Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý hệ thống lưới điện quận tân phúx

35 77 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:49

Báo cáo tốt nghiệp Luận văn thạc sĩ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀO QUẢN LÝ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN QUẬN TÂN PHÚ GVHD : TS NGÔ CAO CƯỜNG HVTH : NGUYỄN GIA THOẠI 1 Ngày nay, vấn đề tính toán ngắn mạch, tính toán tổn thất quản lý hệ thống điện quan tâm hàng đầu lĩnh vực vận hành quản lý ngành điện Việt Nam Với tốc độ phát triển chóng mặt ngành công nghệ thông tin năm cuối kỷ 20 đạt móng cho đời phát triển nhanh chóng hệ thống thông tin địa lý( GIS – Geographic Information System), việc áp dụng hệ thống ngành mang tính hạ tầng( cấp thoát nước, lượng điện, địa chính, …) có tác dụng to lớn việc nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm MapInfo, AutoCad, Quản lý điện …sử dụng theo mô hình datafile phục vụ quản lý liệu, thông tin khách hàng… chưa sử dụng hệ quản trị sở liệu để quản lý liệu không gian, đa số phần mềm xây dựng hệ thống người dùng, chưa xây dựng mô hình client- sever( mô hình đa người dùng)  Việc quản lý lưới điện tương đối khó khăn, thông tin cập nhật liệu tập trung phòng, đội  Với việc ứng dụng hệ thống ArcGis vào công tác quản lý lưới điện,chúng ta có nhìn tổng quan lưới điện thực địa sơ đồ phép có định xác Mục tiêu đề tài  Quản lý lưới điện, vật tư thiết bị, khách hàng Công ty Điện lực Tân Phú phần mềm ArcGIS 10.1  Xây dựng sơ đồ địa dư sơ đồ đơn tuyến sở liệu chuẩn hệ thống hệ thống khả mở  Xây dựng hệ sở liệu Oracle 11gR2 phục vụ ưu tiên cho công tác quản lý, tính toán tổn thất, vận hành tối ưu hệ thống điện địa bàn quận Tân Phú, đồng thời tăng thời gian sức lực tăng suất lao động  Ứng dụng vào smartphone phục vụ công tác tìm kiếm thu thập liệu  GIS hệ thống quản trị sở liệu máy tính để thu thập, lưu trữ, phân tích hiển thị liệu không gian  GIS hệ thống thông tin thiết kế để làm việc với liệu có tham chiếu tọa độ địa lý  GIS Là tập hợp sở liệu không gian chứa không gian biểu diễn thông tin hình học tập hợp mô hình liệu GIS mô tả giới thực Tóm lại, hệ thống thông tin địa lý( GIS = Geographic Information System) hệ thống quản lý thông tin không gian phát triển dựa công nghệ máy tính nhằm trợ giúp việc thu nhận, lưu trữ, truy vấn, phân tích hiển thị thông tin không gian Các thành phần hệ thống GIS : Phần cứng (Hardwear) Phần mềm (Softwear) Dữ liệu (Data) Người sử dụng (User) Mô hình gis gồm thành phần : Mô hình điều khiển hệ thống GIS Một số ngành áp dụng GIS Quản lý dầu mỏ, thăm dò địa chất Quản lý địa Quản lý tài nguyên môi trường Bưu viễn thông Giao thông 10 21 Triển khai hệ thống hệ quản trị sở liệu Oracle 11gR2 22 user1: dùng cho phòng Kỹ Thuật user2: dùng cho Đội quản lý lưới 23 user3: dùng cho Phòng Kinh doanh Ứng dụng đồ sơ đồ ArcGis vào quản lý vận hành lưới điện 24 25 26 27 28 Ứng dụng vào smartphone 29 30 Kết đạt  Xây dựng hệ thống đồ lưới điện với đầy đủ thông tin: tọa độ, trạm, trụ, thiết bị đóng cắt, máy biến áp, …  Xây dựng hệ thống sơ đồ đơn tuyến tự động từ hệ thống đồ, phân tích liệu lưới điện, nhằm giao tiếp với đồ lưới điện cách nhanh chóng xác trình quản lý – vận hành  Xây dựng sở liệu theo mô hình GeoDatabase để quản lý liệu mạng lưới điện hệ quản trị sở liệu (DBMS) Oracle 11gR2 31  Phục vụ tốt cho công tác thu thập liệu cách liên kết luu trữ liệu thiết bị cầm tay, xuất liệu ngược vào CSDL công ty  Đồng hóa liệu phòng, ban, đội tạo thành khối liệu thống để quản lý chung toàn công ty  Hệ thống vận hành theo mô hình Client – Server  Quản lý tài sản lưới điện, khách hàng sử dụng điện 32 Kiến nghị  Tổ chức đào tạo chuyên viên kỹ thuật viên GIS để quản lý, vận hành khai thác hệ thống có hiệu  Bổ sung nguồn vốn để trang bị máy tính có cấu hình cao, máy định vị GPS để xác định xác tọa độ vị trí trụ, nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu chỉnh biên tập liệu có độ tinh cậy xác cao 33 Hướng phát triển  Nghiên cứu, phát triển hệ thống WebGIS để chia liệu online thuận tiện đơn giản cho phòng, ban, đội nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin cách xác nhanh chóng  Kết nối với hệ thống CMIS  Số hóa 3D GIS sở phần mềm Bentley Map, kết giúp xây dựng tảng cho việc phát triển GIS 3D 34 Xin cảm ơn Thầy CÔ bạn lắng nghe 35 ... Việc quản lý lưới điện tương đối khó khăn, thông tin cập nhật liệu tập trung phòng, đội  Với việc ứng dụng hệ thống ArcGis vào công tác quản lý lưới điện, chúng ta có nhìn tổng quan lưới điện. .. AutoCad, Quản lý điện …sử dụng theo mô hình datafile phục vụ quản lý liệu, thông tin khách hàng… chưa sử dụng hệ quản trị sở liệu để quản lý liệu không gian, đa số phần mềm xây dựng hệ thống người... địa chất Quản lý địa Quản lý tài nguyên môi trường Bưu viễn thông Giao thông 10 Lợi ích áp dụng GIS vào ngành Điện  Thiết lập sở liệu đáng tin cậy vị trí phần tử lưới điện đến điện kế khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý hệ thống lưới điện quận tân phúx , Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý hệ thống lưới điện quận tân phúx , Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý hệ thống lưới điện quận tân phúx , Giới thiệu phần mềm ArcGis 10.1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay