4 chuong2 gioi thieu bang QB

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ BẢNG QUANG BÁO Ngày nay, bảng quang báo ngày trở nên phổ biến đa dạng chủng loại công nghệ thay dần cho hình thức truyền thống pano, áp phích,….bởi tiện lợi linh hoạt mà đem lại Dưới đây, nhóm xin giới thiệu số kiểu bảng quang báo thường sử dụng: 2.1 MỘT SỐ BẢNG QUANG BÁO THÔNG DỤNG: 2.1.1 Mẫu dòng chữ (16 X 240 điểm ảnh): Các thông số kỹ thuật: • Kích thước hiển thị: chiều cao 122mm, chiều dài tuỳ ý (thường bội 305mm) • Độ phân giải (số điểm ảnh): 16 x 40 x (chiều dài hiển thị/305) • Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45, Bàn phím) • Bảng hiển thị dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh - hình trên) hai dòng chữ cao 61mm (8 điểm ảnh) không dấu Tiếng Việt • Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) 2.1.2 Mẫu hai dòng chữ (32 X 240 điểm ảnh) Các thông số kỹ thuật • Kích thước hiển thị: chiều cao 244mm, chiều dài tuỳ ý (thường bội 305mm) • Độ phân giải (số điểm ảnh): 32 x 40 x (chiều dài hiển thị/305) • Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) • Bảng hiển thị hai dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh – hình trên) dòng chữ cao 244mm (32 điểm ảnh - hình dưới) • Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) -7- MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 2.2 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN TRONG ĐỒ ÁN: 2.2.1 Phần cứng: - Kích thước hiển thị: chiều cao 6cm,chiều dài 36cm - Độ phân giải (số điểm ảnh):8 x 48 - Hiển thị: o Một màu o Nội dung hiển thị cho chạy theo nhiều hướng khác : từ lên, từ xuống, sang trái, sang phải 2.2.2 Phần mềm: - Dùng ngôn ngữ C lập trình cho vi điều khiển 16F877A - Phần mềm để viết chương trình CCS -8-
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 chuong2 gioi thieu bang QB , 4 chuong2 gioi thieu bang QB , 4 chuong2 gioi thieu bang QB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay