động tín dụng Nhà nước Chính phủ cần tạo điều kiện để đơn giản hoá thủ tục hành tạo thuận lợi cho DNVVN, tránh tình trạng phải chờ đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ làm lỡ hội kinh doanh - Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) chưa phát huy hết hiệu công tác hỗ trợ thông tin kịp thời, xác Vì NHNN cần phải có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm CIC để kênh thông tin thực có hiệu với ngân hàng, cụ thể : bắt buộc tổ chức tín dụng phải báo cáo khách hàng cập nhật thường xuyên thông tin đó, thành lập công ty đánh giá tín dụng khác - Kiến nghị với phòng công chứng Nhà nước cần xử lý thực công chứng giấy tờ hồ sơ pháp lý cách xác, nhanh chóng để tiết kiệm thời gian, công sức cho việc công chứng giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản đảm bảo - Chính phủ cần mở rộng chương trình gói kích cầu tới nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn thực sự, tránh tượng lãng phí ngân sách, đồng thời NHNN cần có sách ưu đãi hoạt động cho vay DNVVN, tăng cường tra, giám sát hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng thương mại nói chung chi nhánh nói riêng để xem xét ngân hàng có thực theo quy định đề hay không 3.3.2 Với ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội - Đối với ban lãnh đạo : cần trọng phát triển phận kinh doanh, có chiến lược đào tạo đội ngũ nhân viên có lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công việc chiến lược hoạt động dài hạn chi nhánh nhằm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh hoạt động cho vay thị trường, tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán để nâng cao trình độ nghiệp vụ mặt SV: Phan Thị Thanh Huyền 78 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC - Thực tốt chương trình marketing chung hội sở, đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp gián tiếp chi nhánh nhằm thu hút thêm khách hàng biết đến giao dịch với chi nhánh - Tăng cường phối hợp phận phòng kinh doanh nhằm đạt suất làm việc cao nhất, đổi công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác cần thực theo chuẩn mực quốc tế - Có sách khuyến khích khách hàng ví dụ : tổ chức hội nghị khách hàng qua tham khảo ý kiến khách hàng dịch vụ chi nhánh, tổ chức chương tình marketing riêng, nên xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng riêng cho khách hàng DNVVN để từ có sách tín dụng phù hợp, hỗ trợ DNVVN phát triển thời gian tới - Có chiến lược đầu tư công nghệ phù hợp với xu phát triển hệ thống ngân hàng nước tiến đến công nghệ đại mà ngân hàng lớn giới áp dụng, cách hợp tác cử người tham khảo ngân hàng đại nước sau tùy vào tiềm lực tài điều kiện cụ thể chi nhánh mà đầu tư - Tuân thủ phối hợp với hội sở phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới, mạnh dạn đề xuất ý kiến xây dựng riêng cho chi nhánh với hội sở 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh giải pháp, chế hỗ trợ tích cực phủ, quan quản lý nhà nước ngân hàng điều quan trọng nỗ lực từ phía thân DNVVN Các DNVVN chưa thực phát triển, mà thực tế, chi nhánh cho doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, có tình hình tài tốt, có khả trả nợ vay vốn Do đó, DNVVN cần phải ý giải tốt số vấn đề sau : - Các DNVVN phải xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, có tính khả thi Tính khả thi phương án kinh doanh nhân tố quan trọng để ngân hàng định có cho vay hay không - DNVVN cần ý đến đổi trang thiết bị công nghệ Có đổi công nghệ nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, từ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp tăng khả trả nợ vay cho ngân hàng SV: Phan Thị Thanh Huyền 79 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC - DNVVN cần coi trọng phát triển nguồn nhân lực Một đội ngũ lao động đào tạo, có tay nghề cao, có kinh nghiệm sở để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh thị trường - DNVVN phải có giải pháp tạo vốn tự có Qui mô nguồn vốn DNVVN thường hạn chế, điều dẫn đến doanh nghiệp lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng, vay vốn ngân hàng hoạt động được, không vay vốn khó hoạt động SV: Phan Thị Thanh Huyền 80 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC KẾT LUẬN Hoạt động cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội nói chung, hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ có ý nghĩa vô quan trọng Bởi vì, mặt hoạt động làm tăng thu nhập cho chi nhánh, mặt khác hoạt động giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận với nguồn vốn để đổi công nghệ, tiến hành mở rộng qui mô sản xuất Sự phát triển DNVVN góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Đề tài em trước hết làm rõ số vấn đề khái niệm, đặc điểm vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ, hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại, phân tích đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội đóng góp vài ý kiến để đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội Với trình độ hạn chế, thời gian thực tập không nhiều nên viết chưa hoàn chỉnh Em mong bảo thầy cô để nâng cao hiểu biết hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: PGS.TS Phạm Quang Trung anh chị ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội tận tình giúp đỡ bảo cho em suốt thời gian thực tập vừa qua SV: Phan Thị Thanh Huyền 81 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Phan Thị Thu Hà, giáo trình ngân hàng thương mại, 2007 Luận văn khoa ngân hàng tài khoá 45,46,47 trường đại học kinh tế quốc dân Sổ tay tín dụng ngân hàng TMCP Phương Nam Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Phương Nam năm 2007, 2008, 2009 Tạp chí ngân hàng, thị trường tài tiền tệ, tài doanh nghiệp số 2007,2008,2009 Các văn pháp luật, công văn, quy định, định : * Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN quy định cho vay * Luật doanh nghiệp * Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05 * Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Trang web http:// www.phuongnambank.com.vn SV: Phan Thị Thanh Huyền 82 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH .1 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP .1 ĐỀ TÀI : .1 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Họ tên sinh viên : Phan Thị Thanh Huyền Lớp : Ngân hàng 48B Mã sinh viên : CQ483646 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ .3 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Tiêu thức xác định 1.1.2.2 Nhược điểm .5 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 1.1.4 Tính tất yêu khách quan xuất hiện, tồn phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.1 Các phương thức cho vay áp dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1.1 Phân loại theo thời hạn 1.2.1.2 Phân loại theo tài sản đảm bảo 10 1.2.1.3 Phân loại theo hình thức cho vay 12 1.2.1.4 Phân loại theo rủi ro 15 1.2.2 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 16 1.2.3 Ý nghĩa hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 17 1.2.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 17 SV: Phan Thị Thanh Huyền 83 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC 1.2.3.2 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ 19 1.2.3.3 Đối với kinh tế .20 1.2.4 Các nhân tố tác động tới hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 22 1.2.4.1 Từ phía ngân hàng .22 1.2.4.2 Từ phía doanh nghiệp vừa nhỏ .25 1.2.4.3 Từ phía môi trường bên .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI 30 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP 30 PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .30 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 30 2.1.1 Sự đời phát triển ngân hàng TMCP Phương Nam 30 2.1.2 Tổng quan chi nhánh Hà Nội 31 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 31 2.1.2.2 Bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội .33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội .34 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn .35 2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn 37 2.1.3.3 Tình hình thu nhập 38 2.1.3.4 Tình hình chi phí 39 2.1.3.5 Kết kinh doanh 41 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 42 2.2.1 Quy chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 42 2.2.1.1 Điều kiện cho vay 42 2.2.1.2 Thời hạn cho vay 43 2.2.1.3 Phương thức cho vay 43 2.2.1.4 Lãi suất cho vay 43 2.2.1.5 Mức cho vay 43 2.2.1.6 Trả nợ gốc lãi 43 2.2.1.7 Đảm bảo tiền vay 44 SV: Phan Thị Thanh Huyền 84 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: NHTC 2.2.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 44 2.2.3 Thực tế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 47 2.2.3.1 Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn chi nhánh 47 2.2.3.2 Doanh số cho vay chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ 49 2.2.3.3 Dư nợ cho vay chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ 54 2.2.3.4 Nợ hạn doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh 57 2.2.4 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 57 2.2.4.1 Những mặt đạt .57 2.2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .58 CHƯƠNG : GIÁI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY ĐỐI VỚI 64 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG 64 TMCP PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 64 3.1 Định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội .64 3.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội .65 3.2.1 Đa dạng hoá hoạt động cho vay DNVVN 65 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ .68 3.2.2.1 Về thu thập thông tin 68 3.2.2.2 Về phân tích đánh giá khách hàng 69 3.2.3 Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán tín dụng 71 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 72 3.2.5 Đổi quy trình, thủ tục cho vay 73 3.2.6 Hoàn thiện đổi sách khách hàng 74 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn doanh nghiệp vừa nhỏ 77 3.3 Kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan quản lý Nhà nước 77 3.3.2 Với ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội 78 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp vừa nhỏ 79 KẾT LUẬN .81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 SV: Phan Thị Thanh Huyền 85 Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp SV: Phan Thị Thanh Huyền Khoa: NHTC 86 Lớp: Ngân hàng 48B ... vay phương thức cho vay sau: Cho vay lần , Cho vay theo hạn mức tín dụng, Cho vay theo dự án đầu tư, Cho vay hợp vốn, Cho vay trả góp, Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, Cho vay thông qua... doanh nên việc cho vay đối tượng giúp phân tán rủi ro danh mục cho vay Ngân hàng thực cho vay nhiều vay nhỏ nhiều DNVVN an toàn cho vay lớn cho số doanh nghiệp lớn Cho nhiều DNVVN vay tức ngân... triển hoạt động cho vay có cho vay DNVVN 1.2.4.2 Từ phía doanh nghiệp vừa nhỏ - Nhu cầu vay vốn DNVVN Đây nhân tố định thành công hoạt động cho vay DNVVN Để thực hoạt động cho vay DNVVN NHTM phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN , Giải pháp đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN , Giải pháp đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay