Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh

10 102 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:45

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC Báo cáo viên: PGS Nguyễn Tuyết Nga, Ths Phan Thanh Hà- Viện KHGD Việt Nam Bài 4GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Các hoạt động  Tìm hiểu khả GD KNS qua môn TN&XH  Xây dựng mục tiêu nội dung GD KNS qua môn học  Nghiên cứu ma trận tích hợp KNS qua môn học  Tìm hiểu số PP/KT DHTC để GD KNS qua môn TN&XH I KHẢ NĂNG GD KNS QUA MÔN TN&XH Làm việc nhóm: Dựa vào vấn đề chung KNS (bài 1, 2) chương trình GD môn TNXH Hãy nhận xét khả GD KNS qua môn học Nêu dẫn chứng khả GD KNS qua môn học II NỘI DUNG GD KNS QUA MÔN TNXH Làm việc nhóm: (30 phút) Mỗi nhóm đọc phần III.1- Các KNS chủ yếu môn TN-XH Lấy ví dụ môn học để minh họa cho KNS (Yêu cầu: Trình bày giấy A0) TÌM HIỂU MỘT SỐ PP/KT DHTC ĐỂ GD KNS QUA MÔN HỌC Phương pháp/ KT DHTC sử dụng để GD KNS qua môn TNXH? Chọn sử dụng PP/KT DHTC nêu để thiết kế trích đoạn học (Yêu cầu trình bày giấy A0) Bài 5- Thực hành GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Các hoạt động  Tìm hiểu soạn TL bồi dưỡng  Thực hành thiết kế kế hoạch học GD KNS qua môn học  Thực hành giảng phản hồi XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC GD KNS QUA MÔN TNXH Mỗi nhóm chọn học ma trận đề xuất thiết kế kế hoạch học theo giai đoạn (Lưu ý : Đảm bảo thuộc chủ đề môn học Nộp lại cứng 3 THỰC HÀNH DẠY KNS QUA MÔN TNXH Nhóm thực hành: • Chọn Tài liệu tự thiết kế • Thực hành dạy trước lớp Lưu ý: Thể phương pháp cách tiến hành linh hoạt, sáng tạo nhiên nội dung giảng (ví dụ: tập tình huống, đóng vai, thảo luận, kể chuyện, ) ... đề chung KNS (bài 1, 2) chương trình GD môn TNXH Hãy nhận xét khả GD KNS qua môn học Nêu dẫn chứng khả GD KNS qua môn học II NỘI DUNG GD KNS QUA MÔN TNXH Làm việc nhóm: (30 phút) Mỗi nhóm đọc... HỌC GD KNS QUA MÔN TNXH Mỗi nhóm chọn học ma trận đề xuất thiết kế kế hoạch học theo giai đoạn (Lưu ý : Đảm bảo thuộc chủ đề môn học Nộp lại cứng 3 THỰC HÀNH DẠY KNS QUA MÔN TNXH Nhóm thực hành:... TÌM HIỂU MỘT SỐ PP/KT DHTC ĐỂ GD KNS QUA MÔN HỌC Phương pháp/ KT DHTC sử dụng để GD KNS qua môn TNXH? Chọn sử dụng PP/KT DHTC nêu để thiết kế trích đoạn học (Yêu cầu trình bày giấy A0) Bài 5-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh, Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh, Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay