18 triet hoc chinh tri cua karl popper

24 13 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 23:00

Triết học trị Karl Popper Triết học trị Karl Popper Nguồn: http://www.iep.utm.edu/popp-pol/ Người dịch: Mr Minh Khi so sánh với triết gia khác, Karl Popper (1902-1994) đặc biệt bật nhờ đóng góp cho triết học khoa học nhận thức luận Hầu hết tác phẩm công bố ông giải vấn đề triết học khoa học tự nhiên, đặc biệt vật lý học; Popper thừa nhận mối quan tâm ông tự nhiên trị Tuy nhiên, tư tưởng trị ông chắn có ảnh hưởng vĩ đại không so với triết học khoa học ông Điều chắn bên giới hàn lâm Đối với công chúng có học, Popper tiếng phê phán chủ nghĩa toàn trị bảo vệ ông tự do, chủ nghĩa cá nhân, dân chủ “xã hội mở” Tư tưởng trị ông đứng phía chủ nghĩa lý chủ nghĩa nhân văn thời Khai sáng Ông đối thủ ngoan cường chủ nghĩa toàn trị, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tập thể, dạng tư tưởng phản động, phản lý khác Sự bác bỏ Popper tư tưởng bắt nguồn từ phê phán ông niềm tin triết học dùng làm tảng cho chúng, đặc biệt cách hiểu không phương pháp khoa học Cách tiếp cận mang đến cho tư tưởng trị Popper độc đáo mẻ– tranh cãi, ông cho gốc rễ chủ nghĩa toàn trị nằm tư tưởng số triết gia Phương tây kính trọng nhất, bao gồm triết gia cổ đại đại Sự bảo vệ ông xã hội dân chủ tự chủ yếu bắt nguồn từ quan điểm ông phương pháp khoa học áp dụng cho trị, lịch sử khoa học xã hội Thực vậy, tác phẩm trị quan http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper trọng ông – Sự nghèo chủ nghĩa lịch sử (1944) Xã hội mở kẻ thù (1945) – có tầm nhìn thống khoa học trị Như giải thích bên dưới, người thiết chế xã hội mở mà Popper mừng tượng thấm nhuần với tinh thần phê phán giống khoa học tự nhiên, thái độ mà Popper gọi chủ nghĩa lý phê phán Sự cở mở cho phân tích tra vấn hi vọng thúc đẩy tiến trị xã hội cung cấp bối cảnh trị mà cho phép khoa học phát triển thịnh vượng Nội dung Phê phán xã hội đóng a Xã hội mở chống lại xã hội đóng b Thuyết toàn thể, Thuyết chất Chủ nghĩa lịch sử c Hegel, Marx Chủ nghĩa lịch sử đại d Công nghệ xã hội không tưởng Tự do, Dân chủ Xã hội mở a Nền dân chủ tối thiểu b Công nghệ xã hội phần c Thuyết công lợi tiêu cực d Nhà tự do, Nhà bảo thủ hay Nhà dân chủ xã hội? Phê phán xã hội đóng Mục đích trung tâm Xã hội mở kẻ thù Sự nghèo nàn chủ nghĩa lịch sử giải thích nguồn gốc chất chủ nghĩa toàn trị Cụ thể là, với vươn lên chủ nghĩa phát xít, bao gồm nước Áo quê hương ông, theo sau Chiến tranh giới thứ hai thúc đẩy Popper bắt đầu viết hai tác phẩm vào cuối năm 1930 đầu 1940 ông giảng dạy New Zealand Ông miêu tả tác phẩm “nỗ lực chiến đấu” ông Các luận điểm hai tác phẩm có nhiều trùng lặp Tuy nhiên có khác biệt quan trọng Sự nghèo nàn thuyết chủ nghĩa lịch sử chủ yếu quan tâm đến phương pháp luận khoa học xã hội, cụ thể là, làm ý tưởng không hoàn chỉnh, Popper đặt tên cho “chủ nghĩa lịch sử”, lại dẫn nhà lịch sử nhà khoa học http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper xã hội chệch khỏi đường đắn mặt phương pháp luận, đồng thời phục vụ trợ giúp cho chuyên chế Xã hội mở, tác phẩm dài hơn, theo Popper, tác phẩm quan trọng hơn, bao gồm thảo luận sâu sắc chủ nghĩa lịch sử phương pháp luận khoa học xã hội Tuy nhiên lên nghiên cứu nguồn gốc tâm lý lịch sử chủ nghĩa toàn trị, chủ nghĩa mà ông đặt trung tâm tập hợp ý tưởng hấp dẫn sai lầm Các ý tưởng này, bên cạnh chủ nghĩa lịch sử, có “thuyết toàn thể” “thuyết chất” ông gọi chúng Khi kết hợp với nhau, chúng tạo thành tảng triết lý cho điều mà Popper gọi “xã hội đóng” “Xã hội đóng” thứ dẫn đến chủ nghĩa toàn trị a Xã hội mở chống lại xã hội đóng Theo Popper, chủ nghĩa toàn trị có kỉ 20 Mà hơn, “thuộc truyền thống cổ xưa văn minh chúng ta” Trong Xã hội mở, truy tìm Popper gốc rễ chủ nghĩa toàn trị đưa ông trở với Hi lạp cổ đại Ở ông phát xuất điều mà ông gọi “xã hội mở” đầu tiên, dân chủ Athens kỉ thứ trước công nguyên Ông cho rằng, người Athen người đòi hỏi giá trị, niềm tin, thiết chế truyền thống phải chịu khảo sát phê phán, Socrates đời sống trị dân chủ thành bang điển hình cho thái độ Nhưng lượng lương phản động cảm thấy khó chịu với bất ổn định thay đổi nhanh chóng mà xã hội mở tạo (Socrates bị kết tội làm suy đồi niên giới thiệu vị thần mới) Họ tìm cách ngăn cản phát triển đưa Athens trở với xã hội với hệ thống giai cấp cứng nhắc, tuân thủ theo truyền thống tộc, bảo vệ cách không suy xét thẩm quyền truyền thống – “xã hội đóng” Sự quay trở lại với chủ nghĩa lạc thúc đẩy lo lắng sâu rộng mà Popper gọi “sự căng thẳng văn minh” Tính trật tự hữu xã hội đóng giúp thỏa mãn nhu cầu sâu sắc người trật tự đời sống chung chia sẻ Trái lại, chủ nghĩa cá nhân, tự trách nhiệm cá nhân mà xã hội mở tất yếu mang lại gây cảm giác biệt lập lo âu, lo âu này, theo Popper, chắn phải phát sinh thụ hưởng lợi ích to lớn đời sống xã hội mở: tự do, tiến xã hội, tăng tiến tri thức, tăng cường hợp tác “Đó phải trả để trở nên văn minh” http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper Popper buộc tội Plato người bảo vệ hàng đầu mặt triết lý xã hội đóng, trình trải tảng cho chủ nghĩa toàn trị Phản bội tính cách cởi mở phê phán thầy Socrates, thông qua tác phẩm Cộng hòa, Plato phát minh hệ thống phức tạp bóp nghẹt thay đổi trị xã hội, đồng thời biến triết học thành công cụ để củng cố uy quyền để thách thức uy quyền Hệ thống làm đảo ngược trào lưu chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa quân bình xuất dân chủ Athen, thiết lập hệ thống tôn ti trật tự mà tự quyền cá nhân bị hi sinh cho nhu cầu tập thể Popper nhận xét nhìn không tưởng Plato tác phẩm Cộng hòa phần truyền cảm hứng từ Sparta, kẻ thù Athen chiến Peloponnesian, mà theo Popper, điển hình xã hội đóng Xã hội Sparta tập trung vào hai mục tiêu: ổn định bên khả quân Để đạt hai mục tiêu này, tổ chức Sparta tìm cách tạo xã hội chiến binh, giống tổ chức ong, vốn luôn ưu tiên cho nhu cầu tập thể nhu cầu cá nhân đòi hỏi kiểm soát toàn công dân Điều bao gồm thuyết ưu sinh cổ xưa, đứa trẻ sinh mà không đủ sức mạnh bị ném vào giếng nước Đàn ông Sparta phải đủ sức khỏe quy định để đảm bảo cho đời sống xuất sắc, họ bị tách khỏi gia đình trẻ, giáo dục chủ yếu theo kiểu quân đội Sự giáo dục tạo chiến binh đáng sợ, người không sợ đau đớn, phục tùng quyền lực, trung thành vô điều kiện với thành bang Chiến đấu cho thành bang danh dự thừa nhận cho công dân nam, công việc cực nhọc thấp trồng trọt số phận dành riêng cho tộc nô lệ Hilap, nô lệ khác Sự kiểm duyệt tuyệt đối áp đặt lên công dân, luật pháp giới hạn nghiêm ngặt tiếp xúc với người nước Dưới hệ thống này, Sparta trở thành lực quân chi phối xã hội Hilap cổ, không ngạc nhiên đóng góp quan trọng khoa học nghệ thuật Popper miêu tả Sparta “bộ lạc bắt giữ” vốn tìm cách cản trở “sự quân bình, dân chủ, ý thức hệ cá nhân” xuất Athen Ông nói ngẫu nhiên kẻ phát xít kẻ toàn trị ngày truyền cảm hứng từ Sparta b Thuyết toàn thể, Thuyết chất, Chủ nghĩa lịch sử http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper Popper ba giả định triết học sâu sắc làm sở cho bảo vệ Plato xã hội đóng, sở bảo vệ sau xã hội đóng hai thiên niên kỉ Những ý tưởng thuyết toàn thể, thuyết chất, chủ nghĩa lịch sử Thuyết toàn thể định nghĩa theo quan điểm sau: để hiểu đầy đủ dạng thực thể đòi hỏi phải hiểu chúng toàn thể Điều thường cho hệ thống sinh học xã hội, chẳng hạn, tổ chức hữu cơ, hệ sinh thái, kinh tế, hay văn hóa Hệ theo sau từ quan điểm thực thể có tính chất mà giảm trừ cho phận cấu thành thực thể Chẳng hạn, số triết gia cho ý thức người tượng mà tính chất giải thích tính chất thành phần vật chất (tế bào thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh…) cấu thành não người Tương tự, người ủng hộ cách tiếp cận toàn thể để nghiên cứu xã hội cho thực thể xã hội giảm trừ tới tính chất cá nhân cấu thành xã hội Nghĩa là, họ bác bỏ chủ nghĩa nhân phương pháp luận ủng hộ chủ nghĩa toàn thể phương pháp luận, lời Popper Theo Popper, thuyết toàn thể Plato phản ánh quan điểm ông cho thành bang – thành bang Hilap –có địa vị ưu tiên, theo nghĩa đó, có tính thực so với cá nhân cư ngụ Với Plato, “chỉ toàn thể ổn định, vĩnh cửu thực tồn, cá nhân ngắn ngủi” Quan điểm lần hàm ý thành bang có nhu cầu thực quan trọng nhu cầu cá nhân mang lại nguồn gốc chủ nghĩa tập thể đạo đức Plato Theo Popper, Plato tin xã hội công đòi hỏi cá nhân phải hi sinh nhu cầu cho lợi ích nhà nước Ông viết “công Plato không khác sức mạnh, thống ổn định thể tập thể” Theo Popper, điều mối đe dọa nghiêm trọng Ông nói, thực tế, quan điểm cho nhu cầu thực thể tập thể - ví dụ như, thành phố, quốc gia, xã hội, hay chủng tộc có trước có địa vị cao so với nhu cầu cá nhân sống thực nguyên lý đạo đức trung tâm tất hệ thống toàn trị, dù cổ đại hay đại Chẳng hạn, Quốc xã nhấn mạnh nhu cầu chủng tộc Arian để bảo chữa cho sách tàn bạo họ, người cộng sản Liên xô nói mục đích lợi ích giai cấp động lịch sử mà cá nhân phải phục tùng Các nhu cầu chủng tộc hay giai cấp có địa vị cao nhu cầu cá http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper nhân Trái lại, Popper cho rằng, thành viên xã hội mở xem nhà nước thiết chế xã hội khác người thiết kế, chịu thẩm tra cách phê phán, luôn phục vụ lợi ích cá nhân – không ngược lại Sự công thực đòi hỏi đối xử bình đẳng cá nhân quan điểm hữu Plato công định nghĩa nhà nước chức tốt Tương tự vậy, điều khiến Plato ủng hộ xã hội đóng học thuyết mà Popper gọi “thuyết chất” Gắn liền với thuyết yêu sách cho “nhiệm vụ nhận thức hay “khoa học” khám phá miêu tả chất thực sự vật, tức thực hay thể ẩn giấu chúng” Và lý thuyết Plato Mô thức điển hình cho cách tiếp cận Theo Plato, để hiểu vật – ví dụ, giường, hình tam giác, người, hay thành bang – đòi hỏi phải hiểu mà Plato gọi Mô thức Các Mô thức vĩnh cửu, bất biến, mẫu hình hoàn hảo vật hữu hình giới Để hiểu Mô thức, Plato tin là, phải có khảo sát lý chất Một hiểu đạt thông qua trực giác thông qua nghiên cứu kinh nghiệm Chẳng hạn, trực giác toán học cung cấp đường để hiểu chất thực hình tam giác – hay, Mô thức – trái với nỗ lực để hiểu chất tam giác thông qua đo đạc, so sánh với tam giác thực tìm thấy giới Dù Mô thức vĩnh cửu bất biến, nhiên Plato cho không hoàn hảo chúng mà gặp giới khả giác chắn suy tàn theo thời gian Plato mở rộng lý thuyết sang vấn đề trị Theo Popper, thực tế, xu hướng đến suy tàn vấn đề trị trung tâm mà triết lý Plato tìm cách trữa trị Vì người thiết chế mà họ tạo có xu hướng đến tàn tạ theo thời gian Nên Plato, điều bao gồm cho thành bang, mà ông tin không hoàn hảo Mô thức thành bang Quan điểm thành bang tạo khoa học trị đặc biệt Trước tiên, đòi hỏi phải hiểu chất đắn tốt thành bang, nghĩa là, Mô thức Thứ hai, để xác định cách ngăn cản suy tàn thành bang khỏi chất lý tưởng nó, nghiên cứu trị phải tìm cách khám phá quy luật hay nguyên tắc mà quản lý xu hướng suy tàn tự nhiên thành bang kết thúc suy tàn Do lý thuyết Plato dẫn ông tìm kiếm lý thuyết http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper biến đổi lịch sử - lý thuyết làm cho hiểu dòng chảy liên tục giới Nghĩa là, thuyết chất Plato dẫn ông đến điều mà Popper gọi “chủ nghĩa lịch sử” Chủ nghĩa lịch sử quan điểm cho lịch sử bị chi phối quy luật lịch sử, ra, lịch sử có hướng tất yếu điểm kết thúc Nếu điều đúng, người theo chủ nghĩa lịch sử tin mục đích triết học – sau đó, lịch sử khoa học xã hội – phải dự đoán tiến trình tương lai xã hội thông qua việc khám phá quy luật hay nguyên tắc chi phối lịch sử Popper nói rằng, chủ nghĩa lịch sử giới quan cổ xưa xuất trước kỉ thứ trước công nguyên Athen Quan điểm chủ nghĩa lịch sử người Hi lạp thời điểm phát triển thành bang thiết tuân theo chu kì: thời kì vàng son theo sau suy tàn sụp đổ tránh được, lần làm tảng cho tái sinh thời kì vàng son Trong cách nhìn Plato “luật suy tàn” này, thành bang lý tưởng suy đồi thành nhà nước quân sự, nhà nước quân thành thể đầu sỏ, đầu sỏ thành dân chủ sau đó, cuối dân chủ thành độc tài Nhưng Plato không đơn miêu tả suy đồi thành bang; ông đề nghị giải thích triết học cho nó, điều dựa vào lý thuyết Mô thức ông, thuyết chất Đi xa nữa, Plato tìm cách cung cấp cách ngăn cản xu hướng suy tàn tự nhiên Popper cho rằng, mục tiêu sâu xa xã hội không tưởng phát triển tác phẩm Cộng hòa – xã hội đóng hư cấu mẻ giải pháp cho xu hướng tự nhiên hướng đến suy tàn trị đạo đức Đó xã hội với hệ thống đẳng cấp tôn ti trật tự triết gia cai trị, người có tri thức mô thức, để ngăn chặn suy tàn đảm bảo cho người cai trị không bị hủ hóa Nền dân chủ bừa bãi Athen thay xã hội ổn định bất biến Plato thấy điều công bằng, Popper cho mang tất đặc điểm chủ nghĩa toàn trị, bảo gồm hệ thống đẳng cấp khắt khe, kiểm duyệt, chủ nghĩa tập thể, kế hoạch hóa trung ương – tất điều củng cố thông qua tuyên truyền lừa dối, Plato goi chúng, “lời nói dối cao quý” Sự nghi ngờ sâu sắc Plato dân chủ chắn phần bắt nguồn từ kinh nghiệm ông Khi chàng trai trẻ ông thấy công dân Athen, ảnh hưởng http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper kẻ mị dân, ủng họ cho chiến dịch quân không khôn ngoan mà cuối dẫn đến chiến thắng Sparta vào năm 404 trước công nguyên Khi dân chủ tái lập theo sau rời những người Sparta năm 403 trước công nguyên, ông chứng kiến bỏ phiếu người dân Athen để hành người công dân khôn ngoan họ, Socrates Popper thành niên chứng kiến xụp đổ dân chủ, nước Áo quê hương ông, toàn châu Âu Nhưng ông rút học khác từ kinh nghiệm Đối với ông, dân chủ tường chống lại chuyên chế, trợ giúp cho chuyên chế Từ lý giải thích phần kế tiếp, Popper cho cách bác bỏ dân chủ hệ thống Plato phá hủy không tự cá nhân mà điều kiện cho tiến xã hội, trị, khoa học đạo đức Phê phán Popper Plato gây tranh luộn sống động dai dẳng Trước xuất Xã hội mở, Plato thừa nhận rộng rãi khởi nguồn chủ nghĩa nhân văn khai sáng truyền thông Phương tây Sự đánh giá lại Popper coi Plato người ủng hộ phát xít gây nhiều tranh cãi Các học giả kinh điển đứng lên bảo vệ Plato buộc tội Popper đọc Plato cách phi lịch sử, sử dụng dịch mơ hồ lời nói ông, không đánh giá điều mỉa mai ẩn dụ đối thoại Plato Những phê phán cho thấy nhiều sai lầm uyên bác Popper Nhưng Popper thành công lôi kéo họ ý tới nguy toàn trị tiềm tàng chủ nghĩa không tưởng Plato Các học giả sau tránh bàn luận điểm ông Dù Plato mục tiêu phê phán Popper Xã hội mở, ông phát xu hướng nguy hiểm tư tưởng triết gia Hilap cổ đại khác, mà đáng chủ ý tư tưởng Aristotle Popper cho rằng, học trò vĩ đại Plato kế thừa thuyết chất thầy mang đến cho khuy hướng mục đích luận Giống Plato, Aristotle tin nhận thức đối tượng đòi hỏi phải hiểu chất Tuy nhiên, Plato Aristotle khác cách hiểu họ mối quan hệ chất thực thể làm chất thể giới khả giác Plato cho thực thể tìm thấy giới khả giác không hoàn hảo, hình ảnh suy tàn Mô thức Popper cho rằng, cách hiểu lịch http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper sử hoàn toàn bi quan: giới suy tàn theo thời gian Chính trị học Plato nỗ lực để ngăn cản hay làm chậm suy tàn Trái lại, Aristotle hiểu chất thực thể nhóm tiềm biểu lộ thực thể phát triển theo thời gian Bản chất thực thể vận động động bên thúc đẩy thực thể hướng đến phát triển toàn diện nó, hay điều mà Aristotle gọi mục đích cuối Ví dụ, sồi mục đích cuối sồi, mục đích mà cố gắng hướng tới Từ Popper phát chủ nghĩa lịch sử ẩn tàng nhận thức luận Aristotle Dù Aristotle không tạo lý thuyết lịch sử, thuyết chất ông kết hợp với thuyết mục đích luận ông mang lại ý niệm chất thực người hay nhà nước hiểu để lộ theo thời gian “Chỉ người nhà nước phát triển, thông qua lịch sử nó, biết thứ “bản chất ẩn dấu chưa phát triển” Ngoài ra, Popper cho thuyết chất Aristotle với ý niềm vận mệnh lịch sử: phát triển nhà nước hay quốc gia định trước “bản chất ẩn giấu chưa phát triển nó” Popper tin ông khám phá mối liên kết sâu xa triết học Hilap cổ đại thù địch xã hội mở Trong thuyết chất, thuyết toàn chủ nghĩa lịch sử Plato, Popper phát sở triết học cho dự án toàn trị cổ đại ông Như thấy phấn tiếp theo, Popper cho ý tưởng nằm tâm chủ nghĩa toàn trị đại Dù Popper Plato kẻ thù cổ xưa quan trọng xã hội mở, nhiên thuyết chất mục đích luận Aristotle Popper nhìn thấy mối liên hệ quan trọng nối kết chủ nghĩa lịch sử cổ đại đại Trong thực tế, ý tưởng vận mệnh lịch sử mà tư tưởng Aristotle tạo nằm trung tâm tư tưởng hai triết gia thể kỉ 19 G.W.F Hegel Karl Marx, người mà Popper buộc tội thúc đẩy xuất xã hội đóng đại “Hệ lịch sử xa hơn” thuyết chất Aristole “sự ngủ quên hai mươi kỉ, hay “sự ẩn dấu chưa phát triển”, đời hệ thống triết lý Hegel c Hegel, Marx Chủ nghĩa lịch sử đại Lịch sử nằm trung tâm triết học Hegel Marx, Popper tư tưởng họ ví dụ điển hình tư duy sử từ sai lầm trị mà http://khaiminhvn.org Triết học trị Karl Popper mang lại Chủ nghĩa lịch sử Hegel phản ánh quan điểm ông tương tác biện chứng ý tưởng động lịch sử Hegel cho rằng, đời tiến ý tưởng triết học, đạo đức, trị tôn giáo định tiến trình lịch sử Lịch sử, mà Hegel miêu tả mở “Lý tính”, đến kết thúc tất mâu thuẫn nội tư tưởng người cuối giải Thuyết vật lịch sử Marx đảo ngược tiếng triết học Hegel Đối với Marx, lịch sử hệ thống kinh tế trị, hay “các phương thức sản xuất” theo lời Marx Khi đối kĩ thuật cách tổ chức sản xuất dẫn tới cải thiện khả xã hội việc đáp ứng nhu cầu vật chất người, phương thức sản xuất đời Trong phương thức sản xuất mới, hệ thống trị pháp lý, giá trị thực tiễn đạo đức tôn giáo chi phối phản ánh lợi ích người kiểm soát hệ thống sản xuất Marx tin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa giai đoạn áp chót lịch sử người Năng lực sản xuất giải phóng nhờ công nghệ chủ nghĩa tư cuối đến mâu thuẫn với chủ nghĩa tư hệ thống kinh tế trị, mà đặc điểm không hiệu quả, bất ổn, bất công Marx dự đoán thiếu sót chắn dẫn đến cách mạng, sau thiết lập xã hội cộng sản Giai đoạn cuối phát triển người giai đoạn sung túc vật chất, tự bình đẳng thực cho tất Theo Popper, dù họ bất đồng chế định tiến hóa xã hội người, Marx Hegel, giống Plato, người theo chủ nghĩa lịch sử họ tin luật phi lịch sử chi phối lịch sử người Đối với Popper, điểm mấu chốt, sai lầm mối nguy hiểm hàng đầu Theo Popper, khuyết điểm sâu xa mặt phương pháp luận chủ nghĩa lịch sử người theo chủ nghĩa lịch sử nhìn nhận cách sai lầm mục tiêu khoa học xã hội dự báo lịch sử - dự báo tiến trình chung lịch sử Nhưng theo Popper, dự báo Ông đưa hai luận điểm mà ông nói giải thích cho tính Thứ luận điểm logic ngắn gọn: tri thức người tăng lên thay đổi theo thời gian, tri thức lần ảnh hưởng đến kiện xã hội http://khaiminhvn.org 10 Triết học trị Karl Popper (Tri thức lý thuyết khoa học, lý thuyết xã hội, hay ý tưởng đạo đức tôn giáo) Vì vậy, dự đoán điều mà biết tương lai, dự đoán tương lai Bao lâu thừa nhận tri thức ảnh hưởng đến hành vi xã hội tri thức thức thay đổi theo thời gian- hai giải thiết mà Poppes xem chối cãi – quan điểm cho dự đoán tương lai không chủ nghĩa lịch sử bị bác bỏ Luận điểm này, cần lưu ý là, phản ánh quan điểm Popper cho vũ trụ hệ thống tất định: nghĩa là, ông tin điều kiện quy luật tự nhiên không hoàn toàn định theo kiểu nhân tương lai, bao gồm tư tưởng hành động người Ông nói vũ trụ vũ trụ “mở” Luận điểm thứ hai Popper chống lại khả dự đoán lịch sử tập trung vào vai trò quy luật giải thích xã hội Theo Popper, người theo chủ nghĩa lịch sử tin tưởng cách sai lầm khoa học xã hội đắn phải dạng “lịch sử lý thuyết” mục đích để khám phá quy luật phát triển lịch sử dùng để giải thích dự đoán tiến trình lịch sử Theo Popper điều thể hiểu sai quy luật khoa học Trong thực tế, Popper cho rằng, thứ quy luật phát triển lịch sử Nghĩa là, quy luật phi lịch sử định chuyển dịch từ giai đoạn lịch sử sang giai đoạn Sự thất bại để hiểu lại thể lỗi triết học xâu xa Popper cho rằng, có quy luật xã hội học chi phối hành vi người hệ thống hay thiết chế xã hội cụ thể Chẳng hạn, quy luật cung cầu dạng quy luật xã hội chi phối kinh tế thị trường Nhưng tiến trình tương lai lịch sử dự đoán và, cụ thể là, quy luật chi phối đường chung lịch sử không tồn Popper không phủ nhận có xu hướng lịch sử - xu hướng hướng đến tự bình đẳng, giàu có hay công nghệ tốt hơn, nhiên không giống quy luật thực sự, xu hướng luôn phụ thuộc vào điều kiện Khi có thay đổi điều kiện xu hướng thay đổi biến Một xu hướng hướng đến tự hay tri thức lớn bị gián đoạn bùng nổ bệnh dịch lớn hay xuất công nghệ mà khuyến khích chế đội toàn trị Popper thừa nhận số trường hợp nhà khoa học tự nhiên dự đoán tương lai – tương lai xa – với chắn, http://khaiminhvn.org 11 Triết học trị Karl Popper trường hợp thiên văn học Nhưng thành công việc dự đoán dài hạn xảy hệ thống vật lý mà “biệt lập, tĩnh mang tính chu kì”, hệ thống mặt trời Tuy nhiên, hệ thống xã hội không biệt lập tính d Công nghệ xã hội không tưởng Theo Popper, chủ nghĩa lịch sử với tư cách khoa học xã hội chứa nhiều khuyết điểm to lớn Và ông lập luận gây nguy hiểm cho trị nguy hiểm bắt nguồn từ liên minh tự nhiên gần gũi chủ nghĩa lịch sử với điều mà Popper gọi “công nghệ xã hội không tưởng” Một tổ chức mặt xã hội “nhắm đến tái tạo lại “toàn xã hội” theo kế hoạch cụ thể”, trái với tổ chức xã hội nhắm đến điều chỉnh có giới hạn Popper thừa nhận liên minh chủ nghĩa lịch sử công nghệ không tưởng “khá xa lạ” Bởi người theo chủ nghĩa lịch sử tin quy luật định tiến trình lịch sử, từ điểm nhìn họ, rút vô nghĩa cố gắng để thiết kế cho thay đổi xã hội Cũng nhà khí tượng học dự đoán thời tiết, thay đổi nó, niềm tin tương tự giữ nhà khoa học xã hội, người theo chủ nghĩa lịch sử Họ dự đoán phát triển xã hội tương lai, không tác động hay thay đổi chúng Do chủ nghĩa lịch sử chống lại công nghệ không tưởng – hay chí chống lại tất kế hoạch xã hội Vì lý Marx bác bỏ nỗ lực thiết kế hệ thống xã hội chủ nghĩa; thực tế ông cười nhạo dự án “không tưởng” Tuy nhiên, Popper nhấn mạnh là, nối kết chủ nghĩa lịch sử công nghệ không tưởng mạnh Tại sao? Thứ nhất, chủ nghĩa lịch sử công nghệ không tưởng chia nối kết đến chủ nghĩa không tưởng Những nhà không tưởng tìm cách thiết lập nhà nước lý tưởng, nhà nước mà xung đột xã hội giải mục đích tối hậu người - tự do, bình đẳng, hạnh phúc thực - thực hóa cách đầy đủ Để đạt mục đích cuối đòi hỏi cải tạo cấp tiến xã hội đưa đến nhu cầu cho công nghệ xã hội không tưởng Nhiều phiên chủ nghĩa lịch sử có xu hướng hướng đến chủ nghĩa không tưởng Như lưu ý trên, lý thuyết lịch sử Marx Hegel dự đoán kết thúc lịch sử mâu thuẫn xã hội giải vĩnh viễn Thứ hai, chủ nghĩa lịch sử công nghệ xã hội không tưởng có xu http://khaiminhvn.org 12 Triết học trị Karl Popper hướng kết hợp với thuyết toàn thể Popper nói rằng, người theo chủ nghĩa lịch sử, giống kĩ sư không tưởng, tin tưởng rẳng “xã hội toàn bộ” đối tượng thích hợp nghiên cứu khoa học Đối với người theo chủ nghĩa lịch sử, xã hội phải nhìn nhận từ toàn thể, để hiểu sức mạnh sâu xa di chuyển toàn xã hội, bạn phải hiểu quy luật lịch sử Do từ dự đoán người theo chủ nghĩa lịch sử xã hội không tưởng đến, nhận thức họ xu hướng lịch sử mang về, dẫn đến kích thích họ cố gắng can thiệp vào tiến trình vậy, Marx nói, để “ làm giảm bớt đau đớn” với đời trật tự xã hội Vì chủ nghĩa lịch sử kiên định mặt triết lý dường dẫn đến thờ vơi với trị, thực tế người theo chủ nghĩa lịch sử thường chống lại can dự vào trị Ngoài ra, Popper lưu ý phiên cấp tiến chủ nghĩa lịch sử, phiên Plato, cho phép can thiệp người Popper cho công nghệ không tưởng, dù lôi bề ngoài, sai lầm tai hại: chắn dẫn đến vô số hệ không dự định không mong muốn Thế giới xã hội phức tạp, hiểu biết hạn chế, tác động thay đổi áp đặt cho nó, đặc biệt thay đổi phạm vi lớn, không thấy trước Nhưng, niềm tin sở tiên tri mặt lịch sử này, nên kĩ sư không tưởng trang bị mặt phương pháp luận để giải vấn đề thực tế Các hệ không định trước dự đoán, buộc phái phản ứng với chúng theo cách bừa bãi thiếu hiểu biết: “Những thay đổi tổng thể lớn, hậu không mong đợi không định trước lớn, thúc ép lên kĩ sư không tưởng thủ đoạn ứng phó phần Một nguyên nhân đặc biệt quan trọng hệ không định trước kĩ sư không tưởng mù quáng mà Popper gọi “nhân tố người” tất đề án thể chế Các thiết chế không chi phối hoàn toàn hành vi cá nhân, lựa chọn tính cách họ đảm bảo cho điều Dù thiết chế thiết kế tỉ mỉ cẩn thận đến đâu, thực tế thiết chế chứa đầy với người đưa đến mức độ dự đoán hoạt động họ Nhưng thuyết toàn thể người theo chủ nghĩa lịch sử dẫn họ đến tin cá nhân http://khaiminhvn.org 13 Triết học trị Karl Popper đơn tốt hệ thống xã hội, bị chi phối sức mạnh xã hội lớn bên tầm kiểm soát họ Ảnh hưởng nhân tố kĩ sư xã hội không tưởng chắn bị buộc phải cố gắng để thay đổi chất người nỗ lực biến đổi xã hội họ Sự kế hoạch xã hội họ “thay cho yêu cầu xây dựng xã hội mới, phù hợp cho đàn ông đàn bà sống, đòi hỏi phải “khuân đúc” đàn ông đàn bà phù hợp với xã hội mới” Để đạt khuân đúc đòi hỏi sức mạnh toàn thể đáng sợ theo cách công nghệ không tưởng hướng đến chế độ độc tài toàn trị kinh khủng Nhưng không lý mà công nghệ không tưởng chuyên chế liên minh với Sự kế hoạch hóa trung ương chắn đòi hỏi tập trung quyền lực vào tay số ít, chí Đây lý dự án không tưởng khiến cho chế độ dân chủ đến chế độ toàn trị Các xã hội toàn trị lần lại thù địch với phê phán công khai nào, lấy khỏi nhà làm kế hoạch phản hồi cần thiết ảnh hưởng sách họ, điều làm suy giảm tính hiệu công nghệ không tưởng Ngoài ra, Popper lập luận chủ nghĩa lịch sử nhà kế hoạch không tưởng làm cho họ thờ với đau khổ mà kế hoạch họ gây Tin tin tưởng chắn dẫn đến xã hội không tưởng, tất họ dễ dàng chấp nhận đau khổ phần tất yếu trình đó, nữa, họ đến thấy đau khổ bù đắp lợi ích theo sau mà xã hội không tưởng đạt đến Thảo luận Popper công nghệ không tưởng mối liên kết với chủ nghĩa lịch sử trừu tượng Các phê phán ông thường nhắm đến người theo chủ nghĩa lịch sử nhà kế hoạch không tưởng điển hình nhân vật lịch sử hay đương đại Sự miễn cưỡng tên gây ngạc nhiên, dù sau Popper phát biểu thảm họa trị năm 1930 1940 động lực khiến ông vào lĩnh vực triết học trị Chính xác người mà Popper nghĩ chịu trách nhiệm cho sai lầm khoa học xã hội? Độc giả đương đại quen thuộc với lịch sử kỉ 20 chắn nghĩ Popper nói đến kinh khủng Liên xô ông thảo luận kế hoạch hóa không tưởng Thực vậy, nỗ lực biến Liên xô thành xã hội đại – “kế hoạch năm lăm”, công nghiệp hóa nhanh chóng, tập thể hóa nông nghiệp, ….dường http://khaiminhvn.org 14 Triết học trị Karl Popper chứa tất đặc điểm công nghệ không tưởng Họ cung cấp cho công cụ chủ nghĩa lịch sử chủ nghĩa không tưởng Marx, thông qua kế hoạch hóa tập trung hướng đến tái tạo lại toàn xã hội Nga, chí tìm cách tạo người – “con người Xô viết mới” – thông qua tuyên truyền truyền thông Tuy nhiên, kế hoạch không tưởng gây kết chết chóc mà Popper mô tả Liên xô biến đổi thành nhà nước độc tài tàn bạo thời Stalin, trích lãnh đạo chương trình họ bị đàn áp dã man, dự án xã hội tham vọng khác gây hệ không mong muốn to lớn Chẳng hạn, tập thể hóa nông nghiệp dẫn đến giảm đột ngột sản lượng khiến 10 triệu người bị chết, phần từ hệ không định trước thiếu phần phản ứng tức lãnh đạo Liên xô gây chết cho người nông dân Tuy nhiên, viết Sự nghèo nàn Xã hội mở, Popper xem kinh nghiệm Xô viết, kinh nghiệm thời kì đầu, ví dụ kế hoạch xã hội phần kiểu kế hoạch không tưởng Sự lạc quan ông không nghi ngời giải thích phần niềm tin ông lúc cách mạng Nga kiện tiến bộ, ông miễn cưỡng trích Liên xô Một lý là, kinh khủng thử nghiệm xã hội Liên xô đến rộng rãi Ngoài ra, Liên xô chiến tranh giới thứ phần liên minh chông phát xít, điều mà Popper thấy mối đe dọa lớn cho người Trong thực tế, ban đầy Popper xem chủ nghĩa toàn trị tượng hoàn toàn cánh hữu Tuy nhiên, sau ông trở thành đối thủ công khai chủ nghĩa cộng sản kiểu Sô viết, ông dành tặng sách xuất năm 1957, Sự nghèo nàn chủ nghĩa lịch sử để tưởng nhớ đến vô số người đàn ông, phụ nữ, trẻ thuộc tín ngưỡng, quốc gia, chủng tộc mà nạn nhân phát xít cộng sản, kẻ vào Những quy luật thay đổi vận mệnh lịch sử Tự do, Dân chủ Xã hội mở Với việc khám phá điều mà ông tin sức mạnh tâm lý tiếp tay cho chủ nghĩa toàn trị (sự căng thẳng văn minh) tư tưởng triết học sai lầm (chủ nghĩa lịch sử, thuyết toàn thể, thuyết chất), Popper đưa giải thích riêng ông giá trị thiết chế cần thiết để trì xã hội mở giới đương đại Ông xem dân chủ tự Phương tây xã hội mở bảo vệ chúng chúng http://khaiminhvn.org 15 Triết học trị Karl Popper “thế giới trị tốt tất giới trị tồn mà biết đến” Theo Popper, giá trị chúng chủ yếu dựa tự cá nhân mà chúng cho phép khả để tự hiểu chỉnh cách hòa bình theo thời gian Điều mang đến cho khái niệm xã hội mở thú vị không nằm nhiều tính độc đáo hệ thống trị mà Popper đề nghị, mà sở mẻ mà từ ông phát triển bảo vệ tầm nhìn trị Lập luận Popper cho xã hội dân chủ tự có gốc rễ nhận thức luận cách hiểu đặc biệt phương pháp khoa học Ông cho tất tri thức, bao gồm tri thức giới xã hội đoán, tự tiến xã hội kì phụ thuộc vào phương pháp khoa học, phương pháp thử sai việc xây dựng thiết chế Các xã hội dân chủ tự sở hữu thúc đẩy cách hiểu tri thức khoa học a Nền dân chủ tối thiểu Quan điểm Popper dân chủ (vai trò người dân) đơn giản, dù không đơn giản thái quá, mang tính tối thiểu Bác bỏ câu hỏi Ai cai trị? câu hỏi lý thuyết trị, ông đề nghị câu hỏi mới: “Chúng ta nên tổ chức thiết chế trị để ngăn chặn kẻ cai trị cỏi hay xấu xa gây nhiều thiệt hại cho xã hội? Popper nói câu hỏi thiết kế thể chế Dân chủ dạng hệ thống trị tốt đường dài để giải vấn đề, thông qua cung cấp biện pháp phi bạo lực, quy tắc để tống khứ kẻ cai trị cỏi – cụ thể cách bỏ phiếu để loại bỏ họ khỏi vị trí Đối với Popper, giá trị dân chủ không nằm kiện người dân nắm giữ quyền tối cao Mà là, Popper bảo vệ dân chủ chủ yếu tảng thực dụng hay kinh nghiệm, mà tảng chất luận, tức cho dân chủ cai trị người dân định nghĩa hay tảng cho tham dự người dân dân chủ có giá trị nội Với cách tiếp cận này, Popper lẩn tránh hoàn toàn việc phải đối mặt với câu hỏi truyền thống dân chủ, …Cơ sở Quyền tối cao người dân gì? Ai, cách xác, coi “người dân”? Họ đại diện nào? Đối với Popper, vai trò người dân đơn giản cung cấp cách quy cách phi bạo lực để tống khứ kẻ lãnh đạo cỏi, thối nát lạm quyền http://khaiminhvn.org 16 Triết học trị Karl Popper Popper dành tương đối tâm trí cho việc thiết kế thiết chế dân chủ cho phép người dân loại bỏ lãnh đạo họ hay ngăn cản họ làm điều tai hại Tuy nhiên ông nhấn mạnh tầm quan trọng thiết chế kiểm soát cân hệ thống trị Các xã hội dân chủ phải tìm cách “kiểm soát mặt thể chế người cai trị thông qua cân băng quyền lực họ với quyền lực người khác” Ý tưởng này, vốn phận “khoa học mới” trị học kỉ 18, trình bày tiếng James Madison tập Liên bang số 51 James Madison viết “Không nghì ngờ nữa, tín nhiệm người dân kiểm soát quyền”, “nhưng kinh nghiệm dạy người cần thiết việc phòng ngừa thêm” Nghĩa là, quyền phải thiết kế để “tham vọng phải cân tham vọng” Popper bảo vệ hệ thống hai đảng, Mỹ Anh, tốt hệ thống đại diện theo tỉ lệ; ông lập luận hệ thống hai đảng cử tri dễ dàng đưa tín nhiệm bất tín nhiệm cho đảng phái cụ thể, tức là, đảng nắm quyền thời điểm bầu cử Điều lần thúc đẩy tự phê phán đảng thất bại: “trong hệ thống … đảng phái luôn phải học hỏi từ thất bại mình” Vì lý này, quyền hệ thống hai đảng phản ánh tốt trình thử sai khoa học, dẫn đến sách công tốt Trái lại, Popper lập luận hệ thống đại diện theo tỉ lệ tạo đa đảng phủ liên minh không đảng kiểm soát quyền Điều làm khiến cho cử tri khó xác định trách nhiệm sách công bầu cử í nghĩa phủ có trách nhiệm Điều quan trọng là, lý thuyết dân chủ Popper không tin tưởng vào cộng đồng khôn ngoan hiểu biết Thâm chí không đòi hỏi cộng đồng, dù hiểu biết, thực hành dạng khôn ngoan tập thể Trong thực tế, Popper rõ ràng bác bỏ vox populi vox dei “thần thoại cổ điển” Popper viết, “Chúng ta người dân chủ không đa số luôn có quyền, truyền thống dân chủ truyền thống xấu xa mà biết” Các xã hội dân chủ cho phép thay đổi quyền mà không đổ máu Tuy nhiên Popper bày tỏ hi vọng công luận thiết chế ảnh hưởng đến (đại học, báo chí, đảng phái, truyền hình …) trở nên lý theo thời gian thông qua sử dụng thảo luận phê phán khoa học – nghĩa là, sẵn sàng để ý tưởng chịu phê phán cộng đồng lắng nghe quan điểm người khác http://khaiminhvn.org 17 Triết học trị Karl Popper b Công nghệ xã hội phần Vì vai trò công dân dân chủ Popper vai trò nhỏ (tối thiểu) quan trọng loại bỏ kẻ lãnh đạo tồi Nếu sách công nên tạo thực nào? Ai tạo nó? Mục đích gì? Ở Popper giới thiệu khái niệm “công nghệ xã hội phần”, công nghệ mà ông đề nghị cách tiếp cận tốt công nghệ xã hội không tưởng đề cập Popper nói, không giống công nghệ công tưởng, công nghệ xã hội phần phải “phạm vi nhỏ”, tức cải cách xã hội nên tập trung vào thay đổi thiết chế thời điểm Tương tự, công nghệ không tưởng nhắm đến mục tiêu cao trừu tượng (như, công hoàn toàn, bình đẳng thực sự, dạng hạnh phúc cao hơn), công nghệ xã hội phần tìm cách giải vấn đề xã hội cụ thể (như, nghèo đói, bạo lực, thất nghiệp, xuống cấp môi trường, bất bình đẳng thu nhập) Nó thông qua tạo thiết chế hay thiết kế lại thiết chế Những thiết chế thử nghiệm thông qua thực tế thay đổi phù hợp liên tục theo hệ Các thiết chế trải qua cải thiện theo thời gian khuyết tật xã hội dần giảm bớt Popper so sánh công nghệ xã hội phần với công nghệ kĩ thuật Cũng kĩ sư kĩ thuật cải tiến máy thông qua loạt điều chỉnh nhỏ mô hình tại, kĩ sư xã hội cải thiện thiết chế xã hội thông qua “sửa chữa phần” Bằng này, “phương pháp phần cho phép kinh nghiệm lặp lại điều chỉnh liên tục” Popper nói rằng, với kinh nghiệm xã hội cung cấp phản hồi chắn cho nhà kế hoạch xã hội Trái lại, thảo luận trên, cải cách xã hội mà thực phạm vi rộng, phức tạp cao liên quan đến nhiều thiết chế tạo kinh nghiệm mà khó để xác định nguyên nhân kết Các nhà kế hoạch không tưởng với tham vọng mức, tin tưởng cách sai lầm bi kịch họ sở hữu tri thức kinh nghiệm chắn vận động xã hội Nhưng “các kĩ sư phân biết rằng, giống Socrates, họ biết Anh ta biết học hỏi từ thất bại chúng ta” Do đó, với bảo vệ ông bầu cử dân chủ, lập luận Popper cho công nghệ xã hội phần chủ yếu dựa tương thích với phương pháp thử sai khoa học tự nhiên: lý thuyết đề nghị kiểm http://khaiminhvn.org 18 Triết học trị Karl Popper nghiệm, sai lầm lý thuyết phát loại bỏ, lý thuyết mới, cải tiến xuất hiện, bắt đầu chu kì Thông qua công nghệ phần, tình tiến xã hội song song với tiến khoa học Thực vậy, Popper nói công nghệ xã hội phần cách tiếp cận cho sách công mà coi thực khoa học: “ Điều – kế hoạch không tưởng hay tiên tri lịch sử giới thiệu phương pháp khoa học vào trị, toàn bí mật phương pháp khoa học sẵn sàng để học hỏi từ sai lầm” c Thuyết công lợi tiêu cực Nếu kĩ sư công nghệ xã hội phần nhắm đến vấn đề xã hội cụ thể, tiêu chuẩn mà họ sử dụng để định vấn đề cấp bách gì? Ở Popper giới thiệu khái niệm mà ông gọi “thuyết công lợi tiêu cực”, cho mục đích trị giảm bớt đau khổ gia tăng hạnh phúc Ông viết “quan điểm tôi” “bất hạnh người vấn đề cấp bách sách công lý” Ông đưa vài luận điểm ủng hộ quan điểm Thứ nhất, ông cho cân xứng mặt đạo đức đau khổ hạnh phúc: “theo quan điểm đau khổ mang đến kêu gọi trực tiếp mặt đạo đức, cụ thể là, kêu gọi cho giúp đỡ, kêu gọi tương tự để gia tăng hạnh phúc người sống tốt” Với việc lập luận chống lại điều mà ông gọi “chủ nghĩa công lợi tích cực”, Popper nhấn mạnh nguy hiểm chủ nghĩa không tưởng Các nỗ lực gia tăng hạnh phúc, đặc biệt hướng dẫn số ý tưởng hạnh phúc hoàn hảo, chắn dẫn tới dự án trị không tưởng tai hại “Nó chắn dẫn đến nỗ lực áp đặt giá trị “cao hơn” lên người khác, để làm cho họ nhận điều mà dường quan trọng cho hạnh phúc họ; để bảo vệ tâm hồn hộ Điều dẫn đến chủ nghĩa không tưởng chủ nghĩa lãng mạn” Ngoài ra, dự án nguyên hiểm chúng có xu hướng bảo chữa cho biện pháp cực đoan, bao gồm đau khổ kinh khủng mà người phải chịu tại, biện pháp cần thiết để đảm bảo hạnh phúc lớn tương lai “Chúng ta không cho bất hạnh hệ coi phương tiện túy để đạt mục đích http://khaiminhvn.org 19 Triết học trị Karl Popper đảm bảo hạnh phúc vĩnh cử hệ sau đó” Hơn nữa, dự án thất bại, kết không định trước việc tổ chức xã hội mâu thuẫn hòa giải giá trị tối cao người tự do, bình đẳng, hạnh phúc Do đó, bác bỏ Popper thuyết công lợi tích cực trở thành phần phê phán rộng công nghệ xã hội không tưởng, ủng hộ ông thuyết công lợi tiêu cực có quan hệ chặt chẽ với ủng hộ ông công nghệ xã hội phần Đó công nghệ phần cung cấp cách tiếp cận thích hợp để giải nguyên nhân cụ thể xác định đau khổ giới Cuối cùng, Popper đề nghị luận điểm thực dụng cách tiếp cận công lợi tiêu cực “góp phần làm sáng tỏ lĩnh vực đạo đức học” cách yêu cầu “chúng ta xây dựng yêu cầu tiêu cực” Popper nói, hiểu cách hơn, mục đích khoa học “loại bỏ lý thuyết sai lầm….hơn đạt chân lý định” Tương tự, sách đạo đức công mang lại lợi ích cách hướng đến “loại bỏ đau khổ gia tăng hạnh phúc” Popper nghĩ việc giảm bớt đau khổ cung cấp mục tiêu rõ ràng sách công đuổi theo sau mục tiêu gia tăng hạnh phúc điểm dừng Ngoài ra, ông cho rằng, dễ dàng để đạt đồng thuận trị việc chống lại đau khổi gia tăng hạnh phúc, làm cho sách công hiệu “Vì đường hạnh phúc thứ lý thuyết, thực, nên khó để có quan liệm xác Nhưng bất hạnh hiểu với chúng ta, Tất biết từ kinh nghiệm” Popper kêu gọi cho sách công mà nhắm đến giảm bớt nguồn gốc đau khổ tất người cảm thấy đồng ý cách phổ quát “nghèo đói, thất nghiệp, đán áp, chiến tranh, bệnh tật” d Dân chủ, Bảo thủ or Dân chủ xã hội? Tư tưởng trị Popper dường phù hợp với trường phái tự do, hiểu theo nghĩa rộng Lý tính, khoan dung, bất bạo động tự cá nhân giá trị trung tâm tư tưởng trị Popper, thấy, ông coi xã hội dân chủ tự đại thể tốt xã hội mở Nhưng, xác hơn, ông đứng đâu chủ nghĩa tự do? Tư tưởng Popper khó để phân loại, bao http://khaiminhvn.org 20 Triết học trị Karl Popper gồm phận chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa xã hội – và, thực vậy, đại diện trường phái tuyên bố ông đứng phía họ Lập trường Popper chủ nghĩa tự chủ yếu dựa nhấn mạnh ông tự thù địch với kế hoạch hóa tập trung phạm vi lớn Ông nhấn mạnh tự – hiểu tự cá nhân – giá trị trị quan trọng nỗ lực để áp đặt công dẫn đến chuyên chế Ông viết “tự quan trọng công bằng” “nỗ lực để thực hóa công gây nguy hiểm cho tự do” Popper nhận khâm phục lớn từ Friedrich Hayek, nhà kinh tế học tự trường phái kinh tế Áo, người chịu nhiều ảnh hưởng từ ý tưởng phê phán kế học hóa tập trung Popper Tuy nhiên, Popper tán thành nhiều quan điểm mà người theo chủ nghĩa tự đáng ghét Mặc dù ông thừa nhận “lợi ích to lớn có từ chế thị trường tự do,” dường ông xem tự kinh tế quan trọng chủ yếu chức công cụ việc mang lại thịnh vượng có mục đích quan trọng tự thân Ngoài ra, ông cảnh báo nguy hại chủ nghĩa tư vô độ, chí tuyên bố “sự bất công phi nhân tính hệ thống tư vô độ mô tả Marx không tra vấn” Do nhà nước phải phục vụ lực lượng chống lại ăn thịt sức mạnh kinh tế tập trung: “Chúng ta phải xây dựng thiết chế xã hội, củng cố quyền lực nhà nước, để bảo vệ cho kẻ yếu mặt kinh tế khỏi kẻ mạnh mặt kinh tế” Điều có nghĩa “nguyên tắc không can thiệp, hệ thống kinh tế tự vô độ, phải bị bãi bỏ” thay “chủ nghĩa can thiệp kinh tế” Một can thiệp vậy, mà ông gọi “chủ nghĩa bảo vệ” thực thông qua công nghệ xã hội phần vốn thảo luận Tầm nhìn top – down kĩ trị khó hòa giải với chủ nghĩa tự do, mà thành viên nó, theo sau Hayek, có xu hướng đến tin công nghệ xã hội phản tác dụng, dẫn đến mở rộng quyền lực nhà nước, gia tăng nguy tự cá nhân Chính vai trò can thiệp nhà nước thể rõ thành phần xã hội chủ nghĩa lý thuyết trị Popper Trong tự truyện ông Sự truy vấn không ngừng, Popper nói ông nhà Marxit trẻ, sau rời bỏ học thuyết điều mà ông thấy tính giáo điều bạo lực Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội hấp dẫn ông, ông người theo chủ nghĩa xã hội “một http://khaiminhvn.org 21 Triết học trị Karl Popper vài năm” sau rời bỏ chủ nghĩa Marx Ông viết “Không có tốt sống sống tự do, giản dị, khiêm tốn xã hội quân bình” Tuy nhiên, cuối ông kết luận chủ nghĩa xã hội “chỉ giấc mơ đẹp”, giấc mơ bị bỏ dở xung đột tự bình đẳng Nhưng dù Popper thấy nỗ lực không tưởng để tạo bình đẳng kinh tế xã hội thực nguy hiểm chắn thất bại, song ông tiếp tục ủng hộ nỗ lực nhà nước để giảm bớt chí lợi bỏ ảnh hưởng xấu chủ nghĩa tư Như thấy trên, việc ông ủng hộ việc sử dụng công nghệ xã hội phần để giải vấn đề đói nghèo, thất nghiệp, bệnh tật “sự khác biệt giai cấp cứng” Và rõ ràng là, ông, giải pháp cho vấn đề không cần giải pháp hướng đến thị trường Ví dụ, ông lên tiếng ủng hộ thiết lập thu nhập tối thiểu cho tất công dân phương tiện để giảm bớt nghèo đói Dường sau lý thuyết trị ông áp dụng vào thực tế tạo xã hội giống với dân chủ xã hội Bắc âu, với chương trình phúc lợi xã hội rộng rãi điều tiết lớn vào công nghiệp, Mỹ, với chủ nghĩa tư tự chương trình phúc lợi xã hội ỏi Cần lưu ý lần xuất sau Xã hội mở, Popper dần nghi ngờ can thiệp trực tiếp nhà nước để giải vấn đề xã hội, ưu tiên sửa chữa khung khổ pháp lý nhà nước, có thể, để giải chúng Ông lập luận can thiệp trực tiếp nhà nước dẫn đến trao quyền can thiệp hợp pháp cho nhà nước, điều gây nguy hiểm cho tự Bằng chứng chủ nghĩa bảo thủ Popper tìm thấy phản đối ông thay đổi cấp tiến Sự phê phán ông công nghệ không tưởng dường tán đồng phê phán Edmund Burke Cách mạng Pháp Burke mô tả đãm máu Khủng bố cách mạng học thực tế nguy hiểm xóa bỏ tất thiết chế truyền thống qua đêm thay chúng với thiết kế xã hội trừu tượng kiểm tra Giống Burke người bảo thủ khác, Popper nhấn mạnh tầm quan trọng truyền thống để đảm bảo trật tự, ổn định thiết chế hoạt động tốt Người dân có nhu cầu cố hữu cho quy củ dự đoán môi trường xã hội họ, điều mà truyền thống đóng vai trò định để mang lại Tuy nhiên, có khác biệt quan trọng cách hiểu Popper http://khaiminhvn.org 22 Triết học trị Karl Popper Burke truyền thống Popper bao gồm Burke, nhà bảo thủ nhiều ảnh hưởng kỉ 20 Michael Oakeshott, phe “phản lý” Điều “họ chấp nhận truyền thống thứ đắn”; nghĩa là, họ chập nhận truyền thống cách không phê phán” Một thái độ xem giá trị, niềm tin thực tiễn truyền thống “điều thiêng liêng cấm kị” Trái lại, Popper ủng hộ “thái độ phê phán” truyền thống “Chúng ta giải phóng khỏi điều cấm kị nghĩ nó, hỏi liệu nên chấp nhận hay bác bỏ nó” Popper nhấn mạnh thái độ phê phán không đòi hỏi tất truyền thống Sự phê phán truyền thống tương tự phê phán khoa học, luôn nhắm đến lý thuyết cụ thể đứng từ góc độ truyền thống Trong thực tế, thái độ phê phán hướng đến truyền thống truyền thống – cụ thể truyền thống khoa học- có từ kỉ thứ trước công nguyên Hilap cổ đại Lý thuyết Popper dân chủ chắn chứa phận bảo thủ trừng mực yêu cầu vai trò giới hạn cho công dân trung bình việc cai trị Như thấy trên, vai trò công chúng dân chủ Popper đưa nhận định thành công hay thất bại sách quyền Đối với Popper sách công không tạo thông qua dạng thảo luận cộng đồng mừng tượng người ủng hộ dân chủ cấp tiến hay dân chủ tham dự Nó lại không thực công dân bình thường Popper tóm tắt quan điểm ông cách trích dẫn Pericles, khách danh tiếng dân chủ Athen kỉ trước công nguyên: “chỉ số có khả phát minh sách hay áp dụng vào thực tiễn, dù tất có khả phán đoán nó” Popper nói thêm “Vui lòng lưu ý [quan điểm này] coi thường ý niệm cai trị người dân, sáng kiến nhân dân Cả hai thay với ý niệm khác phán đoán người dân” Ở mức độ đó, quan điểm phản ánh ủng hộ người bảo thủ truyền thống cho cai trị “những nhà quý tộc tự nhiên”, Burker gọi, xã hội dân chủ Một cách lý tưởng, quan chức bầu đến từ tầng lớp thượng lưu có học thức, người phù hợp cho vị trí lãnh đạo nhờ vào tính cách ưu tú, óc phán đoán kinh nghiệm ưu tú họ Tuy nhiên, http://khaiminhvn.org 23 Triết học trị Karl Popper hệ thống Popper, sách công tốt xã hội dân chủ không bắt nguồn nhiều từ cá tính hay khôn ngoan lãnh đạo từ cam kết họ với phương pháp khoa học Như thảo luận trên, điều đòi hỏi sách phải theo kiểu phần kiểm tra thông qua trình thử sai Xã hội mở Popper xã hội kĩ trị xã hội quý tộc Nhóm Khai Minh Khai Minh chia sẻ giá trị văn hóa tinh hoa nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Khai Minh sở hữu viết viết, biên dịch thành viên nhóm Bất cá nhân, tổ chức sử dụng viết từ cần trích nguồn http://khaiminhvn.org 24 ... Sparta b Thuyết toàn thể, Thuyết chất, Chủ nghĩa lịch sử http://khaiminhvn.org Tri t học trị Karl Popper Popper ba giả định tri t học sâu sắc làm sở cho bảo vệ Plato xã hội đóng, sở bảo vệ sau xã hội... giấu chưa phát tri n nó” Popper tin ông khám phá mối liên kết sâu xa tri t học Hilap cổ đại thù địch xã hội mở Trong thuyết chất, thuyết toàn chủ nghĩa lịch sử Plato, Popper phát sở tri t học cho... http://khaiminhvn.org 10 Tri t học trị Karl Popper (Tri thức lý thuyết khoa học, lý thuyết xã hội, hay ý tưởng đạo đức tôn giáo) Vì vậy, dự đoán điều mà biết tương lai, dự đoán tương lai Bao lâu thừa nhận tri thức
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 triet hoc chinh tri cua karl popper , 18 triet hoc chinh tri cua karl popper , 18 triet hoc chinh tri cua karl popper

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay