BAOCAO TOT NGHIEP QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM

34 17 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:22

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 16F877A GVHD:PHAN DUY ANH SVTH:VÕ THÁI AN HOÀNG VŨ LUÂN MỤC LỤC 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận 2-Các phương pháp hiển thò 3-Chuẩn giao tiếp RS232 4-Ngôn ngữ lập trình C#.net 5-Nguyên lý hoạt động bảng quang báo sử dụng đồ án 6-Lưu đồ giải thuật 7-Tổng kết 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận A- Giới thiệu chung bảng quang báo • Được sử dụng nơi công cộng: nhà ga, bến tàu, bến xe… • Dùng cho cưûa hàng, trung tâm thương mại • Dùng cho cổng chào tỉnh thành phố • Dùng đòa điểm cần thu hút ý • 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận A- Giới thiệu chung bảng quang báo • Có thể hiển thò hình ảnh, text, logo… • Số màu hiển thò:1 màu, màu, 65 000 màu • Cập nhật thông tin qua máy tính 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận B- Bảng quang báo sử dụng đề tài • • • • • Kích thước hiển thò:12 cm x 96 cm (cao x dài) Độ phân giải: 16x128 (số điểm ảnh) Có thể hiển thò chữ có chiều cao tối đa 12 cm Hiển thò màu: đỏ Nội dung hiển thò điều khiển từ máy tính, giao tiếp với phần cứng thông qua RS232 2-Các phương pháp hiển thò 2-Các phương pháp hiển thò A- Phương pháp chốt hàng 2-Các phương pháp hiển thò B- Phương pháp chốt cột 2-Các phương pháp hiển thò Ưu điểm nhược điểm pp chốt -Ưu điểm: • Mở rộng số hàng, số cột bảng quang báo • Dữ liệu truyền nhanh • Chuyển đổi cách quét hàng, cột cách linh hoạt -Nhược điểm: • Tạo bảng mã khó khăn • Khó khăn việc lập trình xuất liệu 4-Ngôn ngữ lập trình C#.net 4-Ngôn ngữ lập trình C#.net Tổng quan C#.net • • • • • C# ngôn ngữ lập trình đơn giản C# ngôn ngữ lập trình đại C# ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# ngôn ngữ lập trình theo hướng module hóa C# ngôn ngữ lập trình đơn giản kế thừa sức mạnh ngôn ngữ lập trình trước (C++,Java…) • C# ngôn ngữ lập trình giao tiếp dễ dàng với phần cứng nên thích hợp để điều khiển thiết bi bên • C# ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng lên webform điều khiển từ xa thông qua internet 5-Nguyên lý hoạt động bảng quang báo sử dụng đồ án 5-Nguyên lý hoạt động bảng quang báo sử dụng đồ án • Khi cấp nguồn, PIC cập nhật cấu hình quang báo gồm font chữ, kiểu hiển thò, tốc độ chạy chữ, thông tin cần hiển thò Sau copy font chữ vào RAM chạy chương trình hiển thò • Khi máy tính yêu cầu cập nhật liệu mới, có ngắt nhận liệu xảy ra, PIC dừng việc hiển thò chờ nhận liệu từ máy tính, thực tiến trình lại từ đầu Nếu trình thực thi không xuất ngắt nhận liệu quang báo chạy vòng lặp hiển thò vô tận 6-Lưu đồ giải thuật 6-Lưu đồ giải thuật A-Lưu đồ giải thuật bảng quang báo 6-Lưu đồ giải thuật B-Lưu đồ giải thuật chương trình BEGIN KHAI BÁO BIẾN KHAI BÁO CHƯƠNG TRÌNH CON GỌI CHƯƠNG TRÌNH COPY FONT VÀO RAM NGẮT NHẬN DỮ LIỆU S GỌI CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ END Đ 6-Lưu đồ giải thuật C-Lưu đồ giải thuật chương trình hiển thò BEGIN KHAI BÁO BIẾN i,j SỐ HÀNG QUÉT = DỊCH FONT VÀO 595 ĐỦ 16 BYTES ? ĐỦ 16 HÀNG? END 6-Lưu đồ giải thuật D-Lưu đồ giải thuật chương trình copy font vào RAM BEGIN GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ MẢNG FONT COPY FONT VÀO RAM ĐỦ 16 BYTES? TĂNG ĐỊA CHỈ RAM LÊN 16 DƠN VỊ END 6-Lưu đồ giải thuật E-Lưu đồ giải thuật chương trình ghi liệu vào RAM BEGIN XUẤT BIT CAO CỦA ĐỊA CHỈ XUẤT BIT THẤP CỦA ĐỊA CHỈ GHI DỮ LIỆU VÀO RAM END 6-Lưu đồ giải thuật F-Lưu đồ giải thuật chương trình đọc liệu từ RAM BEGIN XUẤT BIT CAO CỦA ĐỊA CHỈ XUẤT BIT THẤP CỦA ĐỊA CHỈ ĐỌC DỮ LIỆU TỪ RAM END 7-TỔNG KẾT 7-TỔNG KẾT A-Ưu điểm nhược điểm đồ án -Ưu điểm: • • • • Thiết kế theo hướng module hóa nên dễ mở rộng kích thước quang báo Dễ dàng thay đổi nội dung hiển thò mà không cần can thiệp phần cứng Sử dụng ROM, RAM nên không hạn chế font chữ hiệu ứng Chương trình điều khiển viết C# nên phát triển lên điều khiển từ xa qua mạng -Nhược điểm: • • • • Bảng quang báo bò chớp xuất nhiều chữ tốc độ đáp ứng pic thấp RAM bò nhiễu trình ghi đọc dẫn đến liệu bò sai sót Bò giới hạn chiều dài cáp tín hiệu Do thời gian làm đồ án có hạn nên chưa thể hoàn thành tưởng thiết kế bảng quang báo phần ROM hiệu ứng 7-TỔNG KẾT B –Hướng phát triển đồ án • Khắc phục tượng chớp giật bảng quang báo • Mở rộng kích thước quang báo cho phù hợp với yêu cầu thực tế cần hiển thò • Phát triển giao tiếp qua cổng USB, RJ45… • Đổ liệu font chữ hiệu ứng trực tiếp từ máy tính, làm giảm công việc cho vi điều khiển (chỉ làm công việc hiển thò) • Bổ sung thêm font chữ hiệu ứng • Chương trình điều khiển viết C# nên phát triển lên điều khiển từ xa qua mạng Cám ơn quý thầy cô bạn ý theo dõi! HẾT ... Dò sóng mang DCD 20 A2 Terminal sẵn sàng DTR Xuất 22 Bộ thị vòng RI Nhập 3-Chuẩn giao tiếp RS232 3-Chuẩn giao tiếp RS232 Vi mạch giao tiếp MAX232 • Là vi mạch chuyên dùng giao diện nối tiếp với... đồ án 6-Lưu đồ giải thuật 7-Tổng kết 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận 1-Giới thiệu bảng quang báo ma trận A- Giới thiệu chung bảng quang báo • Được sử dụng nơi công cộng: nhà ga, bến tàu, bến... bảng quang báo ma trận A- Giới thiệu chung bảng quang báo • Có thể hiển thò hình ảnh, text, logo… • Số màu hiển thò:1 màu, màu, 65 000 màu • Cập nhật thông tin qua máy tính 1-Giới thiệu bảng quang
- Xem thêm -

Xem thêm: BAOCAO TOT NGHIEP QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM , BAOCAO TOT NGHIEP QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM , BAOCAO TOT NGHIEP QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay