Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh đống đa

80 16 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời nói đầu Công đổi kinh tế Việt Nam đạo Đảng Nhà nước năm qua thu thành tựu đáng kể (mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7-9%, kiềm chế lạm phát mức số, thị trường nước quốc tế ngày mở rộng ) Có kết nhờ phần không nhỏ vào thành công hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam thông qua việc thực tốt sách kinh tế mở tiến hành biện pháp cải cách kinh tế nhiều mặt theo xu hướng quốc tế hoá toàn cầu hoá Nhiều năm trước đây, hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam chưa phát triển với khả phát huy tốt vai trò phát triển kinh tế Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế nguyên nhân thiếu nguồn vốn tài trợ cho hoạt động xuất nhập đặc biệt phải kể đến nguồn tín dụng ngân hàng Việc phát triển hình thức tín dụng xuất nhập ngân hàng không mang lại lợi ích cho hoạt động xuất nhập mà mang lại lợi ích cho toàn xã hội thân ngân hàng tín dụng hoạt động sinh lời chủ yếu ngân hàng Nhận thức rõ vấn đề đó, Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa (ICBV) ngân hàng chủ lực lĩnh vực công thương nghiệp triển khai bắt đầu triển khai hoạt động tín dụng xuất nhập bước đầu có thành công định Tuy nhiên, hoạt động tín dụng xuất nhập ICBV nhiều hạn chế, chất lượng tín dụng chưa cao Do vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập trở thành đòi hỏi xúc Ngân hàng Trước yêu cầu chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa làm luận văn tốt nghiệp Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo Luận văn kết cấu theo chương: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương I: Một số vấn đề chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng xuất nhập Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa Mặc dù có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành khoá luận, song chắn tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận đóng góp ý kiến quý báu thầy cô bạn để khoá luận có ý nghĩa Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn người tận tình giúp đỡ hoàn thành khoá luận Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo Khoa dạy dỗ cung cấp cho kiến thức lí luận quí báu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh chị Phòng Tín dụng quốc doanh, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Đống Đa người nhiệt tình tiếp nhận, tạo điều kiện cung cấp kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho trình thực khóa luận Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương I: Một số vấn đề chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại 1.1 tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập 1.1.1 Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập nhu cầu tài trợ cho xuất nhập 1.1.1.1 Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập Bất quốc gia muốn phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nước mà phải quan hệ với nước bên Do có khác điều kiện tự nhiên tài nguyên, khí hậu mà quốc gia mạnh việc sản xuất số mặt hàng định Để đạt hiệu kinh tế đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày đa dạng nước, quốc gia mong muốn có sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ từ nước khác đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mạnh Chính từ mong muốn làm nảy sinh nhu cầu mua bán trao đổi quốc tế (hay thương mại quốc tế) Hoạt động thương mại quốc tế thông qua mối quan hệ rộng rãi vượt biên giới quốc gia cầu nối kinh tế nước với kinh tế bên ngoài, đồng thời tạo động lực thúc đẩy trình hội nhập kinh tế khu vực toàn giới Thương mại quốc tế cấu thành hai phận xuất nhập Do vậy, xác định vai trò quan trọng có quan tâm thích đáng đến hoạt động xuất nhập nhiệm vụ hàng đầu hoạt động thương mại quốc tế Đối với Việt Nam, đặc điểm nêu có nét đặc thù riêng kinh tế có xuất phát điểm thấp, sở hạ tầng kĩ thuật lạc hậu, công nghệ thủ công cần đổi mới, bên cạnh tiềm lực xuất Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only lại lớn chưa khai thác hiệu Tất điều cho thấy hoạt động xuất nhập nước ta quan trọng Vai trò xuất nhập phát triển kinh tế thể qua số khía cạnh sau: Xuất - Xuất đem lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu cho đất nước tạo điều kiện đẩy nhanh trình công nghiệp hoá- đại hoá đất nước - Xuất góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nước khuyến khích ngành, nghề phát triển họ phần có thị trường tiêu thụ ổn định mở rộng Đồng thời, cạnh tranh gay gắt thị trường quốc tế tạo cho nhà sản xuất động sáng tạo kinh doanh, quan tâm đắn đến việc nâng cao hiệu quản lí, đổi công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm - Xuất tạo điều kiện cho việc nhập diễn thuận lợi nhờ nguồn ngoại tệ thu mối quan hệ quốc tế mà tạo Nhập Song song với hoạt động xuất khẩu, nhập đóng vai trò vô quan trọng kinh tế Cụ thể: - Nhập tạo hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt nước thay sản phẩm nước không sản xuất hay sản xuất với chi phí cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nội địa cách tốt nhất, từ tạo ổn định cung-cầu nước cao ổn định kinh tế vĩ mô - Nhập có tác động đẩy nhanh trình xây dựng sở hạ tầng kĩ thuật, đổi công nghệ tạo tiền đề thuận lợi cho sản xuất - Ngoài ra, nhập có vai trò thúc đẩy xuất thông qua việc cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đầu vào cho xuất góp phần định hướng sản phẩm, định hướng thị trường Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Cuối cùng, vai trò quan trọng xuất nhập phát triển kinh tế-xã hội tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân mở rộng hợp tác quốc tế 1.1.1.2 Nhu cầu tài trợ cho xuất nhập Do hoạt động thương mại quốc tế đa dạng phức tạp (nó bao gồm nhiều mối quan hệ như: thương mại nước phát triển, nước phát triển, nước phát triển phát triển ) nên để phù hợp với điều kiện Việt Nam với đề tài nghiên cứu, xin đề cập đến hoạt động thương mại quốc tế nước phát triển phát triển - Xuất hàng hoá từ nước phát triển sang nước phát triển chủ yếu hàng hoá tư liệu sản xuất máy móc thiết bị, kỹ thuật, công nghệ Đây hàng hoá mà để hoàn thành hoạt động xuất cần phải trải qua nhiều giai đoạn khác từ phân tích nhu cầu, kí kết hợp đồng, sản xuất cung ứng, lắp ráp chạy thử đến toán tiền hàng Nhu cầu tài trợ thường để đáp ứng chi phí cho quảng cáo, thiết kế mẫu mã, sản xuất cung cấp công trình - Xuất hàng hoá từ nước phát triển sang nước phát triển chủ yếu mặt nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng thô hay qua sơ chế Và nhu cầu tài trợ thường để thu mua chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời Để có nhìn tổng quát nhu cầu tài trợ nảy sinh hoạt động xuất nhập ta xem xét nhu cầu tài trợ nhà xuất nhập hình thành hoạt động xuất nhập hàng hoá máy móc, thiết bị kĩ thuật, công nghệ Nhu cầu tài trợ cho xuất Việc thực hoạt động xuất hàng hoá máy móc thiết bị thường kéo dài từ nhiều tháng vài năm, thông thường nhu cầu tài trợ thường nảy sinh nhiều giai đoạn khác Cụ thể: + Giai đoạn phân tích nhu cầu, thiết kế, tìm kiếm khách hàng, đại diện hội chợ, đàm phán sơ bộ, lập kế hoạch: Đây giai đoạn có ý nghĩa định việc thực bước sau hoạt động xuất Để hoàn Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only thành tốt giai đoạn chuyên gia phải thực chuyến dài ngày tiến hành nhiều đàm phán, phải làm hàng mẫu mô hình để trưng bày, giới thiệu Sau họ phải hoàn tất tài liệu thiết kế tính toán xác cho đàm phán hợp đồng Chi phí cho hoạt động nhỏ, đặc biệt với sở kinh doanh tiềm lực tài hạn hẹp + Giai đoạn đưa đề nghị chào hàng: Các đề nghị chào hàng khuôn khổ đấu thầu quốc tế thường để kèm theo bảo đảm đấu thầu ngân hàng có uy tín giao dịch quốc tế Do doanh nghiệp xuất cần giúp đỡ ngân hàng + Giai doạn kí kết hợp đồng: Trong trường hợp nhà xuất chưa có uy tín cao nước ngoài, đối tác yêu cầu bảo đảm giao hàng bảo đảm hoàn thành công trình Đảm bảo có hiệu lực việc giao hàng hoàn thành công trình không thoả thuận Trường hợp khác, nhà xuất cần tiền đặt cọc mà nhà nhập người nước gặp khó khăn khả đặt cọc từ nguồn vốn riêng nhà xuất đề nghị ngân hàng tài trợ đặt cọc có lợi cho đối tác thương mại + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Sau kí hợp đồng, nhà xuất tiến hành chuẩn bị sản xuất Nhất việc xây dựng công trình lớn như, nhà máy, xí nghiệp việc thường kèm với chi phí lớn vượt mức đặt cọc + Giai đoạn sản xuất: Mặc dù có thoả thuận việc toán người mua, thời gian thường nảy sinh nhu cầu tài cao vật tư chi phí liên quan khác vượt qua khoản toán chừng Ngoài ra, với mặt hàng lớn máy móc công nghệ nhiều nhà xuất cần phải tài trợ cho chi phí xây dựng kho bãi, chuẩn bị mặt sản xuất, đào tạo người sử dụng máy móc nước nhập + Giai đoạn cung ứng: Ngay giai đoạn cung ứng nảy sinh chi phí cần tài trợ chi phí vận tải, bảo hiểm tuỳ theo điều kiện cung ứng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only + Giai đoạn lắp ráp, chạy thử, bàn giao công trình: Sau hàng hoá bàn giao tới địa điểm qui định, nhà xuất cần chi phí cho lắp ráp chạy thử người mua thu nhận chấp nhận toán + Giai đoạn bảo hành: Trong giai đoạn người mua có quyền yêu cầu bảo hành ngân hàng nhà xuất trước toán + Thanh toán: Hiện nay, để việc cung cấp hàng hoá xuất thuận lợi người xuất thường phải dành cho người mua ưu đãi toán nhiều năm mà người xuất ngân hàng họ chấp nhận Nhu cầu tài trợ giai đoạn thường lớn để đảm bảo vốn cho trình tái sản xuất mà người nhập chưa đến hạn phải toán Nhu cầu tài trợ nhập Với hoạt động nhập khẩu, nhà xuất có nhu cầu tài trợ để đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhà nhập nảy sinh nhu cầu tài trợ để mua hàng khả tài không đáp ứng Vì phía nhà nhập hình thành nhu cầu tài trợ nhiều mặt - Giai đoạn trước kí kết hợp đồng: giai đoạn nhà nhập cần có chi phí cho việc thuê chuyên gia phân tích xác nhu cầu để tiến hành đấu thầu cách phù hợp - Giai đoạn sau kí kết hợp đồng: Sau kí kết hợp đồng, nhà nhập cần tài trợ để đặt cọc tạm ứng cho nhà xuất Ngoài ra, nhiều nhà nhập phải nhờ ngân hàng đứng bảo đảm để tìm nguồn tài trợ nước - Giai đoạn sản xuất hoàn thành công trình: Trong giai đoạn nhà nhập phải thực khoản toán chừng cho nhà xuất hay tài trợ cho công việc điạ phương để chuẩn bị cho đầu tư - Giai đoạn cung ứng vận chuyển hàng hoá: Tuỳ theo điều kiện cung ứng hàng hoá nảy sinh nhiều phí tổn vận chuyển bảo hiểm nhà nhập Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Nhận hàng hoá: Nếu tiến hành toán cung ứng hàng hoá xuất trình chứng từ (có thư tín dụng kèm theo theo điều kiện D/P) thường nhà nhập nhận hàng giá trị hoá đơn ghi rõ tài trợ - Xử lí tiếp, bán tiếp, tài trợ tiêu thụ: Đối với hàng hoá chủ định bán tiếp nhà nhập có nhu cầu tài trợ chừng cho khoảng thời gian từ nhập hàng tới hàng hoá tiêu thụ Qua việc xem xét nhu cầu tài trợ cho xuất nhập ta khẳng định hoạt động kinh doanh xuất nhập có nhu cầu tài trợ lớn Vậy để đáp ứng cho nhu cầu có nguồn tài trợ Dưới số nguồn tài trợ thường dùng cho xuất nhập 1.1.2 Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập Hoạt động xuất nhập hoạt động kinh tế bản, tài trợ từ nhiều nguồn khác Trong đó, nguồn tài trợ thường sử dụng là: - Tín dụng thương mại (hay tín dụng nhà cung cấp): nguồn tài trợ thực thông qua hình thức mua bán chịu hàng hoá, dịch vụ với công cụ chủ yêú kỳ phiếu hối phiếu Đây nguồn tài trợ ngắn hạn ưa dùng dễ thực hiện, khả chuyển thành tiền mặt cao (thông qua chiết khấu ngân hàng), linh hoạt thời hạn Tuy nhiên, công cụ hối phiếu thường sử dụng sở có ngân hàng đứng chấp nhận hay bảo đảm - Các khoản phải nộp phải trả: Bao gồm: thuế phải nộp chưa nộp, phải trả cán công nhân viên khoản phải trả phải nộp khác Đây nguồn tài trợ mang tính thời điểm cao thường nhỏ ổn định - Vốn tự có: Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp khác mà vốn tự có vốn Ngân sách cấp, vốn cổ phần sáng lập viên công ty cổ phần hay vốn chủ doanh nghiệp tư nhân Vốn tự có chủ yếu bao gồm vốn thành lập doanh nghiệp nói phần lợi nhuận để lại cộng khấu hao Sử dụng vốn tự có doanh nghiệp giảm Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only hệ số nợ, tạo chủ động kinh doanh Tuy vậy, nguồn tài trợ có hạn chế qui mô không lớn nhiều chi phí hội việc giữ lại lợi nhuận cao - Phát hành cổ phiếu: Với doanh nghiệp điều kiện họ phát hành cổ phiếu công ty để huy động nguồn vốn trung dài hạn Hình thức có ưu điểm doanh nghiệp có chủ động việc huy động sử dụng vốn, giảm nguy phá sản gặp khó khăn (vì phân chia lợi tức cổ phần hoãn trả lợi tức bị lỗ nhiều lãi) hay làm tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ doanh nghiệp Tuy nhiên, có doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện định sử dụng hình thức Với nước ta, thị trường tài chưa phát triển nên hình thức tài trợ sử dụng có sử dụng khó đem lại hiệu cao - Phát hành trái phiếu công ty: Đây hình thức tài trợ phổ biến kinh tế thị trường gần cổ phiếu Tuy nhiên, với trái phiếu doanh nghiệp thường phải trả lợi tức cố định cho dù hoạt động kinh doanh có lãi hay không Điều dễ làm tăng khả phá sản doanh nghiệp gặp khó khăn tài Ngoài ra, với thị trường tài chưa phát triển nói hình thức khó phát huy tốt ưu - Tín dụng ngân hàng: Ngân hàng tài trợ cho doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức với mục đích sử dụng khác như: cho vay ngắn hạn theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hợp đồng, cho vay có đảm bảo để thu mua dự trữ, sản xuất, nhập nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động Hoặc cho vay dài hạn để đầu tư dự án, mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ Tuỳ vào doanh nghiệp mà Ngân hàng áp dụng hình thức định cho thuận lợi với hai bên Một đặc điểm bật tín dụng ngân hàng có khả linh hoạt lãi suất thời hạn - Các nguồn tài trợ khác: Ngoài nguồn tài trợ doanh nghiệp xuất nhập tài trợ nguồn đầu tư nước ngoài, vay nợ Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only viện trợ nước ngoài, hỗ trợ Chính phủ Hiện nguồn thường sử dụng thông qua Ngân hàng Như vậy, nguồn tài trợ cho xuất nhập đa dạng nguồn tín dụng ngân hàng nắm giữ vị trí đặc biệt cung cấp thông qua nhiều hình thức cho nhiều mục đích sử dụng khác hình thức tài trợ khác muốn thực phần cần hỗ trợ từ phía ngân hàng 1.1.3 Tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập 1.1.3.1 Khái niệm, vai trò tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng nói chung phạm trù kinh tế nhiều nhà kinh tế học đề cập đến có nhiều cách hiểu khác tín dụng Tuy nhiên, theo cách hiểu chung thì: tín dụng quan hệ xã hội người cho vay người vay, họ có mối liên hệ với thông qua vận động giá trị vốn tín dụng biểu hình thái tiền tệ vật Trên sở ta hiểu Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng tiền tệ bên ngân hàng, tổ chức chuyên doanh lĩnh vực tiền tệ với bên tổ chức, đơn vị kinh tế-xã hội, quan Nhà nước tầng lớp dân cư Tín dụng ngân hàng đời ngày phát triển mạnh mẽ, nhờ có khả đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng vốn kinh tế mà không ngừng mở rộng sang tất ngành, lĩnh vực khác có lĩnh vực kinh tế đối ngoại mà cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu, trở thành nguồn tài trợ thiếu hoạt động xuất nhập quốc gia Vai trò tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập Vai trò tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập thể qua mặt sau: 10 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thanh toán quốc tế tác động đến chất lượng tín dụng xuất nhập thông qua việc đáp ứng kịp thời chi trả khách, phần nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khâu toán Thực việc toán nhanh chóng kịp thời không nâng cao uy tín cho Ngân hàng mà hạn chế tổn thất yếu tố chủ quan nhờ nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân hàng Để đẩy mạnh dịch vụ kinh doanh ngoại tệ toán quốc tế Ngân hàng cần phải: - Tìm kiếm đối tác kinh doanh ngoại tệ, mở rộng quan hệ toán Chẳng hạn với thị trường Mỹ, quan hệ xuất nhập Việt nam Mỹ có nhiều triển vọng đặc biệt mà Hiệp định thương mại Việt- Mỹ kí kết ICBV nên sớm tìm kiếm đối tác thị trường - Sử dụng công cụ toán đại qua mạng internet - Xác định hạn mức kinh doanh ngoại tệ - Theo dõi tình hình thu chi ngoại tệ doanh nghiệp xuất có cam kết bán lại ngoại tệ cho Ngân hàng có doanh thu xuất - Chủ động nắm bắt kịp thời biến động tỉ giá thị trường để có xác định tỉ giá giao dịch thuận lợi cho khách hàng Ngân hàng - Thường xuyên theo dõi cân đối dự trữ ngoại tệ giai đoạn, thời kì 3.2.7 Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập Để chất lượng tín dụng xuất nhập ngày nâng cao, quan tâm phát triển mạng lưới mở rộng thị trường biện pháp khác Ngân hàng Công thương Đống Đa cần phải sớm hoàn thành việc ban hành chế hướng dẫn hoạt động vai trò cụ thể việc điều tiết hoạt động tín dụng xuất nhập TW Cụ thể: + Hoàn thiện chế: - Ngân hàng phải sớm hoàn thiện qui chế cho vay tài trợ xuất tài trợ nhập để ban hành thức, thực thống toàn hệ thống Trong trọng đến quản lí sau vay hình thức bảo đảm nợ vay 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Xây dựng chế có liên quan quản lí, mua bán ngoại tệ, toán quốc tế sở quy định Ngân hàng Nhà nước vận dụng linh hoạt vào điều kiện Ngân hàng - Xây dựng chiến lược phát triển cụ thể cho nghiệp vụ tín dụng xuất nhập năm toàn hệ thống - Ngân hàng công thương Việt Nam nên hình thành phòng chuyên trách nghiệp vụ tài trợ xuất nhập -Quản lí theo dõi hỗ trợ hoạt động toàn hệ thống theo ngành hàng, khách hàng Định hướng khách hàng, ngành hàng trọng tâm - Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo cho vay xuất nhập toàn hệ thống - Phối hợp với phòng toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ phòng tín dụng theo quyền hạn phân cấp - Lên kế hoạch hạn mức tín dụng cho xuất nhập hàng năm toàn hệ thống cho chi nhánh 3.2.8 Triển khai Marketing ngân hàng hoạt động tín dụng xuất nhập Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bí thành công ngân hàng không ngừng thu hút khách hàng mở rộng thị trường Để làm điều Ngân hàng không thực áp dụng Marketing, cho dù theo hình thức hay hình thức khác Đối với Ngân hàng Công thương Đống Đa hoạt động tín dụng xuất nhập vào hoạt động điều đòi hỏi phải trọng đến Marketing nhiều Hơn hai năm qua hoạt động tín dụng xuất nhập chi nhánh bước đầu ý đến công tác tiếp thị tìm hiểu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng Song để tiến tới thành công lớn chi nhánh cần phải xây dựng cho chiến lược Marketing hỗn hợp gồm sách lớn: - Chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra: Thực sách ngân hàng phải nắm bắt nhu cầu sản phẩm thị trường, xem khách 67 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only hàng tại, khách hàng tương lai ai, họ mong muốn điều sản phẩm chi nhánh Qua tiến hành phân loại khách hàng theo mục tiêu cần nghiên cứu có biện pháp để lôi kéo khách hàng Ngân hàng đối thủ xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định - Chính sách sản phẩm giá cả: chi nhánh cần phải tạo khác biệt sản phẩm so với ngân hàng khác thông qua sách lãi suất dịch vụ hỗ trợ kèm theo như: tư vấn cho khách hàng thị trường sản phẩm cung cấp thông tin khách hàng cho doanh nghiệp - Chính sách phân phối: Đây sách tảng cho mối quan hệ khách hàng Ngân hàng Thực sách Ngân hàng phải xây dựng mạng lưới phân phối phù hợp sở quan tâm xem xét đến yếu tố địa điểm mở quầy giao dịch, trang bị sở vật chất, bố trí đội ngũ cán - Chính sách giao tiếp khuyếch trương: Để thực tốt sách Ngân hàng quảng cáo cần phải tiến hành mở rộng hình thức tín dụng, dịch vụ xuất nhập Công việc cần phải thực tất phòng ban, cán nhân viên toàn ngân hàng không nên giới hạn phòng ban Để làm tốt công tác chi nhánh cần sớm hoàn thành việc xây dựng trang chuyên đề tài trợ xuất nhập mạng nội bộ, nhằm giới thiệu văn pháp lí hoạt động xuất nhập chi nhánh Bộ, ngành có liên quan để tạo diễn đàn , chuyên đề xuất nhập toàn hệ thống Ngân hàng Công thương 3.3- Một vài kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng Nhà nước 3.3.1- Đối với Nhà nước Hoạt động xuất nhập nắm giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế- xã hội đất nước Vì để thúc đẩy hoạt động cách có hiệu đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng cho xuất nhập không 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only mối quan tâm Ngân hàng mà mối quan tâm Nhà nước Để đạt mục tiêu nói theo giai đoạn trước mắt Nhà nước cần phải : Bổ sung, hoàn thiện văn bản, chế sách quản lí Nhà nước hoạt động kinh tế đối ngoại theo hướng tinh giản xác thuận lợi nhằm tạo hành lang pháp lí an toàn cho doanh nghiệp Ngân hàng hoạt động kinh doanh xuất nhập Thời gian qua sách chế quản lí Nhà nước kinh tế, có nhiều sửa đổi bộc lộ yếu Minh chứng cho điều hàng loạt vụ án kinh tế lớn có liên quan đến Doanh nghiệp Ngân hàng Sự lừa đảo chiếm đoạt vốn Ngân hàng, Nhà nước cá nhân, doanh nghiệp thể lỏng lẻo quản lí Nhà nước Việc ban hành sách, chế độ nhiều khe hở khiến cho bọn lừa đảo lợi dụng Tác hại vụ việc không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng mà với kinh tế Để khắc phục hạn chế đó, Nhà nước cần : - Tiến hành nghiên cứu sửa đổi sách cũ, ban hành sách chặt chẽ lại phải thuận lợi cho doanh nghiệp Ngân hàng làm ăn đích thực - Tự hoá kinh doanh bước xoá bỏ hạn chế hàng rào thuế quan theo cam kết quốc tế Thành lập quỹ bảo hiểm xuất quỹ hỗ trợ xuất khẩu: Về quỹ bảo hiểm xuất khẩu: xuất phát tính rủi ro cao giá thị trường quốc tế Để nhà xuất yên tâm ổn định sản xuất phần giúp đỡ họ gặp rủi ro bất lợi, Nhà nước nên sớm thành lập quỹ bảo hiểm xuất Quỹ vận động theo nguyên tắc: Bộ thương mại quan quản lí có liên quan tiến hành khảo sát thị trường để định mức giá trị bảo hiểm định cho 69 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only người sản xuất thu hồi vốn đầu tư, trang trải chi phí có phần lợi nhuận hợp lí Khi giá thị trường giới thuận lợi, giá xuất cao giá bảo hiểm Nhà nước thu phần chênh lệch bổ sung vào quỹ Ngược lại giá thị trường giới thay đổi, giá xuất thấp giá bảo hiểm, Quỹ trích tiền hỗ trợ cho nhà xuất để họ có sản phẩm mức giá bảo hiểm Như vậy, quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định thu nhập, từ gián tiếp tác động đến khả hoàn trả vốn vay ngân hàng doanh nghiệp Đối với Ngân hàng điều có ý nghĩa việc nâng cao chất lượng khoản tín dụng Về quỹ tín dụng xuất khẩu: Với mục đích hỗ trợ vốn cho xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng cho NHTM tham gia tài trợ xuất khẩu, hầu giới có quan tài trợ bảo hiểm tín dụng xuất nhập như: JBIC, EXIM bank Hàn quốc, EXIM bank Thái Lan, EXIM bank Mỹ Vì vậy, Chính phủ cần nhanh chóng cho đời Quỹ tín dụng xuất để cấp tín dụng xuất ưu đãi, bảo lãnh tín dụng xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất hạn chế rủi ro cho NHTM Về nguyên tắc hoạt động : Quỹ Ngân hàng Nhà nước quản lí Đối với dự án cụ thể, Quỹ tài trợ phần hay toàn Để tăng hiệu Quỹ nên hỗ trợ phần với lãi suất ưu đãi, phần lại Doanh nghiệp tự vay Ngân hàng Như vậy, vừa đảm bảo hiệu kinh doanh Doanh nghiệp Ngân hàng , vừa đạt mục tiêu xuất Tăng cường vai trò điều tiết giá xuất nhập hợp lí thông qua Quỹ bình ổn giá Hoạt động Quỹ bình ổn giá thời gian qua phát huy vai trò định việc điều tiết thị trường hàng hoá ( xuất nhập ) Song tiềm lực tài phương thức sử dụng hạn chế làm cho vai trò Quỹ đem lúc bị động chưa kịp thời Trong thời gian tới, Nhà nước cần hỗ trợ thêm mặt tài cho Quỹ phần phụ thu Mặt khác Quỹ nên tập 70 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only trung vào Doanh nghiệp lớn mà tham gia rút lui Doanh nghiệp thực có ảnh hưởng đến cung cầu, giá thị trường Các phương thức điều tiết nên đa dạng gồm: - Hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng, hỗ trợ phần không hoàn lại số lỗ phát sinh trường hợp doanh nghiệp phải thực giá mua cao giá bán - Hỗ trợ phần lỗ phát sinh doanh nghiệp có nộp phụ thu gặp phải đột biến giá thị trường nước cho doanh nghiệp trực tiếp vay vốn ưu đãi, hỗ trợ chi thay cho NSNN theo lệnh Chính phủ Ban hành qui định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất Hiện việc đảm bảo tiền vay thành phần kinh tế quốc doanh thường bất động sản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà chưa nhiều dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không đủ điều kiện chấp cho vay loại hình gặp nhiều khó khăn Hơn thế, nhiều doanh nghiệp không trả nợ ngân hàng đem tài sản chấp phát mại lại rơi vào trường hợp khách hàng chưa có quyền sử dụng, sở hữu nhà đất hợp pháp Do để thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn hoạt động để tránh rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước nên sớm ban hành qui định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu nhà đất cho doanh nghiệp Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường nước Để giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời xác phục vụ cho việc định sản xuất, đầu tư, đồng thời để định hướng thị trường cho doanh nghiệp ngân hàng Nhà nước cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường nước cách xác đầy đủ Chẳng hạn lập trương trình truyền hình riêng thông tin thị trường cập nhật 71 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Quản lí nghiêm việc thực báo cáo tài công khai kiểm toán thường xuyên doanh nghiệp xuất nhập Đây việc làm quan trọng không doanh nghiệp ngân hàng mà với quan quản lí Chính phủ Việc thực báo cáo tài công khai kiểm toán thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng : Ngân hàng giảm bớt gánh nặng việc phân tích tài doanh nghiệp Đồng thời có thông tin xác tình hình tài doanh nghiệp Qua hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng Đối với quan quản lí Nhà nước việc làm giúp cho họ phát yếu hoạt động doanh nghiệp có biện pháp khắc phục Chính phủ cần tiếp tục thực chương trình toán nợ nước Những năm qua Chính phủ nỗ lực để đàm phán toán nợ với nước Tuy nhiên, để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp ngân hàng trường quốc tế Chính phủ cần tiếp tục cố gắng việc toán nợ với nước Do điều kiện Việt nam nhiều khó khăn Chính phủ đàm phán để giãn nợ, trả dần đặc biệt đàm phán để toán nợ hàng hoá 3.3.2 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN) Xây dựng văn pháp lí tín dụng xuất nhập Hiện văn pháp lí tín dụng xuất nhập sơ sài Các Ngân hàng hướng dẫn theo định hướng chung mà chưa có hệ thống văn qui định hướng dẫn cụ thể Do Ngân hàng Công thương Việt Nam cần sớm ban hành văn pháp lí hướng dẫn thực hoạt động tín dụng xuất nhập để ngân hàng có sở hoạt động, tránh vi phạm pháp luật đồng thời hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập 72 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Ngân hàng Công thương Việt Nam cần xem xét đề chế điều hành lãi suất tỉ giá cách thông thoáng Về lãi suất: Hiện Ngân hàng Công thương Việt Nam vận dụng lãi suất Ngân hàng Nhà nước để điều chỉnh lãi suất cho vay chi nhánh Điều đem lại hội giảm chi phí vay vốn cách bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Tuy vậy, thời gian qua lãi suất liên tục lần bị điều chỉnh xuống để kích cầu dẫn đến tượng lãi suất không vận động theo cung cầu tiền tệ Với Ngân hàng lãi suất đầu giảm lãi suất đầu vào tăng (do biến động khủng hoảng kinh tế khu vực giới nước hạn chế đầu tư nước Ngân hàng phải cạnh tranh lãi suất để huy động vốn) lợi nhuận không cao Với chủ đầu tư lãi suất thấp họ đầu tư tràn lan mà không cần xem xét đến hiệu sử dụng vốn dẫn đến hiệu đầu tư thấp Ngân hàng lại muốn cho vay nhiều để tăng lợi nhuận nên khả nợ hạn tăng khó tránh khỏi Để vừa khuyến khích nhà xuất nhập tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh NHCTVN cần phải xem xét điều tiết lãi suất sở bám sát thị trường cho đảm bảo cân đối lãi suất đầu đầu vào Ngân hàng đồng thời buộc doanh nghiệp quan tâm đến hiệu hoạt động Về tỉ giá hối đoái: Do ảnh hưởng kinh tế tháng qua, qui chế cho vay ngoại tệ phần tâm lí khách hàng sợ biến động tỉ giá nên việc cho vay ngoại tệ đạt mức thấp Việc tỉ giá đồng nội tệ VND với USD tăng làm cho việc xuất có chiều hướng thuận lợi bên cạnh nhà nhập lại gặp khó khăn việc mua bán hàng hoá từ nước toán số nợ ngoại tệ trước cho ngân hàng điều dẫn đến nguy nợ hạn ngân hàng Vì NHCTVN cần phải có điều chỉnh tỉ giá cho cân đối lợi ích bên xuất nhập chi nhánh ngân hàng 73 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only NHCTVN cần đẩy mạnh việc nghiên cứu sử dụng đồng EURO giao dịch toán quốc tế đồng thời nghiên cứu sử dụng đồng nội tệ nước khu vực thay cho việc sử dụng USD để hạn chế ảnh hưởng biến động USD nâng cao vai trò toán VND Quan hệ thương mại quốc tế Việt nam nước thuộc nhóm sử dụng đồng EURO chặt chẽ Bởi từ lâu nước nước nhập lớn sản phẩm xuất ta mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản Ngoài nước cung cấp mặt hàng nhập quan trọng cho Việt nam dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị Và đặc biệt nguồn vốn đầu tư trực tiếp khoản viên trợ nước Bởi vậy, hợp tác diễn thuận lợi nữa, NHCTVN cần sớm triển khai việc nghiên cứu sử dụng đồng EURO giao dịch toán quốc tế Việt nam với nước Đồng thời để hạn chế lệ thuộc vào đồng USD, nâng cao vị trí đồng VND trường quốc tế cần phải xem xét sử dụng đồng tiền khác nước khu vực vào việc toán trực tiếp với Việt nam Mở lớp đào tạo nghiệp vụ, diễn đàn trao đổi ngân hàng Việt nam với Ngân hàng quốc tế Với vai trò Hội sở hệ thống, NHCTVN nên tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ tổ chức diễn đàn trao đổi ngân hàng Việt nam với ngân hàng quốc tế để tạo điều kiện cho chi nhánh Việt nam có điều kiện nâng cao trình độ nhận thức học hỏi kinh nghiệm hoạt động Ngân hàng bạn Qua nâng cao chất lượng hoạt động Ngoài ra, để thúc đẩy hợp tác quốc tế cho ngành ngân hàng Việt Nam 74 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only kết luận Những năm qua, trước yêu cầu đổi kinh tế theo hướng mở cửa đặc biệt nhu cầu vốn ngày tăng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, ngân hàng thương mại Việt Nam có bước tích cực việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực ngân hàng quốc tế nhằm đáp ứng tốt yêu cầu Cùng với ngân hàng toàn ngành, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa (ICBV) với vai trò Ngân hàng chủ đạo lĩnh vực công thương nghiệp tiến hành đổi hoạt động theo hướng kinh doanh đa năng, tổng hợp sang hoạt động ngân hàng quốc tế Tín dụng xuất nhập khẩu, sản phẩm Ngân hàng mười năn qua thu thành công ban đầu góp phần đáng kể vào phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế ICBV phát triển hoạt động xuất nhập Việt Nam Có thành công phần quan trọng ICBV thực tốt phương châm an toàn, hiệu quả, lợ nhuận hợp lý Ngân hàng coi việc nâng cao chất lượng tín dụng biện pháp tối ưu để tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phát triển Ngân hàng Tuy nhiên, phải hoạt động môi trường mà điều kiện tiền tệ chưa ổn định, cạnh tranh gay gắt nguyên nhân nội người, điều kiện phương tiện phục vụ hoạt động mà việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng xuất nhập nói riêng có hạn chế định Trong thời gian tới, với xu hướng phát triển kinh tế, khả mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập Ngân hàng lớn Vì vậy, sở tìm thuận lợi, khó khăn thành tựu hạn chế vấn đề chất lượng tín dụng xuất nhập ta tin tưởng ICBV với phương châm mình, khắc phục khó khăn ngày đóng góp 75 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only nhiều cho hoạt động xuất nhập nói riêng phát triển kinh tế Việt Nam nói chung 76 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tài liệu tham khảo Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động cho vay xuất nhập chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa (ICBV) Các tài liệu nghiệp vụ khác ICBV Giáo trình tài doanh nghiệp_Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội Giáo trình Kinh tế quốc tế_Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội Kinh tế Việt nam giới năm 1999-2000_Thời báo kinh tế Việt Nam Lý thuyết tài chính- tiền tệ_ Nguyễn Ngọc Hùng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thống kê Ngân hàng thương mại_Edward Weed, Ph.D Edward K Gill, Ph.D, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nghiệp vụ ngân hàng đại _ David Cox, NXB Chính trị quốc gia 10 Tài ngoại thương_Herbert-Jkessler, NXB Khoa học kỹ thuật 11 Tạp chí ngân hàng số 13/T7, số 15, 16/T10 năm 2000 12 Tạp chí Thị trường tài tiền tệ số 8/T4 năm 2001 77 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mục lục Lời nói đầu Chương I: Một số vấn đề chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại .3 1.1 tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập 1.1.1 Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập nhu cầu tài trợ cho xuất nhập 1.1.2 Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập 1.1.3 Tín dụng ngân hàng hoạt động xuất nhập .10 1.2 Chất lượng tín dụng xuất nhập 19 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng xuất nhập 19 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất nhập 23 chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng xuất nhập chi nhánh ngân hàng công thương khu vực đống đa 30 2.1 Khái quát chi nhánh Ngân hàng công thương đống đa 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập chi nhánh ngân hàng CÔNG THƯƠNG khu vực ĐốNG ĐA 37 2.2.1 Đặc điểm hoạt động tín dụng xuất nhập Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa 37 78 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 2.2.2 Các hình thức qui trình tín dụng xuất nhập chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa 38 2.3.2 Hạn chế .54 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa 58 3.1 Phương hướng hoạt động tín dụng xuất nhập Ngân hàng Công thương Đống Đa 58 3.1.1 Mục tiêu 58 3.1.2 Các mặt hoạt động cụ thể .58 3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 60 3.2.1 Đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn cho xuất nhập .60 3.2.2.Tăng cường công tác tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán ngân hàng 61 3.2.3 Thực đa dạng hoá khách hàng hình thức tín dụng xuất nhập 62 3.2.4 Thực nghiêm biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ hạn 63 3.2.5- Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 65 3.2.6 Đẩy mạnh nghiệp vụ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng xuất nhập như: kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế .65 3.2.7 Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập 66 3.2.8 Triển khai Marketing ngân hàng hoạt động tín dụng xuất nhập 67 3.3- Một vài kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng Nhà nước 68 79 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3.3.1- Đối với Nhà nước .68 3.3.2 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN) 72 kết luận 75 Tài liệu tham khảo 77 80 ... chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng xuất nhập Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao. .. chất lượng tín dụng xuất nhập chi nhánh ngân hàng công thương khu vực đống đa 2.1 Khái quát chi nhánh Ngân hàng công thương đống đa 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Chi nhánh Ngân. .. đánh giá chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Nhóm tiêu đánh giá chung chất lượng tín dụng Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh đống đa , Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh đống đa , Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh đống đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay