GIẢI PHÁP đẩy MẠNH CHO VAY đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hà nội

72 13 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:51

Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KINH TẾ BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực : Nguyễn Thanh Hương Lớp:Tài ngân hàng 2A2 Hà nội, Ngày…tháng…năm 2012 Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập toàn cầu hoá kinh tế xu tất yếu quốc gia, xu bao trùm hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, có lĩnh vực tài – ngân hàng Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mặt tác động thúc đẩy hợp tác phụ thuộc lẫn lĩnh vực kinh tế, mặt khác làm gia tăng cạnh tranh đặt nhiều thách thức trình độ phát triển quốc gia Nhất Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO Đây không thị trường mở cho đất nước ta có điều kiện ngày lớn mạnh mà đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, có doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm số lượng lớn số lượng doanh nghiệp nước ta, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ ảnh hưởng lớn tới kinh tế Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam vấn đề thiết yếu quan trọng Nhưng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta đòi hỏi phải giải khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khó khăn lớn nhất, thiếu vốn sản xuất, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, thân doanh nghiệp vừa nhỏ tổ chức tín dụng phải quan tâm giải Qua thời gian thực tập, tìm tòi học hỏi ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội em nhận thấy hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngày quan tâm chưa thực trở thành hoạt động lớn chi nhánh Do đó, em lựa chọn đề tài « Giải pháp đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội » Em muốn nghiên cứu, tìm hiểu, rút kết đat được, mặt hạn chế để từ đưa số giải pháp hoạt động Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài gồm có chương : Chương : Cơ sở lý luận hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Chương : _Giới thiệu tổng quan NH TMCP Bưu điện Liên Việt _Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NH TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NH TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.1 Khái niệm Tùy vào điều kiện tình hình kinh tế mà nước qui định số lượng công nhân mà DNVVN cần có Theo đó, Viêt Nam, ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành nghị định số 56/2009/NĐ-CP quy định rõ: “doanh nghiệp vừa nhỏ sở kinh doanh đăng ký doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên) Cụ thể sau: Qui mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Số lao động Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động 20 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 200 người Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 200 người đến 300 người Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 200 người đến 300 người Từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ 50 người đến 100 người Khu vực I Nông lâm nghiệp thuỷ sản 10 người trở xuống II Công nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 200 người III.Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Từ 10 người đến 50 người Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 Hiện nay, giới chưa có khái niệm chuẩn mực DNVVN Ở Mỹ, doanh nghiệp coi vừa nhỏ có số công nhân tối đa 1000, Úc 300, theo Liên minh Châu Âu DNVVN doanh nghiệp có số công nhân không vượt 250 Trong khu vực có khác khái niệm DNVVN Tại Chi Lê, Colombia DNVVN doanh nghiệp có từ 11-200 công nhân, Nam Phi số 1-500 công nhân Trong Mêhicô với số công nhân 500 doanh nghiệp coi vừa nhỏ 1.1.1.2 Tiêu thức xác định Để phân loại DNVVN tiêu thức sau thường sử dụng: tiêu thức định tính, tiêu thức định lượng - Tiêu thức định tính: nhóm tiêu thức dựa đặc trưng doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế như: trình độ chuyên môn hoá thấp, không tạo vị độc quyền thị trường, Tuy nhiên, thực tế, tiêu thức thường khó xác đinh - Tiêu thức định lượng: thường sử dụng tiêu thức số lượng lao động doanh nghiệp (bao gồm lao động thường xuyên không thường xuyên); giá trị tài sản hay nguồn vốn; doanh thu; lợi nhuận Trong đó: Số lao động số lao động thực tế, số lao động trung bình theo danh sách, Tài sản hay nguồn vốn giá trị tài sản lại, tài sản cố định, nguồn vốn cố định, tổng giá trị tài sản, tổng giá trị nguồn vốn, Doanh thu tổng doanh thu năm hay tổng giá trị gia tăng năm Hiện có xu hướng sử dụng tiêu tổng giá trị gia tăng năm 1.1.2 Đặc điểm doanh nghịêp vừa nhỏ 1.1.2.1 Ưu điểm - Hệ thống tổ chức sản xuất quản lý gọn nhẹ, linh hoạt Các DNVVN có tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý gọn nhẹ, hợp lý, không cồng kềnh, dễ kiểm soát, số lượng lao động không nhiều, nhiều khâu trung gian, định quản lý thực nhanh, công tác kiểm tra, điều hành trực tiếp, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian quản lý doanh nghiệp Điều góp phần tạo nên lợi tăng doanh thu, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - DNVVN động, linh hoạt, sáng tạo kinh doanh Các DNVVN thường có quy mô hạn chế, mô hình tổ chức đơn giản, nhanh chóng đưa định để thích ứng với biến cố Vì so với doanh nghiệp lớn, DNVVN thường dễ dàng chuyển đổi hướng sản xuất kinh doanh, chuyển hướng mặt hàng, tăng giảm lao động để đối phó với khó khăn nội biến động khó lường thị trường chuyển đổi không gây nhiều khó khăn tốn mặt chi phí doanh nghiệp lớn - DNVVN có khả thu hồi vốn nhanh So với doanh nghiệp lớn, DNVVN cần số vốn hạn chế, mặt không lớn, điều kiện sản xuất đơn giản bắt đầu hoạt động, vòng quay sản phẩm nhanh, hiệu kinh tế thường cao hơn, khả thu hồi vốn nhanh Điều tạo sức hấp dẫn đầu tư sản xuất kinh doanh hấp dẫn thành phần kinh tế vào khu vực - Quan hệ người lao động người quản lý chặt chẽ DNVVN có qui mô không lớn lắm, số lượng lao động không nhiều, mối quan hệ người lao động người thuê lao động gắn bó, xảy xung đột, trường hợp có xung đột xảy dễ giải dàn xếp Trên thực tế, lao động làm việc DNVVN bị đe doạ bị việc làm, lao động doanh nghiệp lớn dễ bị việc làm hơn, đặc biệt kinh tế bị rơi vào suy thoái 1.1.2.2 Nhược điểm - DNVVN có vốn kinh doanh tương đối nhỏ Do quy mô nhỏ, vốn ít, DNVVN thường lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng muốn mở rộng thị trường hay tiến hành đổi mới, nâng cấp trang thiết bị Bên cạnh đó, DNVVN lại gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn Nguyên nhân dự án vay vốn DNVVN thường dự án có quy mô nhỏ, nhiều ngân hàng ngại cho vay chi phí thẩm định cao, rủi ro cao Mặt khác, DNVVN lại thường gặp nhiều khó khăn việc xây dựng dự án đầu tư Việc huy động vốn thị trường tài gặp nhiều cản trở doanh nghiệp chưa đủ uy tín để phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Trình độ quản lý DNVVN bị hạn chế Nhà quản lý DNVVN thường nắm bắt, bao quát quán xuyến hầu hết mặt hoạt động kinh doanh Thông thường họ coi nhà quản trị doanh nghiệp nhà quản lý chuyên sâu Chính mà nhiều kỹ năng, nghiệp vụ quản lý DNVVN thấp so với yêu cầu Những nghiên cứu cho thấy người chủ doanh nghiệp thuộc khu vực có trình độ học vấn mức thấp Vẫn tồn chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, họ thiếu kiến thức kinh tế, pháp luật, kinh nghiệm thực tế Nhiều doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp theo kiểu hộ gia đình - Cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ thiết bị công nghệ yếu kém, lạc hậu Các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh DNVVN thường có chi phí không cao, công nghệ đơn Do lực tài DNVVN hạn chế nên thường gặp nhiều khó khăn đầu tư, đổi máy móc thiết bị đại, công nghệ tiên tiến Hơn nữa, với thói quen tư nhận thức, DNVVN thường đầu tư dần, năm mua vài loại máy móc, thiết bị, điều làm cho dây chuyền kỹ thuật DNVVN không đồng bộ, chắp vá Mặt khác, trình độ quản lý yếu kém, DNVVN thường rơi vào tình mua phải dây chuyền công nghệ lỗi thời - Các DNVVN có sức cạnh tranh kinh tế thấp doanh nghiệp lớn Do gặp khó khăn nâng cấp trang thiết bị, đầu tư công nghệ mới, đặc biệt công nghệ đòi hỏi vốn lớn, từ ảnh hưởng đến suất lao động, chất lượng sản phẩm tính cạnh tranh thị trường Hơn nữa, DNVVN trọng sản xuất, chưa quan tâm mức đến hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm Do thiếu trợ giúp tài tiếp cận thị trường, DNVVN thường tỏ bị động quan hệ thị trường, gặp khó khăn việc chiếm lĩnh thị trường 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế - DNVVN đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động Thực tế không nước phát triển mà nước phát triển, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ trọng lớn số lượng doanh nghiệp, thu nhập từ loại hình chiếm tỷ lệ lớn Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 tổng thu nhập quốc dân Ngay nước ta, ước tính đến hết năm 2009 số lượng doanh nghiệp 460 nghìn doanh nghiệp ( tăng 15 lần vòng năm), song phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ, số doanh nghiệp tư nhân lớn khiêm tốn doanh nghiệp quy mô vừa thưa thớt Các DNVVN có khả cung ứng hàng hoá sản phẩm thị trường lớn Trong loại hình sản xuất kinh doanh, DNVVN có sức lan toả vào lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp lớn nhu cầu tiêu dùng đa dạng xã hội mà thân doanh nghiệp lớn khó đáp ứng Với tốc độ tăng dân số so với tốc độ tăng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp gia tăng Do đó, số lượng DNVVN ngày gia tăng giải khối lượng lớn việc làm cho dân cư, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo, giảm thiểu thất nghiệp Đặc biệt, nhiều thời kỳ, doanh nghiệp lớn sa thải công nhân doanh nghiệp vừa nhỏ lại thu hút thêm lao động có tốc độ thu hút lao động lớn khu vực doanh nghiệp lớn - Các DNVVN góp phần làm động kinh tế Các doanh nghiệp vừa nhỏ có cấu tổ chức máy hoạt động đơn giản, gọn nhẹ, dễ thích ứng với biến đổi thị trường Ngược lại công ty lớn tập đoàn với quy mô lớn nên tính động đơn vị kinh tế nhỏ chúng Vì vậy, kinh tế đặt tỷ lệ lớn nguồn lao động tài nguyên vào tay doanh nghiệp quy mô lớn trở nên chậm chạp, không bắt kịp phản ứng kịp với thay đổi thị trường Do đó, kinh tế có tồn song song doanh nghiệp vừa nhỏ với doanh nghiệp lớn trở nên linh hoạt, động hơn, tính hiệu kinh tế nâng cao - Phát huy tận dụng nguồn lực địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế Một kinh tế có vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Đó khu vực địa lý thị trường có quy mô nhỏ, phát triển xa tuyến giao thông, thiếu tài nguyên, Nếu doanh nghiệp lớn thường mặt địa phương khó khăn ( doanh nghiệp lớn cho nguồn lợi thu từ nơi không nơi khác với chi phí bỏ ra) doanh nghiệp vừa nhỏ lại có mặt khắp nơi trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương quốc gia Nhìn chung DNVVN mở địa phương có công nhân người địa phương Do đó, DNVVN thành lập người dân địa phương có công ăn việc làm, có thu nhập, góp phần làm phát triển kinh tế địa phương - Giữ gìn phát huy ngành nghề truyền truyền thống, thể sắc dân tộc Các doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần trì phát triển ngành nghề thủ công truyền thống ( chẳng hạn ngành sản xuất mặt hàng thủ công mĩ nghệ) Trong trình đại hoá, công nghiệp hoá, ngành nghề thủ công đứng trước nguy cạnh tranh khốc liệt chế tạo sản phẩm thủ công sản xuất dây chuyền hàng loạt Loại hình vừa nhỏ nói phù hợp với sản xuất thủ công 1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.1.Quy trình cho vay 1.2.1.1 Điều kiện vay Các điều kiện vay vốn khách hàng cần có bao gồm:  Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật  Có mục đích vay vốn hợp pháp  Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết  Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu  Thực quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.2.1.2.Hồ sơ vay vốn Thông thường hồ sơ vay vốn gồm có:  Giấy đề nghị vay vốn  Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân khách hàng , chẳng hạn giấy phép thành lập, định bổ nhiệm giám đốc, điều lệ hoạt động  Phương án sản xuất kinh doanhvà kế hoạch trả nợ dự án đầu tư  Báo cáo tài thời kỳ gần  Các giấy tờ liên quan đến tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh nợ vay Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2  Các giấy tờ liên quan khác cần thiết 1.2.2 Các phương thức cho vay áp dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Có phương thức cho vay: Phân loại theo thời hạn Phân loại theo tài sản đảm bảo Phân loại theo hình thức cho vay Phân loại theo rủi ro 1.2.2.1 Phân loại theo thời hạn 1.2.2.2 Phân loại theo tài sản đảm bảo Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 Cho vay có tài sản đảm bảo • Cho vay tài sản đảm bảo Cho vay có tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo phân loại theo tính chất an toàn phân loại theo hình thức vật chất * Với cách phân loại theo tính chất an toàn, ngân hàng chia tài sản đảm bảo thành hai loại: Loại 1: tài sản thuộc sở hữu sử dụng lâu dài khách hàng, đảm bảo bên thứ ba cho khách hàng ngân hàng (bảo lãnh) Những đảm bảo không hình thành từ khoản tín dụng ngân hàng Loại 2: tài sản đựơc hình thành từ nguồn tài trợ ngân hàng Đây biện pháp để ngân hàng hạn chế việc nguươì vay bán tài sản hình thành từ vốn vay Tuy nhiên, người vay khả trả nợ phần lớn tài sản bị giảm giá khó bán * Với cách phân loại theo hình thức vật chất có: Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 10 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Chi nhánh phải phân công hạn mức tín dụng rõ ràng với cán tín dụng để họ hoạt động có hiệu hơn, tự tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động cho vay chi nhánh - Chi nhánh phải có chế khuyến khích sáng tạo đội ngũ cán tín dụng, ý kiến cán tín dụng đề xuất phải ghi nhận, đưa thảo luận ứng dụng ý kiến mang lại hiệu cao đồng thời có hình thức khen thưởng, khuyến khích phù hợp để kích thích sáng tạo cán nhân viên tín dụng - Thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng theo hướng đa năng, đồng thời đưa chế sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích nhân viên tích cực làm việc, hoàn thiện cấu tổ chức, xếp bố trí hợp lí đội ngũ nhân viên, đặc biệt nhân viên tín dụng Tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng phong cách văn hoá riêng chi nhánh 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng Về hoạt động Marketing, chương trình chung toàn hệ thống ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh có hoạt động marketing riêng Các chiến lược marketing chung hệ thống ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt giúp khách hàng biết đến hệ thống ngân hàng đó, nâng cao uy tín vị hệ thống ngân hàng thị trường Tuy nhiên, hệ thống mạng lưới ngân hàng có chi nhánh hoạt động tốt chi nhánh hoạt động hiệu hơn, khách hàng lựa chọn chi nhánh khác họ tìm đến chi nhánh mà họ cảm thấy tin tưởng hay nói cách khác chi nhánh gây ấn tượng tốt Do việc thực chương trình chung hệ thống ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đặt ra, chi nhánh nên có chiến lược marketing riêng cho địa bàn hoạt động Có thể quảng cáo báo, đài phát truyền hình tự tiếp thị chương trình khuyến riêng chi nhánh, mở rộng mạng lưới kênh phân phối, mạng lưới hoạt động rộng khắp nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch thu hút thêm khách hàng địa bàn hoạt đông đó.Việc chi nhánh mở thêm phòng giao dịch thể chi nhánh làm ăn có hiệu quả, tăng uy tín với khách hàng Chi nhánh nên thường xuyên phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu, khách hàng tiềm chiến lược phát triển sản phẩm đối thủ cạnh tranh Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 58 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 địa bàn, từ xây dựng cho chiến lược cạnh tranh riêng phù hợp với điều kiện chi nhánh Khách hàng có đến với chi nhánh hay không phụ thuộc nhiều vào uy tín chi nhánh chiến lược marketing chi nhánh, việc khách hàng có tiếp tục giao dịch với chi nhánh hay không phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng, mà trước tiên phụ thuộc vào nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng Đẩy mạnh phương thức tiếp thị trực tiếp qua nhân viên thực giao dịch với khách hàng, phương thức xác thực để khách hàng có nhìn toàn diện chi nhánh hình ảnh ấn tượng khách hàng chi nhánh, từ giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Nếu khách hàng có ấn tượng tốt chi nhánh giới thiệu cho khách hàng tiềm khác kênh tiếp thị có sức thuyết phục lớn, đem lại hiệu cao, chi nhánh cần xây dựng phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, tạo cảm giác an toàn, xác cho khách hàng 3.2.5 Đổi quy trình, thủ tục cho vay Quy trình cho vay DNVVN chi nhánh tiến hành theo quy định chung cho vay doanh nghiệp qua nhiều bước Đổi quy trình, thủ tục cho vay giúp làm giảm bớt khâu, thủ tục rườm rà nhanh gọn mặt quy trình Nhu cầu vốn DNVVN thường mang tính ngắn hạn thủ tục, giấy tờ cho vay làm hội kinh doanh doanh nghiệp Để tạo công khuyến khích hoạt động vay vốn DNVVN chi nhánh cần tiến hành đổi quy trình cho vay phù hợp với DNVVN, có văn quy định cụ thể đến nhân viên tín dụng, giúp nhân viên tín dụng hiểu đắn, rõ ràng quy trình đổi cho vay Cụ thể cần làm tốt số khâu sau: - Các khách hàng thường không lòng nhiều thời gian giao dịch thủ tục rườm rà làm khách hàng lúng túng, số khách hàng cảm thấy không tự tin đến giao dịch chi nhánh Điều phần quy trình nghiệp vụ chi nhánh rườm rà, mặt đội ngũ cán nhân viên chi nhánh Đơn giản hoá thủ tục giao dịch tạo thuận tiện cho khách hàng điều mà chi nhánh nên làm triệt để, thủ tục rườm rà làm tốn thời gian khách hàng lẫn chi nhánh, kéo theo nhiều chi phí khác Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 59 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Đơn giản hoá bước nghiệp vụ để giúp khách hàng giao dịch đơn giản, thuận tiện với thời gian ngắn đảm bảo an toàn, xác, giảm bớt thời gian “chết” làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc - Hiện việc công chứng giấy tờ cầm cố, chấp tiến hành lần, việc thực cán làm tốn nhiều thời gian, nên tìm biện pháp phối hợp với Phòng công chứng Nhà nước để ký công chứng số lượng lớn Hợp đồng tín dụng, góp phần tiết kiệm thời gian công sức cho cán tín dụng, rút ngắn thời gian từ phê duyệt cho vay đến giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng - Nhân viên tín dụng cần hướng dẫn khách hàng giấy tờ cần thiết cách rõ ràng dễ hiểu để khách hàng hoàn tất hồ sơ cách nhanh chóng, đầy đủ hợp lý Nhân viên tín dụng phải tận tình giúp đỡ khách hàng từ đầu DNVVN có nhu cầu vay vốn, tạo niềm tin cho khách hàng chi nhánh 3.2.6 Hoàn thiện đổi sách khách hàng Khách hàng thành phần có vị trí quan trọng tồn phát triển NHTM nói chung chi nhánh nói riêng Bởi khách hàng vừa tham gia trực tiếp vào trình cung ứng sản phẩm dịch vụ vừa trực tiếp sử dụng, hưởng thụ sản phẩm dịch vụ NHTM chi nhánh Vì vậy, nhu cầu, mong muốn cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ khách hàng yếu tố định số lượng, kết cấu, chất lượng sản phẩm dịch vụ kết hoạt động NHTM chi nhánh Từ đòi hỏi NHTM chi nhánh phải xác định nhu cầu, mong đợi khách hàng cách thức lựa chọn, sử dụng sản phẩm dịch vụ họ Để hoàn thiện đổi sách khách hàng, chi nhánh thường tiến hành hoạt động sau : - Đẩy mạnh công tác khách hàng toàn thể cán nhân viên chi nhánh - Nhận thức rõ vai trò công tác khách hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động kinh doanh chi nhánh nói riêng coi công cụ quan trọng để tăng cường mối quan hệ khách hàng chi nhánh Vì vậy, trách nhiệm xây dựng – phát triển hoàn thiện công tác khách hàng thuộc nhà quản trị cấp cao chi nhánh, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, họ coi vấn đề định sống hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế thị trường Do vậy, công tác khách hàng phải thông báo cho toàn thể cán nhân viên chi nhánh giao quyền hạn, trách nhiệm cụ thể cho cán nhân viên, Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 60 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng Chi nhánh cần có chế để gắn quyền lợi trách nhiệm nhân viên giao dịch với khách hàng, đặc biệt phát huy hiệu sách khen thưởng, động viên thoả đáng nhân viên có thái độ phục vụ tốt thu hút nhiều khách hàng cho chi nhánh Đây phương tiện truyền tin quan trọng chi nhánh, nhận viên trực tiếp vừa cung cấp sản phẩm dịch vụ, vừa hướng dẫn khách hàng sử dụng chúng Dưới mắt khách hàng, nhân viên giao dịch người đại diện chi nhánh, hình ảnh chi nhánh, người định mối quan hệ chi nhánh khách hàng - Tăng cường sở vật chất, công nghệ đại phục vụ cho khách hàng khiến chất lượng sản phẩm dịch vụ nâng cao, thực việc phục vụ khách hàng kịp thời, nhanh chóng, xác Điều làm cho uy tín, hình ảnh, biểu tượng chi nhánh tăng lên - Quan tâm đến việc bố trí thời gian giao dịch phù hợp với thời gian khách hàng - Tăng cường sách ưu đãi khách hàng có quan hệ tốt, thường xuyên lâu dài với chi nhánh cách miễn giảm lệ phí chuyển tiền, phát hành séc bảo chi, mở thư tín dụng giảm lãi suất cho vay, nhằm trì khách hàng cũ Đồng thời, chi nhánh phải quan tâm, lôi kéo khách hàng cách phân loại có sách ưu đãi, kích thích họ cung ứng cho khách hàng nhiều loại sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao, thái độ phục vụ lịch sự, tận tình, hiểu biết, thông cảm, tạo tin cậy lẫn nhau, hòa đồng lợi ích hai : chi nhánh – khách hàng - Coi trọng tổ chức tốt hội nghị, hội thảo khách hàng Thông qua việc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với DNVVN giúp chi nhánh khách hàng hiểu rõ hơn, tháo gỡ vướng mắc Thông qua hội nghị khách hàng, giúp chi nhánh hiểu rõ yếu tố tâm lý, tập quán vùng địa bàn mà DNVVN hoạt động, hiểu rõ trình độ văn hoá, xã hội chủ DNVVN yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh - Do đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng nên khách hàng thường gặp khó khăn đưa định sử dụng sản phẩm dịch vụ lựa chọn ngân hàng Do vậy, khách hàng thường lựa chọn dựa vào tin tưởng kinh nghiệm để định việc lựa chọn sản phẩm ngân hàng Do chi nhánh cần tổ chức tốt công tác khách hàng để thu hút nhiều khách hàng Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 61 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Với thị trường DNVVN, chi nhánh cần tập trung vào chiến lược kinh doanh khách hàng, đồng thời phải quan tâm tới thay đổi môi trường hoạt động DNVVN, sở hình thành nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cùng với việc xác định nhu cầu tại, phải dự báo thay đổi nhu cầu tương lai hướng khách hàng tới nhu cầu Điều giúp chi nhánh hoàn toàn chủ động việc đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp với thay đổi nhu cầu khách hàng - Với mục tiêu thu hút khách hàng, chi nhánh tiến hành định giá cho sản phẩm dịch vụ dựa mối quan hệ tổng thể lâu dài với khách hàng Ngoài ra, chi nhánh định giá theo số lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng Những khách hàng sử dụng từ hai dịch vụ trở lên phải trả lệ phí mức thấp, chí trả lệ phí, khách hàng có quan hệ hạn chế với chi nhánh phải trả lệ phí cao Việc định giá cho số lượng sản phẩm dịch vụ làm tăng phụ thuộc khách hàng vào chi nhánh điều khiến cho khách hàng không muốn thay đổi ngân hàng khác - Chi nhánh cần trọng hoạt động xúc tiến hỗn hợp để tác động đến thị trường, nhằm kích thích việc sử dụng sản phẩm dịch vụ sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời làm tăng mức độ trung thành khách hàng tại, thu hút khách hàng tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia vào trình cung ứng dịch vụ, từ làm tăng uy tín, hình ảnh chi nhánh thị trường Hoạt động xúc tiến hỗn hợp chi nhánh phải tiến hành thường xuyên, liên tục trì thời gian dài Chi nhánh phải thông qua phương tiện thông tin truyền thanh, truyền hình, sách báo, gửi thư trực tiếp cho khách hàng, để hướng tới không khách hàng mà khách hàng tương lai chi nhánh Các hoạt động truyền thông làm cho công chúng hiểu rõ, đầy đủ sản phẩm dịch vụ chi nhánh giúp khách hàng có định việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ chi nhánh Chi nhánh cần trọng truyền tin địa điểm giao dịch, bao gồm : trang trí phòng chờ, quảng cáo áp phích, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Các hoạt động giúp chi nhánh nắm thông tin phản hồi từ khách hàng mức độ thoả mãn không hài lòng chất lượng sản phẩm dịch vụ Đây quan trọng để chi nhánh điều chỉnh sản phẩm,giá, hệ thống Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 62 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 phân phối hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho phù hợp với nhu cầu mong muốn khách hàng Do khó đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ trước sử dụng nên khách hàng ngân hàng thường tin tưởng vào thông tin truyền miệng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Vì vậy, chi nhánh cần ý đến việc đánh giá mức độ hài lòng, thoả mãn khách hàng nhằm củng cố hình ảnh chất lượng sản phẩm dịch vụ chi nhánh lòng khách hàng Đồng thời, chi nhánh cần tăng cường tham gia khách hàng việc truyền tin cho chi nhánh 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn doanh nghiệp vừa nhỏ Nhược điểm DNVVN họ chưa đủ khả kinh nghiệm để xây dựng phương án kinh doanh có tính khả thi cao Chi nhánh mở rộng tư vấn cho DNVVN, tư vấn không dừng lại mức độ giải thích thể lệ quy định cho khách hàng mà với họ xem xét tính hiệu dự án, sở giúp họ lập phương án sản xuất kinh doanh Ngoài ra, chi nhánh mở rộng hoạt động tư vấn cho DNVVN công nghệ thông tin, thị trường, xác định cấu vốn đầu tư hợp lý, để phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ khả trả nợ tăng lên 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan quản lý Nhà nước - Tăng cường tính tự chủ, bước nới lỏng quy định mang tính hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, có sách thuế ưu đãi doanh nghiệp thành lập để hỗ trợ doanh nghiệp vào hoạt động dễ dàng hơn, Nhà nước cần hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, thông tin công khai - Hoàn thiện môi trường pháp luật đồng quán, đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng điều kiện hội nhập; phải phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh thay đổi thường xuyên để không gây tâm lý lo lắng, kìm hãm phát triển hoạt động tín dụng Nhà nước Chính phủ cần tạo điều kiện để đơn giản hoá thủ tục hành tạo thuận lợi cho DNVVN, tránh tình trạng phải chờ đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ làm lỡ hội kinh doanh Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 63 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) chưa phát huy hết hiệu công tác hỗ trợ thông tin kịp thời, xác Vì NHNN cần phải có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm CIC để kênh thông tin thực có hiệu với ngân hàng, cụ thể : bắt buộc tổ chức tín dụng phải báo cáo khách hàng cập nhật thường xuyên thông tin đó, thành lập công ty đánh giá tín dụng khác - Kiến nghị với phòng công chứng Nhà nước cần xử lý thực công chứng giấy tờ hồ sơ pháp lý cách xác, nhanh chóng để tiết kiệm thời gian, công sức cho việc công chứng giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản đảm bảo - Chính phủ cần mở rộng chương trình gói kích cầu tới nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn thực sự, tránh tượng lãng phí ngân sách, đồng thời NHNN cần có sách ưu đãi hoạt động cho vay DNVVN, tăng cường tra, giám sát hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng thương mại nói chung chi nhánh nói riêng để xem xét ngân hàng có thực theo quy định đề hay không 3.3.2 Với ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội - Đối với ban lãnh đạo : cần trọng phát triển phận kinh doanh, có chiến lược đào tạo đội ngũ nhân viên có lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công việc chiến lược hoạt động dài hạn chi nhánh nhằm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh hoạt động cho vay thị trường, tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán để nâng cao trình độ nghiệp vụ mặt - Thực tốt chương trình marketing chung hội sở, đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp gián tiếp chi nhánh nhằm thu hút thêm khách hàng biết đến giao dịch với chi nhánh - Tăng cường phối hợp phận phòng kinh doanh nhằm đạt suất làm việc cao nhất, đổi công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác cần thực theo chuẩn mực quốc tế - Có sách khuyến khích khách hàng ví dụ : tổ chức hội nghị khách hàng qua tham khảo ý kiến khách hàng dịch vụ chi nhánh, tổ chức chương tình marketing riêng, nên xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng riêng cho khách hàng DNVVN để từ có sách tín dụng phù hợp, hỗ trợ DNVVN phát triển thời gian tới Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 64 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 - Có chiến lược đầu tư công nghệ phù hợp với xu phát triển hệ thống ngân hàng nước tiến đến công nghệ đại mà ngân hàng lớn giới áp dụng, cách hợp tác cử người tham khảo ngân hàng đại nước sau tùy vào tiềm lực tài điều kiện cụ thể chi nhánh mà đầu tư - Tuân thủ phối hợp với hội sở phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới, mạnh dạn đề xuất ý kiến xây dựng riêng cho chi nhánh với hội sở 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh giải pháp, chế hỗ trợ tích cực phủ, quan quản lý nhà nước ngân hàng điều quan trọng nỗ lực từ phía thân DNVVN Các DNVVN chưa thực phát triển, mà thực tế, chi nhánh cho doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, có tình hình tài tốt, có khả trả nợ vay vốn Do đó, DNVVN cần phải ý giải tốt số vấn đề sau : - Các DNVVN phải xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, có tính khả thi Tính khả thi phương án kinh doanh nhân tố quan trọng để ngân hàng định có cho vay hay không - DNVVN cần ý đến đổi trang thiết bị công nghệ Có đổi công nghệ nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, từ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp tăng khả trả nợ vay cho ngân hàng - DNVVN cần coi trọng phát triển nguồn nhân lực Một đội ngũ lao động đào tạo, có tay nghề cao, có kinh nghiệm sở để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh thị trường - DNVVN phải có giải pháp tạo vốn tự có Qui mô nguồn vốn DNVVN thường hạn chế, điều dẫn đến doanh nghiệp lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng, vay vốn ngân hàng hoạt động được, không vay vốn khó hoạt động Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 65 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn khoa ngân hàng tài khoá 48,49 trường đại học kinh tế quốc dân Sổ tay tín dụng ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Hà Nội năm 2008,2009,2010 Tạp chí ngân hàng, thị trường tài tiền tệ, tài doanh nghiệp số 2008,2009,2010 Các văn pháp luật, công văn, quy định, định : * Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN quy định cho vay * Luật doanh nghiệp * Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05 * Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Trang web http://webtest.lienvietbank.net/ http://www.lienvietpostbank.com.vn/ Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 66 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ .3 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Tiêu thức xác định 1.1.2.2 Nhược điểm 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.1.Quy trình cho vay .8 1.2.1.1 Điều kiện vay Các điều kiện vay vốn khách hàng cần có bao gồm: .8 Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật .8 Có mục đích vay vốn hợp pháp Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu Thực quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.2.1.2.Hồ sơ vay vốn Thông thường hồ sơ vay vốn gồm có: Giấy đề nghị vay vốn Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân khách hàng , chẳng hạn giấy phép thành lập, định bổ nhiệm giám đốc, điều lệ hoạt động Phương án sản xuất kinh doanhvà kế hoạch trả nợ dự án đầu tư Báo cáo tài thời kỳ gần Các giấy tờ liên quan đến tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh nợ vay Các giấy tờ liên quan khác cần thiết 1.2.2 Các phương thức cho vay áp dụng doanh nghiệp vừa nhỏ .9 Có phương thức cho vay: 1.2.2.1 Phân loại theo thời hạn 1.2.2.2 Phân loại theo tài sản đảm bảo 1.2.2.3 Phân loại theo hình thức cho vay .11 1.2.2.4 Phân loại theo rủi ro 14 1.2.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Ý nghĩa hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 16 Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 67 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 16 16 1.2.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 16 17 18 1.2.3.2 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ 18 19 1.2.3.3 Đối với kinh tế 19 1.2.4 Các nhân tố tác động tới hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại .20 1.2.4.1 Từ phía ngân hàng .20 20 1.2.4.2 Từ phía doanh nghiệp vừa nhỏ .20 1.2.4.3 Từ phía môi trường bên 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI 23 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP 23 BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT- Chi Nhánh Hà Nội .23 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 23 2.1.1 Sự đời phát triển ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt .23 24 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội 27 2.2.1 Quy chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Hà Nội 27 2.2.1.1 Điều kiện cho vay 27 2.2.1.2 Thời hạn cho vay 28 2.2.1.3 Phương thức cho vay 28 2.2.1.4 Lãi suất cho vay 28 2.2.1.5 Mức cho vay 28 2.2.1.6 Trả nợ gốc lãi 28 2.2.1.7 Đảm bảo tiền vay 28 2.2.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội 29 2.2.3 Thực tế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi Nhánh Hà Nội 31 2.2.3.1 Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn chi nhánh 31 2.2.3.2 Doanh số cho vay chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ 34 2.2.3.3 Dư nợ cho vay chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ .39 2.2.3.4 Nợ hạn doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh 43 Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 68 Thực tập cuối khoá Lớp TCNH2A2 2.2.4 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên VIệt – chi nhánh Hà Nội .44 2.2.4.1 Những mặt đạt 44 2.2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 45 CHƯƠNG : GIÁI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY ĐỐI VỚI 49 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG .50 TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI 50 3.1 Định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội 50 3.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội 51 3.2.1 Đa dạng hoá hoạt động cho vay DNVVN .51 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 54 3.2.2.1 Về thu thập thông tin 54 3.2.2.2 Về phân tích đánh giá khách hàng .55 3.2.3 Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán tín dụng .57 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 58 3.2.5 Đổi quy trình, thủ tục cho vay .59 3.2.6 Hoàn thiện đổi sách khách hàng 60 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn doanh nghiệp vừa nhỏ 63 3.3 Kiến nghị 63 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan quản lý Nhà nước 63 3.3.2 Với ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội .64 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp vừa nhỏ .65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 .71 .71 .71 Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Page 69 Thực tập cuối khoá Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Lớp TCNH2A2 Page 70 Thực tập cuối khoá Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Lớp TCNH2A2 Page 71 Thực tập cuối khoá Nguyễn Thanh Hương MSV:0854030169 Lớp TCNH2A2 Page 72 ... ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT- Chi Nhánh Hà Nội 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 2.1.1 Sự đời phát triển ngân hàng TMCP Bưu điện. .. NH TMCP Bưu điện Liên Việt _Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NH TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NH... Việt – Chi nhánh Hà Nội 2.2.1 Quy chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Hà Nội 2.2.1.1 Điều kiện cho vay Chi nhánh xem xét định cho vay khách hàng hội đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP đẩy MẠNH CHO VAY đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hà nội , GIẢI PHÁP đẩy MẠNH CHO VAY đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hà nội , GIẢI PHÁP đẩy MẠNH CHO VAY đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN bưu điện LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay