Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

81 27 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời mở đầu S au 10 năm đổi kinh tế, nước ta đạt thành tựu to lớn kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiểm soát, đời sống nhân dân ngày cải thiện rõ rệt Tuy nhiên năm 1997, khủng hoảng tài tiền tệ xảy ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế nước ta Là nghiệp vụ quan trọng ngân hàng, phủ nhận vai trò to lớn hoạt động tín dụng trung dài hạn việc phục hồi thúc đẩy kinh tế sau ảnh hưởng khủng hoảng phát triển theo hướng CNH - HĐH Hoạt động tín dụng trung dài hạn có hiệu hay không ý nghĩa ngân hàng mà vấn đề quan tâm kinh tế Hiệu hay nói cách khác chất lượng tín dụng trung dài hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố có yếu tố thuộc ngân hàng có yếu tố thuộc khách hàng, chất lượng tín dụng trung dài hạn bị ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường vĩ mô yếu tố: trị, tình hình phát triển kinh tế Qua thời gian thực tập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, em nhận thấy Ngân hàng Ngoại thương có biện pháp định hoạt động tín dụng trung dài hạn có nhiều khó khăn tồn tại, ngân hàng chưa phát huy hết hiệu vai trò nghiệp vụ việc đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, chất lượng tín dụng trung dài hạn nhiều xúc mà ngân hàng phải giải Sau tìm hiểu sâu vấn đề, em chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Nội dung viết em chia thành ba chương: Chương i: Vai trò đầu tư tín dụng vấn đề nâng cao chất lượng trung dài hạn kinh tế thị trường Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Trong chương em xin trình bày nét khái quát tín dụng KTTT hoạt động tín dụng trung dài hạn NHTM Chương ii: Thực trạng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Ngoại thương Hội sở vấn đề đặt chất lượng tín dụng trung dài hạn Trong chương em trình bày thực trạng tín dụng trung dài hạn thông qua số Ngân hàng Ngoại thương thống kê từ đưa thành tựu mà ngân hàng thực tồn cần phải giải nguyên nhân tồn Chương iii: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Ngoại thương thời gian tới Trong chương này, xuất phát từ tồn nêu chương ii, em đưa số giải pháp áp dụng vào thực tế hoạt động Ngân hàng Ngoại thương năm tới Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn Thầy giáo Lục Diệu Toán( nguyên Vụ trưởng Vụ Tài Kế toán, thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi trường toàn thể cán tín dụng phòng dự án Ngân hàng Ngoại thương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành viết Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương một: Vai trò đầu tư tín dụng vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn kinh tế thị trường i.tổng quan tín dụng Kttt Nhân tố cần thiết tín dụng trung dài hạn 1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ tiền tệ bên ngân hàng, tổ chức chuyên kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với bên tổ chức, cá nhân xã hội, ngân hàng đóng vai trò vừa người vay vừa la người cho vay Ngân hàng với tư cách doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, đời phát triển sản xuất xã hội mà nhu cầu vốn lĩnh vực lớn lượng tiền nhàn rỗi không ngừng tăng lên Cùng với phát triển ngân hàngvà nhu cầu nội kinh tế mà tín dụng ngân hàng đời nhằm cải thiện vấn đề khối lượng cho vay, thời hạn cho vay phạm vi cho vay Với tư cách người vay, ngân hàng huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội hình thức nhận tiền gửi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu để huy động xã hội Với tư cách người cho vay, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiếu vốn cần bổ xung hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Tín dụng thương mại giải tượng thừa thiếu Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only vốn phát sinh chênh lệch thời gian, số lượng khoản thu nhập chi tiêu tất tổ chức, cá nhân trình tái sản xuất đòi hỏi phải dược tiến hành cách liên tục Chỉ có ngân hàng tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ có khả giải mâu thuẫn giữ vai trò vừa người vay vừa người cho vay Trong quan hệ tín dụng ngân hàng có ba loại quan hệ chủ yếu: - Quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp - Quan hệ tín dụng ngân hàng với dân cư - Quan hệ tín dụng ngân hàng với ngân hàng khác nước Có thể nói tín dụng ngân hàng ngày nhân tố thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, điều tiết di chuyển vốn, tăng thêm tính hiệu vốn tiền tệ kinh tế thị trường 1.2 Sự phát triển tín dụng 1.3 Phân loại tín dụng Nói hình thức tín dụng, có số tiêu thức đưa dựa vào tín dụng phân chia: - Căn vào thời hạn tín dụng có: Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung hạn Tín dụng dài hạn - Căn vào đối tượng tín dụng có: Tín dụng vốn lưu động Tín dụng vốn cố định - Căn vào mục đích sử dụng vốn tín dụng có: Tín dụng sản xuất lưu thông hang hoá Tín dụng tiêu dùng - Căn vào chủ thể tín dụng có: Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tín dụng nhà nước Tín dụng thương mại Tín dụng ngân hàng 1.3.1 Khái niệm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn: hoạt động tài tín dụng cho khách hàng vay vốn trung dài hạn nhằm thực dự án phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống Tuỳ theo quốc gia, thời kỳ mà có quy định cụ thể hoạt động tín dụng trung dài hạn Việt Nam, thời hạn cho vay xác định phù hợp với thời hạn thu hồi vốn dự án đầu tư, khả trả nợ khách hàng tính chất nguồn vốn vay tổ chức tín dụng Hiện thời hạn tín dụng trung dài hạn xác định sau: Thời hạn cho vay trung hạn từ 12 tháng đến năm Thời hạn cho vay dài hạn từ năm trở lên không thời hạn hoạt động lại theo định thành lập giấy phép thành lập pháp nhân không 15 năm dự án phục vụ đời sống Như nhìn chung khoản tín dụng trung dài hạn có đặc trưng sau: Chúng có thời hạn năm Chúng trả khoản trả vay theo thời gian (có thể theo quý, tháng, năm nửa năm) kỳ hạn khoản vay Chúng thường đảm bảo tài sản lưu động đem chấp văn tự cầm cố tài sản cố định Mục đích hoạt động tín dụng trung dài hạn để đầu tư dự án, xây dựng mới, mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi cải tiến thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm mục tiêu lợi nhuận phù hợp với sách phát triển kinh tế xã hội pháp luật quy định Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1.3.2 Nguồn vốn vay trung dài hạn Có thể nói nguồn vốn cho hoạt động tín dụng trung dài hạn Việt Nam nhỏ bé hình thành từ nguồn sau: Nguồn vốn tự có: nguồn vốn hạn chế chiếm từ đến 10% tổng nguồn vốn hoạt động ngân hàng Nguồn vốn huy động từ hình thức phát hành trái phiếu trung dài hạn huy động tiền gửi trung dài hạn Nguồn huy động ngắn hạn định kỳ Nguồn xem xét, tính trích tỷ lệ phần trăm tuỳ thuộc vào biến động tiền gửi Nguồn vốn vay từ ngân hàng nhà nước Nguồn bị hạn chế vào sách tiền tệ quốc gia NHNN Các ngân hàng thương mại khó thuyết phục NHNN cho vay trung dài hạn dễ gây lạm phát, thời kỳ xây dựng chưa có hàng hoá đối ứng Nguồn nhận vốn uỷ thác vốn tài trợ cho vay theo chương trình dự án đầu tư nhà nước, tổ chức kinh tế - tài - tín dụng nước 1.3.3 Sự cần thiết tín dụng trung dài hạn Trong kinh tế nhu cầu tín dụng trung dài hạn thường xuyên phát sinh doanh nghiệp tìm cách phát triển mở rộng sản xuất, đổi công nghệ, Đặc biệt kinh tế Việt Nam nhu cầu vốn xây dựng lớn, lúc nhà kinh doanh chưa tích luỹ nhiều, chưa có thời gian để tích luỹ vốn, tâm lý đầu tư trực tiếp công chúng vào doanh nghiệp hạn chế Do doanh nghiệp tiến hành đầu tư chủ yếu phải dựa vào nguồn vốn tự có phận chủ yếu lại phải dựa vào tài trợ hệ thống ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh mình, doanh nghiệp ngày thích huy động vốn để tiến hành đầu tư thông qua hình thức vay trung dài hạn ngân hàng việc phát hành cổ phiếu phát hành trái phiếu dài hạn vì: Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Việc vay vốn trung dài hạn ngân hàng làm cho doanh nghiệp tự chủ khả kiểm soát độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh mà không bị pha loãng quyền kiểm soát doanh nghiệp với cổ đông trường hợp phát hành thêm cổ phiếu Trong trường hợp phát hành trái phiếu, doanh nghiệp cần huy động vốn trung dài hạn cần bán trái phiếu có người mua mà tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác uy tín doanh nghiệp thị trường Các nhà đầu tư tiến hành mua trái phiếu doanh nghiệp họ thật tin tưởng vào doanh nghiệp mà yếu tố doanh nghiệp có Khi doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn ngân hàng, ngân hàng điều chỉnh kỳ hạn nợ, nghĩa họ trả nợ sớm thời gian đến hạn trả nợ họ không cần phải sử dụng đến vốn vay trung dài hạn Khi doanh nghiệp gặp khó khăn việc trả nợ thời điểm định xin ngân hàng gia hạn nợ Còn việc huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp phải đối mặt với việc trả lãi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi công việc kinh doanh gặp khó khăn Việc trả nợ vốn vay trung dài hạn ấn định theo phân chia hợp lý ổn định doanh nghiệp chủ động tìm kiếm khoản trả nợ cách dễ dàng Tín dụng trung dài hạn ngày doanh nghiệp ưa thích phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhỏ Các công ty cổ phần lớn thích vay vốn trung dài hạn để tránh phân chia quyền lợi, kiểm soát công ty việc phát hành cổ phiếu đem lại Trong điều kiện Việt Nam nhu cầu vốn tín dụng trung dài hạn cho đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, đổi công nghệ lớn Nhu cầu vốn thoả mãn phần nhờ vốn ngân sách nhà nước cấp phát, vay nước Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phần huy động từ dân cư Nhưng cho dù nguồn vốn xuất phát từ đâu, việc cung cấp vốn thông qua hệ thống ngân hàng hình thức tín dụng trung dài hạn quan trọng Hệ thống ngân hàng thương mại hệ thống kinh doanh tiền tệ, có kinh nghiệm thẩm định dự án, chương trình đầu tư việc ngân hàng thương mại cung cấp vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp Khi ngân hàng cho vay soạn thảo hộ doanh nghiệp dự án đầu tư, tư vấn cho doanh nghiệp đầu tư giúp đỡ doanh nghiệp quan hệ toán với khách hàng, thông tin cho khách hàng thông tin cần thiết 1.3.4 Các hình thức tín dụng trung dài hạn: Hoạt động tín dụng theo dự án đầu tư: hình thức tín dụng trung dài hạn chủ yếu ngân hàng thương mại Việt Nam Dự án đầu tư tợp hợp đề xuất dựa sở khoa học thực tiễn việc bỏ vốn để cải tạo đổi kỹ thuật công nghệ đối tượng tài sản cố định nhằm đạt tăng trưởng số lượng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ khoảng thời gian định Dự án doanh nghiệp đưa sau cấp có thẩm quyền xét duyệt tiêu kinh tế, kỹ thuật, xã hội gửi tới ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vay vốn tài trợ dự án Dựa vào lĩnh vực tài trợ mà ta chia làm hai hình thức phổ biến: -) Hình thức tín dụng trung dài hạn nhằm cải tạo, khôi phục, mở rộng, thay tài sản cố định Trong hình thức này, nguồn vốn Ngân hàng tham gia vào dự án tương đối lớn, thời gian tín dụng dự án không dài, dự án thường có quy mô vừa nhỏ Các dự án loại ngân hàng tài trợ có hiệu -) Hình thức tín dụng trung dài hạn nhằm để đầu tư xây dựng theo dự án mới, đổi kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ để tiến hành hoạt động sản xuất kinh Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only doanh Khi tham gia vào hình thức nguồn vốn ngân hàng tham gia thường nhỏ nguồn vốn tự có chủ đầu tư, thời gian dự án thường dài Cho thuê tài chính: hoạt động tín dụng trung dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài sản bên cho thuê tổ chức tín dụng với khách hàng thuê Khi hết thời hạn thuê, khách hàng thuê tiếp mua lại theo thoả thuận hợp đồng thuê Trong thời hạn thuê bên không đơn phương huỷ bỏ hợp đồng Thấu chi: tức ngân hàng chấp thuận cho khách hàng quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi với điều kiện định Chi phí người vay lãi suất đánh vào số dư thấu chi ngày Người vay nói chung phải trả lãi số tiền sử dụng yêu cầu số dư bồi thường cho giai đoạn số tiền bị lấy Vì lý đó, chi phí hữu hiệu khoản nợ thấu chi lãi suất định số dư thấu chi Bảo lãnh trung dài hạn mua thiết bị trả chậm: cam kết ngân hàng việc thực nghĩa vụ trả nợ thay cho chủ đầu tư, đứng trả nhập thiết bị máy móc, thiết bị với thời hạn năm trường hợp khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ với nhà xuất Hình thức áp dụng chủ đầu tư không đủ khả trả nợ lần Họ ký hợp đồng với bên xuất xin trả nợ dần theo giá trị thiết bị hàng năm bảo lãnh ngân hàng Hình thức có lợi cho chủ đầu tư họ bỏ khoản tiền lớn để mua máy móc thiết bị mà khoản tiền trả dần theo chuỗi niên kim máy móc sinh lời Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực nghĩa vụ trả nợ cho nhà xuất ngân hàng bảo lãnh phải đứng trả nợ thay cho chủ đầu tư, lúc ngân hàng trở thành chủ nợ nhà đầu tư Vai trò tín dụng trung dài hạn kinh tế thị trường 2.1 Đối với ngân hàng Ngân hàng tổ chức chuyên doanh lĩnh vực tiền tệ, nhận gửi huy Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only động nguồn tài nhằm mục tiêu lợi nhuận An toàn lợi nhuận mục ngân hàng, nói cách khác ngân hàng kinh doanh gặp nhiều rủi ro phần lớn tài sản có phận tài sản sinh lợi lại không ngân hàng trực tiếp sử dụng mà trình hoạt động, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận phải đảm bảo an toàn Vì ngân hàng quan tâm đến dự án mang hiệu cao Hơn nữa, ngày sản phẩm ngân hàng cung ứng ngày đa dạng không giới hạn nghiệp vụ truyền thống nhận gửi, cho vay hay trung gian toán mà nhiều nghiệp vụ đa dạng khác Lợi nhuận nghiệp vụ ngày chiếm tỷ trọng lớn cấu lợi nhuận ngân hàng Một khách hàng quan trọng nghiệp vụ không khác doanh nghiệp Do để tạo mối quan hệ lâu dài tương lai, thị trường sinh lợi mình, ngân hàng sử dụng tín dụng trung dài hạn công cụ hút khách hàng, củng cố lòng trung thành khách hàng truyền thống, đồng thời tạo mối quan hệ với khách hàng Ngân hàng thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi cung cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng, thu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đem lại mà thu thêm lợi nhuận từ dịch vụ khác cung cấp cho khách hàng Hơn lực cung cấp tín dụng trung dài hạn chứng tỏ ngân hàng có niềm tin lớn từ khách hàng công chúng, giai đoạn chứng tỏ khả cạnh tranh ngân hàng 2.2 Đối với doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường ngày phát triển nay, doanh nghiệp phải tham gia vào cạnh tranh gay gắt, thực tế tất yếu xảy kinh tế Do sức ép cạnh tranh mà doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư để tái sản xuất mở rộng, tăng khả sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, có doanh nghiệp đảm bảo tồn phát triển Nhưng muốn thực kế hoạch doanh Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ưu tiên đào tạo cán chủ chốt trước, sau đào tạo cán kế cận, có lực phẩm chất đạo đức Hoạt động tín dụng sử dụng phần lớn nguồn vốn Ngân hàng, giao tiền vào tay người khác, cán tín dụng phải cớ trình độ chuyên môn cao Nhất lĩnh vực trung dài hạn, phải thẩm định dự án, dự đoán trước cho khoảng thời gian dài, cán tín dụng phải có nhìn tổng quát, có đầu óc phán đoán Chính Ngân hàng nên chọn cán có đầy đủ lực nhiệt tình công tác vào hoạt động tín dụng trung dài hạn Để nâng cao trình độ cho cán tín dụng, Ngân hàng nên tổ chức lớp tập huấn đào tạo lại bổ sung kiến thức nghiệp vụ chế thị trường cho cán lâu thời kỳ bao cấp; cho cán có lực học tập nước ngoài; tuyển chọn cán trẻ tuổi có lực thực am hiểu kinh tế thị trường chuẩn bị cho đội ngũ kế cận Ngân hàng tạo điều kiện thuận giấc, học phí để giúp cán tham gia lớp học để nâng cao trình độ Trong công tác đào tạo này, Ngân hàng nên trọng chất lượng số lượng Các lớp tập huấn kiến thức chung lại Ngân hàng không nên tổ chức hội trường lớn - nơi mà làm việc riêng người mà nên tổ chức thành lớp nhỏ với số lượng khoảng 10 học viên Cán sau Ngân hàng cử học phải chịu trách nhiệm cụ thể tránh bệnh hình thức, tránh Ngân hàng bỏ tiền cho cán học sau kết thúc khóa học lại không mang lại hiệu công việc 2.8.3 Về tổ chức: Trong năm qua ngân hàng ngoại thương có bước tiến vững việc củng cố máy tổ chức ngân hàng, năm tới kết hợp với đề án tái cấu ngân hàng, ngân hàng tiếp tục xếp lại tổ chức tránh việc chồng chéo công việc Để đơn giản hoá thủ tục không lãng phí thời gian trình xin vay cho khách hàng giải pháp tốt 2.8.4.Về thông tin: Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Ngân hàng cần cập nhật thông tin đổi công nghệ ngân hàng hệ thống ngân hàng nước để có tiếp thu kế thừa, thích ứng cách hợp lý đem lại hiệu cao 2.8 Phát triển hình thức bảo hiểm trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có hai cách thực hiện: là, doanh nghiệp trước tiến hành sản xuất kinh doanh phải mua bảo hiểm công ty bảo hiểm; hai là, Ngân hàng kiêm chức em xin đề cập đến cách thứ hai, phù hợp với điều kiện nước ta Để vay vốn Ngân hàng trước tiên doanh nghiệp phải lập dự án bình thường Ngân hàng tiến hành thẩm định dự án Nếu Ngân hàng thấy không cho vay thôi, cho vay giao tiền cho khách hàng, Ngân hàng giữ lại tỷ lệ định khoản vay cấp cho khách hàng thẻ bảo hiểm Các khoản tiền bảo hiểm sử dụng để bù đắp rủi ro cho Ngân hàng trường hợp khách hàng làm ăn thua lỗ, khả toán Cách làm có lợi Ngân hàng chủ động phòng ngừa từ xa rủi ro xảy cho vay dự án có tính rủi ro cao, thời khách hàng lý để trốn tránh trách nhiệm mua bảo hiểm, khoản đóng bảo hiểm Ngân hàng giữ lại cho vay Tuy nhiên, cần phải thấy biện pháp nhằm hạn chế bớt tác hại rủi ro, coi chỗ dựa cho Ngân hàng, mà điều cốt yếu phải thực tốt biện pháp phòng ngừa để không cho rủi ro xảy Đó mục tiêu mà ngành Ngân hàng cần hướng tới Các doanh nghiệp cần phải thấy rõ điều lợi cho Ngân hàng mà có lợi cho doanh nghiệp mua bảo hiểm gặp rủi ro trình sản xuất kinh doanh có khoản để bù đắp lại phần toàn tổn thất tùy thuộc vào mức đóng bảo hiểm Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 2.9 Bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn: Tham gia bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn để phòng ngừa rủi ro Rủi ro xảy khách quan xảy thiên tai, hoả hoạn chủ quan ngân hàng dẫn đến việc không thu hồi vốn vay Hiện nay, ngân hàng ngoại thương việc tham gia bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn cho dự án nước gần Vì vậy, cần tiến hành phân tích, nghiên cứu số dự án xin vay vốn trung dài hạn có mức độ rủi ro cao mà thực quy trình nghiệp vụ cho vay ngân hàng khó cho vay Nhưng theo quy luật dự án có rủi ro cao lại đem lại tỷ lệ sinh lời lớn, ngân hàng tính toán để tham gia bảo hiểm cho khoản vay gặp rủi ro Nhờ vậy, ngân hàng ngoại thương cho dự án vay vốn, mặt để thu lợi nhuận, mặt phòng ngừa rủi ro thông qua hình thức bảo hiểm cho khoản vay Như vậy, vô hình chung ngân hàng mở rộng cho vay trung dài hạn thông qua tăng doanh số cho vay trung dài hạn vừa hạn chế rủi ro dự án gặp phải khó khăn việc thu hồi nợ Nói tóm lại, số suy nghĩ riêng cá nhân dựa sở lý thuyết, chưa có ý nghĩa thực tế, chúng có giá trị tham khảo Em hy vọng giải pháp nhiều có ích việc áp dụng vào thực tế ngân hàng nhằm giải vướng mắc mà ngân hàng gặp phải Một số kiến nghị 3.1 Đối với Nhà nước 3.1.1 Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Ngân hàng hoạt động Do tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nhiều quan hệ xã hội phát sinh kinh tế thị trường thực phải có pháp luật điều chỉnh, tạo môi trường pháp lý lành mạnh phát triền kinh tế Chính đòi hỏi Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only hệ thống pháp luật đồng làm chỗ dựa pháp lý cho Ngân hàng, cho doanh nghiệp cần thiết Hơn nữa, luật lệ nước ta chưa ổn định, thay đổi luôn không tạo sở vững cho Ngân hàng Việc bị sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật đất đai nhà cửa khiến cho giấy tờ liên quan giấy phép kinh doanh, giấy sở hữu nhà đất không rõ ràng, khó khăn cho Ngân hàng xem xét dự án cho vay Riêng lĩnh vực Ngân hàng, có hai Luật Ngân hàng (Luật NHNN Luật TCTD) sở pháp lý quan trọng để Ngân hàng cho vay loại hình doanh nghiệp khác Tuy nhiên việc ban hành quy định ngặt nghèo khu vực KTNQD, khiến cho dư nợ thành phần kinh tế ngày giảm sút NHNN cần ban hành quy chế có tính mềm dẻo nhằm kích thích cán tín dụng tìm nhiều khách hàng vay Làm rõ nội dung lợi nhuận chịu thuế, chi phí hợp lý vốn chủ sở hữu sở ấn định mức phải chịu thuế lợi tức bồ sung Có hai kiến nghị TCTD Luật thuế áp thuế luật định thuế suất hợp lý - Trong Luật TCTD quy định hoạt động bảo lãnh mua bán tài sản xiết nợ, chiết khấu thương phiếu, giấy tờ có giá chịu thuế Thế Thông tư 178/ TT hướng dẫn Thuế GTGT lại xếp hoạt động vào hoạt động chịu thuế Chính việc hoàn thiện môi trường pháp lý cần thiết Các Luật không chồng chéo lên mà phải vừa đảm bảo tính dân chủ vừa phải kích thích cho tất hoạt động phát triển vào khuôn phép 3.1.2 Nhà nước cần có biện pháp đồng để ổn định tiền tệ Trên tổng quan, sách tiền tệ giai đoạn 1998 - 2005 phải hướng vào mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định sức mua đối nội đối ngoại đồng tiền, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nước phát triển với tốc độ cao bền vững Chính sách tiền tệ phải điều hành công cụ, sách cụ thể tín dụng kinh tế, quản lý ngoại hối sách Ngân Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only sách thay cho cách điều hành thông qua tiêu kế hoạch trước Quan điểm xây dựng điều hành sách tiền tệ giai đoạn phải điều hòa quan hệ vốn có mâu thuẫn, là: - Giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát mục tiêu tăng trưởng kinh tế - Giữa lợi ích chung kiềm chế lạm phát lăng trưởng kinh tế với lợi ích NHTM TCTD - Giữa lợi ích người gửi tiền, nhà kinh doanh tiền tệ người vay Định hướng giai đoạn phải chuyển mạnh sang vận dụng công cụ tiền tệ gián tiếp thay cho việc sử dụng công cụ tiền tệ trực tiếp Việt Nam bước đầu hình thành khung định chế môi trường cho công cụ gián tiếp sử dụng Bên cạnh công cụ trực tiếp ngày bộc lộ nhược điểm làm cho việc phân phối vốn không hiệu quả, kiềm chế tài cứng nhắc thiếu linh hoạt công cụ gián tiếp giúp cho NHNN điều hành tiền tệ cách linh hoạt theo thị trường Giai đoạn sau năm 2000 hệ thống Ngân hàng Việt Nam củng cố nhiều mặt, cần tiến thêm bước cải cách quản lý tiền tệ để tiến tới hệ thống tài tự hòa nhập vào hệ thống tài khu vực quốc tế 3.1.3 Tăng cường trách nhiệm từ phía Nhà nước - Doanh nghiệp - Ngân hàng Từ năm 1996 đến nay, việc mở rộng tín dụng Ngân hàng gặp không khó khăn, chí có lúc tưởng chừng vốn Ngân hàng bị "đóng băng", doanh nghiệp lại thiếu vốn trầm trọng Để quan hệ hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ngày phát triển, cần có phối hợp đồng cấp ngành, thực giải pháp chủ yếu sau : Kiên xếp lại DNNN, để tồn doanh nghiệp công ích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, doanh nghiệp thực cần thiết cho Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phái triển dân sinh, tạo điều kiện cho đầu tư tín dụng nâng cao hiệu Trong hội nghị tổng kết đổi phát triển DNNN từ năm 1986 đến (3 - /5/2000), thống lộ trình đổi doanh nghiệp NN giai đoạn 2000 - 2003, số lượng DNNN lại 3000 doanh nghiệp, giảm 2280 doanh nghiệp, bao gồm 1498 doanh nghiệp tiến hành CPH, giao bán, khoán, cho thuê (65,3%); 380 doanh nghiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác (16,7%) 368 doanh nghiệp phải giải thể, phá sản ( 6%); 43 doanh nghiệp chuyển thành đơn vị nghiệp (2%) Đến năm 2003, quy mô DNNN tăng vốn bình quân từ 18 tỷ đồng /1 doanh nghiệp lên 27 tỷ đồng; giảm 18,5% tổng nợ, 15,3% nợ Ngân hàng quan trọng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng lên Hiện có 20% DNNN đạt mức lợi nhuận trước thuế năm từ 12% trở lên (tương đương với mức lãi suất Ngân hàng) Theo phương án xếp lại đến năm 2003, số DNNN đạt mức lợi nhuận nêu tăng lên 50% Đến năm 2005, dự kiến 2000 DNNN, nói, "giảm lượng tăng chất Các DNNN khẳng định vai trò chủ đạo kinh tế, làm ăn có hiệu quả, có định hướng hoạt động chắn, tạo tin lượng cho nhà đầu tư mảnh đất tốt để phát triển hoại động tín dụng Ngân hàng Bên cạnh đó, sau xếp xử lý nợ 21 000 tỷ đổng, có 7.000 tỷ nợ Ngân hàng Bộ Tài cần tiếp tục cấp bổ sung đủ mức vốn điều lệ duyệt cho doanh nghiệp để đảm bảo số tiền vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh DNNN Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất kinh doanh ảnh hưởng chu kỳ sản xuất thực cần thiết phải tồn đề nghị Bộ Tài cho phép giãn nợ - năm để doanh nghiệp có thời gian xếp lại sản xuất, tạo nguồn trả nợ cho Ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, ban hành Luật, văn Luật liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung, đến hoạt động Ngân hàng nói riêng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động củadoanh nghiệp NHTM Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only giới hạn cho phép phân rõ trách nhiệm người vay người cho vay quan hệ tín dụng Rà soát lại lực trình độ phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác trực tiếp kinh doanh Tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ cán Ngân hàng Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, tạo nhiều sản phẩm ( tư vấn, bảo hiểm, thuê mua ) 3.1.4 Thành lập trung tâm quản lý bán đấu giá tài sản chấp Hình thức công ty mua bán nợ xuất từ lâu nhiều nước giới : Nhật Bản, Hàn Quốc Các công ty hình thành khách quan kinh tế thị trường có nhiều khoản nợ xuất TCTD khác Bản chất chúng công ty kinh doanh khoản nợ doanh nghiệp vay TCTD để thu lợi nhuận Hiện nay, Việt Nam, Chính phủ xúc tiến thành lập công ty nợ trực thuộc Chính phủ thực hai mục tiêu đảm bảo an toàn, lợi ích TCTD thực mục tiện lợi nhuận Ban lãnh đạo công ty phải bao gồm thành viên NHNN, Bộ Tài chính, Tổng cục địa cán ngành có liên quan đến việc quản lý bán đâu giá Hoạt động công ty bao gồm từ khâu định giá; nhận tài sản chấp, cầm cố đến việc quản lý tài sản cuối bán đấu giá để thu hồi khoản vay khách hàng không trả nợ 3.1.5 Thực chế độ kiểm toán bắt buộc Để giúp Ngân hàng xét duyệt hồ sơ xin vay vốn khách hàng xác, báo cáo tài khách hàng phải phản ánh tình hình thực tế đồng thời việc thu thập thông tin Ngân hàng phải tiến hành thuận lợi xác Muốn vậy, Nhà nước cần sớm ban hành quy chế tài hạch toán kinh doanh khu vực KTNQD Qua tăng cường tính hiệu lực pháp lý, đảm bảo tính đồng chuẩn mực công tác hạch toán kế toán, tạo điều Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only kiện thuận lợi cho cán Ngân hàng có kết luận xác tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Việc chấn chỉnh công tác kiểm toán phải đôi với nâng cao hiệu hoạt động kiểm toán Hiện nước ta có hệ thống kiểm toán Nhà nước, 15 công ty kiểm toán độc lập bao gồm công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, công ly kiểm toán Nhà nước trách nhiệm hữu hạn, song hiệu hoạt động công ty chưa cao, phần quan niệm doanh nghiệp thường ngại thực kiểm toán nhiều lý khác nhau: sợ kiểm toán phát sai sót kế toán hay kiểm toán phát điều mà doanh nghiệp cần giấu kín Đề nâng cao hiệu công tác kiểm toán làm sở cho việc thẩm định tín dụng, trước mắt cần có thống quan kiểm toán Việt Nam, cụ thể hóa chuẩn mực kiểm toán cho phù hợp với thông lệ kiểm toán quốc tế Ví dụ như: doanh nghiệp có số vốn điều lệ cần phải tiến hành kiểm toán, trách nhiệm cung cấp giữ bí mật thông tin quan kiểm toán, áp dụng công nghệ kiểm toán gì, giá trị pháp lý số liệu chữ ký quan kiểm toán Tiến tới, Nhà nước cần quy định chế độ kiểm toán bắt buộc loại hình doanh nghiệp, qua để đảm bảo độ tin cậy cho báo cáo tài chính, góp phần nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án đầu tư 3.2 Đối với NHNN Về xử lý tài sản chấp: NHNN quy định sau thời hạn trả nợ cuối 10 ngày, bên vay không trả nợ Ngân hàng làm đơn đề nghị quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát mại tài sản chấp để thu hồi nợ Mặt khác, thủ tục cho vay ràng buộc bên vay hợp đồng chấp tài sản có ghi: " không trả nợ gốc lãi Ngân hàng phải phát mai tài sản chấp, cầm cố để thu hồi nợ " Như vậy, người vay tự nguyện mang tài sản chấp hợp pháp đến vay vốn cam kết với Ngân hàng đảm bảo Ngân hàng làm thông báo công khai, trước hết dành quyền ưu tiên cho người có tài sản chấp mua lại tài sản theo đánh giá Hội đồng định giá Sau 10 ngày nhận Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only dược thông báo, chủ tài sản không mua Ngân hàng có quyền bán cho người khác Như vậy, Ngân hàng tự phát mại tài sản mà xin ý kiến quan Nhà nước khác Về nâng cao chất lượng thông tin: nguyên nhân gây nên rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn NHTM thiếu thông tin cần thiết, xác từ phía khách hàng, từ thị trường dự án Vì vậy, muốn hoạt động NHTM đạt hiệu cao NHNN phải thiết lập trung tâm lưu trữ thông tin cung cấp thông số xác nhất, doanh nghiệp, biến động thị trường, thông tin có liên quan đến dự án Về mức lãi suất: NHNN nên áp dụng hai mức lãi suất khác cho nợ hạn phân theo nguyên nhân khách hàng chủ quan Sẽ không công doanh nghiệp phải trả mức lãi suất cao gấp 1,5 lần nguyên nhân gây nên nợ hạn thay đổi chế sách Nhà nước, hay ảnh hưởng môi trường tự nhiên 3.3 Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin xác cho Ngân hàng Đa số khách hàng vay vốn thường than phiền Ngân hàng gây nhiều khó khăn cho họ với nhiều thủ tục nhiêu khê, phiền hà, làm hội sản xuất kinh doanh họ Song họ không ý thức điều họ phần khó khăn : - Khách hàng không muốn cung cấp đầy đủ thông tin họ sợ cung cấp nhiều vô tình phơi bày yếu điểm họ - Khách hàng thường cung cấp thông tin không hoàn toàn xác họ muốn giữ kín số liệu kinh doanh, sợ Ngân hàng tiết lộ Chỉ gò ép vào số liệu tài chính, sản xuất kinh doanh mà không vào thực tế Ngân hàng khó đưa định cách nhanh chóng xác Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Số tiền vay thời gian xin vay không với nhu cầu thực tế, vay vốn trung dài hạn phải trả lãi suất cao ngắn hạn nên muốn vay trung dài hạn doanh nghiệp lại vay ngắn hạn, đến thời hạn trả nợ ngắn hạn lại đệ đơn xin gia hạn nợ Điều ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh Ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trung dài hạn toàn kinh tế có nỗ lực cố gắng toàn hệ thống NHTM chưa đủ, mà phải có nỗ lực hợp tác, giúp đỡ từ phía đối tác lại doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp cần phải đổi tư duy, khắc phục nhận thức sai lầm để tự khẳng định vị trí kinh tế quốc dân đồng thời giúp đỡ hỗ trợ Ngân hàng việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nâng cao lực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế mà cạnh tranh ngày gay gắt, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm thị trường nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng từ thực nhiều biện pháp hợp lý xếp lại cấu tổ chức, nâng cao khả quản lý, có sách đào tạo nhân lực, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý, đẩy mạnh hoạt động Marketing, phát huy nội lực kết hợp với hỗ trợ giúp đỡ hệ thống NHTM để có vốn tiến hành dự án sản xuất kinh doanh có khả sinh lời cao để từ có khả chiếm lĩnh thị trường nước sau tiến thị trường quốc tế Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only kết luận N hư em trình bày trên, tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại đóng vai trò to lớn kinh tế, với ngân hàng với doanh nghiệp Vì để hoạt động tín dụng trung dài hạn thật phát huy hết vai trò cần có phối hợp đồng ngân hàng, khách hàng nhà nước Với vai trò đặc biệt quan trọng ngân hàng, nhà nước doanh nghiệp nên có biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động này, làm cho ngân hàng mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Qua nghiên cứu đề tài, thời gian trình độ hạn chế nên em không tránh khỏi sai sót việc đưa làm rõ nguyên nhân, tồn tại, khó khăn tìm giải pháp để khắc phục tồn Một lần em xin chân thành cám ơn Thầy giáo Lục Diệu Toán toàn thể cán phòng dự án Ngân hàng Ngoại thương Trung ương tận tình giúp đỡ em hoàn thành viết Sinh Viên: Lê Trần Tuấn Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Danh mục tài liệu tham khảo: S.Mishkin Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 1994 Lê Vinh Danh Tiền hoạt động ngân hàng Robert raymond Tiền tệ ngân hàng tín dụng Quy đinh nghiệp vụ tín dụng ngân hàng ngoại thương Việt Nam Quy chế tín dung trung dài hạn Thống đốc NHNN Việt Nam Các báo cáo thường niên, báo cáo kết kinh doanh ngân hàng ngoại thương Việt Nam năm 1999, 2000, 2001 2002 Tạp chí ngân hàng Tạp chí nghiên cứu kinh tế Thị trường tài tiền tệ 10 Thời báo kinh tế Việt Nam số báo khác Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mục lục Lời mở đầu Chương Vai tò đầu tư tín dụng vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn kinh tế thị trường I Tổng quan tín dụng KTTT .3 Nhân tố cần thiết tín dụng trung dài hạn 1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng 1.2 Sự phát triển tín dụng .4 1.3 Phân loại tín dụng Vai trò tín dụng trung dài hạn kinh tế thị trường 2.1 Đối với ngân hàng 2.2 Đối với doanh nghiệp .10 2.3 Đối với kinh tế 11 II Chất lượng tín dụng mục đích nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn 13 CHất lượng tín dụng 13 1.1 Khái niệm chất l ượng tín dụng trung dài hạn .13 1.2 Các tiêu đánh g ía chất lượng tín dụng trung dài hạn .14 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn 16 2.1 Các nhân tố phía khách hàng 17 2.2 Các nhân phía ngân hàng 18 2.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .20 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn 22 3.1 Sự cần thiết phải mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn 22 3.2 Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn .24 III Cơ chế tín dụng trung dài hạn 27 Chương hai: Thực trạng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam vấn đề đặt chất lượng tín dụng trung dài hạn28 I Tổng quan ngân hàng ngoại thương Việt Nam .28 Lịch sử hình thành phát triển 28 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Hệ thống tổ chức ngân hàng ngoại thương 28 Các nghiệp vụ ngân hàng ngoại thương .30 Tình hình hoạt động ngân hàng ngoại thương năm2001 32 4.1 Nguồn vốn 32 4.2 Hoạt động tín dụng .32 4.3 Than toán quốc tế 33 4.4 Thanh toán phi mậu dịch 33 4.5 Phát hành toán thẻ tín dụng .34 4.6 Kinh doanh ngoại tệ .34 4.7 Hoạt động ngân quỹ .34 4.8 Một số hoạt động khác 34 II Thực trạng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam 35 Một số quy định cho vay trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam 35 Thực trạng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam .38 2.1 Tình hình huy động vốn trung dài hạn 38 2.2 Tình hình cho vay trung dài hạn 39 2.3 Tình hình nợ hạn .45 Một số kết đạt tồn hoạt động tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương 47 3.1 Những thành tựu đạt 47 3.2 Những tồn 48 Chương ba Một sóo giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam 50 I Định hướng hoạt động ngân hàng ngoại thương Việt Nam thời gian (đến năm 2010) .50 II Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương Việt Nam 52 Giải pháp để mở rộng hoạt động tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương 52 1.1 Đa dạng hoá hình thức huy động vốn trung dài hạn .52 1.2 Đa dạng hoá hình thức tín dụng trung dài hạn 54 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1.3 Đẩy mạnh công tác tư vấn đầu tư 58 1.4 Tăng cường thực marketing Ngân hàng 58 1.5 Mở rộng cho vay thành phần kinh tế quốc doanh 59 1.6 Đơn giản hoá thủ tục cho vay 60 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn .61 2.1 Đổi sách tín dụng 61 2.2 Nang cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư .61 2.3 Cho vay kịp thời đầy đủ dự án có hiệu kinh tế .62 2.4 Xử lý linh hoạt tình trình cho vay 63 2.5 Tăn g cường biện pháp thu nợ, đảm bảo trả nợ lãi vay Ngân hàng 63 2.6 Luôn dự báo rủi ro tiềm ẩn tín dụng trung dài hạn có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu 64 2.7 Nâng cao công ngehẹ ngân hàng 65 2.8 Phát triển hình thức bảo hiểm trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 68 2.9 Bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn 69 Một số kiến nghị .69 3.1 Đối với Nhà nươcds .69 3.2 Đối với NHNN .74 3.2 Đối với doanh nghiệp .75 Kết luận .77 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam ... vụ ngân hàng tín dụng Điều tác động ngược trở lại ngân hàng: chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng nâng cao thị trường ngân hàng mở rộng Thứ hai: nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. .. trạng tín dụng trung dài hạn ngân hàng ngoại thương việt nam vấn đề đặt chất lượng tín dụng trung dài hạn i.Tổng quan ngân hàng ngoại thương việt nam 1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Ngoại. .. khoán vào hoạt động quy mô chưa lớn việc mở rộng tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại cần thiết Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Nngân hàng ngoại thương Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay