Kỹ năng giao tiếp trong quản lý

31 138 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:42

CHUYÊN ĐỀ: PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ MODUN 3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC Chun đề “Kỹ giao tiếp quản lý” Mục tiêu : Sau kết thúc lớp bồi dưỡng, người có thể: - Nắm số khái niệm bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình quản lí GD , - Phân tích tình quản lí GD vận dụng kĩ giao tiếp hiệu - Vận dụng số u cầu, ngun tắc giao tiếp ứng xử vào tình thường gặp quản lí trường học NỘI DUNG KHÁI QT CỦA MƠĐUN - K/niệm chung GT- ƯX, tình tình quản lí - Một số vấn đề lí luận GT- UX tình quản lí hiệu nhà trường - Áp dụng GT- UX hiệu tình quản lí nhà trường KHÁI NIỆM CHUNG CỦA GIAO TiẾP, ỨNG XỬ, TÌNH HUỐNG… a/-Khái niệm: -Giao tiếp:là q trình tiếp xúc, tương tác người với người mối q/hệ XH định, nhằm trao đổi thơng tin (tư tưởng, hiểu biết, k/nghiệm), cảm xúc tri giác lẫn (TLH) -Là q trình tương tác lời (khơng lời) (nhiều) người với nhau; -Là trao đổi thơng tin người với người lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành vi, việc làm Trong GT có ba mặt biện chứng với : Nhận thức; Thái độ cảm xúc;Tương tác Đặc điểm GT vừa mang tính cá nhân vừa mang tính XH GT vừa hoạt động đặc trưng vừa phương tiện hoạt động người * Vai trò giao tiếp: -GT hoạt động, điều kiện thiết yếu để tồn phát triển XH lồi người; -GT trung tâm hoạt động -Là cơng cụ, phương tiện để thiết lập mối quan hệ nhằm mục đích khác * Phân loại Phương tiện giao tiếp: - Phân loại: +Giao tiếp trực tiếp +Gián tiếp; +Cá nhân-tập thể; +Chính thức- khơng thức - Phương tiện: lời nói, h/vi, cử chỉ, việc làm, h/động, vật chất • * Ứng xử: -Là khả ứng phó, xử ngơn ngữ phi ngơn ngữ (h/vi, cử chỉ, thái độ cảm xúc) người trước tác động người khác tình cụ thể -Đặc điểm ứng xử mang tính cụ thể, gắn với tình xác định *Tình huống: kiện, vụ việc, hồn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh hoạt động mối q/hệ người với tự nhiên, với XH, người với nhau, mà ta phải giải kịp thời Đặc điểm: Tình ln gắn liền với xuất mâu thuẫn * Tình quản lý GD: kiện, vụ việc, hồn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh q trình quản lí GD mối q/hệ buộc người quản lý phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển bền vững * Ứng xử tình quản lý GD: h/vi, cử ngơn ngữ phù hợp nhằm giải tình nảy sinh cơng tác quản lý nhà trường để hướng tới mục tiêu định b/- Vai trò giao tiếp ứng xử nhà trường - GT phương tiện thiết yếu để người tồn phát triển XH lồi người - GT trung tâm hoạt động, GT có hiệu CBQL vừa phương tiện vừa hoạt động đặc trưng nhằm mục đích khác để cơng tác quản lý nhà trường đạt kết tốt - GT hoạt động đặc trưng nghề dạy học mà CBQL phải đối mặt thường xun, lúc, nơi, với tất người - Các nghiên cứu khoa học cho thấy để hiệu giao tiếp cần:    Lời nói có ý nghĩa thực chiếm tỉ lệ: 7% Ngữ điệu chất lượng lời nói chiếm: 38% Cử hành vi thể chiếm tỉ lệ: 55% 10 u cầu định hướng ứng xử tình huống: - Dựa vào đặc điểm chủ thể, đối tượng, tính chất tình để lựa chọn phương pháp giải - Đảm bảo tính khách quan, cơng Khích lệ yếu tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực Khuyến khích đối tượng lựa chọn định, hành vi sở thay đổi nhận thức, niềm tin… Tơn trọng, đặt vào vị GV/HS lắng nghe họ Đặt lợi ích, phát triển, tiến GV/HS lên tất Ứng xử phải vừa có lí, vừa có tình, kịp thời… / 17 * Năm kĩ Giao tiếp bản: Lắng nghe tích cực Kĩ GT hỏi chuyện, nói chuyện Thể thơng cảm Im lặng Tiếp xúc Phù hợp thích hợp 18 19 - KN làm quen, nói chuyện hỏi chuyện, nghe gọi điện thoại KN im lặng thích hợp - KN lắng nghe tích cực KN thể thơng cảm - KN tiếp xúc thích hợp - • • * Phong cách GT: • Phong cách GT dân chủ: chủ thể giao tiếp ln tơn trọng coi trọng đặc điểm tâm lí cá nhân khách thể GT • Phong cách GT độc đốn: PC thường thiếu tơn trọng nhân cách tạo khoảng cách tâm lí hai bên GT Phong cách GT tự do: coi nhẹ yếu tố kiểm sốt, kiểm chế g/tiếp Chủ thể QL có kiểu phong cách giao tiếp tự cần tránh tự do, thiếu ngun tắc QL tổ chức hoạt động nhà trường 20 Một số ngun tắc UX tình hiệu quả: Ngun tắc UX theo 3L Chân lý -Ứng xử theo “3 lí” là: Pháp lí - Đạo lí- Tâm lí để hướng tới Chân lí Chân lí mục tiêu cần đạt m Tâ đến (TL cầu nối hai nhân tố pháp lí đạo lí để đạt lý Tâ m dưỡng, lập luận theo đạo lí Ứng xử theo tâm lí lý +Hành xử, sống làm việc theo Pháp lí; Tu Tâm lý đến chân lí) Pháp lý Đạo lý 21 1.Ngun tắc”3 lý” ; 2.Theo nhu cầu; Dĩ bất biến, ứng vạn biến” ; 4.Tích hợp “lục tri” * ỨNG XỬ THEO N/ TẮC: Nhu cÇu (MASLOW) 22 1.Nguyªn t¾c “3lÝ” ; 2.Theo nhu cÇu; “øng biÕn,nhu dÜ cầu; v¹n biÕn” 4.TÝch hỵp lơc; chi 1.Ngun tắc”3 bÊt lý” ; 2.Theo Dĩ bất ;biến, ứng vạn biến” 4.Tích hợp “lục tri” Ngun tắc ứng xử : "DÜ bÊt biÕn, øng v¹n biÕn” 23 1.Ngun tắc”3 lý” ; 2.Theo nhu cầu; Dĩ bất biến, ứng vạn biến” ; 4.Tích hợp “lục tri” Ngun tắc ứng xử: Tích hợp “Lục tri” (1) “Tri kỉ” : Biết (2) “Tri bỉ” : Biết người (3) “Tri chỉ” : Biết dừng (4) “Tri túc” : (5) “Tri thời” : Biết thời (6) “Tri ứng” : Biết ứng xử : Biết đủ 1.Nguyªn t¾c “3lÝ” ; 2.Theo nhu cÇu; “øng bÊt biÕn, dÜ v¹n biÕn” ; 4.TÝch hỵp lơc chi 24 Ứng xử theo phương châm “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”: Tìm điều người ta làm “đúng” thay tập trung vào điều người ta làm “sai” 25 Ứng xử theo nghệ thuật chuyển hướng cần tìm cách tạo mơi trường mới, hội để lấp dần hố ngăn cách Các bước ứng xử tình 27 B1 KN nhận thức tình huống: KN nhận dạng tình QLGD KN xác định mục tiêu cần đạt giải tình B2 KN xác định rõ biểu đạt vấn đề: KN xác định nguồn thơng tin cần thu thập KN phân tích mâu thuẫn chứa đựng tình KN phân tích ngun nhân dẫn đến tình Kĩ biểu đạt vấn đề cần giải tình B3 KN phương án giải quyết: KN tìm kiếm phương án ứng xử tình B4 KN lựa chọn phương án giải quyết: KN lựa chọn phương án tối ưu để ứng xử tình B5 – KĨ NĂNG tổ chức thực B6 – KĨ NĂNG kiểm tra đánh giá 28 III ÁP DỤNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ HIỆU QUẢ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Phân tích tình quản lí nhà trường, xác định rõ kiến thức vận dụng: - Loại kỹ giao tiếp nào? - Ngun tắc? - Yếu tố chi phối? - Đã sử dụng phương tiện giao tiếp sử dụng nào? - Mục đích giao tiếp tình gì? 29 Tình cơng tác kế hoạch 1.1 Tình 1: Thầy HT Trường c/tác tuần phát thấy KH năm học Trường có nhiều v/đề bất cập Hỏi biết KH PHT phụ trách viết nộp PGD huyện theo hạn từ hơm trước Thầy HT băn khoăn q, ko biết nên ứng xử Bạn giúp thầy HT xử lý tình 2.2 Tình 2: Thứ Hai tuần sau , lớp 8P4 phải tổ chức buổi truyền thơng về” Phòng chống bạo lực học đường” theo kế hoạch trường giao từ đầu năm Chỉ ngày buổi truyền thơng diễn mà lớp chưa có kế hoạch nộp cho Hiệu trưởng duyệt, … Đến thầy Hiệu trưởng u cầu tổ chức duyệt kế hoạch chi tiết với giáo viên chủ nhiệm cán lớp vào cuối buổi học giáo chủ nhiệm nhớ ra: Thơi chết, tơi qn bẵng mất, lấy đâu kế hoạch mà duyệt bây giờ! Theo bạn, giáo chủ nhiệm lớp 8P4 làm thầy Hiệu trưởng ứng xử buổi họp hơm đó? 30 Trân trọng cảm ơn q thầy cơ! 31 ... “3 lí là: Pháp lí - Đạo lí- Tâm lí để hướng tới Chân lí Chân lí mục tiêu cần đạt m Tâ đến (TL cầu nối hai nhân tố pháp lí đạo lí để đạt lý Tâ m dưỡng, lập luận theo đạo lí Ứng xử theo tâm lí. .. thường gặp quản lí trường học NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN - K/niệm chung GT- ƯX, tình tình quản lí - Một số vấn đề lí luận GT- UX tình quản lí hiệu nhà trường - Áp dụng GT- UX hiệu tình quản lí nhà... Tình quản lý GD: kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trình quản lí GD mối q/hệ buộc người quản lý phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý, Kỹ năng giao tiếp trong quản lý, Kỹ năng giao tiếp trong quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay