3 chuong 2 gioi thieu led ma tran va bang quang bao

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:22

QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương CHƯƠNG GIỚI THIỆU LED MA TRẬN BẢNG QUANG BÁO Ngày nhu cầu thông tin quảng cáo lớn, việc áp dụng phương tiện kỹ thuật vào lĩnh vực cần thiết Khi bạn đến nơi công cộng, bạn dễ dàng bắt gặp áp phích quảng cáo điện tử chạy theo hướng khác với nhiều hình ảnh màu sắc ấn tượng 2.1 GIỚI THIỆU VỀ LED MA TRẬN Ma trận LED bao gồm nhiều LED nằm vỏ chia thành nhiều cột hàng, giao điểm hàng cột có LED (ma trận LED màu) hay nhiều LED (2 LED vị trí tạo thành ma trận LED màu) Để LED vị trí sáng phải cấp hiệu điện dương Anode Cathode Trên sở cấu trúc vậy, ta mở rộng hàng cột ma trận LED để tạo thành bảng quang báo Hình ảnh LED ma trận 5x7 2.1.1 PHÂN LOẠI LED MA TRẬN Theo kích cỡ Theo màu sắc 5x7 màu 5x8 màu 8x8 màu 11x9 16x16 Theo hình dạng điểm chấm Tròn Vuông Bầu dục 2.1.2 LED MA TRẬN 8x8 Trang Bảng phân loại LED ma trận QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương Led ma trận m×n Led ma trận có m cột n hàng Led ma trận 8×8 led ma trận gồm có cột hàng Led ma trận có hai loại: loại thứ cathode chung (common cathode – hàng cathode, cột anode), loại thứ hai anode chung (common anode– hàng anode, cột cathode) Đề tài sử dụng loại Led ma trận cathode chung (cathode cột) dễ dàng tìm mua Led ma trận loại thị trường linh kiện điện tử nước ta, đa dạng kích cỡ màu sắc, có loại indoor, outdoor C C H H C H C C 2 H H C H C H H C 7 1 1 1 2.1.3 HÌNH DẠNG THỰC TẾ SƠ ĐỒ CHÂN RA Hình dạng thực tế sơ đồ chân led ma trận 8x8 2.1.4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LED MA TRẬN 8X8 Trang QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương 2.2 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BẢNG QUANG BÁO THỰC TẾ 2.2.1 MẪU MỘT DÒNG CHỮ (16 X 240 ĐIỂM ẢNH): Các thông số kỹ thuật: - Kích thước hiển thị: chiều cao 122mm, chiều dài tuỳ ý (thường bội 305mm) - Độ phân giải (số điểm ảnh): 16 x 40 x (chiều dài hiển thị/305) - Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45, Bàn phím) - Bảng hiển thị dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh - hình trên) hai dòng chữ cao 61mm (8 điểm ảnh) không dấu Tiếng Việt - Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45) 2.2.2 MẪU HAI DÒNG CHỮ (32 X 240 ĐIỂM ẢNH) Các thông số kỹ thuật: - Kích thước hiển thị: chiều cao 244mm, chiều dài tuỳ ý (thường bội 305mm) - Độ phân giải (số điểm ảnh): 32 x 40 x (chiều dài hiển thị/305) - Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) - Bảng hiển thị hai dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh – hình trên) dòng chữ cao 244mm (32 điểm ảnh - hình dưới) - Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) Trang QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương 2.3 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN TRONG ĐỒ ÁN 2.3.1 PHẦN CỨNG: - Kích thước hiển thị: chiều cao 12cm,chiều dài 96 cm - Độ phân giải (số điểm ảnh):16 x 128 - Bảng có khả hiển thị dòng chữ cao 12 cm - Hiển thị: + Một màu đỏ + Nội dung hiển thị cho chạy theo hướng khác nhau: dịch trái, dịch phải, dịch lên, dịch xuống 2.3.2 PHẦN MỀM - Dùng ngôn ngữ lập trình CCS để lập trình cho vi xử lý PIC16F877 - Dùng ngôn ngữ lập trình C# để viết phần mềm giao diện máy tính Trang .. .QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương Led ma trận m×n Led ma trận có m cột n hàng Led ma trận 8×8 led ma trận gồm có cột hàng Led ma trận có hai loại: loại thứ... Hình dạng thực tế sơ đồ chân led ma trận 8x8 2.1.4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LED MA TRẬN 8X8 Trang QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương 2.2 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BẢNG QUANG BÁO THỰC TẾ 2.2.1 MẪU MỘT... nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45) Trang QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNH Chương 2.3 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN TRONG ĐỒ ÁN 2.3.1 PHẦN CỨNG: - Kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 chuong 2 gioi thieu led ma tran va bang quang bao , 3 chuong 2 gioi thieu led ma tran va bang quang bao , 3 chuong 2 gioi thieu led ma tran va bang quang bao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay