Chuong 6 thiet ke va thi cong

32 31 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:24

Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ THI CÔNG 1.Khối nguồn: F U SE IC 1 VO U T G N D V IN F J18 C C 33O u 104 J1 +5V LM 7805 D D 0 C O N C O N R 10 39K IC 1 C 2200u V IN D C VO U T J19 LED 1u LM 7808 G N D D C C 33O u 104 C O N 2 D +5V 0 0 0 Nhiệm vụ khối nguồn: Cung cấp đủ nguồn cho mạch hoạt động Trong mạch sử dụng cầu diode để chỉnh lưu nắn điện xoay chiều thành chiều.Sau dùng IC ổn áp 7805 7808 để ổn định điện áp cung cấp cho mạch hoạt động.Các tụ có nhiệm vụ bù điện áp.Led thị nguồn cấp 2.Khối xử lí VC C R 18 C R ESET R C R C R C 1 1 2 2 R X TX R R R R R R R R PP A0 A1 A2 A3 A4 A5 C C C C C C C C 12 R R R R R R R R R R R R R R R R O S1 O S2 Y C 32 VSS 13 14 V R R R R R R U VD D VSS R ST A8 A9 VD D U R 19 B B B B B B B B D D D D D D D D 7 R E0 R E1 R E2 3 3 3 3 2 2 2 9 D D D D D D D D 7 h h h h h h h h c c c c c c c c 11 8 10 D D D D D D D D U 5 LE O E 74ABT573 Q Q Q Q Q Q Q Q 1 1 1 1 A8 A9 10 25 24 21 23 R D 22 W R 27 VC C 20 26 A A A A A A A A A A A A A 10 11 12 D D D D D D D D O W C C E E S1 S2 1 1 1 1 D D D D D D D D 6264 R D W R 31 D 11 VC C p ic f 7 C Nhiệm vụ khối xử lí: SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 99 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi Khối xử lí bao gồm Vi Điều Khiển PIC 16F877A giữ nhiệm vụ điều khiển chính, nhận liệu từ máy vi tính chuyển xuống ,xử lí, lưu trữ,và xuất liệu port điều khiển hiển thị led ma trận.Đây phần tử mạch Nó chứa ROM phần mềm điều khiển bao gồm việc giải mã ký tự tù ASCII để đưa bảng Led, chứa font cho bảng Led mã hóa cho chữ số, kí tự đặc biệt khác Ngoài chứa phần mềm giao tiếp máy tính cho việc cập nhật liệu Port D sử dụng để xuất liệu khối hiển thị, tín hiệu truyền xuống IC ULN2803 sau khuếch đại TIP127 xuất Led Port A (RA),RA1) Port D dùng để truy xuất địa ô nhớ Ram 6264 Port E (RE1,RE2) dùng để điều khiển việc đọc hay ghi lên Ram 6264 thông qua IC chốt 74HC573 Pin 2,3,4,5,6,7,8,9 11 10 12,13,14,15,16,17,18,19 20 Kí hiệu Do-D7 LE OE GND Qo-Q7 Vcc Tên chức Dữ liệu vào Cho phép ngõ vào tích cực mức Cho phép ngõ tích cực mức Nối mass 0V Chốt ngõ ( trạng thái) Nguồn 5V Dựa vào bảng trạng thái ta nhận thấy liệu phép truyền qua IC hai chân điều khiển (LE OE) mức logic thích hợp: LE mức logic cao, OE mức logic thấp Khi hai chân điều khiển trạng thái liệu ngõ vào đưa vào bên IC (truyền qua Flip-Flop) đưa thẳng thông qua cổng đệm ngõ trạng thái Khi chân OE mức logic thấp (cho phép) mà chân LE mức logic thấp (cấm) liệu ngõ IC liệu cũ (vừa truyền qua IC) Lúc liệu ngõ vào không phép nhập vào IC Ngược lại, chân OE mức logic cao ngõ IC trạng thái tổng trở cao, bất chấp trạng thái logic ngõ vào lại Mặc dù ngõ trạng thái tổng trở cao liệu ngõ vào (nếu có) phép đưa vào SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 100 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi IC (đưa đến ngõ Flip-Flop bên IC) Dữ liệu phép truyền đến ngõ chân OE lại mức logic thấp Khi hai chân điều khiển trạng thái cấm (chân OE mức logic cao, chân LE mức logic thấp) ngõ trạng thái tổng trở cao ngõ vào không phép nhập liệu mớivào Như vậy, trạng thái IC hoàn toàn không giao tiếp với linh kiện khác ngõ vào ngõ SRAM 6264 SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 101 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi Việc truy xuất Ram thể hiệ thông qua bảng chân trị Dao động: dùng thạch anh 12M tụ 33p Tạo xung nhịp dao dộng cho Vi Điều Khiển.Do xung dao động thạch anh tạo không ổn định nên phải dùng tụ lọc 12M 33p 33p Mạch reset: dùng reset cho mạch,ngõ mạch reset nối với chân vi điều khiển Pic 16f877a: chân MLCLR/Vpp Khi nút nhấn tác động chân MCLR nối mass vi điều khiển reset SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 102 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi VC C R 19 D R 18 C R ESET 3.Khối giao tiếp Nhiệm vụ khối giao tiếp: J1 M A X232 TX-PIC 1 R x D _ P IC RX-PIC 16 J2 C C C 10uF 10uF 10uF N g u o àn V R V C C C J3 T1O U T O U T C + + R 2O U T T IN C 2C 1V+ R IN 14 13 RX-PC T X - P2C C O N G N D R IN T2O U T 15 C 10 T IN V- P IC _ F 7 A U T x D _ P IC 1uF Làm nhiệm vụ giao tiếp giữ Vi Điều Khiển với máy vi tính cần nhập, thay đổi thông tin hiển thị Giao tiếp dùng thông qua cổng COM máy tính.Dùng IC đệm Max232 Khi ghép cổng COM máy tính với vi điều khiển hay mạch TTL cần phải có mạch chuyển mức TTL sang 232 ngược lại Lí vi điện áp cổng COM máy tính mức 15V mức điện áp tham chiếu tín hiệu vủa vi điều khiển hay mạch TTL 5V Các vi mạch thường dùng MC1488, MC1489, MAX232, DS275…Loại MAX232 thông dụng cần nguồn 5v Các giá trị tụ C1,C2, C3,C4 = uF nh sản xuất đề xuất 4.Khối xuất liệu hàng: SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 103 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi VC C Q 12 Q 11 Q 10 U hc hc hc hc hc hc hc hc 12v 10 IN IN IN IN IN IN IN IN U LN 2803 O O O O O O O O U U U U U U U U T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 1 1 1 1 R R R R R R R R 12 13 14 15 16 17 Q J2 H H H H H H H H Q 13 C O M 8 Q 14 H AN G Q 15 Q 16 VC C Nhiệm vụ khối đưa liệu cần hiển thị hàng Các transitor dùng mạch TIP 127 Bên linh kiện tích hợp transitor mắc darlington nhằm tạo hệ số khếch đại lớn (hfe=1000) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 104 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi Ngõ vào điều khiển Trans mắc với IC ULN2803 làm nhiệm vụ đệm dòng cho TIP127 dòng vi điều khiển không đủ để cấp.IC nhận tín hiệu trực tiếp từ vi điều khiển PIC 16f877A SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 105 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi 5.Khối hiển thị: U h h h h h h h h 14 12 H H H H H H H H m a t r ix x C C C C C C C C 1 J1 c c c c c c c c 1 C O N 8 V C C sdi sdi ck c lr ck 13 12 c lr S D I V D D U J2 V C C C K S TR O B E C LR 6B 595 O O O O O O O O U U U U U U U U T T T T T T T T 7 18 E N D N D N D S D O 1 1 10 11 19 O G G G C O N Nhiệm vụ khối hiển thị kí tự hình Led ma trận, sử dụng phương pháp quét cột xuất liệu hàng IC mạch 6B595,IC làm nhiệm vụ quét cột Số Tên chân NC logic supply Serial data in Chức Chân không dùng Điện áp nguồn (5V) Dữ liệu vào nối tiếp SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 106 Đồ Án Tốt Nghiệp 4-7 10 11 12 13 14-17 18 19 20 Out0-3 Clear Output Enable Ground Ground Stroke Clock Out4-7 Serial data out Ground NC GVHD:Bùi Thị Kim Chi Ngõ (cực máng để hở) Thanh ghi xóa, tích cực mức thấp(0) Cho phép ngõ ra, tích cực mức thấp Nối mass, điện áp tham chiếu ngõ 0-3 Nối mass, điện áp tham chiếu ngõ 4-7 Dữ liệu ghi dịch chốt cạnh lên Ngõ vào xung clock Ngõ (cực máng để hở) Dữ liệu nối tiếp Nối mass Chân không dùng Cách điều khiển IC thể thông qua bảng chân trị Trước tiên đưa bit liệu vào chần SDI (serial data in),tạo cạnh dương chân CK để dịch liệu vào, trình lặp lặp lại toàn liệu dịch vào IC 6B595(IC dịch liệu đưa thông qua pin SDO (serial data out ) vi điều khiển trước cách dùng lệnh lặp “for” lúc lập trình ta vòng quét vô tận Đồng thời lúc pin STROKE tác động (vì hai pin STROKE CK nối chung với ) nên liệu đưa các cột led ma trận 6.Phần lập trình chương trình cho pic: #include #fuses xt,nowdt #use delay(clock=12000) #use fast_io(a) #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 107 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi #use fast_io(e) #define RW PORTE.F1 #define RD PORTE.F2 #define ALE PORTE.F0 #define SDI PORTC.F0 #define SCL PORTC.F1 #define CLR PORTC.F2 unsigned char i,data; unsigned int solan,lap,tocdo,add; unsigned char const mang1[]={ 124,138,146,162,124,// 0,66,254,2,0 ,// 66,134,138,146,98 ,// 132,130,162,226,156,// 24,40,72,254,8 ,// 228,162,162,162,156,// 60,82,146,146,12 ,// 128,142,144,160,192,// 108,146,146,146,108,// 96,146,146,148,120 ,// 126,144,144,144,126,// A 254,146,146,146,108,// B 124,130,130,130,68 ,// C 254,130,130,130,124,// D 254,146,146,146,146,// E 254,144,144,144,144,// F 124,130,146,146,92 ,// G 254,16,16,16,254 ,// H 0,130,254,130,0 ,// I 132,130,130,130,252,// J 254,16,40,68,130 ,// K 254,2,2,2,2 ,// L 254,64,32,64,254 ,// M 254,64,32,16,254 ,// N 124,130,130,130,124,// O 254,144,144,144,96 ,// P 124,130,134,130,125,// Q 254,144,152,148,98 ,// R 100,146,146,146,76 ,// S 128,128,254,128,128,// T 252,2,2,2,252 ,// U SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 108 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(0) Case 53 '5 MSComm1.Output = Chr(114) MSComm1.Output = Chr(81) MSComm1.Output = Chr(81) MSComm1.Output = Chr(81) MSComm1.Output = Chr(78) MSComm1.Output = Chr(0) Case 54 '6 MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(41) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(0) Case 55 '7 MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(71) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(80) MSComm1.Output = Chr(96) MSComm1.Output = Chr(0) Case 56 '8 MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(0) Case 57 '9 MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(74) MSComm1.Output = Chr(60) MSComm1.Output = Chr(0) Case 58 ': MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(27) MSComm1.Output = Chr(27) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 116 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 59 '; MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(109) MSComm1.Output = Chr(110) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 60 '< MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) Case 61 '= MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(0) Case 62 '> MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(0) Case 63 '? MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(69) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(0) Case 64 '@ MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(93) MSComm1.Output = Chr(85) MSComm1.Output = Chr(60) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 117 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) Case 65 'A MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(0) Case 66 'B MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(0) Case 67 'C MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(0) Case 68 'D MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(0) Case 69 'E MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) Case 70 'F MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(0) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 118 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi Case 71 'G MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(46) MSComm1.Output = Chr(0) Case 72 'H MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 73 'I MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 74 'J MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(0) Case 75 'K MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) Case 76 'L MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) Case 77 'M SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 119 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 78 'N MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 79 'O MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(0) Case 80 'P MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(0) Case 81 'Q MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(69) MSComm1.Output = Chr(67) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(0) Case 82 'R MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(76) MSComm1.Output = Chr(74) MSComm1.Output = Chr(49) MSComm1.Output = Chr(0) Case 83 'S MSComm1.Output = Chr(50) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 120 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(38) MSComm1.Output = Chr(0) Case 84 'T MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(0) Case 85 'U MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(0) Case 86 'V MSComm1.Output = Chr(124) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(124) MSComm1.Output = Chr(0) Case 87 'W MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 88 'X MSComm1.Output = Chr(99) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(99) MSComm1.Output = Chr(0) Case 89 'Y MSComm1.Output = Chr(96) MSComm1.Output = Chr(16) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 121 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(96) MSComm1.Output = Chr(0) Case 90 'Z MSComm1.Output = Chr(67) MSComm1.Output = Chr(69) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(81) MSComm1.Output = Chr(97) MSComm1.Output = Chr(0) Case 91 '[ MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 92 '\ MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 93 '] MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 94 '^ MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(0) Case 95 '_ MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 122 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) Case 96 '` MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(112) MSComm1.Output = Chr(104) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 97 'a MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(0) Case 98 'b MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(0) Case 99 'c MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 100 'd MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 101 'e MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(13) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 123 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 102 'f MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(0) Case 103 'g MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(0) Case 104 'h MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 105 'i MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(95) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) Case 106 'j MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(94) MSComm1.Output = Chr(0) Case 107 'k MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(17) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 124 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) Case 108 'l MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 109 'm MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 110 'n MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 111 'o MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(0) Case 112 'p MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(0) Case 113 'q MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(0) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 125 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi Case 114 'r MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(0) Case 115 's MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(18) MSComm1.Output = Chr(0) Case 116 't MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 117 'u MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(0) Case 118 'v MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(0) Case 119 'w MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(0) Case 120 'x SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 126 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 121 'y MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) Case 122 'z MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(13) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 123 '{ MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 124 '| MSComm1.Output = Chr(119) MSComm1.Output = Chr(0) Case 125 '} MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 126 '~ MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(32) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 127 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) Case 127 'dot MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(85) MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(85) MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(0) 'Ma ky tu doc lap >127 Case 209 '-D MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(28) Case 241 '-d MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(41) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(32) Case 238 'y+nang MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(60) MSComm1.Output = Chr(0) Case 236 'i+huyen MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 237 'i+sac MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(95) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 128 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.Output = Chr(0) Case 230 'i+hoi MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(193) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 243 'i+nga MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(223) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 242 'i+nang MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(191) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 244 'o" MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) Case 246 'u" MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) End Select End Sub Private Sub Form_Load() 'Dung com1 SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 129 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Bùi Thị Kim Chi MSComm1.CommPort = 'Toc baud la 2400,khong bit chan le,8 bit du lieu va bit stop MSComm1.Settings = "2400,n,8,1" 'mo cong MSComm1.PortOpen = True End Sub SVTH:Lê Minh Tâm-Lê Ngọc Thương 130 ... 124,138,1 46, 162 ,124,// 0 ,66 ,254,2,0 ,// 66 ,134,138,1 46, 98 ,// 132,130, 162 ,2 26, 1 56, // 24,40,72,254,8 ,// 228, 162 , 162 , 162 ,1 56, // 60 ,82,1 46, 1 46, 12 ,// 128,142,144, 160 ,192,// 108,1 46, 1 46, 1 46, 108,// 96, 1 46, 1 46, 148,120... ,4,0,4 ,64 ,12, 96, 252,127,252,127,252,127,12, 96, 4 ,64 ,4 ,64 ,4 ,64 ,252,127,252,127,25 2,127,4,97,132 ,67 ,1 96, 71,2 36, 111,12, 96, 60,112 ,60 ,120,0,8,12 ,64 ,12 ,64 ,252,127 ,6 0 ,64 ,124 ,64 ,248,0,240,3,224,7,128,15,4,31,12 ,62 ,252,127,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,... 0,4 ,64 ,4, 96, 252,127,252,127,252,127,12 ,64 ,4 ,64 ,12, 96, 12, 96, 124,124,248 ,63 ,240, 31,224,15,0,0,224,15,240,31,248 ,63 ,124,124,12, 96, 4 ,64 ,4 ,64 ,12, 96, 124,124,248 ,6 3,240,31,224,15,0,0,0,0,12 ,64 ,12 ,64 ,252,127 ,60 ,64 ,124 ,64 ,248,0,240,3,224,7,128,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 6 thiet ke va thi cong , Chuong 6 thiet ke va thi cong , Chuong 6 thiet ke va thi cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay