QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 7 tong ket

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:21

QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX chương CHƯƠNG TỔNG KẾT Sau tuần tìm hiểu thực với nhiều nỗ lực cố gắng nhóm thực đề tài với hướng dẫn tận tình thầy Trương Hoàng Hoa Thám, đồ án hoàn thành với nội dung sau: 7.1 CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG ĐỒ ÁN: 7.1.1 Các vấn đề nghiên cứu: - Tìm hiểu vi điều khiển PIC 16F877A - Tìm hiểu cách quét led ma trận - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CCS 7.1.2 Các vấn đề thực hiện: - Lập trình điều khiển vi điều khiển PIC 16F877A ngôn ngữ CCS - Lập trình điều khiển led ma trận theo cách quét cột 7.1.3 Thi công mạch Nhóm thi công xong mạch sau: - Mạch điều khiển - Mạch hiển thị, mạch quét mạch kéo dòng - Mạch nguồn, bàn phím 7.2 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THI CÔNG MẠCH: 7.2.1 Ưu điểm: Chữ hiển thị rõ ràng, tốc độ di chuyển vừa phải Mạch hoạt động ổn định thời gian dài 7.2.2 Nhược điểm - Do nhớ ROM có dung lượng nhỏ nên muốn lưu nhiều font chữ phải thay đổi ROM có dung lượng lớn 7.3 Các phương hướng phát triển đề tài GVHD: Trương Hoàng Hoa Thám 66 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX chương - Tăng kích thước mạch quang báo cho phù hợp với thực tế sử dụng - Sử dụng nhiều font chữ để làm phong phú bảng quang báo - Sử dụng giao tiếp, RS232, USB để thay cho bàn phím - Tạo bảng led ma trận led out door để đáp ứng nhu cầu sử dụng - Sử dụng module phát vô tuyến Chương trình điều khiển máy tính giám sát -liên lạc ( mail, điện thoại )… KẾT LUẬN: Đề tài: “QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP BÀN PHÍM DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A” Đề tài trình bày nguyên tắc hoạt động mạch quang báo giao tiếp với bàn phím, giới thiệu cách sử dụng sơ đồ chân, sơ đồ nội IC số dùng mạch Nhóm thực đề tài xin chân thành cảm ơn quý thầy cô bạn sinh viên, đóng góp nhiều ý kiến, công sức quý báu trình nhóm thực đề tài Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn thầy Trương Hoàng Hoa Thám nhiệt tình hướng dẫn, bảo kinh nghiệm, kiến thức thực tế để đề tài hoàn thành thời gian quy định Tuy nhiên, hạn chế thời gian trình độ nên đề tài không tránh khỏi nhiều sai sót, nhóm mong nhận đóng góp ý kiến chân tình quý thầy cô bạn để đề tài hoàn chỉnh GVHD: Trương Hoàng Hoa Thám 67 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng ... KẾT LUẬN: Đề tài: QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP BÀN PHÍM DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A” Đề tài trình bày nguyên tắc hoạt động mạch quang báo giao tiếp với bàn phím, giới thiệu cách.. .QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM MÃ HEX chương - Tăng kích thước mạch quang báo cho phù hợp với thực tế sử dụng - Sử dụng nhiều font chữ để làm phong phú bảng quang báo - Sử dụng giao tiếp, ... RS232, USB để thay cho bàn phím - Tạo bảng led ma trận led out door để đáp ứng nhu cầu sử dụng - Sử dụng module phát vô tuyến Chương trình điều khiển máy tính giám sát -liên lạc ( mail, điện thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 7 tong ket , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 7 tong ket , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 7 tong ket

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay