Giáo dục Kỹ năng sống trong Môn Đạo đức dành cho cấp tiểu học

15 116 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:46

I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC 1-Môn Đạo đức nhằm giáo dục HS bước đầu biết cách sống ứng xử phù hợp với chuẩn mực xã hội Dạy học môn Đạo đức kết hợp hài hòa việc trang bị kiến thức với bồi dưỡng tình cảm, niềm tin hình thành kĩ năng, hành vi cho Hs Chương trình môn đạo đức bao gồm hệ thống chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật bản, phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học mối quan hệ em với thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên 3.Bản thân nội dung môn đạo đức chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến KNS như: kĩ giao tiếp, ứng xử; kĩ bày tỏ ý kiến thân; kĩ định giải vấn đề phù hợp với lứa tuổi; kĩ giữ gìn vệ sinh cá nhân; kĩ tự phục vụ tự quản lí thời gian; kĩ thu thập xử lí thông tin vấn đề thực tiễn đời sống nhà trường, cộng đồng có liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức… Khả giáo dục KNS môn Đạo đức thể nội dung môn học mà thể phương pháp dạy học đặc trưng môn học Quá trình dạy học tiết đạo đức trình tổ chức cho HS thực hoạt động học tập phong phú, đa dạng Thông qua hoạt động đó, tương tác GV – HS, HS – HS tăng cường HS tự phát chiếm lĩnh tri thức 5.Các phương pháp kĩ thuật dạy học môn Đạo đức đa dạng, bao gồm nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực thông qua việc sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực đó, HS tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi II MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC Việc giáo dục KNS môn Đạo đức tiểu học nhằm: Bước đầu trang bị cho HS KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi TH, giúp em biết sống ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè người xung quanh, với cộng đồng, quê hương, đất nước với môi trường tự nhiên; giúp em bước đầu biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỉ luật, biết hợp tác… để trở thành ngoan gia đình, HS tích cực nhà trường công dân tốt xã hội III NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Môn Đạo đức có khả giáo dục nhiều KNS cho HS: -Kĩ giao tiếp (chào hỏi,cảm ơn, xin lỗi; nói lời yêu cầu, đề nghị; bày tỏ cảm thông, chia sẻ; ứng xử đến nhà người khác…) - Kĩ tự nhận thức (biết xác định đánh giá thân: đặc điểm, sở thích, thói quen, khiếu, điểm mạnh, điểm yếu, thân) - Kĩ xác định giá trị (có tình cảm niềm tin vào chuẩn mực hành vi đạo đức học) - Kĩ định giải vấn đề - Kĩ tư phê phán (biết đánh giá, nhận xét hành động, lời nói, việc làm,…trong đời sống hàng ngày đối chiếu với chuẩn mực đạo đức học) - Kĩ từ chối (biết từ chối bị rủ rê, lôi kéo làm việc sai trái) - Kĩ hợp tác - Kĩ đặt mục tiêu (biết đặt kế hoạch học tập, rèn luyện theo chuẩn mực học) - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin vấn đề, tượng đời sống thực tiễn có liên quan đến chuẩn mực đạo đức học - Kĩ đảm nhận trách nhiệm (biết nhận thực trách nhiệm thân) - Tự tin, tự trọng … IV MỘT SỐ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KNS VÀ MỘT SỐ BÀI S0ẠN MINH HỌA TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC HV nghiên cứu tài liệu “ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở TiỂU HỌC” từ lớp - lớp V THỰC HÀNH SOẠN BÀI Cấu trúc soạn: Bài soạn KNS gồm giai đoạn: - Giai đoạn 1: Khám phá - Giai đoạn 2: Kết nối - Giai đoạn 3: Thực hành/ Luyện tập - Giai đoạn 4: Vận dụng Giai đoạn 1: Khám phá - Tìm hiểu kinh nghiệm/hiểu biết người học liên quan đến KNS học - PP/KTDH thường sử dụng: Động não, Phân loại/xác định chùm vấn đề, Thảo luận, Chơi trò chơi tương tác, Đặt câu hỏi,… Giai đoạn 2: Kết nối - Giới thiệu thông tin kĩ liên quan đến thực tế sống ( tạo “cầu nối” “đã biết” “chưa biết” Cầu nối kết nối kinh nghiệm có HS với học chương trình học dựa thực tiễn/thực tế.) - PP/KTDH thường sử dụng: Thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp điển hình, phân tích tình huống, động não, hỏi chuyên gia, công đoạn,… Giai đoạn 3: Thực hành -Gồm hoạt động để tạo hội cho HS luyện tập, thực hànhKNS học vào tình huống/bối cảnh tương tự - PP/KTDH thường sử dụng: đóng vai, xử lí tình huống, hỏi chuyên gia, hỏi trả lời, trò chơi,… Giai đoạn 4: Vận dụng - Tạo hội cho HS áp dụng KNS học vào tình huống/bối cảnh thực tiễn - PP/KTDH thường sử dụng: Dự án, hoạt động nhóm,… Phân công soạn bài: Đạo đức : Bài :Gia đình Các em nhóm:2,4,6,8 Đạo đức : Tình bạn Các nhóm:1,3,5,7 Thảo luận, rút kinh nghiệm: + Nhóm vừa thực hành tự đánh giá điểm hài lòng, chưa hài lòng muốn thay đổi trình bày lại? + Thảo luận lớp: * Bạn học tập qua dạy vừa rồi? * Những điều bạn thấy chưa ổn/ băn khoăn? * Nếu bạn trình bày này, bạn thay đổi cho hiệu hơn? * Bạn rút điều qua dạy này? ... trải nghiệm nhiều KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi II MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC Việc giáo dục KNS môn Đạo đức tiểu học nhằm: Bước đầu trang bị cho HS KNS cần thiết,... đình, HS tích cực nhà trường công dân tốt xã hội III NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Môn Đạo đức có khả giáo dục nhiều KNS cho HS: -Kĩ giao tiếp (chào hỏi,cảm ơn, xin lỗi; nói lời yêu cầu,... DỤC KNS VÀ MỘT SỐ BÀI S0ẠN MINH HỌA TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC HV nghiên cứu tài liệu “ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở TiỂU HỌC” từ lớp - lớp V THỰC HÀNH SOẠN BÀI Cấu trúc soạn: Bài soạn KNS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục Kỹ năng sống trong Môn Đạo đức dành cho cấp tiểu học, Giáo dục Kỹ năng sống trong Môn Đạo đức dành cho cấp tiểu học, Giáo dục Kỹ năng sống trong Môn Đạo đức dành cho cấp tiểu học, II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay