Xã hội mở và những kẻ thù của nó tom tat

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:58

hội mở kẻ thù Tập I: Bùa mê Plato Nguyễn Quang A dịch “Một tác phẩm quan trọng loại nên đọc rộng rãi phê bình tài giỏi kẻ thù dân chủ, cổ xưa đại.” - Bertrand Russell “… có lẽ sách thú vị, độc đáo, thật quan trọng xuất nhiều năm… [Nó], toàn hay phần, tổng quan triết học Hy Lạp triết học đại kể từ Kant, tiểu luận logic khảo cứu, chuyên luận nghệ thuật cai trị, thẩm vấn mục tiêu khoa học hội, lịch sử lên sụp đổ Athens, phê phán triết học hình thức chủ nghĩa tâm, phân tích ý thức hệ chủ nghĩa phát xít thành công tràn khắp nó, nghiên cứu ý nghĩa Marx, kho tổng quan lỗi lạc, bảo vệ, nhiều phương diện gương, sáng sủa, phương pháp khoa học, thủ tục dân chủ Không người biết suy nghĩ bỏ qua sách Popper.“ - Joseph Kraft, The Nation “Thành tựu Popper tuyệt diệu kịp thời… Tôi coi sách ông công trình vượt trội quan trọng hội học đương thời.“ – Hugh Trevor-Roper, Polemic “Một tác phẩm lớn triết học hội đương thời Kết hợp tư sáng tỏ nhà khoa học lành nghề với trình bày dễ hiểu, Popper viết sách sâu sắc khiêu khích khác thường.” -Hans Kohn, Yale Review “… uyên bác, lập luận tài tình viết nhiệt thành… Popper viết sách kích thích cách khác thường.” – Sidney Hook, New York Times Lời giới thiệu dịch giả Nguyễn Quang A Bạn đọc cầm tay thứ mười [1] tủ sách SOS2, tập I hội mở kẻ thù Karl Popper Có thể nói sách minh hoạ ảnh hưởng dai dẳng nguy hại tư tưởng lịch sử chủ nghĩa phân tích kĩ [về lí thuyết] Sự khốn chủ nghĩa lịch sử ông kiện tư liệu lịch sử từ Plato đến Hegel Marx Cuốn sách có xuất xứ từ năm 1930 lần xuất vào năm 1943 Tập I bàn triết học cổ Hy Lạp chủ yếu Plato Cuốn sách có tiếng vang lớn, gây phẫn nộ dội từ phía nhà Platonist Tôi nghĩ gây tranh luận giới học giả Việt Nam nữa, có lẽ Tập I không nhiều Tập II, tập bàn đến Hegel Marx, tác giả nhiều học giả Việt Nam biết đến Khi dịch xong phần văn phần thích tập I, anh Nguyễn Đức Mậu Viện Văn học cho biết sách Logic of Scientific Discovery dịch tiếng Việt, anh vui lòng cho Nhìn bề thấy sách dịch từ lâu, không rõ dịch hay quan tổ chức dịch Theo anh Mậu có lẽ nhóm nghiên cứu Nguyễn Hồng Phong dịch Tuy không thấy có dịch Tập I Sau dịch hai chương đầu tập II (từ tiếng Anh) so với dịch (chắc từ tiếng Pháp) định tự dịch nốt tập II Ít mang lại thêm lựa chọn khác cho bạn đọc đánh giá cuối bạn đọc Plato triết gia vĩ đại triết gia từ trước đến nay, Popper thừa nhận Song ảnh hưởng to lớn ông đến phát triển nhân loại nên quan trọng ảnh hưởng xấu ông, công việc khó khăn thường coi “phạm thượng” mà Popper dũng cảm đảm đương Cuốn sách không dễ đọc Soros thấy văn Popper lủng củng với “chủ nghĩa” “thuyết” [Soros, hội Mở p 122] Người dịch cố để làm cho dịch xác dễ đọc hơn, song hiểu biết có hạn nên khó thể tránh khỏi sai sót Phần mục nội dung, mục chính, có kèm theo thuật ngữ tiếng Anh để bạn đọc tiện tham khảo Tên tác phẩm mà không dịch tiếng Việt để nguyên nguyên để bạn đọc tiện tham khảo Tên người để nguyên, không phiên âm, riêng Plato nhiều người gọi Platon, theo cách dùng tiếng Pháp, dịch dùng Plato tiếng Anh Một số tính từ tạo từ tên riêng Marx – Marxian, Pythagoras – Pythagorean, Athens –Athenian, Socrates-Socratic, Plato-Platonic, v.v để nguyên tiếng Anh Bạn đọc lưu ý để phân biệt tên người riêng Gorgias với Gorgias tác phẩm đối thoại Plato Tên tác phẩm in nghiêng Mọi thích tác giả đánh số Tất thích đánh dấu (*) người dịch [Dấu * tác giả sử dụng phần thích, song không bị lẫn với thích đánh dấu sao] Bản dịch nhiều thiếu sót mong bạn đọc thông cảm, lượng thứ, bảo; xin liên hệ theo địa Tạp chí Tin học Đời sống, 54 Hoàng Ngọc Phách Hà Nội [25/B7 Nam Thành Công], qua điện thư thds@hn.vnn.vn hay nqa@netnam.vn Hà Nội 11-2004 Nguyễn Quang A ...Cuốn sách không dễ đọc Soros thấy văn Popper lủng củng với “chủ nghĩa” “thuyết” [Soros, Xã hội Mở p 122] Người dịch cố để làm cho dịch xác dễ đọc hơn, song hiểu biết có hạn nên khó thể tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xã hội mở và những kẻ thù của nó tom tat , Xã hội mở và những kẻ thù của nó tom tat , Xã hội mở và những kẻ thù của nó tom tat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay