9 chuong 7 nguyen ly hoatdong

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CHƯƠNG SƠ ĐỒ MẠCH VÀ NGUYÊN HOẠT ĐỘNG 7.1 SƠ ĐỒ NGUYÊN - 52 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 7.2 NGUYÊN HOẠT ĐỘNG Khi khởi động nguồn quang báo, vi điều khiển cập nhật cấu hình quang báo có font chữ, liệu phông hình, liệu hiển thị trạng thái điều khiển, trạng thái phần lưu giữ liệu, cấu hình chạy chữ Do khởi động mặc định chữ chạy trước nên sau cập nhật cấu hình quang báo xong, chương trình dựa vào cấu hình chạy chữ mà thực Nếu kiện phát sinh quang báo chạy vòng lặp hiển thị vô tận Việc hiển thị bảng led động Tức thời điểm có hàng sáng Nhưng quét nhanh tần số 50Hz trở lên mắt thường coi sáng liên tục toàn bảng Kỹ thuật quét led : Là cấp tín hiệu điều khiển theo dạng xung theo kiểu quét cho hàng cần hiển thị tần số quét nhỏ cho chu kỳ cần khoảng 25Hz (40ms) nhằm bảo đảm cho mắt thấy led sáng không nhấp nháy Dữ liệu phông chữ, hình đổ qua cột Khi quét hết 48 cột hình Khi chạy chữ cần hiển thị hình khác dịch cột (hoặc hàng) - 53 - ...MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 7. 2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Khi khởi động nguồn quang báo, vi điều khiển cập nhật cấu hình quang báo
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 chuong 7 nguyen ly hoatdong , 9 chuong 7 nguyen ly hoatdong , 9 chuong 7 nguyen ly hoatdong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay