Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án câu khó)

2 86 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:52

Hướng dẫn Câu C K F M E D T A O N I B c) Ta có T trung điểm BF => OT vuông góc với BF => tam giác BEF cân => EF = BE góc BET = góc TEF => tam giác BOE = tam giác FOE => góc FOE = góc OBE = 900 EF tiếp tuyến (O) d) ta có MN//AC => MN//BE theo định lý Talet ta có: CN/BN = CM/MD = AC/BD AK = ¾ AC => CK = ¼ AC BI = ¼ BD => CN/BN=4KC/4BI = KC/BI kết hợp góc KCB = góc IBC (so le trong) => tam giác CKN đồng dạng với tam giác BIN => góc CNK = góc BNI mà B, N, C thẳng hàng => K, N, I thẳng hàng ...Hướng dẫn Câu C K F M E D T A O N I B c) Ta có T trung điểm BF => OT vuông góc với BF => tam giác BEF cân => EF = BE góc BET = góc TEF => tam giác BOE = tam giác FOE => góc FOE = góc OBE = 90 0 EF
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án câu khó), Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án câu khó), Đề kiểm tra học kì 1 môn toán 9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án câu khó)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay