Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng

46 43 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:09

Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng -3- MỤC LỤC ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 1.1 SƠ ĐỒ CÔNG TRÌNH 1.2 CHỌN CẤU KIỆN 1.2.1 CỘT 1.2.2 MÓNG 1.2.3 DẦM MÓNG: 10 1.2.4 DẦM CẦU CHẠY 10 1.2.5 DẦM MÁI VÀ DÀN VÌ KÈO MÁI 10 1.2.6 DÀN CỬA TRỜI 11 1.2.7 PANEL MÁI 11 1.2.8 TẤM TƯỜNG 11 1.3 BẢNG TỔNG HP VẬT TƯ 12 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG 13 2.1 CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÀO VÀ TÍNH KHỐI LƯNG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT 13 2.1.1 CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÀO 13 2.1.2 KHỐI LƯNG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT 14 2.2 CHỌN TỔ HP MÁY THI CÔNG 15 2.2.1 PHƯƠNG ÁN 15 2.2.2 PHƯƠNG ÁN 16 2.3 TỔ CHỨC THI CÔNG QUÁ TRÌNH 17 2.3.1 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU QUÁ TRÌNH 17 2.3.2 CHIA PHÂN ĐOẠN VÀ TÍNH KHỐI LƯNG CÔNG TÁC: 18 2.3.3 CHỌN TỔ TH CHUYÊN NGHIỆP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT: 19 2.3.4 TỔ CHỨC DÂY CHUYỀN KỸ THUẬT THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 19 2.4 TÍNH TOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC, XE, MÁY ĐỂ THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 21 2.4.1 NHU CẦU CA MÁY 21 2.4.2 NHU CẦU NHÂN LỰC 21 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC BÊTÔNG TOÀN KHỐI 22 3.1 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU QUÁ TRÌNH 22 3.2 TÍNH KHỐI LƯNG CÔNG TÁC 22 3.2.1 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 22 3.2.2 CÔNG TÁC BÊTÔNG 23 3.2.3 CÔNG TÁC CỐT THÉP 23 3.2.4 CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN 24 3.2.5 CÔNG TÁC BÊTÔNG LÓT MÓNG 24 3.3 CHIA PHÂN ĐOẠN THI CÔNG 25 3.4 TÍNH NHỊP CÔNG TÁC CỦA DÂY CHUYỀN BỘ PHẬN 26 3.5 TÍNH THỜI GIAN DÂY CHUYỀN KỸ THUẬT 28 3.6 CHỌN TỔ HP MÁY THI CÔNG 29 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng -4- 3.7 TỔNG HP NHU CẦU LAO ĐỘNG VA CA MÁY THI CÔNG BÊTÔNG MÓNG 29 3.7.1 NHU CẦU TH THEO CÔNG VIỆC 29 3.7.2 NHU CẦU CA MÁY 29 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP GHÉP 30 4.1 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU QUÁ TRÌNH VÀ CHỌN SƠ ĐỒ LẮP KẾT CẤU CHO TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH 30 4.2 CHỌN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TREO BUỘC 30 4.2.1 THIẾT BỊ TREO BUỘC CỘT 30 4.2.2 THIẾT BỊ TREO BUỘC DẦM CẦU CHẠY 31 4.2.3 THIẾT BỊ TREO BUỘC VÌ KÈO VÀ CỬA TRỜI 31 4.2.4 THIẾT BỊ TREO BUỘC PANEN MÁI 32 4.3 TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CẨU LẮP 32 4.3.1 LẮP DẦM MÓNG 32 4.3.2 LẮP GHÉP CỘT 32 4.3.3 LẮP DẦM CẦU CHẠY 32 4.3.4 LẮP GHÉP DÀN MÁI VÀ CỬA TRỜI 33 4.3.5 LẮP PANEL MÁI 33 4.4 CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG LẮP GHÉP 36 4.4.1 LẮP DẦM MÓNG 36 4.4.2 LẮP CỘT 37 4.4.3 LẮP DẦM CẦU CHẠY 39 4.4.4 LẮP DÀN CỬA TRỜI VÀ VÌ KÈO 40 4.4.5 LẮP PANEL MÁI 41 4.5 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG LẮP GHÉP 42 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG 44 5.1 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU 44 5.2 CHỌN BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÔNG NGHỆ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH 44 5.3 PHÂN CHIA PHÂN ĐỌAN VÀ ĐT XÂY LẤY THEO CÁC KHỐI NHIÊT ĐỘ 44 5.4 CHỌN CƠ CẤU VÀ SỐ LƯNG TỔ TH CHUYÊN NGHIỆP, TÍNH NHỊP CÔNG TÁC CỦA CÁC DÂY CHUYỀN BỘ PHẬN 46 5.5 HƯỚNG DẨN TỔ CHỨC XÂY 48 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH - Công trình nhà công nghiệp tầng có nhòp không nhau, hai nhòp 18m nhòp 24m, công trình thuộc thể loại bêtông cốt thép Nhòp 18m có cao trình đỉnh cột H = 6.5 m, có 13 bước cột, chiều dài bước cột m Nhòp 24m có cao trình đỉnh cột H = 8.0 m, có 13 bước cột, chiều dài bước cột m Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - -5- Nền đất thuộc loại cát mòn ẩm D D 1.1 SƠ ĐỒ CÔNG TRÌNH Q=20T Q=20T 24000 24000 C C 18000 18000 Q=20T Q=20T 6500 6000 6000 ±0.00 A 6500 +6.00 A Q=20T Q=20T 18000 18000 +8.00 B B 8000 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng -6- 1.2 CHỌN CẤU KIỆN 1.2.1 CỘT 1.2.1.1 Cột biên C1: Chọn tiết diện cột biên theo tiêu chuẩn đònh hình cấu kiện lắp ghép theo phụ lục : Cột biên có cao trình đónh cột 6.5 m , cột cầu trục, vai =>chọn cột biên có tiết diện 400x400 mm toàn tiết diện - Chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên đến đónh cột : 6.5 m - Chiều cao tính từ đáy hốc móng đến mặt đất tự nhiên : m  Tổng chiều cao cột: 6.5+1=7.5 m - Thể tích toàn cột : 7.5x0.4x0.4=1.2 m3 - Trọng lượng cột : 1.2x2.6=3.12 T - Tổng số cột công trình: (13+1+1)x2=30 cột - Tổng trọng lượng cột biên : 30x3.12= 93.60 T - 1.2.1.2 Cột C2: Chọn tiết diện cột theo tiêu chuẩn đònh hình cấu kiện lắp ghép theo phụ lục : Cột có cao trình đónh cột m , cột có cầu trục, có vai lệch, bên vai đỡ mái nhòp biên, bên đỡ cầu trục nhòp  Chọn cột có tiết diện cột phần cột 800x400 mm phần cột 600x400mm - Chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên đến đónh cột : m - Chiều cao tính từ đáy hốc móng đến mặt đất tự nhiên : m - Tổng chiều cao cột: 8+1=9 m - Thể tích toàn cột : (9-7.5)x0.6x0.4+7.5x0.8x0.4 = 2.76 m3 - Trọng lượng cột : 2.76x2.6=7.176 T - Tổng số cột công trình: (13+1+1)x2=30 cột - Tổng trọng lượng cột biên : 30x7.176= 215.4 T - 1.2.2 MÓNG - Công trình nhà công nghiệp tầng => chọn cao trình đáy móng: -1.5m Chọn móng đơn gồm hai bậc đé móng cổ móng, mép cổ móng cao trình 0.15m 1.2.2.1 Móng cột biên M1 - Độ sâu chôn móng: H = -1.5 m Chiều cao toàn móng: Hm = 1.5-0.15=1.35 m Chiều cao đế móng: hd = 0.4 m Chiều cao cổ móng: hc = Hm-hd=1.35-0.4=0.95 m Chiều sâu ngàm cột vào móng: ho= 0.8 m Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng Chiều sâu hốc móng: hh=ho+0.05 =0.8+0.05=0.85 m Tiết diện chân cột 400x400 (mm) (Chọn phần trên) Kích thước đáy hốc : o adh=ac+0.1=0.4+0.1=0.5 m o bdh=bc+0.1=0.4+0.1=0.5 m - Kích thước miệng hốc : o amh=ac+0.15=0.4+0.15=0.55 m o bmh=bc+0.15=0.4+0.15=0.55 m - Chiều dày thành cổ móng miệng hốc d=0.25 m - Kích thước đế móng axb chọn theo bảng : o axb= 2.2x2.7 m - Thể tích móng : o Vd = 2.2 x 2.7 x 0.4 = 2.38 (m3) o Vc = 1.05 x 1.05 x 0.95 = 1.05 (m3) o Vh =0.85x[0.5x0.5+(0.5+0.55)x(0.5+0.55)+0.55x0.55]/6 =0.23(m3)  V = Vd + Vc – Vh = 2.38 + 1.05 – 0.23 = 3.20 (m3) - Trọng lượng móng : 3.20x2.6=8.32 T - Tổng số móng : 30-4 =26 (móng) - Tổng trọng lượng móng M1 : 8.32x26= 216.32 T - 1.2.2.2 Móng cột M2 - - - Độ sâu chôn móng: H = -1.5 m Chiều cao toàn móng: Hm = 1.5-0.15=1.35 m Chiều cao đế móng: hd = 0.4 m Chiều cao cổ móng: hc = Hm-hd=1.35-0.4=0.95 m Chiều sâu ngàm cột vào móng: ho= 0.8 m Chiều sâu hốc móng: hh=ho+0.05 =0.8+0.05=0.85 m Tiết diện chân cột 800x400 (mm) (Chọn phần trên) Kích thước đáy hốc : o adh=ac+0.1=0.4+0.1=0.5 m o bdh=bc+0.1=0.8+0.1=0.9 m Kích thước miệng hốc : o amh=ac+0.15=0.4+0.15=0.55 m o bmh=bc+0.15=0.9+0.15=0.95 m Chiều dày thành cổ móng miệng hốc d=0.25 m Kích thước đế móng axb chọn theo bảng : o axb= 2.6x3.3 m Thể tích móng : o Vd = 2.6 x 3.3 x 0.4 = 3.43 (m3) o Vc = 1.45 x 1.05 x 0.95 = 1.45 (m3) -7- Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng -8- o Vh = 0.85 x [0.5 x 0.9 + (0.5 + 0.55) x (0.9 + 0.95) + 0.55 x 0.95]/6 = 0.41 (m3)  V = Vd + Vc – Vh = 3.43 + 1.45 – 0.41 = 4.47 (m3) - Trọng lượng móng : 4.47x2.6=11.62 T - Tổng số móng : 30-4 =26 (móng) - Tổng trọng lượng móng M2 : 11.62x26= 302.12 T 1.2.2.3 Móng biên khe nhiệt độ M3 Do yêu cầu cấu tạo đế móng mở rộng theo phương chiều dài nhà để bố trí cột kích thước mặt móng chọn hình vẽ 100 - 575 400 250 75 250 75 75 250 75 75 250 150 -0.15 75 250 ±0.00 450 825 75 950 3200 825 250 75 100 2700 100 100 100 575 400 250 75 250 100 Kích thước đế móng axb: o axb= 2.7x3.2 m - Thể tích móng : o Vd = 2.7 x 3.2 x 0.4 = 3.46 (m3) o Vc = 2.05 x 1.05 x 0.95 = 2.04 (m3) o Vh = 2x0.23=0.46  V = Vd + Vc – Vh = 3.46 + 2.04 – 0.46 = 5.04 (m3) - Trọng lượng móng : 5.04x2.6=13.10 T - Tổng số móng : (móng) - Tổng trọng lượng móng M3 : 13.10x2 = 26.20 T - 2700 100 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng -9- 1.2.2.4 Móng khe nhiệt độ M4 Do yêu cầu cấu tạo đế móng mở rộng theo phương chiều dài nhà để bố trí cột kích thước mặt móng chọn hình vẽ 575 100 - 75 250 800 ±0.00 250 75 250 75 75 250 75 250 75 575 100 100 3300 75 250 250 75 400 100 100 925 450 925 950 3200 75 75 250 150 -0.15 100 Kích thước đế móng axb: o axb= 3.3x3.2 m - Thể tích móng : o Vd = 3.3 x 3.2 x 0.4 = 4.22 (m3) o Vc = 2.05 x 1.45 x 0.95 = 2.82 (m3) o Vh = 2x0.41=0.82  V = Vd + Vc – Vh = 4.22 + 2.82 – 0.82 = 6.22 (m3) - Trọng lượng móng : 6.22x2.6=16.17 T - Tổng số móng : (móng) - Tổng trọng lượng móng M4 : 16.17x2 = 32.34 T - 1.2.2.5 3300 Móng cột sườn tường M5: Kích thước đế móng axb: o axb= 1.55x1.55 m - Thể tích móng : o Vd = 1.55 x 1.55 x 0.3 = 0.72 (m3) o Vc = 0.95 x 0.95 x 0.4 = 0.361 (m3) o Vh = 0.95 x [0.4 x 0.4 + 0.4 x0.55 + 0.55 x 0.55]/3= 0.1 (m3)  V = Vd + Vc – Vh =0.72 + 0.36 – 0.1 = 0.98 (m3) - Trọng lượng móng : 0.98x2.6=2.55 T - Tổng số móng : 12 (móng) - Tổng trọng lượng móng M5 : 12x2.55 = 30.6T - 100 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 10 - 1.2.3 DẦM MÓNG: Kích thước dầm (mm) l h 4950 450 - b 400 bt 250 Chi phí Trọng bêtông (m3) lượng (T) 0.59 1.5 Dầm móng đặt kê lên đế móng qua khối đệm bê tông.Cao trình mép dầm móng -0.05m Tiết diện dầm móng thể hình vẽ: 300 50 100 400 250 - Phần dầm móng nằm đất có tiết diện: (0.4 + 0.25)/2] x 0.05 + 0.3 x 0.25 = 0.08125m2 Chiều dài dầm 4.85 m 4.75 m Ở bước cột đầu hồi cạnh khe nhiệt độ chiều dài dầm khoảng 4.45m 4.35m Thể tích chiếm chỗ dầm móng tính với chiều dài bình quân 4.85 m : (4x13 + 4x3)x0.08125x4.85 = 25.22m3 1.2.4 DẦM CẦU CHẠY Bảng chọn dầm cầu chạy BTCT với nhòp B = m Kích thước dầm (mm) l h b b1 5950 800 570 250 Chi phí Trọng lượng bêtông (m3) (T) 1.05 2.6 1.2.5 DẦM MÁI VÀ DÀN VÌ KÈO MÁI - Nhòp L1= 18m: Bảng chọn dầm mái BTCT với nhòp L = 18 m Kích thước dầm mái (mm) l h h0 b b1 17940 1500 800 270 140 Chi phí Trọng bêtông (m3) lượng (T) 3.07 7.67 - Nhòp L2= 24m: Bảng chọn dàn kèo mái BTCT với nhòp L = 24 m Kích thước dàn kèo (mm) l h h0 b 23940 2950 790 280 Chi phí Trọng bêtông (m3) lượng (T) 4.20 10.5 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 11 - 1.2.6 DÀN CỬA TRỜI - Dàn cửa trời lắp nhòp Bảng chọn dàn cửa trời BTCT Kích thước (mm) l 11950 h 3350 Chi phí bêtông (m3) Trọng lượng(T) 1.01 2.5 12000 1.2.7 PANEL MÁI Chọn mái nhà kích thước 3000 x 6000 m Kích thước (mm) Loại mái l b h Chi phí Trọng lượng bêtông (m3) (T) Tấm mái nhà Pm 0.93 - 5960 2980 450 2.3 1.2.8 TẤM TƯỜNG - sử dụng tường panel tiêu chuẩn kích thước (1.5x6) m Trọng lượng tường 1.4 T Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 12 - 1.3 BẢNG TỔNG HP VẬT TƯ TT CẤU KIỆN HÌNH DÁNG ĐƠN VỊ SỐ LƯNG Q(1 CK) TỔNG Q (T) (T) MÓNG CỘT BIÊN (M1) CÁI 26 8.32 216.32 MÓNG CỘT GIỮA (M2) CÁI 26 11.62 302.12 MÓNG BIÊN KHE NHIỆT (M3) CÁI 13.1 26.2 MÓNG GIỮA KHE NHIỆT (M4) CÁI 16.17 32.34 CÁI 12 2.55 30.6 MÓNG CỘT SƯỜN TƯỜNG (M5) DẦM MÓNG CÁI 72 1.5 108 CỘT BIÊN (C1) CÁI 30 3.12 93.6 CỘT GIỮA (C2) CÁI 30 7.18 215.4 DẦM CẦU CHẠY (DCC) CÁI 26 2.6 67.6 10 DẦM MÁI NHỊP BIÊN (D1) CÁI 30 7.76 232.8 11 DÀN MÁI NHỊP GIỮA (D2) CÁI 15 10.5 157.5 12 CỬA TRỜI (CT) CÁI 15 2.5 37.5 13 PANEL MÁI (PM) CÁI 260 2.3 598 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 34 - Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 35 - BẢNG CHỌN CẦN TRỤC THEO CÁC THÔNG SỐ YÊU CẦU Yêu cầu Phương án chọn Tên cấu kiện QP (P) Rmin (m) HYC (m) Lmin (m) Loại cẩu QCT (T) Rmax Hmax Lct (m) (m) (m) 1.66 2.4 4.85 3.47 MKG-6.3 (10) 1.7 6.5 10 Cột biên 3.47 4.1 11.0 9.84 3.5 9.5 11.5 15 Cột 7.49 4.5 12.5 11.4 6.0 13 15 DCC 2.87 4.4 12.2 11.1 6.8 17 18 Dàn1+ctrời 15.39 6.41 19.8 18.9 15.5 10.5 29 30 Dàn Panen mái 9.54 2.54 4.6 14.7 13.2 20.1 12.1 23.9 10 2.6 15.0 25 28 25 30 30 Panen mái 2.54 11.5 13.8 15.8 2.6 25 25 30 Dầm móng E10011D (L=15m) MKG-10 (18m) E-2508 (30 m) E-2508 (30 m) l’=7.5m Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 36 - 4.4 CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG LẮP GHÉP 4.4.1 LẮP DẦM MÓNG 4.4.1.1 Sơ đồ di chuyển lắp máy-xem vẽ 24000 m R=9 C 18000 D R=9 m CẨU MGK 6.3/10m CẨU MGK 6.3/10m CẨU MGK 6.3/10m m R=9 A 18000 B m R=9 VỊ TRÍ ĐỨNG CỦA CẦN TRỤC XE CHỞ CẤU KIỆN CẨU MGK 6.3/10m 5750 250 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 5500 5500 500 500 6000 5750 18000 250 78000 10 11 12 13 14 MẶT BẰNG LẮP DẦM MÓNG TL : 1/500 4.4.1.2 Chỉ dẩn thao tác - - Chuẩn bò :Đổ bêtông khối đệm đế móng đến cao trình -0.5 vạch tim cấu kiện khối đệm bêtông ,vệ sinh thép chờ móng dầm móng để cố đònh dầm móng Cẩu lắp : Treo buộc cấu kiện điểm , điểm treo buộc cách mút dầm 0,2 – 0,4m Máy cẩu nâng cấu kiện lên khỏi mặt đất , cách 0,5 – 0,7 m , dừng lại khoảng phút kiểm tra an toàn treo buộc ,sau giảm dần góc nghiêng tay cần , đưa cấu kiện vào vò trí thiết kế Dùng máy kinh vó dây dọi kiểm tra vò trí Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - - 37 - cấu kiện theo vạch tim có Thợ lắp ghép dùng xà beng để điều chỉnh vò trí cấu kiện cho đạt yêu cầu Cố đònh tạm cách hàn điểm thép chờ cấu kiện gối đỡ Cố đònh vónh viễn : hàn liên tục chờ 4.4.2 LẮP CỘT 4.4.2.1 Vò trí đứng sơ đồ di chuyển cần trục 18000 D Cần trục biên-dọc theo dãy cột vò trí đứng cần trục ta cẩu lắp cột(riêng vò trí khe lún ta cẩu cột) Ta dùng hai cần trục,một cần trục làm nhiệm vụ lắp cột trục A B,cần trục lại lắp cột trục C D Sơ đồ vò trí cần trục cho trục A B tương tự cho trục C D CẨU E1001D/15m 24000 C R=6m 18000 m R=6 B VỊ TRÍ ĐỨNG CỦA CẦN TRỤC XE CHỞ CẤU KIỆN CẨU E1001D/15m A 5m R =9 5750 250 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 5500 5500 500 500 6000 5750 18000 250 78000 10 MẶT BẰNG LẮP CỘT TL : 1/500 11 12 13 14 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 38 - 4.4.2.2 Biện pháp thi công - - Công tác chuẩn bò: o Chuyên chở từ nhà máy đến công trường xe vận chuyển.Dùng cần trục xếp cột mặt thi công,vò trí đặt cột hình vẽ o Trên mặt móng vạch sẵn đường tim cột,chuẩn bò đệm gỗ,gỗ chèn,dây chằng cột o Vạch sẵn đường tim cột,đánh dấu cao trình vò trí cố đònh cột o Kiểm tra kích thước cột,chiều rộng,chiều co,tiết diện,bulông liên kết với dầm cầu chạy o Kiểm tra thiết bò treo buộc dây cáp,đai masát,dụng cụ cố đònh tạm(nêm,tăng đơkích chống…) o Chuẩn bò cốt liệu mac bêtông chèn gắn kết móng theo mác thiết kế Công tác lắp ghép o Đối với côt biên ta buộc đai ma sát,cột giửa ta dùng khung vuông để nâng cột,đổ bêtông đệm vào cốc móng o Móc hệ thống treo buộc vào cần cẩu,cẩu cột lên cao cách cốc móng 0,5m.Ở ta dùng phương pháp nâng bổng o Công nhân dùng hệ thống dây thừng kéo cột vào tim sau cho cẩu hạ cột vào cốc móng o Dùng nêm gỗ dây tăng cố đònh tạm thời,sau dùng máy kinh vó để điều chỉnh tim cột,dùng nivo để điều chỉnh cao trình cột,vặn tăng đóng nêm gỗ theo hướng dẫn người dùng máy kinh vó nivo.Nếu cao trình cột chưa đạt ta dùng cần cẩu nâng nhẹ cột công nhân thay đổi lớp đệm bêtông để đảm bảo cao trình cột o Tiến hành gắn mạch theo hai giai đoạn o -Đổ vữa đến đầu nêm o -Khi mác vữa đạt đến 80% rút nêm đổ vũa ninh kết nhanh vào phần lại Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 39 - 4.4.3 LẮP DẦM CẦU CHẠY 4.4.3.1 Sơ đồ di chuyển cần trục 24000 C 18000 D Ta thi công cách cho cần trục di chuyển dọc biên sát dãy cột.(bản vẽ).Một vò trí đứng đảm bảo lắp hai dầm cầu trục CẨU MGK 10/18m R= 6.8 m A 18000 B 5750 250 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5500 5500 500 500 60000 6000 5750 250 18000 78000 10 11 12 13 14 MẶT BẰNG LẮP DCC TL : 1/500 4.4.3.2 Biện pháp thi công - Công tác chuẩn bò o Dùng xe vận chuyển dầm cầu chạy đến tập kết dọc theo trục cột o Kiểm tra kích thước DCC,bulông liên kết,đệm thép liên kết DCC o Kiểm tra dụng cụ treo buộc,phải gia cố thay Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - - 40 - o Kiểm tra cốt vai cột hai cột máy thuỷ bình,đánh tim dầm,kiểm tra khoảng cách cột o Chuẩn bò thép đệm,dụng cụ liên kết o Móc buộc dụng cụ treo buộc vào vò trí Cẩu lắp o Móc cẩu vào thiết bò treo buộc DCC,nhấc bổng dầm cầu chạy lên,công nhân dùng dây buộc điều khiển cột đặt vò trí vai cột o Hai công nhân đứng hai sàn công tác tr6n cột điều chỉnh dâm cho đặt vò trí liên kết tâm trục.Nếu có sai lệch cốt ta dùng đệm thép o Sau đặt vò trí ta tiến hành hàn vặn bulong liên kết vónh cửu dầm cầu chạy 4.4.4 LẮP DÀN CỬA TRỜI VÀ VÌ KÈO 4.4.4.1 Sơ đồ vận chuyển cẩu lắp 18000 D C THỨ TỰ LẮP PANEL XE CHỞ PANEL MÁI X6m EL 8PAN X6m EL 8PAN X6m EL 8PAN X6m EL 8PAN X6m EL 8PAN 24000 CẨU E2058/30m R=10.5m 5m XÀ GỒ GIẰNG TẠM R=2 DÀN VÌ KÈO 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m 6PA NEL 3X6m NEL 6PA A 6PA 18000 NEL 3X6m B 5750 250 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 5500 5500 500 500 6000 5750 18000 250 78000 10 11 12 MẶT BẰNG LẮP DÀN VÀ PANEL MÁI TL : 1/500 13 14 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 41 - 4.4.4.2 Kó thuật lắp - - Chuẩn bò o Sau cố đònh vónh viễn chân cột,tiến hành vạch đường tim trục để công tác lắp ghép nhanh chóng xá.Gá lắp các dụng cụ điều chỉnh cố đònh tạm cho dàn trước cẩu dàn o Treo buộc dàn dùng dàn treo thép.Điều quan trọng gia cố dàn trước cẩu lắp nẹp Cẩu lắp cố đònh tạm o Dàn dùng dây tăng để cố đònh tạm,dàn thứ hai trở ta dùng xà gồ cố đònh tạm o Kiểm tra điều chỉnh:Kiểm tra điều chỉnh độ thẳng đứng dàn,vò trí,cao trình mặt dàn o Cố đònh vónh cửu:sau điều chỉnh kiểm tra toàn yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đạt,tiến hành cố đònh vónh viễn dàn hệ giằng cánh thượng,cánh hạ,và giằng đứng 4.4.5 LẮP PANEL MÁI - - Sau cố đònh vónh viễn dàn,tiến hành treo buộc mái(tấm treo buộc điểm)dùng puli tự cân Cẩu lắp cố đònh tạm mái từ biên đến cửa trời,trước lắp cần phải vạch xác vò trí panen dàn-tránh bò kích dồn lắp cuối sát cửa trời,trên cửa trời lắp từ đầu cửa trời sang đầu bên Cố đònh vónh cửu:Sau điều chỉnh kiểm tra toàn yêu cầu kó thuật theo thiết kế đạt,tiến hành cố đònh vónh viễn panen cách hàn chân panen vào chi tiết chôn sẵn cánh thượng Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 42 - 4.5 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG LẮP GHÉP - Đối với trình lắp ghép , tiến độ thi công thường lập dạng tiến độ để nâng cao hiệu sử dụng máy Do thời gian lắp ghép dài nên gọn ta lập tiến độ theo ngày trình khác Chia phân đoạn thi công gồm phân đoạn ứng với độ Tiến độ tính dạng bảng thể bảng sơ đồ sau: SỐ HIỆU ĐỊNH STT MỨC DỰ TOÁN TÊN CẤU KIỆN 1242/1998 LA.3120 Dầm móng LA.2120 TRỌNG SỐ ĐỊNH MỨC LƯNG LƯNG MỘT CẤU CẤU KIỆN (T) KIỆN CA NHÂN TỔNG SỐ CA NHÂN THỜI SỐ SỐ NHÂN GIAN CÔNG THI MÁY CÔNG CÔNG CÔNG MÁY (NGƯỜI) MÁY 1.5 72 0.1 0.93 7.2 66.96 Cột biên 3.12 30 0.07 1.17 2.1 35.1 18 LA.2140 Cột 7.18 30 0.14 1.69 4.2 50.7 13 LA.3210 Dầm cầu chạy 2.6 26 0.13 1.14 3.38 29.64 LA.3240 Dàn + cửa trời 12.7 15 0.3 2.73 4.5 40.95 4.5 LA.4310 Panel mái 2.3 104 0.018 0.09 1.872 9.36 LA.3240 Dầm 7.76 30 0.3 2.73 81.9 9 LA.4310 Panel mái 2.3 156 0.018 0.09 2.808 14.04 35.06 328.65 Tổng cộng: TRỤC D 14 14 Tổng thời gian lắp ghép 28.6 ngày NGƯỜI 14 TRỤC A NHỊP AB 14 TRỤC B 14 NHỊP BC 14 TRỤC C 14 NHỊP CD 0 1 18 9 18 5 13 13 13 21 10 10 26 18 22 14 20 20 14 KÍ HIỆU THỂ HIỆN NHÂN LỰC 15 15 14 25 25 14 28.5 NGÀY 28.5 30 NGÀY TIẾN ĐỘ VÀ BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC THI CÔNG LẮP GHÉP DÂY CHUYỀN LẮP GHÉP DẦM MÓNG DÂY CHUYỀN LẮP GHÉP CỘT DÂY CHUYỀN LẮP GHÉP DCC DÂY CHUYỀN LẮP GHÉP DÀN VÀ PANEL 9 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 43 - Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 44 - THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG 5.1 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU - Tường thuộc loại tường bao che gồm tường dọc trục A, D tường đầu hồi Tường xây dầm móng Theo chiều cao tường liên kết vào cột BTCT thép neo Khoảng cách neo thép 0,60,8m Theo chiều dài tường chia thành khối để tránh phá hoại lún không ứng suất nhiệt khối xây Các khe nhiệt độ đồng thời tạo nên gờ nét kiến trúc trang trí Chiều dài khối nhiệt độ lấy 2-4 bước cột 5.2 CHỌN BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÔNG NGHỆ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH - Biện pháp thi công chọn kết hợp thủ công giới, kỹ thuật xây theo chiều dài tường dọc ngang vật liệu tập kết công trường cự li quy đònh, vữa xây chế tạo công trường, sử dụng dàn dáo công cụ, vận chuyển vật liệu thep phương thẳng đứng máy vận thăng, theo phương ngang xe cút kích Cơ cấu công nghệ trình xây bao gồm công nghệ trình thành phần xây phục vụ xây ( vận chuyển vật liệu tháo dàn giáo ông cụ ) 5.3 PHÂN CHIA PHÂN ĐỌAN VÀ ĐT XÂY LẤY THEO CÁC KHỐI NHIÊT ĐỘ - Với tường dọc sơ chia thành phân đoạn Các tường đầu hồi chia thành phân đoạn tương ứng với nhòp nhà Tổng cộng có 10 phân đoạn Sơ đồ chia phân đọan mặt công trình sau : Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 45 - PHÂN ĐOẠN A 18000 B 24000 PHÂN ĐOẠN C 18000 D PHÂN ĐOẠN 5750 250 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 5500 5500 500 500 6000 5750 18000 250 78000 10 11 12 13 14 PHÂN ĐOẠN - Chiều cao đợt xây lấy theo dàn dáo công cụ có kích thước đơn vò dài 1600 ,rộng 1250, cao 1530 Chọn hđx=1,5m, chiều cao đợt giáo Trên thực tế loại cửa cửa sổ công trình bô trí vò trí đònh mặt theo chiều cao tường, với sơ đồ phân chia phân đọan đợt xây diện tích mảng tường không Nhưng để đơn giản lấy khoảng diện tích cửa 30% diện tích bao che Tường dọc: Cột trục A : H=6.5 + 0.8 + 0.45 = 7.75 m Chia thành đợt Tường đầu hồi Nhòp L= 18m :2 đầu nhòp cao 7.75 m Giữa nhòp cao H= 6.5 + 1.5+ 0.45= 8.45 m  Chia thành đợt xây đợt 1,5m + đợt xây cao 0.95m Nhòp L= 24 m : đầu nhòp cao H= + 0.79 + 0.45= 9.24 m Giữa nhòp cao H= + 2.95 + 0.45= 11.4m Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 46 - Chia thành đợt xây đợt 1,5m + đợt xây cao 0.9m Khối lượng xây tính theo bảng sau: Phân 1->2 Hình dạng kích thước 1->5 1550 đoạn Diện tích Đợt DT cửa DT tường Khối xây  khối bao che m2 m2 m3 120.9 36.27 84.63 16.926 169.26 90 27 63 12.6 126 58.3 17.49 40.81 8.162 16.324 28.1 8.43 19.67 3.934 7.868 4.6 1.38 3.22 0.644 1.288 xây m3 1500 78000 1->5 18000 950 1500 60000 24000 3->4 18000 240 1500 10300 900 24000 10300 TỔNG CỘNG 320.74 5.4 CHỌN CƠ CẤU VÀ SỐ LƯNG TỔ TH CHUYÊN NGHIỆP, TÍNH NHỊP CÔNG TÁC CỦA CÁC DÂY CHUYỀN BỘ PHẬN - - Chi phí lao động cho tòan công tác xây theo đònh mức 1242 1,42 công/m3.p dụng tỉ lệ cho đònh mức 1242 có xây 0,71 công /m3, phục vụ 0,71 công/m3 Tính nhòp công tác trình xây theo công thức K - Pja a nc N Chọn nc=1,N=10 người (chọn tổ đội) Tường dọc gồm phân đoạn 1-2 + Đợt 1-5: k=16.9*0.71/10 = 1.2 ngày, chọn ngày Tường đầu hồi gồm phân đoạn 3-4 + Đợt 1-5 : k=12.6*0.71/5 = 0.9 ngày, chọn ngày + Đợt : k=8.2*0.71/10 = 0.58 ngày, chọn 0.5 ngày + Đợt : k=3.9*0.71/5 = 0.29 ngày, chọn 0.5 ngày + Đợt : k=0.64*0.71/5 = 0.05 ngày, chọn 0.5 ngày Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 47 - 1 2 4 3 4 3 PhânPhân Đợt Đoạn 10 12 14 16 18 20 22 24 Thời gian xây theo đònh mức T = 320.7*0.71/(10) = 22.77 ngày Tổng thời gian xây theo kế hoạch là: 2*5*1+2*5*1+2*1*0.5*3 = 23 ngày Hệ số vượt đònh mức là: k =22.7/23 = 0.99 Chọn sơ đồ tổ chức công tác xây : Sơ đồ chọn phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật ( đảm bảo gián đọan công nghệ đợt xây ) yêu cầu tổ chức( đảm bảo công việc liên tục cho tổ thợ chuyên nghiệp ) Gián đọan công nghệ cac đợt xây phụ thuộc váo mác gạch đá, mác vữa xây phương pháp xây, điều kiện thời tiết yếu tố khác, gián đọan náy quy đònh đảm bảo cho đợt xây chòu tải trọng trọng lượng thân đợt xây đè lên Trò số tra bảng tính toán cường độ theo tuổi khối xây, lấy thời gian gián đoạn đợt xây trước xây sau ngày Tổ chức dây chuyền trình xây : Quá trình phức tạp xây gồm trình thành phần xây phục vụ xây có dây chuyền kỹ thuật giống hoàn toàn nên cần tính toán cho dây chuyền Do thời gian phục vụ xây xây đợt phân đoạn nên thời gian xây toàn thể đồ thò tiến độ dây chuyền xây: 2400 1200 1200 VỊ TRÍ XẾP THÙNG VỮA VÀ CÁC CẤU KIỆN LẮP THEO TƯỜNG 1200 600 4000 KÍCH THƯỚC MỘT VỊ TRÍ CÔNG TÁC VỊ TRÍ ĐỨNG XÂY 1000 MẶT BẰNG TỔ CHỨC XÂY TƯỜNG 1000 1200 VỊ TRÍ XẾP GẠCH TUYẾN VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU TUYẾN THAO TÁC VÀ XẾP VẬT LIỆU TƯỜNG XÂY 800 MẶT ĐỨNG THAO TÁC CHIỀU CAO XẾP VẬT LIỆU Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng 5.5 HƯỚNG DẨN TỔ CHỨC XÂY - 48 - ... 15 Nhu cầu ngày công 225 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 22 - THI T KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC BÊTÔNG... 598 Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 13 - THI T KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG 2.1 CHỌN PHƯƠNG ÁN. .. - Đồ Án Tổ Chức Thi Công - Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng SVTH: Đỗ Huy Thạc – Lớp X01/A1 – GVHD: Th.S Trần Chí Hoàng - 25 - 3.3 CHIA PHÂN ĐOẠN THI CÔNG Do đặc điểm kiến trúc kết cấu nhà công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng, Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng, Đồ án tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay