Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị TS. Bùi Quang Xuân

36 43 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:13

Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày các nội dung sau: Quan niệm về quyết định, phương pháp chung của việc ra quyết định theo khoa học, trình tự chung của việc ra quyết định, phương pháp, tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện quyết định khoa học. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ HỌC HV CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH TS BÙI QUANG XN buiquangxuandn@gmail.com KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ  Chẳng có định đắn tất lúc  Nhưng bạn có kỹ định biết cách phát triển kỹ đó, bạn làm cho hội thành cơng sống bạn tăng lên  Vậy kỹ định gì? Các bước để thực định bạn nào? Chúng ta đề cập vấn đề Nội dung LOGO I Quan niệm định II Phương pháp chung việc định theo khoa học IV phương pháp, tiêu III Trình tự chung củavàviệc rakiện định chuẩn điều thực định khoa học TÌNH HUỐNG  Phòng hành cty có nhân viên  Chị Thanh, trưởng phòng hành nhận định “do khó khăn”, phòng chị phải cắt giảm 105 ngân sách năm tới (ngân sách 300 tr/năm), khối lượng cơng việc cũ (khơng giảm bớt cơng việc)  Chị Thanh có thời gian tuần để chuẩn bị giải trình đề xuất cho tình hình B1 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ Phải tìm cách cắt giảm 10% ngân sách B2 XEM XÉT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH Bảo đảm cơng việc 2 tuần lễ B3 THU THẬP VÀ CHỌN LỌC THƠNG TIN CĨ LIÊN QUAN  Số liệu chi phí  Đảm bảo quyền lợi B4 XÂY DỰNG & QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP  Cho số người nghỉ  Thun chuyển  Mọi người cắt lương B5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  Giải pháp thử: cho người làm việc bán thời gian B6 KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ  Sau tháng, xem xét lại THỰC HIỆN QUYẾTQuyết định làm hài lòng ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊQuyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định chương trình tính chất hoạt động tổ chức để giải vấn đề chín muồi, sở hiểu biết quy luật vận động khách quan hệ thống bị quản trị việc phân tích thơng tin tượng hệ thống KHÁI NIỆM CHUNG LOGO Quyết định quản lý, tiến hành lựa chọn Đề biện pháp giải phù hợp với Để thực mục tiêu, nhiệm vụ quản lý; Ý nghĩa định Mơi trường Nhu cầu Đầu vào o LOGO Mơi trường Hệ Quyết định Phương tiện thống hỗ trợ quản lý hành động Mơi trường Đầu Mơi trường Khoi nghiep từ vốn nhó a CÁC HÌNH THỨC CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Quyết định quản trị biểu hai hình thức: văn phi văn a- Hình thức văn bản: Thường sử dụng phổ biến định mang tính chất quan trọng, như: nghị quyết, định, thơng tư, thơng báo, quy định… trình bày giấy linh kiện điện tử b- Hình thức phi văn bản: Hình thức khơng phải văn bản, như: sử dụng ngơn ngữ lời nói để giao nhiệm vụ cho cá nhân hay tập thể; u cầu hay hướng dẫn làm việc đó, thường sử dụng trường hợp định quan trọng mang tính tác nghiệp II- CHỨC NĂNG, U CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Ngồi ra, có cách phân loại theo tiêu chí sau Loại định Cách phân loại Nhận xét • Chiến lược • Liên quan mục tiêu tổng qt, dài hạn • Chiến thuật • Liên quan mục tiêu hẹp, mục tiêu phận chức • Tác nghiệp • Liên quan điều hành cơng việc hàng ngày • Dài hạn • Hơn chu kỳ hoạt động • Trung hạn • Trong chu kỳ hoạt động • • Ngắn hạn Quyết định kế hoạch • • Ngắn chu kỳ Mục tiêu phương thức hoạt động Quyết định tổ chức • Bộ máy tổ chức, phân quyền • Quyết định điều khiển • Cách thức lãnh đạo động viên • Quyết định kiểm sốt • Tiêu chuẩn hình thức kiểm sốt • Quyết định theo chương• trình có sẵn Các hoạt động lặp lại, thay đổi, gắn với kế hoạch chuẩn Quyết định khơng theo• chương trình Những vấn đề biến động phức tạp, khơng chắn, khơng lặp lại, rủi ro cao Thường gắn với quản trị viên cấp cao, hợp vói loại kế hoạch chun biệt Theo tính chất Theo thời gian Theo chức quản trị Theo thảo cách năng• soạn • II Phương pháp chung việc định theo khoa học Để đạt mục tiêu định, khơng chuẩn bị thực định thừa Để đưa thực hiện, khơng chuẩn bị thực định thừa LOGO II Phương pháp chung việc định theo khoa học Để tìm kiếm việc tối ưu hố mục tiêu đạt mục tiêu cách tối ưu điều kiện xác định Việc lựa chọn số phương án có giá trị, khơng có lựa chọn khơng thể tối ưu hố Ra quyet định LOGO LOGO III Trình tự chung việc định Tác động mong muốn Tác động mong muốm Tác động Tác động Phân tích Quyết định Phân loại định LOGO Thực thi phổ biến Thí nghiệm thực chứng Chọn phương án tối ưu Phân tích đánh giá Soạn thảo phương án Chuẩn mực giá trị Xác định mục tiêu Phát vấn đề Những phương pháp Bảo thủ, mạo hiểm, nhạy cảm, Pt qđ bất định Pt qđ xác định Cây qđ Ma trận LOGO Tiêu chuẩn khách quan định theo khoa học Tiêu chí mức độ thích hợp Tiêu chí chuyển đổi Tiêu chí phương pháp LOGO Điều kiện thực định theo khoa học LOGO b) Truyền bá rộng rãi tinh thần khoa học a) Thực khoa học hố định c)Tăng cường xây dựng pháp chế d) Xây dựng chế tự ràng buộc Ngọn lửa HY VỌNG bạn theo suốt đời … Khi giữ HY VỌNG thắp sắng lại lửa hòa bình, lòng trung thành tình yêu !! ĐỪNG TỪ BỎ CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG Suy nghó Tích cực Cảm nhận Say mê Hành động Kiên trì Thành công đến Chúc bạn có năm thành công hạnh phúc Hãy thắp sáng lửa HY VỌNG người xung quanh bạn Chúc bạn thành công hạnh phúc Hãy thắp sáng lửa HY VỌNG người xung quanh bạn ĐT: 0919254998 buiquangxuanbh@Gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị TS. Bùi Quang Xuân, Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị TS. Bùi Quang Xuân, Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị TS. Bùi Quang Xuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay