Cau truc cua cac cuoc cach mang khoa hoc

123 26 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 23:03

CẤU TRÚC CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC THOMAS S KUHN THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS Người dịch: Nguyễn Quang A LỜI GIỚI THIỆU Bạn đọc cầm tay thứ mười hai* tủ sách SOS2, Cấu trúc Cách mạng Khoa học Thomas S Kuhn Cuốn sách trở thành kinh điển từ lần xuất năm 1962 Bản dịch dựa vào xuất lần thứ ba năm 1996 Đây sách triết học khoa học, phân tích cấu trúc cách mạng khoa học, cấu trúc cộng đồng khoa học, phát triển khoa học Ông phân phát triển khoa học thành giai đoạn tương đối “ổn định” mà ông gọi khoa học thông thường, bị ngắt quãng thời kì gọi cách mạng khoa học Trong khoa học thông thường cạnh tranh, nhà khoa học tiến hành công việc khoa học việc giải câu đố Khi dị thường (sự không khớp tiên đoán quan sát) xuất hiện, nhà khoa học thường tìm cách giải nó, thường thành công Tuy có dị thường gây khủng hoảng Khoa học khác thường lên giai đoạn Nảy sinh nhiều trường phái khác Vì có tự tư cạnh tranh, thường có trường phái sống sót, khoa học lại bước vào pha khoa học thông thường Tuy ông lấy thí dụ chủ yếu từ lĩnh vực vật lí học, sách đề cập đến khoa học nói chung, chủ đề có ý nghĩa khoa học xã hội, khoa học “chưa” thật “trưởng thành” Khái niệm paradigm ông đưa thảo luận chi tiết sách Theo từ điển từ Việt Nam tương ứng với paradigm mẫu, mô hình Do chưa có thuật ngữ Việt thống tương ứng, tạm dùng từ “khung mẫu” để khái niệm Khung mẫu mà cộng đồng khoa học chia sẻ, hình trạng (constellation) cam kết cộng đồng khoa học, mẫu dùng chung cộng đồng khoa học Có lẽ nên dùng nguyên paradigm thay “dịch” tiếng Việt Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc thường phiên âm khái niệm mới, không đặt vấn đề “dịch” khái niệm tiếng mẹ đẻ việc dịch làm ý nghĩa [ma trận xuất phát từ matrix phiên âm qua tiếng Trung Quốc ví dụ quen thuộc] Trong dịch khung mẫu từ “được dịch” paradigm, từ dùng để khái niệm paradigm Bạn đọc đừng bận tâm paradign, khung mẫu, matrix, ma trận “có nghĩa” gì, chúng tên, nhãn khái niệm Phải tiếp cận với khái niệm trước sau dùng tên hay nhãn để gọi chúng Ta bắt gặp thêm khái niệm cộng đồng khoa học, cách mạng khoa học, khoa học thông thường, khoa học khác thường, v.v sách Tất nhiên cộng đồng ngôn ngữ việc thống tên gọi khái niệm quan trọng Cuốn sách bổ ích cho triết gia, nhà sử học, nhà khoa học (tự nhiên xã hội), sinh viên, tất quan tâm đến khoa học, đến sáng tạo Người dịch cố để làm cho dịch xác dễ đọc, song hiểu biết có hạn nên khó thể tránh khỏi sai sót Phần mục nội dung, mục chính, có kèm theo thuật ngữ tiếng Anh để bạn đọc tiện tham khảo Mọi thích tác giả đánh số Tất thích đánh dấu (*) cuối trang người dịch Trong văn người dịch có đưa thêm từ hay cụm từ câu rõ nghĩa, phần đặt dấu [như này] Bản dịch nhiều thiếu sót mong bạn đọc thông cảm, lượng thứ, bảo; xin liên hệ theo địa Tạp chí Tin học Đời sống, 54 Hoàng Ngọc Phách Hà Nội [25/B7 Nam Thành Công], qua điện thư thds@hn.vnn.vn hay nqa@netnam.vn 06-2005 Nguyễn Quang A * Các trước gồm: J Kornai: Con đường dẫn tới kinh tế thị trường, Hội Tin học Việt Nam 2001, Nhà Xuất Văn hoá Thông tin (NXB VHTT) 2002 J Kornai: Hệ thống Xã hội chủ nghĩa, NXB Văn hoá Thông tin 2002 J Kornai- K Eggleston: Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, NXB VHTT 2002 G Soros: Giả kim thuật tài chính, xuất H de Soto: Sự bí ẩn tư bản, xuất J E Stiglitz: Chủ nghĩa xã hội đâu? xuất F.A Hayek: Con đường dẫn tới chế độ nông nô, xuất G Soros: Xã hội Mở, xuất K Popper: Sự Khốn Chủ nghĩa lịch sử, xuất 10 K Popper: Xã hội mở kẻ thù nó, I, Plato 11 K Popper: Xã hội mở kẻ thù nó, II, Hegel Marx Lời nói đầu Tiểu luận báo cáo xuất đầy đủ công trình khởi đầu hình dung gần mười lăm năm trước Khi nghiên cứu sinh vật lí lí thuyết hoàn thành luận văn Một dính líu may mắn với cua thử nghiệm dạy khoa học vật lí cho người không nghiên cứu khoa học lần đưa đến với lịch sử khoa học Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, việc tiếp xúc với lí thuyết thực hành khoa học lỗi thời làm xói mòn triệt để số quan niệm chất khoa học lí cho thành công đặc biệt Đó quan niệm mà rút phần từ thân trình đào tạo khoa học phần từ chí thú có từ lâu với triết học khoa học Chẳng hiểu sao, dù tính hữu dụng sư phạm chúng vẻ hiển nhiên trừu tượng chúng nào, quan niệm không hợp với công việc mà nghiên cứu lịch sử phơi bày Thế mà chúng cho nhiều thảo luận khoa học, đáng theo đuổi kĩ lưỡng thất bại chúng vẻ thật Kết dịch chuyển liệt dự định nghiệp tôi, dịch chuyển từ vật lí học sang lịch sử khoa học sau đó, dần dần, từ vấn đề lịch sử tương đối dễ hiểu quay trở lại lo ngại triết học ban đầu dẫn đến với lịch sử Trừ vài báo, tiểu luận tác phẩm công trình xuất mối lo ngại ban đầu chi phối Một phần nỗ lực để giải thích cho thân bạn bè trước hết bị kéo từ khoa học sang lịch sử khoa học Cơ hội để theo đuổi sâu vài ý tưởng nêu ba năm với tư cách Nghiên cứu sinh Trẻ Hội Nghiên cứu sinh Đại học Hardvard Không có giai đoạn tự chuyển đổi sang lĩnh vực nghiên cứu khó nhiều không đạt Một phần thời gian năm dành cho lịch sử khoa học đích thực Đặc biệt tiếp tục nghiên cứu tác phẩm Alexandre Koyré làm quen với tác phẩm Emile Meyerson, Hélène Metzger, Anneliese Maiser.1 Sáng tỏ hầu hết học giả khác gần đây, nhóm người cho thấy giống suy nghĩ khoa học thời kì chuẩn mực khoa học khác chuẩn mực ngày Mặc dù ngày nghi ngờ vài số diễn giải lịch sử cá biệt họ, công trình họ, với Great Chain of Being A O Lovejoy, đứng sau nguồn tư liệu gốc tạo hình quan niệm lịch sử ý tưởng khoa học Phần lớn thời gian năm ấy, vậy, dùng để khám phá lĩnh vực quan hệ rõ ràng với lịch sử khoa học nghiên cứu ngày phơi bày vấn đề giống vấn đề mà lịch sử làm cho ý Một thích bắt gặp tình cờ dẫn đến thí nghiệm mà Jean Piaget làm sáng tỏ đời khác đứa trẻ lớn trình chuyển tiếp từ [cuộc đời] sang [cuộc đời] kế tiếp.2 Một đồng nghiệp bảo đọc báo tâm lí học tri giác, đặc biệt nhà tâm lí học phái Gestalt; đồng nghiệp khác giới thiệu cho suy ngẫm B L Whorf ảnh hưởng ngôn ngữ lên giới quan; W V O Quine mở cho câu đố triết học phân biệt giải tích-tổng hợp (analytic-synthetic).3 Đó loại khám phá có tính ngẫu nhiên mà Hội Nghiên cứu sinh cho phép, qua mà bắt gặp chuyên khảo đến Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (Basel, 1935), tiểu luận thấy trước nhiều ý tưởng riêng Cùng với nhận xét Nghiên cứu sinh Trẻ khác, Francis X Sutton, công trình Fleck làm cho thấy rõ ý tưởng cần đặt xã hội học cộng đồng khoa học Tuy bạn đọc thấy dẫn chiếu đến công trình hay đối thoại này, mang ơn chúng theo nhiều cách tái dựng lại hay đánh giá Trong năm cuối với tư cách Nghiên cứu sinh Trẻ, lời mời giảng cho Viện Lowell Boston tạo hội cho để thử quan niệm phát triển khoa học Kết loạt gồm tám giảng công khai, trình bày tháng Ba, 1951, “Truy tìm Khoa học Vật lí – The Quest for Physical Science” Trong năm bắt đầu dạy lịch sử khoa học đích thực, gần thập niên vấn đề giảng dạy lĩnh vực chưa nghiên cứu cách có hệ thống không có thời gian cho trình bày tường minh ý tưởng kéo vào lĩnh vực Tuy vậy, thật may mắn ý tưởng tạo nguồn định hướng ngầm định cấu trúc-vấn đề cho phần lớn việc giảng dạy bậc cao Vì có sinh viên để cảm ơn học có giá trị khả đứng vững quan điểm kĩ thuật thích hợp cho việc truyền đạt chúng cách hiệu Cùng vấn đề định hướng mang lại tính thống cho hầu hết nghiên cứu lịch sử chiếm đa số, rõ ràng đa dạng, mà công bố kể từ kết thúc học bổng nghiên cứu sinh Nhiều số chúng đề cập đến vai trò trọn vẹn siêu hình học hay đóng nghiên cứu khoa học sáng tạo Những nghiên cứu khác khảo sát cách sở thí nghiệm lí thuyết tích tụ người cam kết với lí thuyết cũ không tương thích tiêu hoá Trong trình chúng mô tả loại phát triển mà gọi “sự lên-emergence” lí thuyết hay phát minh Ngoài có ràng buộc khác Chặng cuối phát triển tiểu luận bắt đầu với lời mời làm việc cho năm 1958-1959 Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp Khoa học Hành vi – Center for Advanced Studies in the Behaviorial Sciences Lại lần có khả tâm hoàn toàn vào vấn đề thảo luận Thậm chí quan trọng hơn, sống năm cộng đồng chủ yếu gồm nhà khoa học xã hội, đối mặt với vấn đề không dự kiến trước khác biệt cộng đồng với cộng đồng nhà khoa học tự nhiên mà đào tạo Đặc biệt, bị ấn tượng số lượng mức độ bất đồng không úp mở nhà khoa học xã hội tính vấn đề phương pháp khoa học đáng Cả lịch sử lẫn quen biết làm cho nghi ngờ người hành nghề khoa học tự nhiên có câu trả lời vững hay vĩnh cửu cho câu hỏi so với đồng nghiệp khoa học xã hội họ Thế nhưng, làm sao, thực hành thiên văn học, vật lí học, hoá học, hay sinh học thường không gây tranh cãi mà ngày thường bệnh địa phương giữa, thí dụ, nhà tâm lí hay nhà xã hội học Việc thử khám phá nguồn khác biệt khiến nhận vai trò nghiên cứu khoa học từ gọi “khung mẫu- paradigm”* Những coi thành tựu khoa học công nhận cách phổ quát mà thời gian cung cấp vấn đề mẫu lời giải cho cộng đồng người thực hành Một miếng hình ghép khớp vào chỗ câu đố ghép hình, thảo tiểu luận nhanh chóng Câu chuyện thảo không cần kể đây, phải nói vài lời hình thức mà giữ qua lần soát xét lại Cho đến phiên hoàn thành phần lớn soát xét lại, dự kiến thảo xuất riêng tập Bách khoa thư Khoa học thống nhất-Encyclopedia of Unified Science Các biên tập viên công trình tiên phong cố thuyết phục, giúp cam kết vững chắc, cuối kiên nhẫn chờ đợi kết với tế nhị lạ thường Tôi mang ơn họ nhiều, đặc biệt Charles Morris, tạo kích thích khuyên thảo hình thành Các giới hạn chỗ Bách khoa thư, vậy, khiến cho tất yếu phải trình bày quan điểm dạng cô đọng giản lược Tuy kiện có giảm nhẹ giới hạn chút làm cho việc công bố độc lập đồng thời có thể, công trình tiểu luận sách đầy đủ tầm cỡ mà đề tài cuối đòi hỏi Vì mục tiêu thúc đẩy thay đổi nhận thức đánh giá liệu quen thuộc, tính giản lược trình bày không thiết hạn chế Ngược lại, bạn đọc mà lĩnh vực nghiên cứu riêng họ chuẩn bị cho họ loại tái định hướng chủ trương thấy hình thức tiểu luận có tính gợi mở lẫn dễ tiêu hoá Nhưng có nhược điểm, chúng biện hộ cho làm sáng tỏ đầu loại mở rộng quy mô lẫn độ sâu mà hi vọng cuối bao gồm phiên dài Có sẵn nhiều chứng lịch sử nhiều mức có chỗ để khai thác Hơn nữa, chứng có từ lịch sử khoa học sinh học vật lí Quyết định để đề cập riêng đến vật lí học phần để tăng tính chặt chẽ tiểu luận phần lực Ngoài ra, cách nhìn khoa học trình bày gợi ý tiềm kết loạt loại nghiên cứu mới, lịch sử xã hội Thí dụ, cách dị thường, hay vi phạm mong đợi, thu hút ý cộng đồng cần nghiên cứu chi tiết, lên khủng hoảng thất bại lặp lặp lại để làm cho dị thường phù hợp với mong đợi gây Hoặc lần nữa, cách mạng khoa học làm thay đổi viễn cảnh lịch sử cộng đồng trải nghiệm nó, thay đổi viễn cảnh ảnh hưởng đến cấu trúc sách giáo khoa sách báo nghiên cứu sau cách mạng Một tác động - dịch chuyển phân bố tài liệu tham khảo trích dẫn giải báo cáo nghiên cứunên nghiên cứu số xuất cách mạng Nhu cầu cô đọng khắc nghiệt buộc phải thảo luận số vấn đề Sự phân biệt giai đoạn trước- sau-khung mẫu (pre- and post-paradigm) phát triển khoa học, chẳng hạn, giản lược Mỗi trường phái mà cạnh tranh chúng đặc trưng cho giai đoạn sớm giống khung mẫu hướng dẫn; có hoàn cảnh, nghĩ chúng hiếm, hai khung mẫu tồn cách hoà bình giai đoạn muộn Sự chiếm hữu đơn khung mẫu không hoàn toàn tiêu chuẩn cho độ phát triển thảo luận Mục II Quan trọng hơn, trừ lời nói ngẫu nhiên ngắn hi hữu, không nói vai trò tiến công nghệ hay điều kiện xã hội, kinh tế trí tuệ bên phát triển khoa học Tuy vậy, ta không cần nhìn xa Copernicus lịch để nhận điều kiện bên giúp dị thường đơn thành nguồn khủng hoảng sâu sắc Cùng thí dụ minh hoạ cách theo điều kiện khoa học ảnh hưởng đến dải lựa chọn sẵn có cho người cố gắng kết thúc khủng hoảng đề xuất cải cách cách mạng hay cải cách cách mạng khác.4 Xem xét tường minh tác động này, nghĩ, không làm thay đổi luận đề trình bày tiểu luận này, chắn đưa thêm vào chiều giải tích tầm quan trọng hàng đầu cho hiểu biết tiến khoa học Cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất, hạn chế chỗ ảnh hưởng mạnh mẽ đến luận bàn hệ luỵ triết học cách nhìn mang tính lịch sử khoa học tiểu luận Rõ ràng, có dính líu vậy, thử lẫn chứng minh tư liệu Nhưng làm thường tự kiềm chế thảo luận chi tiết lập trường khác triết gia đương thời vấn đề tương ứng Nơi bày tỏ nghi ngờ, thường hướng tới thái độ triết học tới diễn đạt số diễn đạt trình bày đầy đủ Kết là, số người biết hoạt động với lập trường trình bày cảm thấy bỏ quên vấn đề họ Tôi nghĩ họ sai, tiểu luận không dự tính để thuyết phục họ Để thử làm việc cần đến loại sách lớn nhiều khác Các mẩu tự truyện mà lời nói đầu thổ lộ dành cho việc công nhận nhận mang ơn công trình uyên bác lẫn tổ chức giúp hình thành tư Phần lại biết ơn thử bày tỏ việc nêu tên Tuy vậy, điều nói hay không nhiều ám đến số lượng chất nghĩa vụ cá nhân nhiều cá nhân mà gợi ý phê bình họ lúc lúc khác trì hướng dẫn phát triển trí tuệ Kể từ ý tưởng tiểu luận bắt đầu thành hình thời gian trôi lâu; danh mục tất người thấy cách thích đáng dấu hiệu họ trang sách rộng danh mục bạn người quen Trong hoàn cảnh này, phải tự hạn chế vài ảnh hưởng quan trọng mà trí nhớ không hoàn hảo chẳng ngăn hoàn toàn Chính James B Conant, chủ tịch Đại học Harvard, người dẫn đến lịch sử khoa học khởi động biến đổi quan niệm chất tiến khoa học Suốt từ trình bắt đầu, ông hào phóng ý tưởng, phê bình, thời gian ông - kể thời gian cần để đọc gợi ý thay đổi quan trọng phác thảo thảo Leonard K Nash, ông suốt năm năm dạy cua theo hướng lịch sử mà Dr Conant khởi động, cộng tác viên chí tích cực năm ý tưởng bắt đầu hình thành, thiếu ông giai đoạn phát triển sau Tuy vậy, may mắn sau rời Cambridge, vị trí ông hướng âm tích cực đồng nghiệp Berkeley, Stanley Cavell, thay Chính Cavell, nhà triết học chủ yếu quan tâm đến đạo đức học mĩ học, đạt tới kết luận hoàn toàn phù hợp với kết luận riêng tôi, nguồn kích thích động viên liên tục Hơn nữa, ông người mà thăm dò ý tưởng câu chưa hoàn thành Phương thức truyền thông chứng thực hiểu biết cho phép ông đường cho vượt qua hay vòng qua nhiều rào cản lớn gặp phải chuẩn bị thảo Kể từ phiên phác thảo, nhiều bạn khác giúp trình bày lại Tôi nghĩ, họ thứ lỗi cho tôi nhắc đến bốn đóng góp tỏ có tác động sâu xa định nhất: Paul K Feyerabend Berkeley, Ernest Nagel Columbia, H Pier Noyes Lawrence Radiation Laboratory, sinh viên tôi, John L Heilbron, người thường làm việc gắn bó với chuẩn bị phiên cuối cho in ấn Tôi thấy việc họ dành cho gợi ý họ bổ ích, lí để tin (và lí để nghi ngờ) họ hay người khác nhắc tới chấp thuận thảo sinh tính toàn vẹn Những lời cảm ơn cuối tôi, dành cho cha mẹ, vợ tôi, loại khác Trong chừng mực có lẽ người cuối để nhận ra, số họ cống hiến thành phần trí tuệ cho công trình Nhưng, mức độ khác nhau, họ làm quan trọng Tức là, họ làm chí khích lệ hiến dâng cho việc Bất vật lộn với dự án giống nhận giá họ phải trả Tôi cảm ơn họ T S K BERKELEY, CALIFORNIA Tháng 2, 1962 Chương 1: Dẫn nhập - Một vai trò cho Lịch sử Lịch sử, xem kho cho nhiều chuyện vặt hay xếp theo niên đại, tạo biến đổi định tranh khoa học mà có Bức tranh vẽ trước đây, chí thân nhà khoa học, chủ yếu từ nghiên cứu thành tựu khoa học hoàn tất thành tựu ghi lại kinh điển và, gần hơn, sách giáo khoa mà từ hệ khoa học học để hành nghề Tuy vậy, mục đích sách hẳn mang tính thuyết phục sư phạm; khái niệm khoa học rút từ chúng không hợp với hoạt động táo bạo tạo chúng nhiều tranh văn hoá dân tộc rút từ sách mỏng quảng cáo du lịch hay văn Tiểu luận thử chứng tỏ bị chúng làm lầm đường nhiều mặt Mục tiêu phác hoạ khái niệm hoàn toàn khác khoa học lên từ tư liệu lịch sử thân hoạt động nghiên cứu Ngay từ lịch sử, vậy, khái niệm không tới liệu lịch sử tiếp tục tìm kiếm xem xét tỉ mỉ chủ yếu để trả lời câu hỏi ấn tượng rập khuôn rút từ văn khoa học nêu Các văn này, thí dụ, thường hàm ý nội dung khoa học minh hoạ thí dụ cách quan sát, qui luật, lí thuyết mô tả trang chúng Hầu thường xuyên, sách cho nói phương pháp khoa học đơn giản phương pháp minh hoạ kĩ thuật thao tác dùng để thu thập số liệu giáo khoa, với thao tác logic dùng liên hệ số liệu với khái quát hoá lí thuyết sách giáo khoa Kết khái niệm khoa học với hệ luỵ sâu sắc chất phát triển Nếu khoa học hình trạng (constellation) thực, lí thuyết, phương pháp sưu tập văn hành, nhà khoa học người, thành công hay không, cố gắng đóng góp yếu tố hay yếu tố khác cho hình trạng cá biệt Sự phát triển khoa học trở thành trình từ từ theo tiết mục thêm, cách đơn lẻ kết hợp, vào kho dự trữ tăng không ngừng, [kho] tạo thành kĩ thuật tri thức khoa học Và lịch sử khoa học trở thành môn ghi niên đại gia tăng liên tiếp trở ngại ngăn cản tích luỹ chúng Quan tâm đến phát triển khoa học, nhà sử học có hai nhiệm vụ Một mặt, ông ta phải xác định thời điểm khám phá hay phát minh thực, qui luật, lí thuyết khoa học đương thời Mặt khác, ông ta phải mô tả giải thích mớ sai lầm, huyền thoại, mê tín ngăn cản tích tụ nhanh hợp thành văn khoa học đại Nhiều nghiên cứu hướng theo mục đích này, số Tuy vậy, năm gần vài sử gia khoa học thấy ngày khó để hoàn thành chức mà khái niệm phát triển-bằng-tích luỹ phân cho chúng Với tư cách người ghi niên đại trình tăng thêm, họ nhận nghiên cứu thêm làm cho khó hơn, không dễ hơn, để trả lời câu hỏi như: Oxy khám phá nào? Ai người quan niệm bảo toàn lượng? Vài người số họ ngày nghi ngờ đơn giản loại câu hỏi sai để hỏi Có lẽ khoa học không phát triển tích luỹ khám phá phát minh riêng lẻ Đồng thời, sử gia đối mặt với khó khăn ngày tăng phân biệt cấu thành “khoa học” quan sát lòng tin khứ khỏi mà tiền bối họ gắn cho nhãn “sai lầm” “mê tín” Càng nghiên cứu cẩn thận hơn, thí dụ, động học Aristotlian, hoá học nhiên tố (phlogistic), hay nhiệt động học, họ cảm thấy chắn thời quan điểm hành tự nhiên, tổng thể, không khoa học chẳng nhiều sản phẩm tính khí riêng người so với quan điểm hành ngày Nếu lòng tin lỗi thời phải gọi huyền thoại, huyền thoại tạo loại phương pháp tin loại lí mà dẫn tới tri thức khoa học Nếu, mặt khác, chúng phải gọi khoa học, khoa học bao hàm khối lòng tin hoàn toàn không tương thích với tin ngày Căn vào lựa chọn này, sử gia phải chọn sau Các lí thuyết lỗi thời nguyên tắc phi khoa học chúng bị loại Tuy vậy, lựa chọn làm cho khó khăn để hiểu rõ phát triển khoa học trình phát triển dần lên Cùng nghiên cứu lịch sử phơi bày khó khăn cô lập sáng chế phát minh riêng rẽ tạo lí cho nghi ngờ sâu sắc trình tích tụ qua đóng góp riêng rẽ cho khoa học nghĩ hợp thành Kết tất nghi ngờ khó khăn cách mạng ghi chép sử nghiên cứu khoa học, cách mạng giai đoạn đầu Dần dần, thường hoàn toàn không nhận họ làm vậy, nhà sử học khoa học bắt đầu hỏi loại câu hỏi khác lần theo tuyến phát triển khác, thường bớt tính tích luỹ hơn, cho khoa học Thay tìm kiếm đóng góp lâu dài khoa học cổ ưu chúng ta, họ thử trưng bày tính quán lịch sử khoa học thời Họ hỏi, thí dụ, không quan hệ quan điểm Galileo quan điểm khoa học đại, mà quan hệ quan điểm ông quan điểm nhóm ông, tức là, thầy ông, người đương thời, người kế tục trực tiếp khoa học Hơn nữa, họ nhấn mạnh đến nghiên cứu ý kiến nhóm nhóm tương tự khác từ quan điểm - thường khác với quan điểm khoa học đại – cho ý kiến cố kết nội cực đại khớp sát với tự nhiên Nhìn qua công trình sinh thế, công trình có lẽ minh hoạ tốt tác phẩm Alexandre Koyré, khoa học hoàn toàn không hoạt động táo bạo tác giả theo truyền thống lịch sử cũ thảo luận Bằng ngụ ý, chí ít, nghiên cứu lịch sử gợi ý khả tranh khoa học Tiểu luận nhằm phác hoạ tranh làm rõ số dính líu việc chép sử Các khía cạnh khoa học bật lên tiến trình nỗ lực này? Thứ nhất, chí thứ tự trình bày, thiếu dẫn phương pháp luận, mà với thân chúng, để áp đặt kết luận thực nhiều loại câu hỏi khoa học Được bảo phải khảo sát tượng điện hay hoá học, người lĩnh vực biết khoa học đạt cách hợp lí đến số kết luận không tương thích Giữa khả hợp lí, kết luận cá biệt mà đến có lẽ xác định kinh nghiệm trước lĩnh vực khác, ngẫu nhiên khảo sát anh ta, cấu tạo riêng Thí dụ, lòng tin mà mang vào nghiên cứu hoá học hay điện học? Cái nhiều thí nghiệm hình dung liên quan đến lĩnh vực mà chọn để thực đầu tiên? Và khía cạnh tượng phức tạp sinh gây ấn tượng cho đặc biệt xác đáng cho làm sáng tỏ chất thay đổi hoá học hay lực điện? Đối với cá nhân, chí ít, cộng đồng khoa học nữa, câu trả lời cho câu hỏi thường nhân tố định phát triển khoa học Chúng ta lưu ý, thí dụ, Mục II giai đoạn phát triển ban đầu hầu hết khoa học đặc trưng cạnh tranh liên tục số quan điểm khác tự nhiên, quan điểm dẫn phần từ, tất đại thể tương thích với, tiếng gọi quan sát phương pháp khoa học Cái phân biệt trường phái khác thất bại hay thất bại khác phương pháp – chúng “khoa học” – mà gọi cách so sánh với chúng nhìn nhận giới thực hành khoa học Quan sát kinh nghiệm phải giới hạn cách mạnh mẽ dải lòng tin khoa học phép, khác khoa học Nhưng riêng chúng xác định khối cá biệt lòng tin Một yếu tố dường tuỳ ý, hoà trộn tình cờ cá nhân lịch sử, luôn thành tố cấu thành lòng tin cộng đồng khoa học cho trước thời điểm cho trước tán thành Yếu tố tuỳ ý đó, vậy, không biểu lộ nhóm khoa học thực hành nghề nghiệp mà tập lòng tin nhận Nó không làm cho hình trạng cá biệt mà nhóm đó, thời điểm cho trước, thực cam kết, hậu Nghiên cứu hữu hiệu không bắt đầu trước cộng đồng khoa học nghĩ thu câu trả lời vững cho câu hỏi sau: Các thực thể tạo thành giới gì? Những thực thể tương tác với với giác quan nào? Các câu hỏi hỏi cách đáng thực thể kĩ thuật dùng để tìm kiếm giải pháp? Chí khoa học chín muồi, câu trả lời (hay thay đầy đủ cho câu trả lời) cho câu hỏi giống gắn vững nhập môn giáo dục chuẩn bị cấp cho sinh viên để hành nghề Bởi việc giáo dục vừa nghiêm ngặt vừa cứng nhắc, câu trả lời có ảnh hưởng sâu sắc lên đầu óc khoa học Rằng chúng có ảnh hưởng góp phần lớn để giải thích tính hiệu lạ kì hoạt động nghiên cứu thông thường chiều hướng tiến hành thời gian cho trước Khi khảo sát khoa học thông thường Mục III, IV, V, muốn mô tả dứt khoát việc nghiên cứu nỗ lực cố gắng tận tâm để buộc tự nhiên vào hộp quan niệm giáo dục chuyên nghiệp cung cấp Đồng thời, tự hỏi liệu việc nghiên cứu tiến hành mà hộp không, dù yếu tố tuỳ ý nguồn gốc lịch sử chúng và, đôi khi, phát triển tiếp chúng Thế có yếu tố tuỳ ý, có tác động quan trọng lên phát triển khoa học, mà khảo sát kĩ Mục VI, VII, VIII Khoa học thông thường, hoạt động mà hầu hết nhà khoa học hẳn dùng hầu hết thời gian họ, khẳng định giả thiết cộng đồng khoa học biết giới giống Phần lớn thành công hoạt động táo bạo bắt nguồn từ tự nguyện cộng đồng để bảo vệ giả thiết đó, cần với giá đáng kể Khoa học thông thường, thí dụ, thường chặn tính chúng tất yếu mang tính lật đổ cam kết Tuy nhiên, chừng cam kết giữ yếu tố tuỳ ý, tính nghiên cứu thông thường đảm bảo tính lạ không bị chặn lâu Đôi vấn đề bình thường, vấn đề giải quy tắc thủ tục quen biết, lại cưỡng lại công dội lặp lặp lại thành viên có lực nhóm mà vấn đề thuộc thẩm quyền họ Trong dịp khác thiết bị thiết kế xây dựng cho nghiên cứu bình thường lại không thực theo cách dự kiến, tiết lộ dị thường khớp với mong đợi chuyên môn, bất chấp nỗ lực lặp lặp lại Trong đường đường khác nữa, khoa học thông thường lạc lối hết lần đến lần khác Và hoạt động- tức là, người nghề không lẩn tránh dị thường lật đổ truyền thống hành thực hành khoa học – bắt đầu khảo sát đặc biệt dẫn người nghề rốt đến tập cam kết, sở cho thực hành khoa học Các giai đoạn đặc biệt dịch chuyển cam kết chuyên nghiệp xảy giai đoạn biết đến tiểu luận cách mạng khoa học Chúng phần bổ sung gây đảo lộn truyền thống cho hoạt động gắn với truyền thống khoa học thông thường Các thí dụ hiển nhiên cách mạng khoa học giai đoạn phát triển khoa học mà thường gắn cho nhãn cách mạng trước Vì thế, Mục IX X, nơi chất cách mạng khoa học lần khảo sát tỉ mỉ cách trực tiếp, đề cập lặp lặp lại đến điểm ngoặt phát triển khoa học gắn với tên tuổi Copernicus, Newton, Lavoisier, Einstein Sáng tỏ hầu hết giai đoạn khác lịch sử chí khoa học vật lí, giai đoạn để lộ mà cách mạng khoa học có Mỗi số chúng đòi cộng đồng phải loại bỏ lí thuyết khoa học vào truyền thống để ủng hộ lí thuyết khác không tương thích với Mỗi số chúng tạo dịch chuyển vấn đề có giá trị cho khảo sát khoa học kĩ lưỡng tiêu chuẩn theo giới khoa học xác định coi vấn đề chấp nhận hay vấn đề-giải pháp đáng Và số chúng làm biến đổi trí tưởng tượng khoa học theo cách mà cuối cần để mô tả biến đổi giới công việc khoa học thực Những thay đổi vậy, với tranh cãi luôn với chúng, đặc trưng định nghĩa cách mạng khoa học Các đặc trưng lên với sáng tỏ đặc biệt từ nghiên cứu, thí dụ, cách mạng Newtonian hay cách mạng hoá học Tuy vậy, luận điểm tiểu luận là, chúng tìm lại từ nghiên cứu nhiều giai đoạn khác không hiển nhiên cách mạng Đối với nhóm chuyên nghiệp nhỏ nhiều bị ảnh hưởng phương trình Maxwell chúng cách mạng phương trình Einstein, chúng bị cưỡng lại cách tương ứng Thường xuyên, cách thích đáng, phát minh lí thuyết khác gây phản ứng từ số chuyên gia mà chúng đụng chạm đến lĩnh vực hiểu biết chuyên sâu họ Đối với người lí thuyết hàm ý thay đổi qui tắc chi phối thực hành trước khoa học thông thường Vì thế, hẳn làm uy tín nhiều công trình khoa học mà họ hoàn tất cách thành công Đó lí thuyết mới, cho dù dải ứng dụng có đặc biệt nào, chẳng tăng thêm vào biết Sự tiêu hoá đòi hỏi việc xây dựng lại lí thuyết trước đánh giá lại thực trước, trình thực chất mang tính cách mạng hoàn tất người chẳng sớm chiều Không ngạc nhiên sử gia có khó khăn định niên đại cách xác trình kéo dài mà từ vựng họ buộc họ coi kiện biệt lập Các phát minh lí thuyết kiện có tác động cách mạng lên chuyên gia mà lĩnh vực họ chúng xảy Các cam kết chi phối khoa học thông thường định rõ không loại thực thể chứa vũ trụ, mà, ẩn ý, thứ không chứa Suy ra, điểm cần thảo luận rộng hơn, khám phá phát oxy hay X-quang không đơn giản đưa thêm thứ vào dân cư giới nhà khoa học Cuối có ảnh hưởng đó, song không trước cộng đồng chuyên nghiệp đánh giá lại thủ tục thí nghiệm truyền thống, thay đổi quan niệm thực thể mà quen biết từ lâu, trình, chuyển mạng lưới lí thuyết qua đề cập đến giới Sự thực lí thuyết khoa học tách rời cách dứt khoát, trừ có lẽ phạm vi truyền thống thực hành khoa học thông thường Đó khám phá bất ngờ không đơn giản [chỉ] có tính thực nội dung tính lạ thực hay lí thuyết làm biến đổi giới nhà khoa học chất làm giàu thêm lượng Quan niệm mở rộng chất cách mạng khoa học quan niệm phác hoạ trang Phải thừa nhận mở rộng vi phạm cách sử dụng thường lệ Tuy nhiên, tiếp tục nói chí khám phá cách mạng, khả liên hệ cấu trúc chúng với cấu trúc của, thí dụ, cách mạng Copernican làm cho quan niệm mở rộng quan trọng đến với Thảo luận trước cho biết khái niệm bổ sung khoa học thông thường cách mạng khoa học trình bày chín mục tiếp sau Phần lại tiểu luận thử dàn xếp ba vấn đề lại Mục XI, thảo luận truyền thống sách giáo khoa, xem xét trước lại khó thấy cách mạng khoa học đến Mục XII mô tả cạnh tranh cách mạng người đề xuất truyền thống khoa học thông thường cũ người ủng hộ truyền thống Nó xem xét trình, cách đó, lí thuyết thẩm tra khoa học, phải thay cho thủ tục xác nhận hay chứng minh sai tranh thông thường khoa học làm cho quen thuộc Sự cạnh tranh gữa mảng cộng đồng khoa học trình lịch sử thực mang lại kết bác bỏ lí thuyết trước chấp nhận hay chấp nhận lí thuyết khác Cuối cùng, Mục XIII hỏi phát triển thông qua cách mạng tương thích với đặc tính tiến khoa học Tuy vậy, cho câu hỏi tiểu luận không cung cấp nhiều phác thảo câu trả lời, câu trả lời phụ thuộc vào đặc trưng cộng đồng khoa học việc đòi hỏi thêm nhiều khai phá nghiên cứu Không nghi ngờ gì, số bạn đọc muốn biết liệu nghiên cứu lịch sử có lẽ có tác động hay không đến loại chuyển biến quan niệm nhắm tới Toàn kho phương tiện phân đôi [dichotomy] sẵn có để gợi ý làm cách thích hợp Sử học, nói thường xuyên, môn mô tả tuý Các luận đề gợi ý trên, vậy, thường mang tính diễn giải chuẩn tắc Lại lần nữa, nhiều khái quát hoá xã hội học hay tâm lí học xã hội nhà khoa học; chí vài kết luận theo truyền thống thuộc logic học hay nhận thức luận Trong đoạn văn chí vi phạm phân biệt đương thời có ảnh hưởng “ngữ cảnh khám phá” “ngữ cảnh biện hộ” Có thể có thứ nhiều lẫn lộn sâu thẳm biểu lộ trộn lẫn lĩnh vực mối quan tâm khác hay không? Sau cai dần phân biệt mặt trí tuệ thứ khác giống chúng, ý thức ảnh hưởng sức mạnh chúng Đã nhiều năm coi chúng quan tâm đến chất tri thức, cho rằng, viết lại cách thích hợp, chúng có quan trọng để nói cho Thế mà nỗ lực để áp dụng chúng, chí grosso modo [đại thể], cho tình thực tế tri thức thu nhận, chấp nhận, tiêu hoá làm cho chúng khó giải Thay phân biệt logic hay phương pháp luận sơ đẳng, có trước phân tích tri thức khoa học, chúng phần tách rời tập truyền thống câu trả lời cho câu hỏi mà chúng triển khai Tính vòng vo không làm chúng hiệu lực Nhưng khiến chúng thành phần lí thuyết, cách làm thế, bắt chúng phải chịu khảo sát kĩ lưỡng áp dụng cho lí thuyết lĩnh vực khác Nếu chúng phải có nhiều trừu tượng hoá tuý nội dung chúng, nội dung phải khám phá cách quan sát chúng áp dụng liệu mà chúng muốn làm sáng tỏ Làm 10 Một kĩ thuật theo thành viên nhóm, văn hoá hay cộng đồng nhỏ nhà chuyên môn bên nó, học để nhìn thấy thứ đối mặt với kích thích, cho thấy ví dụ tình mà bậc tiền bối họ nhóm học để nhìn loại tình khác giống khác Các tình giống trình diễn giác quan liên tiếp cá nhân – thí dụ người mẹ, người cuối nhận nhìn bà vốn khác với bố hay chị Chúng trình diễn thành viên họ tự nhiên, thí dụ mặt thiên nga mặt khác ngỗng Hoặc chúng có thể, thành viên nhóm chuyên biệt hơn, thí dụ tình Newtonian, tức là, tình giống lệ thuộc vào phiên dạng biểu tượng f = ma khác với tình mà phác hoạ-qui luật quang học áp dụng chẳng hạn Thừa nhận lúc thuộc loại có xảy Chúng ta phải nói nhận từ mẫu quy tắc lực để dùng chúng? Mô tả cám dỗ việc nhìn tình giống tình bắt gặp trước phải kết xử lí thần kinh, chi phối hoàn toàn qui luật vật lí hoá học Theo nghĩa này, học để làm đó, việc nhận giống phải hoàn toàn có hệ thống việc đập tim Nhưng tương tự gợi ý nhận không chủ ý, trình kiểm soát Nếu thế, không hình dung cách thoả đáng mà cai quản áp dụng quy tắc tiêu chuẩn Nói dạng ngụ ý có tiếp cận đến lựa chọn khả dĩ, có thể, thí dụ, không tuân theo quy tắc, hay dùng sai tiêu chuẩn, hay thử nghiệm cách khác nhìn.13 Đó, cho là, loại việc làm Hoặc, xác hơn, thứ làm sau có cảm giác, lĩnh hội Sau thường tìm kiếm tiêu chuẩn đưa chúng vào dùng Rồi tiến hành diễn giải, trình cân nhắc theo lựa chọn khả làm thân tri giác Có lẽ, thí dụ, có kì cục ta thấy (nhớ lại dị thường) Rẽ góc phố thấy mẹ bước vào cửa hàng trung tâm thành phố vào lúc nghĩ bà nhà Suy ngẫm người vừa nhìn thấy kêu lên, “Đó mẹ, bà có tóc đỏ!” Bước vào cửa hàng lại nhìn người phụ nữ chẳng thể hiểu lại coi bà ta mẹ Hay, có lẽ thấy lông đuôi chim nước ăn đáy hồ nông Nó thiên nga hay ngỗng? Chúng ta suy ngẫm nhìn thấy, so sánh óc lông đuôi với lông đuôi thiên nga ngỗng mà thấy trước Hay, có lẽ, nguyên-nhà khoa học, đơn giản muốn biết đặc trưng chung (độ trắng thiên nga chẳng hạn) thành viên họ tự nhiên dễ nhận Lại thế, suy ngẫm nhận biết trước đây, tìm thành viên họ cho trước có chung Đấy trình cân nhắc, chúng có tìm triển khai tiêu chuẩn quy tắc Tức là, thử diễn giải cảm giác có sẵn rồi, thử phân tích cho trước Dù làm điều sao, trình liên quan phải cuối trình thần kinh, chúng chi phối qui luật vật lí-hoá học mặt chi phối tri giác mặt khác chi phối đập trái tim Nhưng thực hệ thống tuân theo qui luật ba trường hợp không cho lí để giả sử máy thần kinh lập trình để hoạt động theo cách diễn giải tri giác hay hai đập tim Vì sách phản đối cố gắng, truyền thống kể từ Descartes không trước đó, để phân tích tri giác trình diễn giải, phiên vô thức ta làm sau tri giác 109 Cái làm cho tính toàn vẹn tri giác đáng nhấn mạnh, tất nhiên, nhiều kinh nghiệm khứ gắn vào máy thần kinh biến đổi kích thích thành cảm giác Một chế tri giác lập trình thích hợp có giá trị sống sót Đi nói thành viên nhóm khác có tri giác khác đối mặt với kích thích không ngụ ý họ có tri giác Trong nhiều hoàn cảnh nhóm phân biệt chó sói với chó không tồn Một nhóm nhà vật lí hạt nhân ngày chẳng thể tồn nhà khoa học khả nhận vết hạt alpha electron Chính cách nhìn thích hợp đến mức cách chịu thử thách sử dụng nhóm đáng truyền từ hệ sang hệ khác Đồng thời, chúng lựa chọn để thành công trải qua thời kì lịch sử mà phải nói kinh nghiệm tri thức tự nhiên gắn vào đường kích thích-đếncảm giác Có lẽ ‘tri thức’ từ sai, có lí để dùng Cái gắn vào trình thần kinh, trình biến đổi kích thích thành cảm giác có đặc trưng sau: chuyển giao thông qua giáo dục; thử, thấy có kết đối thủ cạnh tranh lịch sử môi trường thịnh hành nhóm; và, cuối cùng, phải thay đổi qua giáo dục thêm qua khám phá không thích hợp với môi trường Đó đặc trưng tri thức, chúng giải thích dùng từ Nhưng cách dùng kì lạ, thiếu đặc trưng khác Chúng ta tiếp cận trực tiếp đến biết, quy tắc hay khái quát hoá mà với chúng, ta bày tỏ tri thức Các quy tắc cung cấp tiếp cận nhắc đến kích thích cảm giác, kích thích biết thông qua lí thuyết tinh vi Thiếu nó, tri thức gắn đường kích thích-đến-cảm giác ngầm ẩn Tuy rõ ràng sơ không thiết chi tiết, vừa nói cảm giác hiểu theo nghĩa đen Chí giả thuyết nhìn phải chịu khảo sát thực nghiệm có lẽ kiểm tra trực tiếp Song thảo luận nhìn cảm giác cung cấp chức ẩn dụ làm thân sách Chúng ta không nhìn thấy electron, mà thấy vết hay khác bong bóng nước buồng mây Chúng ta chẳng nhìn thấy dòng điện chút nào, mà thấy kim ampe kế hay dụng cụ đo điện Thế mà trang trước, đặc biệt Mục X, cư xử lặp lặp lại ta có thấy thực thể lí thuyết dòng điện, electron, trường, học để làm từ khảo sát mẫu tương tự, trường hợp sai thay việc thảo luận nhìn việc thảo luận tiêu chuẩn diễn giải Phép ẩn dụ chuyển ‘sự nhìn’ đến ngữ cảnh không sở đủ cho yêu sách Về dài hạn phải loại bỏ để ủng hộ phương thức đàm luận thật Chương trình máy tính nói đến bắt đầu đề xuất cách mà điều thực hiện, song chỗ sẵn có lẫn mức độ hiểu biết thời không cho phép loại bỏ phép ẩn dụ đây.14 Thay vào thử bảo vệ cách ngắn gọn Nhìn thấy giọt nước nhỏ hay kim thang chia độ kinh nghiệm giác quan sơ đẳng cho người không quen với buồng mây ampe kế Nó đòi hỏi suy ngẫm, phân tích, diễn giải (hoặc khác can thiệp uy quyền bên ngoài) trước rút kết luận điện tử hay dòng điện Song vị người học công cụ có nhiều kinh nghiệm mẫu với chúng khác, có khác biệt tương ứng cách xử lí kích thích đến với từ chúng Về thở vào chiều đông lạnh, cảm giác cảm giác người thường, nhìn buồng mây thấy (theo nghĩa đen đây) giọt nước nhỏ mà vết electron, hạt alpha, v.v Các vết này, bạn muốn, tiêu chuẩn mà diễn giải số diện hạt tương ứng, đường ngắn lẫn khác với đường mà người diễn giải hạt nước nhỏ lần mò 110 Hoặc xét nhà khoa học xem ampe kế để xác định số nơi kim dừng lại Cảm giác có lẽ người thường, đặc biệt người sau đọc loại đồng hồ đo khác trước Nhưng thấy đồng hồ đo (lại theo nghĩa đen) ngữ cảnh toàn mạch điện, biết cấu trúc bên Đối với vị trí kim tiêu chuẩn, giá trị dòng điện Để diễn giải cần xác định cần phải đọc đồng hồ đo thang Mặt khác, người thường, vị trí kim không tiêu chuẩn thứ trừ thân Để diễn giải nó, ông ta phải khảo sát toàn sơ đồ dây, bên bên ngoài, thử nghiệm với pin nam châm, v.v Trong cách dùng ẩn dụ không cách dùng thật ‘sự nhìn’, diễn giải bắt đầu nơi tri giác kết thúc Hai trình không nhau, tri giác để lại cho diễn giải hoàn thành phụ thuộc mạnh vào chất lượng kinh nghiệm đào tạo trước Các mẫu, Tính không so sánh được, Cách mạng Cái vừa nói cung cấp sở để làm rõ khía cạnh sách: nhận xét tính so sánh hệ cho nhà khoa học tranh cãi lựa chọn lí thuyết kế tiếp.15 Trong Mục X XII lí lẽ bên tranh cãi hẳn nhìn cách khác số tình thực nghiệm hay quan sát mà hai trông cậy vào Tuy nhiên, từ vựng theo họ thảo luận tình bao gồm chủ yếu thuật ngữ nhau, họ phải gắn số từ cho tự nhiên cách khác nhau, truyền thông [liên lạc] họ phần Kết là, tính ưu việt lí thuyết lí thuyết khác chứng minh tranh cãi Thay vào đó, nhấn mạnh, bên phải thử, thuyết phục, cải biến bên Chỉ nhà triết học hiểu sai ý định phần lí lẽ Một số họ, vậy, nói tin điều sau:16 Những người đề xuất lí thuyết so sánh liên lạc với chút nào; kết là, tranh cãi chọn-lí thuyết, có viện dẫn đến lí đáng; thay vào lí thuyết phải chọn lí cuối mang tính cá nhân chủ quan; loại tổng giác huyền bí chịu trách nhiệm định thực đạt Hơn phần khác sách, đoạn hiểu sai dựa vào chịu trách nhiệm lời buộc tội tính phi lí Đầu tiên xem xét nhận xét chứng minh Điểm mà thử đưa điểm đơn giản, quen thuộc từ lâu triết học khoa học Các tranh luận chọn-lí thuyết đặt vào dạng hoàn toàn giống với chứng minh logic hay toán học Trong chứng minh sau, tiền đề quy tắc suy diễn quy định từ đầu Nếu có bất đồng kết luận, bên tranh luận truy lại bước bước một, kiểm tra bước với quy định trước Khi kết thúc trình bên hay bên phải thừa nhận phạm sai lầm, vi phạm quy tắc chấp nhận trước Sau thú nhận để trông cậy, chứng minh đối thủ sau thuyết phục Chỉ hai bên phát thay vào họ khác ý nghĩa hay việc dùng qui tắc quy định, thống trước họ không cung cấp đủ sở cho chứng minh, tranh luận tiếp tục dạng hẳn có cách mạng khoa học Tranh luận tiền đề, trông cậy thuyết phục khúc dạo đầu cho khả chứng minh Không luận đề tương đối đơn giản ngụ ý lí đáng để thuyết phục hay lí tính định cuối cho nhóm Nó chí không ngụ ý lí để chọn khác với lí thường nhà triết học khoa học liệt kê ra: tính xác, tính đơn giản, tính có kết quả, giống Cái phải gợi ý, vậy, lí hoạt động giá trị chúng người trí tôn trọng chúng dùng theo cách khác nhau, cách cá nhân hay tập thể Nếu hai người không đồng ý, chẳng hạn, tính hiệu tương đối lí thuyết họ, họ đồng ý điều song bất đồng tầm quan trọng tương 111 đối tính hiệu và, thí dụ, quy mô đạt đến lựa chọn, chẳng bị kết tội phạm sai lầm Cũng chẳng phi khoa học Không có thuật giải trung lập cho lựa chọn lí thuyết, thủ tục có hệ thống nào, dùng cách thích hợp, phải dẫn cá nhân nhóm đến định Theo nghĩa cộng đồng nhà chuyên môn cá nhân thành viên đưa định thật Để hiểu khoa học phát triển phát triển, ta không cần phải làm sáng tỏ chi tiết tiểu sử tính cách dẫn cá nhân đến lựa chọn cá biệt, chủ đề quyến rũ Cái ta phải hiểu, vậy, cách theo tập cá biệt giá trị chung tương tác với kinh nghiệm cá biệt cộng đồng nhà chuyên môn chia sẻ để đảm bảo hầu hết thành viên nhóm cuối tìm thấy tập lí lẽ tập khác có tính định Quá trình thuyết phục, song đưa vấn đề sâu Hai người quan sát tình cách khác nhiên dùng từ vựng thảo luận phải dùng từ cách khác Tức là, họ nói từ gọi quan điểm không so sánh Làm họ chí hi vọng nói chuyện với nhiều để có sức thuyết phục Ngay câu trả lời sơ cho câu hỏi đòi hỏi định rõ thêm chất khó khăn, Tôi cho rằng, chí phần, có dạng sau Thực hành khoa học thông thường phụ thuộc vào lực, nhận từ mẫu, để nhóm đối tượng tình vào tập giống có tính nguyên thuỷ theo nghĩa nhóm lại tiến hành mà câu trả lời cho câu hỏi, “Giống với gì?” Một khía cạnh cách mạng nào, đó, số quan hệ giống thay đổi Các đối tượng nhóm vào tập trước nhóm vào tập khác sau ngược lại Hãy nghĩ mặt trời, mặt trăng, Hoả, trái đất trước sau Copernicus; rơi tự do, lắc, chuyển động hành tinh trước sau Galileo; hay muối, hợp kim, sulphur-sắt xếp trộn lẫn trước sau Dalton Vì hầu hết đối tượng bên chí tập thay đổi tiếp tục nhóm lại với nhau, tên tập thường trì Tuy nhiên, chuyển tập thường phần thay đổi định mạng lưới tương tác chúng Chuyển kim loại từ tập hợp chất sang tập nguyên tố đóng vai trò lên lí thuyết cháy, tính axít, kết hợp vật lí hoá học Nhanh không ồn thay đổi lan toàn hoá học Không ngạc nhiên, thế, phân bổ lại xảy ra, hai người mà thuyết trình họ trước tiến hành với hiểu biết hoàn toàn thấy đáp lại kích thích với mô tả khái quát hoá không tương thích Các khó khăn không cảm thấy tất lĩnh vực chí thuyết trình khoa học họ, chúng xảy sau tụm lại dày đặc xung quanh tượng mà lựa chọn lí thuyết phụ thuộc chủ yếu vào Các vấn đề vậy, chúng trở thành rõ rệt truyền thông, không mang tính ngôn ngữ, chúng giải đơn giản quy định định nghĩa thuật ngữ gây rắc rối Bởi từ mà xung quanh khó khăn tụ lại học phần từ ứng dụng trực tiếp cho mẫu, người tham gia sụp đổ truyền thông nói, “tôi dùng từ ‘nguyên tố’ (hay ‘hỗn hợp’, hay ‘hành tinh’, hay ‘chuyển động không bị ràng buộc’) theo cách xác định tiêu chuẩn sau” Tức là, họ viện đến ngôn ngữ trung lập mà hai dùng theo cách thích hợp cho phát biểu hai lí thuyết họ hay chí hệ thực nghiệm hai lí thuyết Một phần khác biệt có trước việc dùng ngôn ngữ nhiên phản ánh Những người trải nghiệm sụp đổ truyền thông vậy, vậy, phải có cầu viện Các kích thích ảnh hưởng đến họ Bộ máy thần kinh chung họ thế, cho dù lập trình khác đến đâu Hơn nữa, trừ lĩnh vực nhỏ, hoàn toàn quan trọng, kinh nghiệm chí lập trình thần kinh họ phải gần nhau, họ có chung lịch sử, trừ khứ gần Kết là, giới hàng ngày họ 112 lẫn hầu hết giới khoa học ngôn ngữ họ chung Căn vào ngần chung, họ phải có khả để tìm nhiều họ khác Các kĩ thuật cần đến, vậy, không dễ hiểu, hay thoải mái, phần kho vũ khí thông thường nhà khoa học Các nhà khoa học thừa nhận chúng cho chúng là, họ dùng chúng lâu cần thiết để gây cải biến hay thuyết phục thân họ không đạt Diễn đạt ngắn gọn, mà người tham gia sụp đổ truyền thông làm nhận thành viên cộng đồng ngôn ngữ khác sau trở thành người phiên dịch.17 Coi khác biệt thuyết trình nội nhóm riêng họ chủ đề nghiên cứu, họ thử phát từ hay cụm từ, dùng vấn đề bên cộng đồng, nhiên tụ điểm rắc rối cho thảo luận nhóm (Các cụm từ không gây khó khăn dịch cách đồng âm) Sau cô lập lĩnh vực khó khăn truyền thông khoa học, họ phải dùng đến từ vựng dùng chung thường ngày họ nỗ lực thêm để làm sáng tỏ rắc rối Tức là, người thử khám phá người khác nhìn thấy nói trình diễn với kích thích mà đáp ứng lời riêng khác Nếu họ kìm đủ không giải thích ứng xử dị thường hậu sai lầm hay điên rồ đơn thuần, với thời gian họ trở thành nhà tiên đoán tốt ứng xử Mỗi người học để phiên dịch lí thuyết người khác hậu sang ngôn ngữ đồng thời mô tả giới mà lí thuyết áp dụng ngôn ngữ riêng Đó nhà sử học khoa học thường xuyên làm (hay phải làm) đối phó với lí thuyết khoa học lỗi thời Vì dịch, theo đuổi, cho phép người tham gia sụp đổ truyền thông để trải nghiệm lây người khác giá trị thiếu sót quan điểm nhau, công cụ hiệu nghiệm cho thuyết phục lẫn cải biến Nhưng chí thuyết phục không thiết thành công, và, thành công, không cần cải biến phải kèm hay theo Hai kinh nghiệm không nhau, phân biệt quan trọng mà nhận hoàn toàn Đi thuyết phục đó, hiểu, khiến tin quan điểm ưu việt phải thay quan điểm riêng Ngần đạt mà không cần phải nhờ cậy đến giống phiên dịch Thiếu nhiều diễn giải trình bày vấn đề thành viên nhóm khoa học tán thành không rõ ràng cho nhóm khác Nhưng cộng đồng ngôn ngữ từ đầu thường tạo vài kết nghiên cứu cụ thể mà, mô tả câu hai nhóm hiểu theo cách, giải thích cộng đồng khác thuật ngữ riêng Nếu quan điểm tồn thời gian tiếp tục có kết quả, kết nghiên cứu diễn đạt lời theo cách tăng số lượng Đối với số người riêng kết có tính định Họ nói: người đề xuất quan điểm thành công nào, song phải học; họ làm gì, rõ ràng Phản ứng đến đặc biệt dễ từ người vừa vào nghề, họ chưa thu từ vựng cam kết đặc biệt hai nhóm Các lí lẽ phát biểu từ vựng mà hai nhóm dùng theo cách, vậy, thường không định, không chí giai đoạn muộn tiến triển quan điểm đối lập Giữa người kết nạp vào nghề rồi, người thuyết phục mà không nhờ đến so sánh mở rộng việc dịch cho phép Tuy giá thường câu dài phức tạp (hãy nghĩ tranh cãi Proust-Berthollet tiến hành mà không nhờ đến thuật ngữ ‘nguyên tố’), nhiều kết nghiên cứu thêm dịch từ ngôn ngữ cộng đồng sang cộng đồng khác Vả lại, việc dịch tiếp diễn số thành viên cộng đồng có 113 hể hiểu lây phát biểu trước khó hiểu lại giải thích cho thành viên nhóm đối lập Sự sẵn có kĩ thuật này, tất nhiên, không đảm bảo cho thuyết phục Đối với đa số người, phiên dịch trình đe doạ, hoàn toàn xa lạ với khoa học thông thường Các phản-lí lẽ, trường hợp, sẵn có, không quy tắc quy định phải đạt cân đối Tuy nhiên, lí lẽ chồng lên lí lẽ thách thức sau thách thức thoả mãn, cuối có ương ngạnh mù quáng giải thích cho kháng cự tiếp tục Trong trường hợp đó, khía cạnh thứ hai việc dịch, quen biết từ lâu sử gia lẫn nhà ngôn ngữ, trở nên quan trọng Đi dịch lí thuyết hay giới quan sang ngôn ngữ biến thành riêng Vì người phải hoà nhập với người xứ, khám phá người ta nghĩ làm trong, không đơn giản dịch từ, ngôn ngữ trước xa lạ Sự chuyển đổi đó, vậy, chuyển đổi mà cá nhân làm hay kiềm chế không làm cân nhắc lựa chọn, cho dù lí có đáng đến đâu để làm Thay vào đó, điểm trình học dịch, thấy chuyển đổi xảy ra, vào ngôn ngữ mà định đưa Hay khác đi, giống nhiều người bắt gặp, chẳng hạn, thuyết tương đối hay học lượng tử tuổi trung niên, thấy thân hoàn toàn thuyết phục quan điểm nhiên khả nội hoá quen thuộc giới mà giúp thành hình Về mặt trí tuệ người đưa lựa chọn mình, cải biến cần thiết muốn có kết lại né tránh Tuy dùng lí thuyết làm người nước môi trường xa lạ, lựa chọn có sẵn cho có người xứ Công việc kí sinh họ, thiếu hình trạng giới tinh thần mà thành viên tương lai cộng đồng thu qua giáo dục Kinh nghiệm cải biến mà ví chuyển gestalt đột ngột, thế, tâm trình cách mạng Các lí đáng cho lựa chọn tạo động cho cải biến môi trường có khả xảy Ngoài ra, việc dịch cung cấp điểm vào cho việc lập trình neuron mà, dù có khó hiểu đến thời điểm này, phải làm sở cho cải biến Song lí đáng lẫn việc dịch không tạo thành cải biến, trình phải giải thích nhằm hiểu loại thay đổi khoa học Các Cách mạng Thuyết Tương đối Một hệ lập trường vừa phác hoạ đặc biệt gây bực cho số nhà phê bình tôi.18 Họ thấy quan điểm mang tính tương đối, đặc biệt trình bày mục cuối sách Các nhận xét việc dịch nêu bật lí cho thay đổi Những người đề xuất lí thuyết khác giống thành viên cộng đồng ngôn ngữ-văn hoá khác Thừa nhận tương tự gợi ý theo nghĩa hai nhóm Áp dụng cho văn hoá phát triển nó, lập trường có tính tương đối Nhưng áp dụng cho khoa học không vậy, trường hợp xa thuyết tương đối đơn khía cạnh mà nhà phê bình không thấy Coi nhóm hay nhóm, người thực hành khoa học phát triển, lí lẽ, người giải câu đố Tuy giá trị mà họ triển khai thời kì chọn-lí thuyết bắt nguồn từ khía cạnh khác công việc họ, khả biểu lộ để nêu lên giải câu đố tự nhiên đưa ra, trường hợp xung đột giá trị, tiêu chuẩn chi phối cho hầu hết thành viên nhóm khoa học Giống giá trị khác, lực giải-câu đố tỏ lập lờ áp dụng Hai người chia sẻ nhiên có đánh giá khác mà họ rút từ việc dùng Nhưng ứng xử cộng đồng làm cho hẳn khác với ứng xử cộng đồng không làm Trong khoa 114 học, tin, giá trị cao ban cho lực giải-câu đố có hệ sau Hãy tưởng tượng tiến hoá đại diện cho phát triển chuyên ngành khoa học đại từ gốc chung chúng, thí dụ, từ triết học tự nhiên nghề thủ công Một đường vạch đến đó, không quay ngược lại, từ thân đến đỉnh nhánh lần vết lí thuyết liên quan dòng dõi Xét hai lí thuyết vậy, chọn từ điểm không gần gốc, phải dễ để phác hoạ danh mục tiêu chuẩn cho phép nhà quan sát không bị ràng buộc phân biệt lí thuyết sớm khỏi lí thuyết gần hết lần đến lần khác Giữa [các tiêu chuẩn] hữu ích có: độ xác tiên đoán, đặc biệt tiên đoán định lượng; cân đối chủ đề bí truyền hàng ngày; số vấn đề khác giải Ít hữu ích cho mục đích này, nhân tố định quan trọng đời sống khoa học, giá trị tính đơn giản, phạm vi, tính tương thích với chuyên ngành khác Các danh mục chưa danh mục cần đến, song nghi ngờ chúng hoàn tất Nếu chúng có thể, phát triển khoa học trình theo hướng đảo ngược phát triển sinh học Các lí thuyết khoa học muộn tốt lí thuyết sớm để giải câu đố môi trường thường khác với môi trường chúng dùng Đó lập trường người theo thuyết tương đối, bày tỏ ý nghĩa tín đồ tin vào tiến khoa học So với quan niệm tiến thịnh hành nhà triết học khoa học lẫn dân thường, vậy, lập trường thiếu yếu tố Một lí thuyết khoa học thường cảm thấy tốt lí thuyết tiền bối không theo nghĩa công cụ tốt cho khám phá giải câu đố mà cách trình bày tốt tự nhiên thực giống Người ta thường nghe lí thuyết luôn tiến triển gần hơn, hay xấp xỉ ngày gần hơn, đến chân lí Hình khái quát hoá giống nhắc không đến lời giải câu đố tiên đoán cụ thể suy từ lí thuyết mà đến thể học nó, tức là, đến phù hợp thực thể mà chúng lí thuyết đưa đến cư trú tự nhiên “thực có đó” Có lẽ có cách khác để cứu quan niệm ‘chân lí’ cho việc áp dụng tất lí thuyết, song cách không làm Tôi nghĩ, cách độc lập với lí thuyết để dựng lại lối nói ‘thực có đó’; quan niệm phù hợp thể học lí thuyết đối chiếu ‘thực’ tự nhiên hão huyền nguyên lí Ngoài ra, với tư cách sử gia, bị ấn tượng với đáng ngờ quan điểm Thí dụ, không nghi ngờ học Newton cải thiện học Aristotle học Einstein cải thiện học Newton công cụ cho giải câu đố Nhưng thấy hướng quán phát triển thể học chúng Ngược lại, số, không tất cả, khía cạnh quan trọng, thuyết tương đối rộng Einstein gần với học Aristotle hai lí thuyết so với học Newton Tuy cám dỗ để mô tả lập trường có tính tương đối hiểu được, mô tả sai Ngược lại, lập trường tương đối, thấy nhà theo thuyết tương đối cần đến để giải thích chất phát triển khoa học Bản chất Khoa học Tôi kết thúc với thảo luận ngắn hai phản ứng tái diễn văn gốc tôi, thứ có tính phê phán, thứ hai ủng hộ, nghĩ chẳng hoàn toàn Tuy hai không quan hệ đến nói không quan hệ với nhau, hai đủ phổ biến để đòi hỏi chí đáp ứng Một vài bạn đọc văn gốc để ý thường chuyển lui chuyển tới phương thức mô tả chuẩn tắc, chuyển tiếp đặc biệt bật đoạn mở đầu với, “Nhưng nhà khoa học làm”, khép lại cho nhà khoa học không nên làm Một số nhà phê bình cho lẫn lộn mô tả với quy định, vi phạm định lí triết học tôn trọng lâu đời: ‘Là’ bao hàm ý ‘nên’.19 115 Định lí đó, thực tiễn, trở thành câu nói sáo, không tôn trọng khắp nơi Một số nhà triết học đương thời khám phá ngữ cảnh quan trọng chuẩn tắc diễn tả trộn lẫn gỡ được.20 ‘Là’ ‘nên’ chẳng tách rời chúng chút Nhưng không cần cầu viện đến tinh tế triết học ngôn ngữ đương thời để làm sáng tỏ bị lầm khía cạnh lập trường Các trang trước trình bày quan điểm hay lí thuyết chất khoa học, giống triết học khác khoa học, lí thuyết có hệ cách theo nhà khoa học phải cư xử việc làm táo bạo họ muốn thành công Tuy không cần đúng, không lí thuyết khác nào, cung cấp sở đáng cho ‘nên’ ‘phải’ Ngược lại, tập lí để coi lí thuyết cách nghiêm túc nhà khoa học, mà phương pháp họ phát triển lựa chọn cho thành công họ, thực có cư xử lí thuyết bảo họ phải làm Các khái quát hoá diễn tả chứng cho lí thuyết, xác chúng dẫn từ nó, theo quan điểm khác chất khoa học chúng tạo thành ứng xử dị thường Tính lòng vòng lí lẽ đó, nghĩ, không xấu Các hệ quan điểm thảo luận không bị dùng hết quan sát mà dựa vào lúc khởi đầu Ngay trước sách xuất lần đầu, thấy phần lí thuyết trình bày công cụ hữu ích cho khảo sát ứng xử phát triển khoa học So sánh tái bút với trang gốc gợi ý tiếp tục đóng vai trò Không quan điểm lòng vòng đơn cho hướng dẫn Đối với phản ứng cuối với sách này, câu trả lời phải loại khác Một số người thích thú với làm làm sáng tỏ khoa học họ đọc luận đề áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác Tôi hiểu họ muốn nói không muốn làm nản lòng nỗ lực họ để mở rộng lập trường, phản ứng họ nhiên làm bối rối Trong chừng mực mà sách mô tả phát triển khoa học giai đoạn truyền thống ràng buộc bị ngắt quãng dịp không-luỹ tích, luận đề rõ ràng có khả ứng dụng rộng Nhưng chúng phải thế, chúng vay mượn từ lĩnh vực khác Các nhà lịch sử văn học, âm nhạc, nghệ thuật, diễn tiến trị, nhiều hoạt động khác người từ lâu mô tả chủ đề họ theo cách Định kì hoá dạng ngắt quãng cách mạng phong cách, thị hiếu, cấu thể chế công cụ tiêu chuẩn họ Nếu có độc đáo khái niệm này, chủ yếu áp dụng chúng cho khoa học, lĩnh vực mà nhiều người nghĩ phát triển theo cách khác Có thể tin quan niệm khung mẫu thành tựu cụ thể, mẫu, đóng góp thứ hai Tôi nghi, thí dụ, số khó khăn khét tiếng xung quanh quan niệm phong cách nghệ thuật biến tranh xem mô lẫn tạo phù hợp với tiêu chuẩn trừu tượng phong cách.21 Tuy vậy, sách có ý định nêu rõ loại vấn đề khác nữa, loại thấy rõ ràng nhiều bạn đọc Tuy phát triển khoa học giống phát triển lĩnh vực khác gần mức thường tưởng là, khác cách bật Thí dụ, nói khoa học, chí sau điểm phát triển chúng, tiến theo cách mà lĩnh vực khác không, hoàn toàn sai, cho dù thân tiến Một mục tiêu sách khảo sát khác biệt bắt đầu giải thích chúng Thí dụ, xét nhấn mạnh lặp lặp lại, trên, thiếu vắng hay, phải nói, khan trường phái cạnh tranh khoa học phát triển Hoặc nhớ nhận xét mức độ mà thành viên cộng đồng khoa học cho trước cung cấp khán-thích-độc-giả quan công trình cộng đồng Hay lại nghĩ chất đặc biệt giáo dục khoa học, giải câu đố mục tiêu, 116 hệ thống giá trị mà nhóm khoa học triển khai giai đoạn khủng hoảng định Cuốn sách cô lập đặc tính khác thuộc loại, chẳng thiết độc cho khoa học trừ liên kết đặt hoạt động sang bên Về tất đặc điểm khoa học có nhiều thứ phải học Sau mở đầu tái bút nhấn mạnh nhu cầu để nghiên cứu cấu trúc cộng đồng khoa học, kết thúc nhấn mạnh cầu nghiên cứu tương tự, hết, chủ nghĩa so sánh cộng đồng tương ứng lĩnh vực khác Người ta bầu bầu cho tư cách thành viên cộng đồng cá biệt, khoa học hay không khoa học? Quá trình giai đoạn xã hội hoá nhóm? Cái nhóm coi cách tập thể mục tiêu nó; lệch nào, cá nhân hay tập thể, khoan dung; kiểm soát lầm lạc cho phép? Một hiểu biết đầy đủ khoa học phụ thuộc vào câu trả lời cho loại câu hỏi khác nữa, lĩnh vực cần đến nhiều công việc Tri thức khoa học, giống ngôn ngữ, chất tài sản chung nhóm hay khác chẳng Để hiểu cần biết đặc trưng đặc biệt nhóm tạo dùng Tái bút lần chuẩn bị gợi ý Dr Shigeru Nakayama Đại học Tokyo, thời sinh viên người bạn từ lâu, để bao gồm vào dịch tiếng Nhật ông sách Tôi biết ơn ông ý tưởng, kiên nhẫn ông để chờ đợi kết nó, cho phép đưa kết vào lần tái tiếng Anh Cho lần xuất không thử việc viết lại cách có hệ thống, giới hạn thay đổi vài lỗi in ấn cộng với hai đoạn chứa lỗi cô lập Một hai đoạn mô tả vai trò Principia Newton phát triển học kỉ mười tám trang 30-33 Đoạn thứ hai liên quan đến phản ứng khủng hoảng trang 84 Các biểu thị khác thấy hai tiểu luận tôi: “Reflection on My Critics,” Imre Lakatos and Alan Musgave (eds.), Critism and the Growth of Knowledge (Cambridge, 1970); “Second Thoughts on Paradigms,” Federic Suppe (ed.) The Structure of Scientific Theories (Urbana, Ill., 1970 hay 1971), hai trình in, nhắc đến tiểu luận đầu “Reflections” tập sách xuất Growth of Knowledge; tiểu luận thứ hai nhắc đến “Second Thoughts” Về phê phán có sức thuyết phục đặc biệt trình bày ban đầu khung mẫu, xem Margaret Masterman, “The Nature of a Paradigm,” Growth of Knowledge; Dudley Shapere, “The Structure of Scientific Revolutions,” Philosophical Review, LXXIII (1964), 383-94 W O Hagstrom, The Scientific Community (New York, 1965), ch iv v; D J Price and D de B Beaver, “Collaboration in an Invisible College,” American Psychologist, XXI (1966), 1011-18; Diana Crane, “Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the ‘Invisible College’ Hypothesis,” American Sociological Review, XXXIV (1969), 335-52; N C Mullins, Social Networks among Biological Scientists, (Ph D diss., Harvard University, 1966) “The Micro-Structure of an Invisible College: The Phage Group” (bài báo trình bày gặp mặt hàng năm Hội Xã hội học Mĩ, Ameriacan Sociological Association, Boston, 1968) 176 Eugene Garfield, The Use of Citation Data in Writing the History of Science (Philadelphia: Institute of Scientific Information, 1964); M M Kessler, “Comparison of Results of Bibliographic Coupling and Analytic Subject Indexing,” American Documentation, XVI (1965), 223-33; D J Price, “Networks of Scientific Papers,” Science, CIL (1965), 510-15 Masterman, op cit Về phần đáng kể tình tiết xem: T M Brown, “The Electric Current in Early Nineteenth Century French Physics,” Historical Studies in the Physical Sciences, I (1969), 117 61-103, Morton Schagrin, “Resistance to Ohm’s Law,” American Journal of Physics, XXI (1963), 536-47 Xem đặc biệt: Dudley Shapere, “Meaning and Scientific Change,” Mind and Cosmos: Essays in Contemporary Science and Philosophy, The University of Pittsburgh Series in the Philosophy of Science, III (Pittsburgh, 1966), 41-85; Israel Scheffler, Science and Subjectivity (New York, 1967); tiểu luận Karl Popper Imre Lakatos Growth of Knowledge 10 Xem thảo luận đầu Mục XIII, 11 Về thí dụ này, xem: René Dugas, A History of Mechanics, trans J R Maddox (Neuchatel, 1955), pp 135-36, 186-93, Daniel Bernoulli, Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum, commentarii opus academicum (Strasbourg, 1738), Sec iii Về mức độ mà học tiến nửa đầu kỉ mười tám cách mô cách giải vấn đề cách giải khác, xem Clifford Truesdell, “Reactions of Late Baroque Mechanics to Success, Conjecture, Error, and Failure in Newton’s Pinincipia,” Texas Quartely, X (1967), 238-58 12 Thông tin chủ đề thấy “Second Thoughts” 13 Điểm chẳng cần đến luật giống qui luật Newton quy tắc giống Mười Điều răn Trong trường hợp lối nói ‘vi phạm luật’ vô nghĩa, từ chối quy tắc không ngụ ý trình không bị chi phối luật Đáng tiếc, luật giao thông sản phẩm tương tự luật pháp bị vi phạm, điều dễ gây lầm lẫn 195 14 Đối với bạn đọc “Second Thoughts” nhận xét bí ẩn sau chủ đạo Khả nhận thành viên họ tự nhiên phụ thuộc vào tồn tại, sau xử lí thần kinh, không gian tri giác rỗng họ cần phải phân biệt Nếu, thí dụ, có [dải] liên tục thấy chim nước từ ngỗng đến thiên nga, buộc phải đưa tiêu chuẩn cụ thể để phân biệt chúng Có thể đưa điểm tương tự cho thực thể không quan sát Nếu lí thuyết vật lí thừa nhận tồn không khác dòng điện, số nhỏ tiêu chuẩn, số thay đổi đáng kể từ trường hợp sang trường hợp khác, đủ để nhận diện dòng điện tập quy tắc quy định điều kiện cần đủ cho nhận diện Cho trước tập điều kiện cần đủ cho nhận diện thực thể lí thuyết, thực thể loại bỏ khỏi thể học lí thuyết thay Tuy nhiên, thiếu quy tắc loại trừ thực thể này; lí thuyết đòi hỏi tồn chúng 15 Các điểm thảo luận chi tiết Mục v vi “Reflections” 16 Xem công trình trích thích 9, trên, tiểu luận Stephen Toulmin Growth of Knowledge 199 17 Nguồn cổ điển cho hầu hết khía cạnh việc dịch W V O Quine, Word and Object (Cambridge, Mass., and New Ork, 1960), ch i ii Nhưng Quine giả sử hai người nhận kích thích phải có cảm giác có để nói mức độ mà phiên dịch phải có khả mô tả giới mà ngôn ngữ dịch áp dụng Về điểm sau xem, E A Nida, “Linguistics and Ethnology in Translation Problems,” Del Hymes (ed.), Language and Culture in Society (New York, 1964), pp 90-97 18 Spapere, “Structure of Scientific Revolutions,” Popper Growth of Knowledge 19 Về nhiều thí dụ, xem tiểu luận P K Feyerabend Growth of Knowledge 20 Stanley Cavell, Must We Mean What We Say? (New York, 1969), ch i 21 Về điểm thảo luận mở rộng đặc biệt xung quanh khoa học, xem T S Kuhn, “Comment [on the Relations of Science and Art],” Coparative Studies in Philosophy and History, XI (1969), 403-12 Chỉ mục 118 Ad hoc, 13, 30, 78, 83 Alfonso X, 69 Archimedes, 15, 123 Aristarchus, 75, 76 Aristotle, 2, 10, 12, 15, 48, 66-69, 72, 104, 118-20, 121-25, 140, 148, 163 Atwood, 26, 27, 31 Bacon, Sir Francis, 16, 19, 28, 37, 170 Bài dị thường, con, quân; anormalous playing cards, 63, 112-16, 195 Bernoulli, 31, 190, 191 Bertholett, 132, 133, 148, 204 Bình Leyden, xem Leyden Black, J., 15, 70 Boerhaave, 15 Bohm, 163 Bohr, 88, 154, 185 Boyle, R., 28, 41, 141-43 Bruner, J S 63 Burdian, J., 119, 120 Cách mạng khoa học, cuộc; revolutions in science, 6-8, 92-98, 101-2 Cavell, S., xiii, 208 Cavendish, 21, 31, 70 Căng thẳng thiết yếu, sự; Essential tension, 79 Câu đố; puzzle, 36, xem giải-câu đố Cấu trúc cộng đồng; community structure, 176, 178, 180, 181, 210 Chambers, 171 Chứng minh sai, sự; Falsification, 77-79, 146-47 Chuyển động mặt trăng; Lunar motion, 30, 39, 81 Chuyển Gestalt đột ngột; Gestalt Switch, 63, 85, 111-14, 150 Clairaut, 81 Con lắc; pendulum, 119-125, 128-29, 150, 189, 190, 201; ~ Foucault, 156; ~ hình nón; conical, 187 Conant, J B., xiii Copernicus Cộng đồng khoa học; scientific community, 167-79, 176-80, 185-87 d’Alembert, 31 Dalton, J (và/hoặc hoá học Datlton), 78, 106, 130-35, 139, 141 Darwin, C., 20, 151, 171-72 Dasaguliers, 14 De Broglie, L., 158 Descartes, R (hay Cartesian), 41, 48, 121, 126, 148, 150 Dị thường, các; Anomalies, 62-64, 67, 82, 87, 113 Dịch, sự, phiên; translation, 174, 175, 202-205 Du Fay, 14, 21 Địa chất học; Geology, 10, 22, 48 Điện học; Electricity, 4, 13-15, 16, 17-18, 20-22, 28, 35, 61-62, 106-7, 117-18 Đồng thuận; Consensus, 11, 15, 153, 161, 173 Einstein, A., 6-7, 12, 26, 44, 66, 74, 83, 89, 98-99, 101-2, 108, 143, 148-49, 153, 155, 158, 165 Euler, 32, 33 Faraday, 165 119 Feyerabend, P K., xiv, 208 Fitzgerald, 74 Fleck, L., viii Foucault, 26; lắc, 156 Franklin, B., 10, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 62, 106, 118, 122, 151 Fresnel, 12, 73, 155, 156 Frizeau, thí nghiệm, 156 Galilei, Galileo, 3, 29, 31, 48, 67, 118-20, 121-25, 139-40 Gauss, 32 Gay-Lussac, 134 Gestalt, 85, 189 xem Chuyển Gestalt đột ngột Gestalt, trường phái, viii, 85 Giải câu đố; puzzle-solving, 36-39, 80 Giải (quyết) vấn đề; problem-solving, 51, 75, 157, 158, 169, 190 Giải vấn đề, cách; problem- solutions, 47, Goodman, N., 127 (và/hoặc Thuyết Copernicus; Copernicism): 6, 8, 26, 67-69, 71, 74-76, 82, 83, 115-16, 128, 149, 150, 152-53, 154-55, 157, 158 Coulomb, C., 21, 28-29, 33, 35 Crooks, 93 Gray, 14, 21 Hamilton, 33 Hành tinh, các; planets, 25, 128 Hanson, N R., 113 Hauksbee, 14, 117 Heilbron, J L., xiv, 14 Heisenberg, 84 Helmholtz, 41 Herchel, W, 115, 116 Hertz, 33 Hình trạng; constellation, 1, Hooke, 76 Hộp quan niệm, các; Conceptual Boxes, 5, 152 Hutton, J., 15 Huyghens, 31, 150, 190 Jacobi, 33 James, W, 113 Kelvin, Lord, 59, 93, 98n Kepler, J., 30, 32, 87, 152-54, 156, 189 Khám phá, xem phát minh Kháng cự; resistance, 62, 65, 83, 151 Khoa học khác thường; Extraordinary science, 82-89 Khoa học thông thường; Normal science, 5-6, 10, 24-34, 80 Khoa học trưởng thành; mature science, 10, 24, 69 Không thể so sánh, tính; Incommensurability, 103, 112, 148, 150, 198ff Khủng hoảng; Crisis, 67-75, 80, 82, 84-86, 181 Khung mẫu; Paradigm, 10, 15, 18-19, 23, 43-44, 182-191 Koyré, A., viii, 3, 48, 49, 67, 89, 123, 124 Lagrange, 32, 33 Lamarck, 171 Laplace, 32 Lavoisier, A (và/hoặc hoá học Lavoisier), 6, 10, 44, 54-56, 57, 59- 72, 78, 86, 89, 106-7, 118, 120, 130, 142-43, 147-48, 120 153, 156-57, 163 Lawrence, E O., 26 Leibnitz, G W., 48, 72 Lexell, 115 Leyden, Bình; Jar, 17, 61-62, 106, 118, 129 Lí thuyết lượng tử, xem thuyết lượng tử Lòng vòng, tính; circularity, 91, 98, 100, 176, 208 Lorentz, 74 Lovejoy, A O., viii Lựa chọn khung mẫu; Paradigm choice, 94, 109-10, 144, 147-59 Luỹ tích, xem trình luỹ tích Lyell, Sir Charles, 10 Ma trận môn; disciplinary matrix, 182, 193, 185, 187 Maiser, A., viii Malus, 89 Matrix, xem ma trận Maxwell, J C., 7, 28, 40, 44, 48, 58, 66, 73-74, 80, 82, 107, 109 Mayow, 76 Metzger, J., viii,41, 48, 55, 100, 106 130 Meyerson, E., viii, 107 Michelson Morley, thí nghiệm, 73 Musschenbroek, 122 Nagel, E., xiv Nash, L K., xiii Neutrino (hạt; particle), 27, 87 Newton, Sir Isaac (và/hoặc Thuyết Newton), 6, 10, 12-13, 15, 26-27, 30-33, 39-40, 44, 47-48, 67, 71, 72- 74, 76, 78, 79 98-99, 101-5, 106, 107, 121, 139-40, 148, 150, 153, 154, 157, 165 Nghệ thuật, arts, 121, 160, 161, 165, 167-68, 186, 209 Ngôn ngữ quan sát; Observation language, 125-27, 129 Nhận thức; perception, 112-13 Nhiên tố; Phlogiston, 53-56, 57-59, 70-72, 79, 85, 99-100, 102, 106, 107, 121-22, 126, 129, 157 Novara, Domenico da, 69 Oresme, N., 119, 120 Orwell, tác phẩm 1984 của, 167 Paradigm, xem khung mẫu Pauli, W., 83-84 Phác hoạ-qui luật; law-sketch, 188, 189, 194 Phân rã hạt nhân; Nuclear fission, 60 Phát minh, khám phá; Discovery, 53, 62, 96-97 Piaget Jean, viii Pier, H., xiv Planck, M., 12, 151, 154 Pliny, 16, 161 Poisson, 155 Polanyi, M., 44, 191 Popper, Sir Karl, 146-47, 186n, 205n Postman, L., 63 Post-paradigm, xem sau-khung mẫu Pre-paradigm, xem trước-khung mẫu Priesley, J., 53-56, 58, 59-60, 66, 69, 79, 86, 89, 118, 120, 147, 159 Proust, 132, 134, 148, 204 Ptolemy, 10, 23, 67-69, 75-76, 82, 98, 115, 154, 156 Rey, 76 Richter, 132, 134 Rơi tự do; free fall, 189, 201 Roentgen, W., 57-59, 93 Ronchi, V., 13, 89 Quá trình luỹ tích; Cumulative process, 2-3, 52, 84, 95, 96, 161 Quang học; Optics, 11-14, 16, 39, 42, 48, 67, 79, 89, 154-55 121 Quine, W V O., viii, 202n Quỹ đạo Keplerian, Keplerian orbits, 187 Sách giáo khoa khoa học; textbook (of) science, 136-38 Sao Kim (hành tinh); Venus (planet), 154 Sao Thiên Vương (hành tinh); Uranus (planet), 115-16 Sao Thuỷ (hành tinh); Mercury (planet) 81, 155 Sau-khung mẫu; post-paradigm, xii, 178 Scheele, C., 53, 55, 70 Schrödinger, 165; phương trình; equation, 187 Sơ đồ-qui luật; law-schema, xem phác hoạ-qui luật Spencer, 171 Stokes, 73 Sutton, F X., viii Tautology (phép lặp thừa), 78, 100, 133, 183, 184 Thay đổi ý nghĩa, xem Ý nghĩa thay đổi Thế giới khác, các; “Different Worlds”, 118, 150 Thế giới thay đổi; “World changes”, 111, 118, 121, 150 Thí nghiệm Michelson-Morley Thí nghiệm định; crucial experiment, 153 Thí nghiệm tư duy, thought experiment, 88 Thị sai hàng năm; Annual parallax, 26 Thiên Vương tinh, xem Thiên vương Thuyết lượng tử; quantum theory, 48, 49-50, 83-84, 89, 95, 108, 154 Tia X, xem X-quang Tiến bộ; progress, 20, 37, Ch XIII đặc biệt 160, 162, 166 Tri thức ngầm (ẩn); tacit knowledge, 44, 191 Truyền thông, vấn đề; communication problem, 175 Trước-khung mẫu; pre-paradigm, xii, 178 Tycho, B, 26, 157 Vasari, 161 Vấn đề bí truyền, các; Esoteric problems, 24 Vẻ thật; verisimilitude, vii Vernier, thước, 187 Volta, 21 Wallis, 105 Watson, 14 Wheatstone, cầu; bridge, 187 Whitehead, 138 Whorf, B L., viii Wittgenstein, L., 44, 45 Wren, 105 X-quang; X-rays, 7, 41, 57-59, 61, 9293 Ý nghĩa thay đổi; meaning change, 122 128, 201-4 Young, T., 12, 86 123 ... may mắn với cua thử nghiệm dạy khoa học vật lí cho người không nghiên cứu khoa học lần đưa đến với lịch sử khoa học Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, việc tiếp xúc với lí thuyết thực hành khoa học lỗi... định tranh khoa học mà có Bức tranh vẽ trước đây, chí thân nhà khoa học, chủ yếu từ nghiên cứu thành tựu khoa học hoàn tất thành tựu ghi lại kinh điển và, gần hơn, sách giáo khoa mà từ hệ khoa học... thu thập số liệu giáo khoa, với thao tác logic dùng liên hệ số liệu với khái quát hoá lí thuyết sách giáo khoa Kết khái niệm khoa học với hệ luỵ sâu sắc chất phát triển Nếu khoa học hình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau truc cua cac cuoc cach mang khoa hoc , Cau truc cua cac cuoc cach mang khoa hoc , Cau truc cua cac cuoc cach mang khoa hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay