Nghiên cứu bộ điều khiển pid kiểm soát vi khí hậu trong nhà kính

111 17 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN VĂN HUẤN NGHIÊN CỨU BỘ ĐIỀU KHIỂN PID KIỂM SOÁT VI KHÍ HẬU TRONG NHÀ KÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN VĂN HUẤN NGHIÊN CỨU BỘ ĐIỀU KHIỂN PID KIỂM SOÁT VI KHÍ HẬU TRONG NHÀ KÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.GVC ĐINH HOÀNG BÁCH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 i CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : ………………TS.GVC ĐINH HOÀNG BÁCH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên Chức danh Hội đồng TT Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN HUẤN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1983 Nơi sinh: Tiền Giang Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1341830012 I- Tên đề tài: Nghiên cứu điều khiển PID kiểm soát vi khí hậu nhà kính II- Nhiệm vụ nội dung: Tính toán, chế tạo thực nghiệm điều khiển vi khí hậu cho nhà kính, theo giải thuật PID (Propotional – Integral – Derivative) Các yếu tố điều khiển bao gồm: - Ánh sáng - Độ ẩm - Nhiệt độ - Thông thoáng khí III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/01/2015 V- Cán hướng dẫn: TS.GVC ĐINH HOÀNG BÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn NGUYỄN VĂN HUẤN iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tri ân: - TS.GVC ĐINH HOÀNG BÁCH tận tình giảng dạy, hướng dẫn khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn - Quý Thầy, Cô giảng dạy, hướng dẫn suốt trình học tập Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM - Ban Giám Hiệu Thầy Cô Khoa Nông nghiệp công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang tạo điều kiện để lắp đặt thử nghiệm điều khiển ghi số liệu suốt trình thực luận văn - Công ty TNHH phân bón VAC_R, Q.12 - Tp.HCM giúp đỡ nguồn kinh phí hỗ trợ linh kiện, thiết bị lắp đặt điều khiển - Và tất anh, bạn học viên lớp, người thân giúp đỡ, đóng góp ý kiến, động viên suốt thời gian học tập Trân trọng Tp.HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NGUYỄN VĂN HUẤN v TÓM TẮT Canh tác nông nghiệp kiểu "nước, phân, cần, giống", yếu tố liên quan khác biết nhờ "trời", ngày lạc hậu Ứng dụng tự động hóa phương pháp tốt để nâng cao suất chất lượng cho nông sản Theo đó, điều khiển yếu tố thời tiết theo yêu cầu nông học trồng cách sử dụng nhà kính nghiên cứu thực Mục tiêu nghiên cứu áp dụng giải thuật PID điều khiển tự động nhiệt độ, ẩm độ, cường độ chiếu sáng cho trồng Đồng thời đánh giá tác động giải pháp làm mát, xạ mặt trời đến khí hậu bên nhà kính Kết thực nghiệm cho thấy tác dụng hệ thống điều khiển, tiểu khí hậu nhà kính hoàn toàn thích hợp cho hầu hết trồng xứ nhiệt đới số loại rau ôn đới vi ABSTRACT Automation is one of the best methods to increase capacity and quality for production and even agricultural production To meet the demand for automation of the ecological factors in agricultural cultivation and especially in greenhouse, a study of this aspect was done The target of this study is on designing a model of greenhouse applied automatic control and researching the effect of cooling methods and ventilating automatic control on the greenhouse’s inner climate According to PID algorithm to control temperature; humidity; light and operating condition of greenhouse was built After experimenting, microclimate in the greenhouse fits to plant most of tropical trees and some temperature vegetables vii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT – KÝ HIỆU x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ - ĐỒ THỊ - SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH xii CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Giả thuyết nghiên cứu 1.4 Giả thiết 1.5 Mục tiêu đề tài 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.8 Ý nghĩa khoa học 1.9 Khách thể nghiên cứu 1.10 Đối tượng nghiên cứu 1.11 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Nhà kính – GreenHouse 4 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Phân loại nhà kính 2.1.3 Cấu trúc kiểu nhà trồng điển hình 2.1.4 Yêu cầu tiểu khí hậu nhà kính 2.1.4.1 Nhiệt độ 2.1.4.2 Ẩm độ 14 2.1.4.3 Ánh sáng 14 2.1.4.4 Thông thoáng 15 2.2 Điều khiển tự động cho nhà trồng 19 2.3 Giải thuật PID [33][35] 21 2.3.1 Tổng quan giải thuật PID 21 viii 2.3.2 Các phương pháp xác định tham số điều khiển PID 22 2.3.2.1 Phương pháp Ziegler-Nichols 22 2.3.2.2 Phương pháp Chien-Hrones-Reswick 24 2.3.2.3 Phương pháp tối ưu modul 26 2.3.3 Số hóa điều khiển PID 2.4 Cơ sở thiết kế hệ thống điều khiển đề tài 28 30 Chương TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT 31 3.1 Thiết kế kỹ thuật cấu chấp hành hệ thống 31 3.1.1 Hệ thống thông khí 31 3.1.2 Hệ thống che nắng 32 3.1.3 Hệ thống phun sương 35 3.1.4 Hệ thống làm mát cooling pad 39 3.1.5 Hệ thống quạt thông khí cưỡng 43 3.2 Thiết kế kỹ thuật cảm biến thu nhận liệu 44 3.2.1 Cảm biến nhiệt độ (Temperature Sensor) 44 3.2.2 Cảm biến ẩm độ (Humidity Sensor) 47 3.2.3 Cảm biến ánh sáng (Ambient Light Sensor) 51 3.3 Thiết kế kỹ thuật khối điều khiển 53 3.3.1 Điều khiển nhiệt độ nhà kính 55 3.3.2 Điều khiển ẩm độ nhà kính 57 3.3.3 Giải thuật điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, cường độ chiếu sáng theo PID 59 3.4 Lưu đồ giải thuật điều khiển vi khí hậu nhà kính 60 3.5 Thiết kế kỹ thuật mạch điện tử xử lý trung tâm - ECU 63 3.5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch xử lý trung tâm: 63 3.5.2 Mạch giao tiếp ngõ vào 65 3.5.3 Mạch giao tiếp ngõ 67 Chương CHẾ TẠO 70 4.1 Các cấu chấp hành 70 4.1.1 Hệ thống đóng mở lưới che nắng 70 4.1.2 Hệ thống phun sương 71 81 lệch nhiệt độ bên nhiệt độ thiết lập 6-7 0C Mặc dù hệ thống điều khiển kéo che nắng, bật quạt, mở cửa thông khí, phun sương, chạy cooling pad… kéo giảm nhiệt độ khoảng 0C - Ở thời điểm nắng nóng này, nhiệt độ thấp bên nhà kính đạt khoảng 28.2 0C Khi cố gắng giảm thêm nhiệt độ lúc trời nóng, làm tăng mức ẩm độ nhà kính, tăng cường phun sương chạy cooling pad (ẩm độ lớn 90% gây hại cho trồng) - Khi thiết lập nhiệt độ tham chiếu giá trị cao 31 0C (lần thử 5): Lúc sai số xác lập hệ thống lớn khoảng -2.5 ÷ -2.8 0C Sai số điều khiển lớn rơi vào thời điểm khuya, nhiệt độ môi trường xuống thấp 27 – 27.2 0C Mặc dù hệ thống điều khiển đóng cửa thông khí che hông, nhiệt độ bên nhà kính tăng 1.5 – 0C so với nhiệt độ môi trường - Ở thời điểm thời tiết xuống lạnh, nhiệt độ cao nhà kính làm ấm 28.95 0C Do đó, số nhà kính xứ lạnh có thêm hệ thống sưởi đối lưu nước nóng - Khi thiết lập nhiệt độ tham chiếu mức 28-30 0C (lần thử 3-4-6): Hệ thống làm việc tốt Nhiệt độ bên nhà kính bám theo nhiệt độ thiết lập với sai số xác lập nhỏ ±(0.2 - 0.4) 0C Chất lượng đầu điều khiển tốt ổn định - Vọt lố trình điều khiển lớn 7-16 % so với giá trị tham chiếu Xảy điều quán tính trường nhiệt độ nhà kính - Hơn nữa, hấp thu nhiệt nhiệt tăng, ngược lại nhả nhiệt nhiệt giảm, cấu kiện khí giá thể trồng bên trong, tích tụ nhiệt mái lợp polycabonate… ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều khiển nhiệt độ - Thời gian xác lập tín hiệu (nhiệt độ bên trong) so với giá trị thiết lập: ghi nhận vào khoảng 1.5 đến 2.7 phút Sở dĩ hệ lâu xác lập ảnh hưởng trường nhiệt độ biến đổi chậm bên nhà kính hấp thu/nhả nhiệt cấu kiện phân tích bên 82 5.2.1.2 Ẩm độ Gọi: RHa : Độ ẩm tương đối trung bình bên ngày thực nghiệm, % RHref_1: Độ ẩm tương đối tham chiếu điều khiển lần thử 1, % RH1: : Độ ẩm tương đối bên nhà kính lần thử 1, % RHref_2: Độ ẩm tương đối tham chiếu điều khiển lần thử 2, % RH2: : Độ ẩm tương đối bên nhà kính lần thử 2, % Kết thực nghiệm: Hình 5.7: Ẩm độ nhà kính ứng với giá trị tham chiếu khác Khi chọn độ ẩm tham chiếu cho điều khiển 80% 85%, nhận thấy: - Sai số xác lập hệ thống lớn rơi vào khoảng thời gian 11 đến 15 Lúc độ ẩm nhà kính vượt mức thiết lập đến +5.6% Sở dĩ có điều thời điểm đó, chênh lệch nhiệt độ mức đỉnh Theo nguyên tắc điều khiển ưu tiên, hệ thống tăng cường biện pháp phun nước để hạ nhiệt độ, gây cho độ ẩm tăng cao mức thiết lập Tuy nhiên, độ ẩm giai đoạn vượt kiểm soát mức 86.3% không gây hại cho trồng 83 - Ngoài ra, sai số xác lập lớn giai đoạn từ 21 đến sáng Trong đêm, không khí ẩm ướt, độ ẩm vượt đến +9% so với thiết lập Đây đặc thù khí hậu nóng ẩm vùng nhiệt đới gió mùa nước ta - Thời gian xác lập tín hiệu tương đối nhỏ (1- phút), kết hợp phun nước tạo ẩm với quạt thông khí hệ thống hạ nhiệt cooling pad làm cho nước nhanh chóng bốc Việc giúp hạn chế đọng nước gây thối nhũn trồng loại rau 5.2.1.3 Điều khiển kết hợp nhiệt độ ẩm độ Gọi: Ta : Nhiệt độ trung bình bên ngày thực nghiệm, 0C Tref : Nhiệt độ tham chiếu điều khiển, 0C T : Nhiệt độ nhà kính, 0C RHa : Độ ẩm tương đối trung bình bên ngày thực nghiệm, % RHref : Độ ẩm tương đối tham chiếu điều khiển, % RH: : Độ ẩm tương đối nhà kính, % Hình 5.8: Nhiệt độ ẩm độ nhà kính thực nghiệm 84 Theo nguyên tắc: - Ưu tiên điều khiển cho yếu tố nhiệt độ - Tiết kiệm lượng riêng, tín hiệu điều khiển là: + Mở cửa thông thoáng + Đóng rèm che nắng + Bật quạt thông khí + Bật hệ thống cooling pad + Bật phun sương Nhìn chung, kết thực nghiệm: - Sai số xác lập nhiệt độ ẩm độ lớn rơi vào thời điểm có nhiệt độ cao từ 11 đến 15 thời điểm nhiệt độ xuống thấp từ 23 đến sáng hôm sau - Độ vọt lố tín hiệu lớn 8-12% - Thời gian xác lập kéo dài khoảng đến phút - Tuy nhiên, hệ thống làm việc tốt ổn định, chất lượng điều khiển chấp nhận 5.2.2 Tiểu khí hậu nhà kính tác dụng điều khiển 5.2.2.1 Nhiệt độ Thu kết thực nghiệm xử lý Excel cho thấy giải pháp thông thoáng kết hợp quạt cưỡng đóng lưới cắt nắng nhiệt độ bên có giảm tỉ lệ thuận với nhiệt độ không khí bên theo thời gian Giải pháp làm mát cooling pad giải pháp phun sương, cài đặt nhiệt độ mức mức nên nhiệt độ bên nhà kính ổn định nhiệt độ giảm nhiều 3-4 0C (Hình 5.3) Hình 5.9: Ảnh hưởng giải pháp làm mát đến nhiệt độ nhà kính 85 Kết thực nghiệm cho thấy nhiệt độ bên nhà kính hoàn toàn phụ thuộc tỷ lệ thuận vào nhiệt độ không khí bên áp dụng giải pháp thông thoáng đóng/mở lưới cắt nắng Tuy nhiên, áp dụng phun sương cooling pad nhiệt độ bên ổn định (Hình 5.4) Hình 5.10: Các giải pháp làm mát ảnh hưởng nhiệt độ môi trường Nhiệt độ bên nhà kính phụ thuộc vào xạ mặt trời nhiệt độ không khí bên nhà kính Giải pháp thông thoáng kết hợp quạt cưỡng đóng lưới cắt nắng nhiệt độ bên có giảm tỉ lệ thuận với nhiệt độ không khí bên xạ mặt trời Giải pháp cooling pad giải pháp phun sương, nhiệt độ bên nhà kính ổn định (Hình 5.5) Hình 5.11: Các giải pháp làm mát ảnh hưởng xạ nhiệt độ bên đến nhiệt độ nhà kính 86 5.2.2.2 Ẩm độ Ẩm độ bên nhà kính phụ thuộc vào xạ mặt trời ẩm độ tương đối không khí bên nhà kính Giải pháp thông thoáng quạt cưỡng đóng lưới cắt nắng ẩm độ bên có tăng tỉ lệ thuận với ẩm độ tương đối không khí bên xạ mặt trời Giải pháp cooling pad giải pháp phun sương, cài đặt ẩm độ mức mức nên ẩm độ bên nhà kính tương đối ổn định ≤ 90% không gây hại cho trồng Ẩm độ tương đối, % Bức xạ mặt trời (W/m2) Hình 5.12: Các giải pháp làm mát ảnh hưởng xạ ẩm độ tương đối không khí bên đến độ ẩm nhà kính Hình 5.13: Các giải pháp làm mát ảnh hưởng ẩm độ tương đối bên đến độ ẩm bên nhà kính 87 Hình 5.14: Biểu đồ so sánh giải pháp làm mát phụ thuộc vào nhiệt độ ẩm độ tương đối không khí bên nhà kính Ẩm độ bên nhà kính phụ thuộc vào nhiệt độ không khí ẩm độ tương đối không khí bên nhà kính Giải pháp thông thoáng quạt cưỡng đóng lưới cắt nắng ẩm độ bên có tăng tỉ lệ thuận với ẩm độ tương đối không khí bên nhiệt độ bên nhà kính 5.3 Nhận xét Trong thời gian tiến hành thực nghiệm, bao gồm ngày nắng nóng có ngày áp thấp nhiệt đới, kết sau: Về tiểu khí hậu đạt bên nhà kính: - Nhiệt độ không khí bên nhà kính tăng cao lúc 11 đến 15 ngày nắng nóng - Giải pháp làm mát thông thoáng, quạt cưỡng bức, lưới cắt nắng: Nhờ bố trí thông thoáng linh hoạt mái thông thoáng mô hình hợp lý nên đối lưu không khí qua cửa thông thoáng quạt cưỡng với lưới cắt nắng làm giảm 40 – 50% cường độ xạ vào nhà kính nên nhiệt độ bên nhà kính giảm từ 0,5 – 0C - Giải pháp làm mát cooling pad: Kết khảo nghiệm cho thấy không khí nóng từ môi trường bên nhà kính qua cooling pad quạt ly tâm hút không khí lạnh đưa vào nhà kính đối lưu không khí nóng bên làm hạ nhiệt độ bên nhà kính – 0C với thông thoáng nên ẩm độ không vượt 85 % 88 - Giải pháp phun sương: thời gian khí hậu nóng bức, nhiệt độ nhà kính nhờ phun sương làm mát thông thoáng giảm đáng kể từ 30C đến 50C tùy theo thời gian ngày Nhờ giải pháp thông thoáng tốt nên ẩm độ không vượt 90 % - Kết khảo nghiệm so sánh giải pháp làm mát, cho thấy nhiệt độ ngày nóng sáng từ 8-9 chiều từ – giờ, xạ mặt trời thấp cần thông thoáng tự nhiên lưới cắt nắng nhiệt bên nhà kính đảm bảo cho trồng pháp triển tốt Khi nắng nóng từ 10 đến 15 xạ mặt trời cao sử dụng giải pháp cooling pad phun sương Nhờ thông thoáng nên ẩm độ không vượt (≥90 %) không gây hại cho trồng - Ngoài ra, nhiệt độ môi trường xuống thấp ngày có khí hậu lạnh, mô hình nhờ có màng che phủ đóng cửa thông thoáng nên nhiệt độ bên nhà kính ấm lên từ 1.5 đến 0C ẩm độ ≤ 90% đảm bảo cho trồng phát triển tốt Về chất lượng điều khiển áp dụng giải thuật PID: - Đối với nhiệt độ đạt không cao lắm, nhiều nguyên nhân chủ yếu thuộc chất: + Yếu tố điều khiển có quán tính lớn biến đổi chậm + Hấp thu nhiệt nhả nhiệt cấu kiện bên nhà kính (kết cấu thép, giá thể thân trồng) + Nhiệt tích tụ mái nhà + Chênh lệch nhiệt độ lớn ngày đêm - Tương tự, ẩm độ sai số xác lập lớn nguyên nhân khắc phục như: + Chênh lệch độ ẩm ngày đêm xa Hơn nữa, hệ thống phận tách ẩm không khí, kéo giảm sai số ẩm độ, ẩm độ tương đối không khí cao so với giá trị thiết lập 89 + Chọn nhiệt độ làm đối tượng điều khiển ưu tiên Do đó, trường hợp nhiệt độ môi trường cao so với nhiệt độ thiết lập, hệ thống phải tích cực phun nước để hạ nhiệt, ẩm độ đạt bị "trôi" so với giá trị tham chiếu - Cường độ chiếu sáng: + Mặc dù hệ thống lắp đặt cảm biến để ghi nhận xây dựng giải thuật điều khiển, trình thực nghiệm cho thấy chọn nhiệt độ, ẩm độ để làm đối tượng kiểm soát, kết cường độ chiếu sáng theo (bởi lẽ nhiệt độ cường độ chiếu sáng tỷ lệ thuận với nhau) + Hơn nữa, cường độ chiếu sáng cần thiết trồng nhiệt đới nằm dãy biến đổi rộng [21] 90 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Kết thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm cho thấy hệ thống nhà kính hoạt động ổn định, kết cấu bền vững Việc điều khiển tự động yếu tố tiểu khí hậu bên trong, thông qua cấu chấp hành đóng mở cửa thông thoáng, phun sương làm mát, đóng mở lưới cắt nắng, làm mát cooling pad điều khiển hệ thống quạt thông thoáng giảm nhiệt độ nhà kính từ đến 0C khí hậu nóng làm ấm không khí, tăng khoảng 1.5 đến 20C khí hậu lạnh Đồng thời ẩm độ nhà kính khống chế không cho tăng 85% Qua cho thấy, với điều khiển điện tử, sử dụng vi xử lý, áp dụng theo giải thuật PID, hoàn toàn có thể: - Điều khiển vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lượng thông gió) cách tự động cho nhà trồng - Xây dựng mô hình điều khiển với nhiều tính có lợi cho nhà nông: thuận tiện cài đặt thông số, giao tiếp thân thiện, tiết kiệm chi phí lượng, … - Thuận lợi để tiến hành thử nghiệm xác lập quy trình canh tác cho số loại hoa – rau trồng theo hướng công nghệ cao Tuy chất lượng điều khiển đạt không cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố Nhưng kết tiểu khí hậu bên nhà kính hoàn toàn đáp ứng yêu cầu nông học hầu hết loại rau, trồng xứ nhiệt đới đáp ứng cho số loại rau, hoa xứ ôn đới trồng Việt Nam [*] [*]: - G.J.H Grubben (2005), Vegetable growing manual Northern terriory department of resources - Royal tropical instutite (1977), Tropical vegetables and their genetic resources Netherland - Greg I Johnson (2008), The vegetable industry in tropical Asia The World vegetable center, Taiwan - Kết nghiên cứu nhằm góp phần việc thiết kế, chế tạo vận hành hệ thống điều khiển tự động tiểu khí hậu hệ thống nhà kính, từ làm tăng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp - Xây dựng ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp giải pháp điều khiển đại đối tượng điều khiển biến đổi phức tạp 91 6.2 Kiến nghị Kết đề tài có ý nghĩa thực tiễn lớn nêu Tuy nhiên, để chế tạo thương mại hoá hệ thống với kích thước lớn, tác giả kiến nghị: - Hoàn thiện chương trình điều khiển tự động, theo hướng xây dựng quy trình canh tác cho nhiều loại trồng khác Bao gồm điều khiển: chế độ tưới, bón phân, tiểu khí hậu… ứng với giống từ lúc gieo hạt đến thu hoạch - Mô hình nên tiếp tục nghiên cứu phát triển với diện tích lớn để hoàn thiện đáp ứng nhu cầu canh tác nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm đóng góp phần vào công đại hóa phát triển kinh tế nước a TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Phương Hà (1998), Lý thuyết điều khiển đại Đại học Quốc Gia Tp.HCM [2] Nguyễn Ngọc Lâm (2005), Nhà trồng có điều khiển tự động Tài liệu hội thảo, Tp.HCM [3] Nguyễn Ngọc Lâm (2005), Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đưa vào ứng dụng nhà màng polyethylen trồng có điều khiển tự động phù hợp với điều kiện sinh thái Tp.HCM Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp Vol.03 [4] Phạm Gia Trung, Vũ Quốc Hằng (2011), Tình hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam giới NXB Nông Nghiệp [5] Nguyễn Thế Phùng, Trần Thanh Lắm (1995), Đặc điểm khí hậu vùng Đồng sông Cửu Long NXB Nông Nghiệp [6] Aldrich, R.A.; J.W Bartoic Jt (1989), Greenhouse engineering NorthWest regional agricultural engineering service Cornell University [7] A.Netafirm, Proposal for design (2008), Supply and supervision of vegetables greenhouse project for HCMC HCMC [8] Bucklin RA; J.D Leary (2004), Fan and Pad greenhouse evaporative colling system Department of agricultural and biological engineering University of Florida, USA [9] B Egardt (1979), Stability of Adaptive Controllers Springer-Verlag New York [10] G Tao (2003), Adaptive Control Design and Analysis Wiley-Interscience [11] Gang Feng and Rogelio Lozano (1999), Adaptive control systems Jordan Hill, Oxford [12] I D Landau (1979), Adaptive Control: The Model Reference Approach Marcel Dekker [13] K S Narendra and A M Annaswamy (1989), Stable Adaptive Systems Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall [14] K J Astrom and B Wittenmark (10095), Adaptive Control Addison-Wesley Kokotovic, P.V., Foundations of adaptive control, A Springer-Verlag, 1991 b [15] M Krstic, I Kanellakopoulos (1995), Nonlinear and Adaptive Control Design Wiley Interscience [16] P A Ioannou and P V Kokotovic, Adaptive Systems with Reduced Models Springer Verlag [17] Sastry, S S (1989), A Adaptive control of linearizable system, IEEE Transac Autom Vol 34 [18] Sapounas S.; C.Nikita (2007), Aspect of CFD modeling of fan and pad evaporative cooling system in greenhhouse Crete Island [19] G.J.H Grubben (2005), Vegetable growing manual Northern terriory department of resources [20] Royal tropical instutite (1977), Tropical vegetables and their genetic resources Netherland [21] Greg I Johnson (2008), The vegetable industry in tropical Asia The World vegetable center, Taiwan c PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết khảo nghiệm ngày 19/11/2014 Nhiệt độ bên nhà kính(oC) Giải pháp làm mát phun sương (oC) Ẩm độ bên nhà kính (%) Giải pháp làm mát phun sương (%) Giải pháp làm mát cooling pad (oC) Giải pháp làm mát cooling pad (%) Giải pháp làm mát thông thoáng, quạt cưỡng bức(%) 75.0 Giải pháp làm mát thông thoáng, quạt cưỡng (%) 30.5 31.0 29.3 73.5 77.0 29.5 31.2 29.3 71.6 77.0 29.6 75.0 30.7 73.0 31.3 29.0 70.3 77.0 29.6 75.0 30.8 73.0 31.5 29.0 67.5 77.0 29.6 77.0 31.3 70.0 32.0 29.2 67.5 79.0 29.7 77.0 31.5 69.5 32.3 29.1 66.5 81.0 29.5 77.0 32.0 69.0 32.8 29.0 65.7 81.0 29.7 77.0 32.0 67.5 33.0 29.0 63.5 84.0 29.6 80.0 32.5 65.0 33.5 29.3 60.0 84.0 29.7 80.0 32.5 63.0 33.2 29.3 63.6 84.0 29.9 80.0 32.5 65.5 33.0 29.0 65.3 84.0 29.8 80.0 32.0 67.0 32.8 29.0 64.5 81.0 29.9 77.0 32.0 67.0 32.5 29.0 65.5 81.0 29.7 77.0 32.0 68.0 32.0 29.3 65.5 79.0 29.7 77.0 31.5 68.0 31.5 29.0 67.3 77.0 29.7 77.0 31.3 70.0 31.3 29.3 68.5 77.0 29.9 75.0 30.8 72.0 31.2 29.0 70.5 77.0 29.8 75.0 30.6 72.5 75.0 Ẩm độ bên nhà kính (%) 60.0 63.5 64.5 65.5 67.5 68.5 70.5 71.6 73.5 Ẩm độ bên nhà kính-phun sương (%) 84.0 84.0 81.0 81.0 79.0 77.0 77.0 77.0 77.0 Ẩm độ bên nhà kính-cooling pad (%) 80.0 80.0 77.0 77.0 77.0 75.0 75.0 75.0 75.0 63.0 65.0 67.0 68.0 69.5 72.0 72.5 73.0 75.0 Ẩm độ bên nhà kính-Thông thoáng, quạt (%) d Phụ lục 2: Một số kết khảo nghiệm từ ngày 12/10 đến ngày 25/11/2014 Bức xạ Nhiệt Giải Ẩm độ Giải pháp Giải pháp Giải Giải Giải mặt trời độ bên pháp làm bên làm mát làm mát pháp làm pháp làm pháp làm mát phun phun cooling mát mát mát nhà sương nhà kính sương pad cooling thông thông kính (oC) (%) (%) ( %) pad thoáng thoáng (%) (0C) (%) (W/m ) o ( C) 460 31.0 29.3 73.5 77.0 29.5 75.0 30.5 75.0 480 31.2 29.3 71.6 77.0 29.6 75.0 30.7 73.0 510 31.3 29.0 70.3 77.0 29.6 75.0 30.8 73.0 540 31.5 29.0 67.5 77.0 29.6 77.0 31.3 70.0 570 32.0 29.2 67.5 79.0 29.7 77.0 31.5 69.5 600 32.3 29.1 66.5 81.0 29.5 77.0 32.0 69.0 630 32.8 29.0 65.7 81.0 29.7 77.0 32.0 67.5 660 33.0 29.0 63.5 84.0 29.6 80.0 32.5 65.0 700 33.5 29.3 60.0 84.0 29.7 80.0 32.5 63.0 675 33.2 29.3 63.6 84.0 29.9 80.0 32.5 65.5 650 33.0 29.0 65.3 84.0 29.8 80.0 32.0 67.0 640 32.8 29.0 64.5 81.0 29.9 77.0 32.0 67.0 615 32.5 29.0 65.5 81.0 29.7 77.0 32.0 68.0 580 32.0 29.3 65.5 79.0 29.7 77.0 31.5 68.0 530 31.5 29.0 67.3 77.0 29.7 77.0 31.3 70.0 500 31.3 29.3 68.5 77.0 29.9 75.0 30.8 72.0 490 31.2 29.0 70.5 77.0 29.8 75.0 30.6 72.5 Nhiệt độ bên nhà kính (oC) 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 Giải pháp làm mát phun sương ( oC ) 29.3 29.0 29.2 29.0 29.0 29.3 Giải pháp làm mát cooling pad ( oC ) 29.5 29.6 29.7 29.7 29.6 29.7 Giải pháp làm mát thông thoáng, quạt ( oC ) 30.5 31.3 31.5 32.0 32.5 32.5 ... kiện khí nhà kính không đáng kể 1.5 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu tổng quan: - Nhà kính – GreenHouse - Vi khí hậu ảnh hưởng vi khí hậu nhà kính - Các kiểu điều khiển vi khí hậu - Điều khiển PID phương... pháp điều khiển PID số Tính toán: Hệ thống điều khiển tự động vi khí hậu nhà trồng theo phương pháp điều khiển PID Thiết kế, chế tạo: Bộ điều khiển điện tử dùng vi xử lý theo giải thuật điều khiển. .. tác động lẫn nhau, điều khiển theo giải thuật PID cho hướng nghiên cứu có triển vọng nhiều người quan tâm Do đó, đề tài Nghiên cứu điều khiển PID kiểm soát vi khí hậu cho nhà kính thực 2 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bộ điều khiển pid kiểm soát vi khí hậu trong nhà kính , Nghiên cứu bộ điều khiển pid kiểm soát vi khí hậu trong nhà kính , Nghiên cứu bộ điều khiển pid kiểm soát vi khí hậu trong nhà kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay