ĐỒ án tốt NGHIỆP BẢNG báo GIÁ VÀNG và NGOẠI tệ cập NHẬT từ INTERNET

63 22 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:25

DỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô khoa Điện tử-Tin học trường Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng , người tạo điều kiện cho em có hội nghiên cứu tìm hiểu sâu rộng lĩnh vực điện tử, đặc biệt thầy Võ Xuân Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em thời gian thực đề tài Đồng thời chúng em gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè giúp đỡ em thời gian qua Có giúp đỡ nhiệt tình cộng với cố gắng thân nên chúng em hoàn thành đề tài thời hạn Với hiểu biết hạn chế thời gian thực đề tài không nhiều nên đề tài không tránh khỏi sai sót Rất cảm ơn hướng dẫn góp ý quý thầy cô bạn bè cho đề tài hoàn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lương Công Đoan Thiều Quang Đạt BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU  Ngày nay, tất lĩnh vực đời sống người điều có trợ giúp máy tính, máy tính ngày làm cho công việc người trở nên nhẹ nhàng không nhờ vào tốc độ xử lý mà khả linh động ứng dụng Nó làm giảm nhẹ gánh nặng cho người, nâng cao hiệu lao động mà giúp cho người có phát minh, sáng chế nhiều lĩnh vực Máy tính ngày sử dụng rộng rãi nhiều quan, xí nghiệp, trường học, ngành kinh tế gia đình Trong lĩnh vực công nghiệp điều khiển, việc kết nối máy tính với thiết bị ngoại vi ngày trở nên phổ biến Nó ứng dụng nhiều lĩnh vực có điều khiển đo lường, kết hợp với phát triển không ngừng hệ thống mạng làm tăng tính linh động ứng dụng đòi hỏi việc trao đổi thông tin từ xa Từ vấn đề đó, với kiến thức học trường hướng dẫn tận tình thầy Võ Xuân Nam, em định thực đề tài “Bảng báo giá vàng ngoại tệ cập nhật tỷ giá từ internet ” Tuy nhiên, hệ thống hoạt động ổn định đòi hỏi phải có thời gian thử nghiệm cần có đóng góp giúp đỡ nhiều người Vì thời gian có hạn kiến thức chuyên môn hạn chế nên trình thực đồ án tránh thiếu sót định Rất mong giúp đỡ, ý kiến đóng góp quý thầy cô tất bạn để đồ án tốt nghiệp hoàn thiện BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Ký tên Thầy Giáo Võ Xuân Nam BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Tp HCM, ngày… tháng… năm 2010 Giáo viên phản biện BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Phần A Giới thiệu Lời cảm ơn Lời mở đầu Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét giáo viên phản biện Mục lục Phần B Nội dung Chương Dẫn nhập .7 1.1 Đặt vần đề 1.2 Tầm quan trọng vấn đề .7 1.3 Giới hạn vấn đề 1.4 Mục đích nghiên cứu Chương Các bước thực 2.1 Dàn ý nghiên cứu .9 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.4 Phương tiện nghiên cứu 2.5 Thời gian nghiên cứu 10 Chương Cơ sở lý thuyết 11 3.1 Các chuẩn giao tiếp 11 3.2 Lựa chọn phương thức giao tiếp .12 3.3 Vi điều khiển PIC 16F877A .14 3.4 Ngôn ngữ lập trình CCS 23 3.5 PIC 16F877A IC ghi dịch 74HC595 28 3.6 IC Max 232 32 Chương Phần cứng hoạt động hệ thống 33 4.1 Sơ đồ khối hệ thống 33 4.2 Chức khối .34 4.3 Hoạt động hệ thống .34 4.4 Sơ đồ nguyên lí .35 Chương 5: Phần mềm điều khiển hệ thống 37 5.1 Cơ sở lí thuyết lập trình giao tiếp VB 37 5.2 Phần mềm điều khiển hệ thống 43 5.3 Chương trình Vi xử lí 52 Chương 6: Tổng kết hướng phát triển .56 Tài liệu tham khảo BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phần B NỘI DUNG BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương DẪN NHẬP 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, với phát triển khoa học kĩ thuật, có lĩnh vực máy tính lĩnh vực điện tử cho đời hệ thống điều khiển hữu dụng Mục đích mà hệ thống đem lại giúp nâng cao chất lượng sống người Nó giúp thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi ngày cao người thời kì đại Hiện nay, sinh hoạt người thường gắn liền với thiết bị, máy móc vấn đề đặt tạo thiết bị để điều khiển trình hoạt động chúng giám sát chúng để đạt hiệu đồng thời thỏa mãn nhu cầu Ngày việc Update tin tức trở nên quan trọng, thông tin lúc phải cập nhật thường xuyên xác ví dụ tin tức sàn chứng khoán, giá xăng dầu, ngoại tệ, vàng … Để việc kinh doanh dễ dàng thông tin cập nhật giá vàng, ngoại tệ Em định chọn đề tài “bảng báo giá vàng ngoại tệ cập nhật tỷ giá từ internet” làm đề tài tốt nghiệp 1.2 Tầm quan trọng vấn đề Giúp cho công việc cập nhật dể dàng tốn công sức Cập nhật tự động liệu nhất, xác từ internet 1.3 Giới hạn vấn đề - Phương thức giao tiếp module máy tính thông qua chuẩn RS232 - Thiết kế giao diện điều khiển sử dụng phần mềm VB6 - Sử dụng đường truyền internet cố định - Thực mô hình bảng báo led đoạn 1.4 Mục đích nghiên cứu - Dựa vào kiến thức học Kỹ thuật điện tử tin học,nghiên cứu cách thức giao tiếp máy tính vi xử lý -Nắm cách thức hiển thị liệu Led đoạn -Tìm hiểu,thi công mô hình quang báo qui mô nhỏ,làm sở cho nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Nhằm ôn lại kiến thức học nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ cho công việc sau trường BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 2.1 Dàn ý nghiên cứu - Tìm hiểu máy tính mạng - Tìm kiếm phần mềm mạng tài liệu liên quan mạng - Tìm hiểu chuẩn truyền liệu RS232 - Tìm hiểu kỹ thuật lập trình VB6 lập trình cho Vi điều khiển - Thiết kế phần cứng hệ thống - Thiết kế chương trình điều khiển máy tính vi điều khiển khiển 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Kỹ thuật lập trình VB6 giao tiếp máy tính với thiết bị ngoại vi - Mạng internet - Chuẩn giao tiếp RS232 2.3 Phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu - Tài liệu hướng dẫn lập trình Visual Basic - Tài liệu hướng dẫn lập trình CCS cho vi xử lí - Các tài liệu cách thức truyền nhận liệu qua giao tiếp RS232 - Tìm hiểu hoạt động IC sử dụng đề tài qua datasheet nhà sản xuất cung cấp Phương pháp thực nghiệm Bằng cách vận dụng kiến thức đạt trình học tập tham khảo tài liệu, em tiến hành tìm hiểu, thiết kế, thi công, thử nghiệm mô hình nhiều tình điều kiện khác Quá trình thực nghiệm giúp em thực tự hoàn thiện bổ sung dần kiến thức Đặc biệt tìm hướng nghiên cứu thích hợp để hoàn chỉnh tối ưu đề tài 2.4 Phương tiện nghiên cứu - Máy vi tính - Các linh kiện điện tử để thi công mạch điện - Các phần mềm hỗ trợ : VB6,PIC C Compiler BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page DỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.5 Thời gian nghiên cứu Với thời gian cho phép tuần, em thực đồ án phân bố thời lượng công việc sau: − Tuần : Thu thập tài liệu, lập kế hoạch chi tiết − Tuần : Tìm giải thuật để giải vấn đề cho đề tài, thiết kế mạch, viết chương trình − Tuần : Thi công thí nghiệm phần cứng, phần mềm − Tuần : Hoàn thiện phần thi công, sửa chữa in ấn BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 10 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP End If End Sub Private Sub Form_Load() WebBrowser1.Navigate ("http://www.sacombank.com.vn/vn/Pages/default.aspx") If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False Else MSComm1.CommPort = MSComm1.Settings = " 9600 , n , , 1" MSComm1.InputLen = MSComm1.RThreshold = MSComm1.PortOpen = True End If End Sub Private Sub Timer3_Timer() Label4.Caption = Format(Now, "dd:mm:yyyy") End Sub Private Sub update_Click() If Check1.Value = Then gold_SBJ = Text1 buy_SBJ(1) buy_SBJ(2) buy_SBJ(3) buy_SBJ(4) = = = = Mid(gold_SBJ, Mid(gold_SBJ, Mid(gold_SBJ, Mid(gold_SBJ, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) gold_SBJ1 = Text2 sell_SBJ(1) sell_SBJ(2) sell_SBJ(3) sell_SBJ(4) = = = = Mid(gold_SBJ1, Mid(gold_SBJ1, Mid(gold_SBJ1, Mid(gold_SBJ1, gold_SJC = Text3 buy_SJC(1) = Mid(gold_SJC, buy_SJC(2) = Mid(gold_SJC, buy_SJC(3) = Mid(gold_SJC, buy_SJC(4) = Mid(gold_SJC, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) gold_SJC1 = Text4 sell_SJC(1) = Mid(gold_SJC1, 1, 1) BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 49 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP sell_SJC(2) = Mid(gold_SJC1, 2, 1) sell_SJC(3) = Mid(gold_SJC1, 3, 1) sell_SJC(4) = Mid(gold_SJC1, 4, 1) gia_USD = Text5 buy_USD(1) buy_USD(2) buy_USD(3) buy_USD(4) = = = = Mid(gia_USD, Mid(gia_USD, Mid(gia_USD, Mid(gia_USD, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) gia_USD1 = Text6 sell_USD(1) sell_USD(2) sell_USD(3) sell_USD(4) = = = = Mid(gia_USD1, Mid(gia_USD1, Mid(gia_USD1, Mid(gia_USD1, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) gia_EUR = Text7 buy_EUR(1) buy_EUR(2) buy_EUR(3) buy_EUR(4) = = = = Mid(gia_EUR, Mid(gia_EUR, Mid(gia_EUR, Mid(gia_EUR, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) gia_EUR1 = Text8 sell_EUR(1) sell_EUR(2) sell_EUR(3) sell_EUR(4) = = = = Mid(gia_EUR1, Mid(gia_EUR1, Mid(gia_EUR1, Mid(gia_EUR1, 1, 2, 3, 4, 1) 1) 1) 1) MSComm1.Output = "chr(2)" MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = buy_SBJ(1) buy_SBJ(2) buy_SBJ(3) buy_SBJ(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = sell_SBJ(1) sell_SBJ(2) sell_SBJ(3) sell_SBJ(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = buy_SJC(1) buy_SJC(2) buy_SJC(3) buy_SJC(4) BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 50 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = sell_SJC(1) sell_SJC(2) sell_SJC(3) sell_SJC(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = buy_USD(1) buy_USD(2) buy_USD(3) buy_USD(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = sell_USD(1) sell_USD(2) sell_USD(3) sell_USD(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = buy_EUR(1) buy_EUR(2) buy_EUR(3) buy_EUR(4) MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output MSComm1.Output = = = = sell_EUR(1) sell_EUR(2) sell_EUR(3) sell_EUR(4) MSComm1.Output =" chr(3)" End If End Sub BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 51 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP 5.2 Chương trình Vi xử lí 5.2.1 Lưu đồ giải thuật BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 52 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP 5.2.2 Code chương trình vi xử lí #include #include #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT #use delay(clock=4000000) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) // Dinh nghia cac chan cho ket noi 74595 #bit clk = 0x05.0 #bit data = 0x05.2 #bit latch = 0x05.1 // Bo nho dem man hinh hien thi BẢNG BÁO GIÁ VÀNG NGOẠI TỆ CẬP NHẬT TỪ INTERNET Page 53 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP int8 count=0; char dt[33]="quang dat va cong doan"; //mang luu 32 gia tri se nhan tu rs232 int8 dl[33]; //mang chua cac ma doan int8 ma7doan[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //=========KHAI BAO CAC CHUONH TRINH CON================ void send_2_595(int8 temp); void display(); void layma(); void luudata(); //============================================= //chuong trinh ngat nhan du lieu tu rs232 #INT_RDA Receive_isr() { char c; c = getc(); //putc(c); if(c==2) { count =0; } else { if(c==3) { luudata(); } else { dt[count] = c; count++; } } } //============================== void luudata() { int i; for(i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án tốt NGHIỆP BẢNG báo GIÁ VÀNG và NGOẠI tệ cập NHẬT từ INTERNET , ĐỒ án tốt NGHIỆP BẢNG báo GIÁ VÀNG và NGOẠI tệ cập NHẬT từ INTERNET , ĐỒ án tốt NGHIỆP BẢNG báo GIÁ VÀNG và NGOẠI tệ cập NHẬT từ INTERNET

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay