ĐỀ tài điều KHIỂN THIẾT bị TRONG NHÀ QUA ĐƯỜNG dây điện THOẠI

104 23 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:29

Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .6 NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LỜI CẢM ƠN LỜI NĨI ĐẦU .10 PHẦN 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.Giới Thiệu Đề Tài 11 2.Nợi Dụng Của Đề tài 11 PHẦN : NỢI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: Phương Án Thực Hiện 1.1 Mục Đích Của Đề Tài 13 1.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 13 1.3 Tính Năng Ưu Và Nhược Điểm .13 1.4 Ý Tưởng thiết Kế .14 Phương Án Thiết Kế Sơ Đờ Khới 14 1.5.1 Giải thích mới quan hệ giữa các khới 16 1.5.1.1 Chức bợ phận điều khiển 16 1.5.1.2 Chức Năng Quay Sớ Tự Đợng 17 CHƯƠNG : Giới Thiệu Chung Về Linh Kiện Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại 2.1 Giới Thiệu Về IC Nhận DTMF MT8888 19 2.1.1 Sơ đồ chân 19 2.2 Giới Thiệu IC Thu Phát Tiếng Nói ISD 2560 28 2.2.1 Giới thiệu IC ISD 2560 .28 2.2.2 Đặc tính kó thuật .28 2.3 Giới Thiệu Bợ Vi Điều Khiển 35 2.3.1 Lịch Sử Phát Triển Của Bợ Vi Điều Khiển 35 2.3.2 Khảo Sát bợ Vi Điền Khiển 89C52 .36 2.3.3 Cấu Trúc Bên Trong Của 89C52 37 2.3.4 Chức Năng Các chân Vi Điều Khiển .39 2.3.5 Tở Chức Bợ Nhớ 41 2.3.6 Các Thanh Ghi Chức Năng Đặc Biệt 41 2.3.7 Bợ Nhớ Ngoài .44 2.3.8 Lệnh RESET 44 2.3.9 Hoạt Đợng Của Bợ Định Thời(Timer) 45 2.3.9.1 Giới thiệu 45 2.3.9.2 Thanh Ghi Chế Đợ Timer(TMOD) 45 2.3.9.3 Nguồn tạo xung nhòp .46 2.3.9.4 Bắt đầu dừng điều khiển timer 47 2.3.10 Hoạt Đợng Ngắt 47 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại 2.3.11 Tập Lệnh Của 89C52 48 CHƯƠNG : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG A Mạch Điều Khiển 3.1.Sơ Đờ Ngun Lí Và Ngun Lí Hoạt Đợng 53 3.1.1 Sơ Đờ Ngun Lí 53 3.1.2 Ngun Lí Hoạt Đợng Của Bợ Phận Điều Khiển 54 3.2 Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thớng 56 3.2.1 Cảm Biến Chng 56 3.2.1.1 Sơ Đờ Ngun Ly 56 3.2.1.2 Ngun Ly Hoạt Đợng .56 3.2.1.3 Thiết Kế Và Tính Toán .57 3.2.2 Khới Tải Giả 57 3.2.3 Khới Giải Mã Và Thu DTMF(MT8888) .59 3.2.3.1 Sơ Đờ Ngun Ly 59 3.2.3.2 Ngun Ly Hoạt Đợng .59 3.2.3.3 Thiết Kế Và Tính Toán .60 3.2.4 Khới Điều Khiển Thiết Bị .61 3.2.4.1 Sơ Đờ Ngun Ly 61 3.2.4.2 Ngun Ly Hoạt Đợng .61 3.2.4.3 Thiết Kế Và Tính Toán .61 3.2.5 Khới Phát Tiếng Nói 63 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại 3.2.5.1 Sơ Đờ Ngun Ly 63 3.2.5.2 Ngun Ly Hoạt Đợng 3.2.6 Khới Xử Lí Trung Tâm Dùng Vi Điều Khiển 89C52 64 3.2.6.1 Sơ Đờ Ngun Ly 64 3.2.6.2 Ngun Ly Hoạt Đợng .64 3.2.7 Khới Ng̀n 66 CHƯƠNG : THIẾT KẾ PHẦN MIỀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 4.1Lưu Đờ Giải Tḥt 68 4.2 Chương Trình 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 1.Tóm tắt nợi dung đề tài .97 2.Hướng phát triển đề tài 97 3.Kết quả đạt 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại  TP Hờ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại  TP Hờ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại  TP Hờ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại LỜI CẢM ƠN Đầu tiên cho chúng em gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu, các quí Thầy, Cơ Trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG đã giúp đỡ chúng em rất nhiều quá trình học tập Trong những ngày thực hiện đề tài tớt nghiệp là hợi quí báu để chúng em có thể vận dụng những kiến thức nền tảng học tại trường cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của quí Thầy và đặc biệt là Thầy Phạm Ngũn Khánh Trình đã tận tình chỉ dạy và tạo mọi điều kiện tớt nhất để giúp chúng em hoàn thành tớt đề tài Tuy nhiên, kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian có hạn nên tập ḷn văn này khơng tránh khỏi sai sót, nên chúng em rất mong nhận sự thơng cảm và sự đóng góp y kiến của quy Thầy Cơ,các anh chị và các bạn để tập ḷn văn này hoàn chỉnh Chúng em xin kính chúc Ban Gián Hiệu và quy Thầy, Cơ giảng dạy tại Trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG sức khỏe, thành đạt và ngày càng gặt hái nhiều thành cơng Trân trọng Ngũn Văn Nhật Trường Ngũn Quang Vinh Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đà phát triển và hợi nhập với nền kinh tế thế giới Mợt đất nước phát triển khơng thể dựa vào mợt ngành nơng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp mà cần phải có mợt ngành cơng nghiềp phát triển mạnh Mợt nền cơng nghiềp phát triển mạnh ln đơi với các thiết bị máy móc tinh vi hơn, phức tạp Với nền cơng nghiệp phát triển thế, điều khiển từ xa đóng vai trò quan trọng cơng c̣c cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Trong cơng nghiệp, tại các lò phản ứng, các nhà máy, hay tại những nơi có mức đợ nguy hiểm cao mà người khơng thể tiếp cận để điều khiển Ta phải cần đến bợ điều khiển từ xa để điều khiển Trong cơng c̣c nghiên cứu vũ trụ, điều khiển từ xa sử dụng các phi thùn khơng người lái, các tàu thám khơng gian Điều khiển từ xa khơng những phục vụ cho cơng nghiệp, qn sự, hay nghiên cứu khoa học, mà nó còn góp mợt phần khơng nhỏ vào phục vụ cho nhu cầu c̣c sớng ngày của chúng ta Trong cơng c̣c cơng nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước Con người phải lao đợng cật lực, ln ở quan, xí nghiệp, hay tại cơng trường Nên ít có thời gian ở nhà Vì vậy điều khiển từ xa giúp chúng ta khơng cần phải về nhà mà có thể điều đóng nhắc các thiết bị, hoặc tự đợng báo cho ta biết ở nhà có sự cớ X́t phát từ những y tưởng và tình hình thực tế ở trên, nhóm thực hiện chọn đề tài: “Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa qua đường dây điện thoại” cho đờ án tớt nghiệp Mạch điều khiển thiết bị điện từ xa thơng qua mạng điện thoại, giúp điều khiển các thiết bị điện gia dụng khơng có ở nhà ta ở cách xa nhà(hay ở nhà) hoặc ở những mơi trường nguy hiểm mà người khơng thể làm việc hoặc mợt dây chùn sản x́t để thay thế người Chẳng hạn ḿn điều khiển các thiết bị điện nhà vắng người, ta quay sớ điện thoại về nhà và gởi mã lệnh đóng hay ngắt thiết bị thì mạch thực hiện Khi mạch thực hiện xong lệnh của ta thì mạch gọi tín hiệu phản hời cho ta biết mạch đã thực hiện xong lệnh hay chưa Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại PHẦN I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại jb sw,$ mov p0,#090h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd jb sw,$ mov p0,#0a0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd jb sw,$ mov p0,#0b0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 88 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại jb sw,$ mov p0,#0c0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd jb sw,$ mov p0,#0d0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd jb sw,$ mov p0,#0e0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 89 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại jb sw,$ mov p0,#10h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#30h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#40h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 90 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#50h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#060h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#070h setb pd clr pd setb play Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 91 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#080h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#090h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0a0h Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 92 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0b0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0c0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Trang 93 Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại jb Trang 94 sw,$ mov p0,#0d0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0e0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jmp tu_dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay41ms: mov 7fh,#120 dell1: mov 7eh,#250 del1: djnz 7eh,del1 djnz 7fh,dell1 Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 95 ret delay10ms: mov 7fh,#1 dell11: mov 7eh,#200 del11: djnz 7eh,del11 djnz 7fh,dell11 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay1s: mov tmod,#01 mov r4,#10 wait51: mov th0,#high(-50000) mov tl0,#low(-50000) clr tf0 setb tr0 jnb tf0,$ djnz r4,wait51 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay: mov 7ch,#50 djnz 7ch,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx end Chương Thiết Kế Phần Mềm Và Chương Trình Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 97 TĨM TẮT NỢI DUNG ĐỀ TÀI Hệ thớng điều khiển thiết bị điện từ xa và tự đợng quay sớ báo đợng là mợt hệ thớng khá hoàn chỉnh Điều khiển thiết bị điện từ xa với hệ thớng báo trạng thái thiết bị phản hời tiếng nói thơng quá trình nhập mã password giúp chủ th bao dễ dàng điều khiển các thiết bị điện khơng cần đến thiết bị để tắt mà điều khiển thơng qua c̣c điện thoại Trong hệ thớng này còn dùng mợt chức là mã khẩn cấp, có trợm hay mợt sớ sự cớ khác v.v hay người điều khiển ḿn tắt hết tất cả các thiết bị cùng mợt lúc mà khơng cần phải tắt thiết bị mợt mất thời gian HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Với đề tài: “Điều khiển thiết bị từ xa qua đường dây điện thoại “ là mợt hệ thớng khá hoàn chỉnh Với chức báo đợng và phản hời tiếng nói, báo chính xác các trạng thái thiết bị và tình hình xảy sự cớ mợt cách chính xác tạo cho người nghe thơng báo và điều khiển có cảm giác an tâm Hệ thớng này có thể đặt ở nhà riêng, xí nghiệp, quan, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, khách sạn, chung cư v.v… Với hệ thớng này, chúng ta có thể phát triển theo hướng đưa hệ thớng này giao tiếp với máy tính Sau đó, đưa chức điều khiển và báo đợng lên mạng internet Tức hệ thớng này hoạt đợng bình thường ở chế đợ trước bây giờ hệ thớng này giao tiếp với mạng máy tính Cho nên, chúng có thể điều khiển và quay sớ báo đợng thơng qua mạng internet Nếu chúng ta sử dụng mạng thì những thơng tin về điều khiển, báo đợng phong phú và có nhiều chức Ví dụ: đưa hệ thớng này lên mạng thì điều khiển chúng ta biết nhiều thơng tin về thiết bị mình ḿn điều khiển hơn, biết ngày giờ và tên người điều khiển trước đó Còn đới với hệ thớng báo trợm thì cập nhật ngày giờ có kẻ trợm đợt nhập và ghi lại hình ảnh từ lúc phát hiện kẻ trợm đợt nhập camera thơng qua mạng internet để lưu trử vào máy tính ḿn quan sát Kết Ḷn Và Hướng Phát Triển Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 98 Đới với mạch âm ta nên sử dụng những IC chun dùng cho việc ghi phát ngữ âm Để làm giảm kích thước của mạch âm thanh, giảm giá thành và tḥn tiện cho người sử dụng Nhìn chung là hướng phát triển khá ly thú và khả thi điều kiện nước nhà hiện Đó là mợt hệ thớng chức đa dụng, tiện ích, hiện đại, kinh tế khơng ngoài mục đích nâng cao đời sớng tiện ích cho người Hơn nữa về tính khả thi tương lai, đề tài mang tính kích thích thúc đẩy sự phát triển của ngành cơng nghệ Điện Tử-Viễn Thơng Việt Nam Từ đó góp phần xây dựng đất nước ngày càng phờn vinh, vì ngành Điện Tử-Viễn Thơng là ngành đóng vai trò kinh tế mũi nhọn KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Mục tiêu của đề tài là thiết kế và thi cơng hệ thớng điều khiển các thiết bị điện từ xa và tự đợng quay sớ báo đợng thơng qua mạng điện thoại Đờng thời hệ thớng có khả phản hời,báo đợng trạng thái và kết quả điều khiển thiết bị tiếng nói, tạo cảm giác n tâm cho người điều khiển và người nghe báo đợng Ưu điểm của việc dùng đường trùn có sẵn của mạng điện thoại để điều khiển thiết bị và báo đợng là phạm vi điều khiển và báo đợng rợng, khơng hạn chế Tại mợt nơi mà có thể điều khiển và báo đợng nhiều nơi khác Hệ thớng có khả điều khiển nhiều thiết bị Tuy nhiên, đề tài này chỉ làm mơ hình nhóm thực hiện chỉ đưa điều khiển thiết bị tượng trưng Hệ thớng này có khả báo đợng nhiều sớ điện thoại đề tài này nhóm thực hiện chỉ đưa báo đợng sớ điện thoại Ngoài cơng tác giảng dạy, hệ thớng trở thành mợt mơ hình thực tế dùng để giảng dạy thể hiện sự ứng dụng của mạng thơng tin và đặc biệt khả ứng dụng đa dạng của Vi Điều Khiển Với những đặc điểm và tính trên, đề tài có khả triển khai ứng dụng rợng rãi thực tế và mang tính hiện đại thực tiễn cao Kết Ḷn Và Hướng Phát Triển Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 99 Nhờ có điều khiển từ xa người tiết kiệm thời gian và quá trình lại, với điều kiện thi cơng của đề tài rất khả thi, giá thành thấp, phù hợp với điều kiện hiện tại nước nhà Song đề tài mang tính tiện ích rất cao ứng dụng từ dân dụng đến cơng nghiệp, nhà máy, kho xưởng và đặc biệt là những mơi trường khắc nghiệt, nguy hiểm, nơi cao áp Nhờ có hệ thớng báo đợng từ xa, việc báo đợng cho những người và các quan có chức kịp thời để xử ly tránh những trường hợp báo đợng chậm gây những hậu qủa khơng lường Song với ứng dụng này mang tiện ích rất cao ứng dụng cho các nhà dân, chung cư, các xí nghgiệp, kho chứa hàng, khách sạn, ngân hàng v.v… Kết Ḷn Và Hướng Phát Triển Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO …… 000 …… Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn Tác giả : Dương Minh Trí - Nhà xuất KHKT – 1997 Họ vi điều khiển 89C52 Tác giả :Tớng Văn On – Hoàng Đức Hải Nhà xuát bản lao đợng – xã hợi2001 Tra cứu IC TTL Kỹ thuật số Tác giả : Ngũn Thuy Vân - Nhà x́t bản KHKT Hà Nợi– 1997 Kỹ thuật điện tử Tác giả : Lê Phi ́n – Lưu Phú – Ngũn Như Anh Bài giảng điện thoại sở Tác giả : Phạm Đình Ngun & Phạm Q́c Anh – Trung tâm bưu chính viễn thơng TP.HCM Giáo Trình Vi Điều Khiển-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Tḥt Tài Lệu Tham Khảo ... xong lệnh hay chưa Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại PHẦN I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 11 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Giới thiệu về... điều khiển cho mạch hoạt đợng theo đúng u cầu đề Giới Thiệu Đề Tài Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại PHẦN II NỢI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường. .. Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại CHƯƠNG I PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Đường Dây Điện Thoại Trang 13 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài là
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài điều KHIỂN THIẾT bị TRONG NHÀ QUA ĐƯỜNG dây điện THOẠI , ĐỀ tài điều KHIỂN THIẾT bị TRONG NHÀ QUA ĐƯỜNG dây điện THOẠI , ĐỀ tài điều KHIỂN THIẾT bị TRONG NHÀ QUA ĐƯỜNG dây điện THOẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay