Đánh giá cơ sở Hạ tầng Giao thông ở Hà Nội

21 96 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:46

Bài đánh giá Cơ sở Hạ tầng Giao thông ở Hà Nội do sinh viên Đại học Giao thông Vận tải thảo luận. Có tham khảo một số nội dung của các anh chị khóa trên, các tiền bối đi trước :P => Thực tốc độ phát triển hạ tầng giao thông đường Nội chậm so với tốc độ phát triển nhu cầu sử dụng 2 Đánh giá so với yêu cầu phát triển đô thị - Trong tốc độ đô thị hóa diễn nhanh, lượng dân cư tập trung nội ngày lớn hạ tầng giao thông đường phục vụ lại không thay đổi đáng kể Thực tế tình trạng ùn tắc giao thông Nội diễn thường xuyên => Kết cấu hạ tầng giao thông đường bô Nội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị 2 Đánh giá so với yêu cầu phát triển đô thị Mặc dù cấp quản lí thẩm quyền cố gắng giải tình trạng việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở thêm tuyến đường, cải tạo nút giao thông… không giải triệt để tình trạng Đã nhiều tuyến đường, nút giao thông nâng cấp nhiều lần, song hiệu thời gian ngắn lại xảy tình trạng cũ Cũng phải kể đến thiếu đồng mạng lưới giao thông vận tải dẫn đến tình trạng “chỗ hết tắc nghẽn làm chỗ khác ùn tắc giao thông” Nguyên nhân việc triển khai không dứt khoát thiếu đồng dự án giao thông Hạ tầng giao thông chậm so với yêu cầu phát triển đô thị Tuy nhiên điều diễn điểm dân cư lâu đời, điều dễ hiểu lịch sử để lại Hiện nay, điểm dân cư “mới hình thành” quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh ,bề rộng mặt đường đảm bảo cho nhu cầu lại người dân cách thuận tiện, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực tương lai xa Tuy nhiên tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều điểm dân cư tập trung hình thành, hầu hết điểm dân cư ngoại thành, thực tế nhiều điểm dân cư quanh ngoại thành Nội hạ tầng giao thông kém, chí nơi thuộc cấp quận mà đường giao thông chưa đạt chuẩn cấp đô thị, điểm dân cư đông đúc lẽ thời gian tới phải điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông 3.Đánh giá tác động tới phát triển KT-XH Nội - Hạ tầng giao thông đường không ngừng mở rộng,nâng cấp, giả dần chênh lệch kinh tế đô thị vùng góp phần nhanh chóng hình thành nên điểm dân cư mới,đẩy nhanh trinh đô thị hóa theo chiều rộng +, Thay đổi cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – đại hóa +, cấu dân cư dần thay đổi +, Tỷ lệ dân cư thành thị tăng nhanh, tạo nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển công nghiệp , nâng cao mức thu nhập trung bình dân cư - Kết cấu hạ tầng giao thông đường vai trò định việc bố trí hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội Như ,phát triển hạ tầng giao thông đường Nội gián tiêp góp phần tạo lập thủ đô phát triển bền vững Thanks for watching! Chúc buổi thảo luận thành công tốt đẹp! .. .Nội dung thuyết trình I II SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÙNG KINH TẾ BẮC BỘ NÓI CHUNG VÀ HÀ NỘI NÓI RIÊNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI I SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ... Một hình ảnh lấy làm minh họa yếu sở hạ tầng khu vực : II ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI Sơ đồ mạng lưới đường Hà Nội - 7.365 km đường giao thông - Trong 20% trục đường chính,... HÀ NỘI I SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÙNG KINH TẾ BẮC BỘ NÓI CHUNG VÀ HÀ NỘI NÓI RIÊNG Mạng lưới giao thông đường - Hiện tại, sở hạ tầng mạng lưới giao thông đường toàn vùng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá cơ sở Hạ tầng Giao thông ở Hà Nội, Đánh giá cơ sở Hạ tầng Giao thông ở Hà Nội, Đánh giá cơ sở Hạ tầng Giao thông ở Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay