bao cao báo động qua đường dây điện thoại

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:25

GIỚI THIỆU CHUNG MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG QUA LINE ĐIỆN THOẠI THÀNH PHẦN THIẾT KẾ: - SƠ ĐỒ KHỐI - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT - PHẦN MỀM NỘI DUNG CHÍNH - LÝ THUYẾT TỔNG ĐÀI - KHẢO SÁT LINH KIỆN - THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - THIẾT KẾ PHẦN MỀM SƠ ĐỒ KHỐI SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KHỐI NHẬN DẠNG TÍN HIỆU KHỐI TẠO TẢI GIẢ MẠCH THU PHÁT DTMT MẠCH THU PHÁT TIẾNG NÓI ISD MẠCH KHỬ TRẮC ÂM MẠCH LCD MẠCH BÀN PHÍM MA TRẬN LƯU ĐỒ NHẬN DẠNG TÍN HIỆU LƯU ĐỒ CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao báo động qua đường dây điện thoại , bao cao báo động qua đường dây điện thoại , bao cao báo động qua đường dây điện thoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay