DO AN TOT NGHIEP MẠCH QUANG báo

72 22 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:24

Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh CHƯƠNG LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thông tin liên lạc vấn đề quan tâm xã hội Ngay từ ngày xưa, người biết vận dụng có sẵn để truyền tin lửa, âm thanh, dấu hiệu… Ngày nay, với phát triển xã hội ngày có nhiều cách tiếp cận với thông tin Ta biết thông tin qua báo chí, truyền hình, mạng internet, qua pano, áp phích… Thông tin cần phải truyền nhanh chóng, kịp thời phổ biến rộng rãi toàn xã hội Và việc thu thập thông tin kịp thời, xác yếu tố quan trọng thành công lĩnh vực Các thiết bị tự động điều khiển từ xa qua thiết bị chủ điều khiển tr ực tiếp qua hệ thống máy tính Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị có nhiều ưu điểm mà phương pháp truyền thống panô, áp phích việc điều chỉnh thông tin cách nhanh chóng cách thay đổi phần mềm Với lý trên, nhóm thực đề tài đưa cách thức phục vụ thông tin dùng quang báo giao tiếp với máy tính Nội dung nghiên cứu đề tài tạo bảng quang báo ứng dụng việc hiển thị truyền thông nơi công cộng công ty, nhà xưởng, ngã tư báo hiệu…mà thay đổi thông tin cách dễ dàng Thế giới ngày phát triển lĩnh vực điều khiển cần phải mở rộng Việc ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp vào sản xuất mang lại nhiều thuận lợi cho xã hội loài người, thông tin cập nhật nhanh chóng điều khiển cách xác 1.2 NỘI DUNG ĐỀ TÀI Với khoảng thời gian thực đề tài tuần, nhóm thảo luận chọn nội dung đề tài sau: - Tìm phương án điều khiển xử lý liệu cho bảng led ma trận hiển thị - Thi công bảng quang báo hiển thị kích thước 8×32 điểm ảnh - Viết chương trình xử lý liệu 1.3 PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Để thiết kế bảng quang báo có nhiều phương án lựa chọn: dùng EEPROM, dùng máy tính điều khiển trực tiếp, dùng vi xử lý, dùng vi điều khiển 1.3.1 Dùng EEPROM Khi sử dụng EEPROM để lưu trữ thông tin phải kết hợp với IC giải đa hợp để điều chỉnh trình hiển thị Ưu điểm: Thông tin không bị nguồn cấp muốn thay đổi nội dung tin ta việc lập trình lại cho EEPROM (thay đổi phần mềm) Nhược điểm: Việc thay đổi thông tin cần có mạch nạp phần mềm điều khiển Việc tháo lắp nhiều dẫn đến hư hỏng không đáng có 1.3.2 Dùng vi xử lý Khi vi xử lý sử dụng cần có thêm EEPROM, RAM, IC giao tiếp ngoại vi khác Ưu điểm: Mạch có thêm nhiều tính năng: việc cập nội dung hiển thị dễ dàng (không cần tháo IC ra), cách nhập chương trình vào RAM, hiệu ứng đặc biệt màu sắc thực dể dàng Nhược điểm: Giá thành cao nên không lựu chọn 1.3.3 Dùng máy tính để điều khiển Đây phương án kích thước máy tính lớn chiếm nhiều diện tích lại đắt tiền nên không sử dụng 1.3.4 Dùng vi điều khiển • Thứ nhất: ngày vi điều khiển sử dụng rộng rãi nhiều ứng dụng kích thước gọn, khả tích hợp cao nhiều tính vi điều khiển khiến mạch điện trở nên đơn giản nhiều • Thứ hai: giá thành vi điều khiển không đắt vi xử lý Trên giới có nhiều nhà sản xuất vi điều khiển khiến cạnh tranh giá gay gắt mang lại lợi ích cho người sử dụng • Thứ 3: vi điều khiển coi small computer hay system on chip Bên vi điều khiển bao gồm CPU, ROM, RAM, EEPROM, giao tiếp ngoại vi, khối số học tương tự tùy loại Tại Việt Nam, thị trường vi điều khiển sôi động Ta dễ dàng mua vi điều khiển ưng ý, tài liệu vi điều khiển dễ dàng tìm mạng, tiện ích miễn phí dành cho người sử dụng Sau thời gian nghiên cứu vi điều khiển mà cụ thể vi điều khiển PIC, chúng em định chọn vi điều khiển để thực đề tài bảng quang báo giao tiếp máy tính SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Vi điều khiển chọn PIC16F877A hãng Microchip, dòng vi điều khiển mạnh phát triển từ lâu giới Khi PIC đuợc dùng mạch quang báo, việc thiết kế phần cứng đơn giản nhiều mà hiệu mạch đảm bảo SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A 2.1.1 Sơ đồ chân Hình 2.1 Sơ đồ chân vi điều khiển PIC16F877A SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh 2.1.2 Sơ đồ khối: 2.1.3 Một vài thông số Vi ñieàu khieån PIC16F877A SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 10 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Đây vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20 MHz với chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bit, nhớ liệu 368x8 byte RAM nhớ liệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte Số PORT I/O với 33 pin I/O Các đặc tính ngoại vi bao gồm khối chức sau:  Timer0: đếm bit với chia tần số bit  Timer1: đếm 16 bit với chia tần số, thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ sleep  Timer2: đếm bit với chia tần số, postcaler  Hai Capture /so sánh / điều chế độ rông xung  Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP (Synchronous Serial Port), SPI I2C  Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit địa  Cổng giao tiếp song song PSP (Parallel Slave Port) với chân điều khiển RD, WR, CS bên  Các đặc tính Analog  kênh chuyển đổi ADC 10 bit  Hai so sánh  Bên cạnh vài đặc tính khác vi điều khiển như: • Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần • Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1.000.000 lần • Dữ liệu nhớ EEPROM lưu trữ 40 năm • Khả tự nạp chương trình với điều khiển phần mềm Nạp chương trình mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua chân Watchdog Timer với dao động • Chức bảo mật mã chương trình • Chế độ Sleep • Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác 2.1.4 Tổ chức nhớ Cấu trúc nhớ vi điều khiển PIC16F877A bao gồm nhớ chương trình (Program memory) nhớ liệu (Data Memory) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 11 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh 2.1.4.1 Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ chương trình vi điều khiển PIC16F877A nhớ flash, dung lượng nhớ 8K word (1 word = 14 bit) phân thành nhiều trang (từ page đến page 3) Như nhớ chương trình có khả chứa được: 8*1024 = 8192 lệnh (vì lệnh sau mã hóa có dung lượng word (14 bit) Để mã hóa địa 8K word nhớ chương trình, đếm chương trình có dung lượng 13 bit (PC) Khi vi điều khiển reset, đếm chương trình đến địa 0000h (Reset vector) Khi có ngắt xảy ra, đếm chương trình đến địa 0004h (Interrupt vector) Bộ nhớ chương trình không bao gồm: Bộ nhớ stack không địa hóa đếm chương trình SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 12 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh 2.1.4.2 Bộ nhớ liệu Bộ nhớ liệu PIC nhớ EEPROM chia làm nhiều bank Đối với PIC16F877A nhớ liệu chia làm bank Mỗi bank có dung lượng 128 byte, bao gồm ghi có chức đặc biệt SFG (Special Function Register) nằm vùng địa thấp ghi mục đích chung GPR (General Purpose Register) nằm vùng địa lại bank Các ghi SFR thường xuyên sử dụng (ví dụ ghi STATUS) đặt tất bank nhớ liệu giúp thuận tiện trình truy xuất làm giảm bớt lệnh chương trình Sơ đồ cụ thể nhớ liệu PIC16F877A sau: SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 13 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh 2.1.5 Các cổng xuất nhập PIC16F877A Cổng xuất nhập (I/O port) phương tiện mà vi điều khiển dùng để tương tác với giới bên Sự tương tác đa dạng thông qua trình tương tác đó, chức vi điều khiển thể cách rõ ràng Một cổng xuất nhập vi điều khiển bao gồm nhiều chân (I/O pin), tùy theo cách bố trí chức vi điều khiển mà số lượng cổng xuất nhập số lượng chân cổng khác Bên cạnh đó, vi điều khiển tích hợp sẵn bên đặc tính giao tiếp ngoại vi nên bên cạnh chức cổng xuất nhập thông thường, số chân xuất nhập có thêm chức khác để thể tác động đặc tính ngoại vi nêu giới bên Chức chân xuất nhập cổng hoàn toàn xác lập điều khiển thông qua ghi SFR liên quan đến chân xuất nhập Vi điều khiển PIC16F877A có cổng xuất nhập, bao gồm PORTA, PORTB, PORTC, PORTD PORTE Cấu trúc chức cổng xuất nhập đề cập cụ thể phần sau 2.1.5.1 PORTA PORTA (RPA) bao gồm I/O pin Đây chân “hai chiều” (bidirectional pin), nghĩa xuất nhập Chức I/O điều khiển ghi TRISA (địa 85h) Muốn xác lập chức chân PORTA input, ta “set” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA ngược lại, muốn xác lập chức chân PORTA output, ta “clear” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA Thao tác hoàn toàn tương tự PORT ghi điều khiển tương ứng TRIS (đối với PORTA TRISA, PORTB TRISB, PORTC TRISC, PORTD TRISD vàđối với PORTE TRISE) Bên cạnh PORTA ngõ ADC, so sánh, ngõ vào analog ngõ vào xung clock Timer0 ngõ vào giao tiếp MSSP (Master Synchronous Serial Port) Các ghi SFR liên quan đến PORTA bao gồm: PORTA (địa 05h) : chứa giá trị chân PORTA TRISA (địa 85h) : điều khiển xuất nhập CMCON (địa 9Ch) : ghi điều khiển so sánh CVRCON (địa 9Dh) : ghi điều khiển so sánh điện áp ADCON1 (địa 9Fh) : ghi điều khiển ADC 2.1.5.2 PORTB PORTB (RPB) gồm pin I/O Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng TRISB Bên cạnh số chân PORTB sử dụng trình nạp SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 14 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh chương trình cho vi điều khiển với chế độ nạp khác PORTB liên quan đến ngắt ngoại vi Timer0 PORTB tích hợp chức điện trở kéo lên điều khiển chương trình Các ghi SFR liên quan đến PORTB bao gồm: PORTB (địa 06h,106h) : chứa giá trị chân PORTB TRISB (địa 86h,186h) : điều khiển xuất nhập OPTION_REG (địa 81h,181h) : điều khiển ngắt ngoại vi Timer0 2.1.5.3 PORTC PORTC (RPC) gồm pin I/O Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng TRISC Bên cạnh PORTC chứa chân chức so sánh, Timer1, PWM chuẩn giao tiếp nối tiếp I2C, SPI, SSP, USART Các ghi điều khiển liên quan đến PORTC: PORTC (địa 07h) : chứa giá trị chân PORTC TRISC (địa 87h) : điều khiển xuất nhập 2.1.5.4 PORTD PORTD (RPD) gồm chân I/O, ghi điều khiển xuất nhập tương ứng TRISD PORTD cổng xuất liệu chuẩn giao tiếp PSP (Parallel Slave Port) Các ghi liên quan đến PORTD bao gồm: Thanh ghi PORTD : chứa giá trị chân PORTD Thanh ghi TRISD : điều khiển xuất nhập Thanh ghi TRISE : điều khiển xuất nhập PORTE chuẩn giao tiếp PSP 2.1.5.5 PORTE PORTE (RPE) gồm chân I/O Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng TRISE Các chân PORTE có ngõ vào analog Bên cạnh PORTE chân điều khiển chuẩn giao tiếp PSP Các ghi liên quan đến PORTE bao gồm: PORTE : chứa giá trị chân PORTE TRISE : điều khiển xuất nhập xác lập thông số cho chuẩn giao tiếp PSP ADCON1 : ghi điều khiển khối ADC 2.1.6.1 TIMER_0: Sơ đồ khối Timer0 sau: SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 15 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(69) MSComm1.Output = Chr(67) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(0) Case 82 'R MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(76) MSComm1.Output = Chr(74) MSComm1.Output = Chr(49) MSComm1.Output = Chr(0) Case 83 'S MSComm1.Output = Chr(50) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(38) MSComm1.Output = Chr(0) Case 84 'T MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(0) Case 85 'U MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(0) Case 86 'V MSComm1.Output = Chr(124) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(124) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 63 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(0) Case 87 'W MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 88 'X MSComm1.Output = Chr(99) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(20) MSComm1.Output = Chr(99) MSComm1.Output = Chr(0) Case 89 'Y MSComm1.Output = Chr(96) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(96) MSComm1.Output = Chr(0) Case 90 'Z MSComm1.Output = Chr(67) MSComm1.Output = Chr(69) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(81) MSComm1.Output = Chr(97) MSComm1.Output = Chr(0) Case 91 '[ MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 92 '\ MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(8) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 64 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 93 '] MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 94 '^ MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(0) Case 95 '_ MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) Case 96 '` MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(112) MSComm1.Output = Chr(104) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 97 'a MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(0) Case 98 'b MSComm1.Output = Chr(127) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 65 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(0) Case 99 'c MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 100 'd MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(0) Case 101 'e MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(13) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 102 'f MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(72) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(0) Case 103 'g MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(37) MSComm1.Output = Chr(62) MSComm1.Output = Chr(0) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 66 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Case 104 'h MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 105 'i MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(95) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) Case 106 'j MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(94) MSComm1.Output = Chr(0) Case 107 'k MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(0) Case 108 'l MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 109 'm MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(8) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 67 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 110 'n MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(7) MSComm1.Output = Chr(0) Case 111 'o MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(0) Case 112 'p MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(0) Case 113 'q MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(36) MSComm1.Output = Chr(63) MSComm1.Output = Chr(0) Case 114 'r MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(15) MSComm1.Output = Chr(4) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(0) Case 115 's MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 68 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(21) MSComm1.Output = Chr(18) MSComm1.Output = Chr(0) Case 116 't MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(126) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) Case 117 'u MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(0) Case 118 'v MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(12) MSComm1.Output = Chr(0) Case 119 'w MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(0) Case 120 'x MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 121 'y SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 69 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(24) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(5) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) Case 122 'z MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(13) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(0) Case 123 '{ MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 124 '| MSComm1.Output = Chr(119) MSComm1.Output = Chr(0) Case 125 '} MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(54) MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 126 '~ MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(64) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(16) MSComm1.Output = Chr(32) MSComm1.Output = Chr(0) Case 127 'dot MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(85) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 70 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(85) MSComm1.Output = Chr(42) MSComm1.Output = Chr(0) 'Ma ky tu doc lap >127 Case 209 '-D MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(28) Case 241 '-d MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(41) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(32) Case 238 'y+nang MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(60) MSComm1.Output = Chr(0) Case 236 'i+huyen MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 237 'i+sac MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(95) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 71 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Case 230 'i+hoi MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(193) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 243 'i+nga MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(223) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 242 'i+nang MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(191) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 244 'o" MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) Case 246 'u" MSComm1.Output = Chr(14) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) End Select End Sub SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 72 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Private Sub Form_Load() 'Dung com1 MSComm1.CommPort = 'Toc baud la 2400,khong bit chan le,8 bit du lieu va bit stop MSComm1.Settings = "2400,n,8,1" 'mo cong MSComm1.PortOpen = True End Sub 3.2 THI CÔNG Các bước thực hiện: vẽ sơ đồ nguyên lý dùng phần mềm capture 9.2 vẽ mạch in dùng phần mềm layout 9.2 Hình 3.14 sơ đồ mạch in mạch hiển thị Hình 3.15: Sơ đồ bố trí linh kiện mạch hiển thị SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 73 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Hình 3.16: Sơ đồ mạch in mạch điều khiển Hình 3.17: Sơ đồ bố trí linh kiện mạch điều khiển - In mạch in lên giấy bóng mờ ủi mạch in lên board đồng khoan lỗ board gắn kinh kiện hàn cấp nguồn thử mạch mạch chạy tốt đóng hộp sản phẩm SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 74 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh CHƯƠNG KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.1 KẾT LUẬN Sau tuần nghiên cứu thực với nhiều nỗ lực cố gắng nhóm thực đề tài với hướng dẫn tận tình cô thầy Nguyễn Minh Khánh, đồ án hoàn thành với nội dung sau: Các vấn đề giải đồ án  Các vấn đề nghiên cứu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nghiên cứu vi điều khiển PIC16F877A Nghiên cứu cách quét led ma trận Thiết kế thi công mô hình bảng quang báo Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C Các vấn đề thực Lập trình điều khiển vi điều khiển PIC16F877A ngôn ngữ C Lập trình điều khiển led ma trận theo cách cột Ưu nhược điểm mạch Ưu Điểm Chữ hiển thị rõ ràng, tốc độ di chuyển vừa phải Mạch hoạt động ổn định thời gian dài Phần cứng dễ thực hiện, linh kiện dễ tìm Dễ dàng thay đổi nội dung hiển thị, không cần phải nạp lại chương trình Nhược Điểm: Mạch đệm dòng chưa tốt, độ sáng led chưa đồng Số ký tự hiển thị Việc thay đổi nội dung hiển thị phụ thuộc vào máy tính Các phương hướng phát triển đề tài Tăng kích thước mạch quang báo cho phù hợp với thực tế sử dụng, tăng số ký tự hiển thị Chạy chữ có dấu, sử dụng nhiều font chữ để làm phong phú bảng quang báo SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 75 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh • Nạp ký tự thông qua bàn phím giao tiếp với mạch qua cổng ps/2 hay cổng usb để việc thay đổi nội dung hiển thị không phụ thuộc vào máy tính • Thiết kế mạch hồng ngoại để giao tiếp thay cho dây cáp • Tạo bảng led ma trận led out door để đáp ứng nhu cầu sử dụng • Sử dụng module phát vô tuyến Chương trình điều khiển máy tính giám sát -liên lạc ( mail, điện thoại )… SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 76 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng việt [1] Tài liệu mạng Cấu trúc họ vi điều khiển PIC16f877a [2] Các viết diễn đàn điện tử Diễn đàn: http://dientuvietnam.net Diễn đàn: http://picvietnam.com [3] Trần Xuân Trường Tài liệu sử dụng CCS tiếng việt Tài liệu tiếng anh [4] PIC mid range reference manual, Microchip, Inc http://microchip.com [5] Seria port complete [6] PIC circuits gallely http://interq.or.jp/japan/se-inoue http://datasheet4u.com SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 77 ... từ lâu giới Khi PIC đuợc dùng mạch quang báo, việc thiết kế phần cứng đơn giản nhiều mà hiệu mạch đảm bảo SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh CHƯƠNG... Hữu Trọng Trang Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh 2.1.2 Sơ đồ khối: 2.1.3 Một vài thơng số Vi điều khiển PIC16F877A SVTH: Nguyễn Hùng Mạnh Huỳnh Hữu Trọng Trang 10 Mạch quang báo GVHD: Nguyễn.. .Mạch quang báo GVHD: Nguyễn Minh Khánh Để thiết kế bảng quang báo có nhiều phương án lựa chọn: dùng EEPROM, dùng máy tính điều
- Xem thêm -

Xem thêm: DO AN TOT NGHIEP MẠCH QUANG báo , DO AN TOT NGHIEP MẠCH QUANG báo , DO AN TOT NGHIEP MẠCH QUANG báo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay