ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

15 65 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:13

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ KIM LOẠI Nêu nội dung vẽ đúc? Trình bày nguyên tắc xác định mặt phân khuôn? Trả lời: - Các nội dung vẽ đúc: + Đọc kỹ vẽ, hình dung chi tiết, đọc điều kiện kỹ thuật ghi vẽ chi tiết, vật liệu chế tạo chi tiết, hình dung vị trí làm việc chi tiết thiết bị, yêu cầu chịu lực … + Dự kiến trước sơ quy trình gia công cắt gọt chi tiết loại máy xác định phần bề mặt phải gia công, mặt chuẩn công nghệ Từ xem hợp lý với kết cấu vật đúc chưa, chưa thay đổi phần kết cấu + Đơn giản hoá kết cấu tạo, tạo điều kiện dễ đúc hơn: lược bỏ rãnh then, rãnh lùi dao, lỗ nhỏ không đặt lõi Ví dụ: Sản xuất đơn lỗ Φ ≤ 50 mm → không đúc Sản xuất hàng loạt Φ ≤ 30 mm → không đúc Sản xuất hàng khối Φ ≤ 20 mm → không đúc Các rãnh có độ sâu < 6mm, bậc dày < 25 mm không nên đúc + Tăng giảm độ dày thành vật đúc, gân gờ, chỗ chuy ển ti ếp thành vật đúc để dễ đúc không ảnh hưởng đến khả chịu lực, điều kiện làm việc chi tiết - Nguyên tắc xác định mặt phân khuôn: + Đảm bảo dễ làm khuôn dễ rút mẫu + Số lượng mặt phân khuôn phải để tránh lệch khuôn ráp + Chọn mặt phân khuôn cho lòng khuôn nông để dễ rút, dễ sửa khuôn, dòng chảy vào khuôn êm hơn, làm hỏng khuôn + Những chi tiết lòng khuôn phân bố khuôn khuôn nên chọn lòng khuôn nông hơn, dễ làm khuôn dễ lắp ráp khuôn + Không chọn mặt phân khuôn qua chỗ có tiết diện thay đổi Do khó phát sai lệch tâm bề mặt + Lòng khuôn tốt phân bố hòm khuôn Điều tránh sai số ráp khuôn + Những vật đúc có nhiều tiết diện khác nhau, yêu cầu độ đồng tâm cao, người ta dùng thêm miếng đất phụ để đặt toàn vật đúc hòm khuôn 2 Nêu nội dung vẽ đúc? Trình bày phương pháp làm côn mẫu đúc? Trả lời: - Các nội dung vẽ đúc: + Đọc kỹ vẽ, hình dung chi tiết, đọc điều kiện kỹ thuật ghi vẽ chi tiết, vật liệu chế tạo chi tiết, hình dung vị trí làm việc chi tiết thiết bị, yêu cầu chịu lực … + Dự kiến trước sơ quy trình gia công cắt gọt chi tiết loại máy xác định phần bề mặt phải gia công, mặt chuẩn công nghệ Từ xem hợp lý với kết cấu vật đúc chưa, chưa thay đổi phần kết cấu + Đơn giản hoá kết cấu tạo, tạo điều kiện dễ đúc hơn: lược bỏ rãnh then, rãnh lùi dao, lỗ nhỏ không đặt lõi Ví dụ: Sản xuất đơn lỗ Φ ≤ 50 mm → không đúc Sản xuất hàng loạt Φ ≤ 30 mm → không đúc Sản xuất hàng khối Φ ≤ 20 mm → không đúc Các rãnh có độ sâu < 6mm, bậc dày < 25 mm không nên đúc + Tăng giảm độ dày thành vật đúc, gân gờ, chỗ chuy ển ti ếp thành vật đúc để dễ đúc không ảnh hưởng đến khả chịu lực, điều kiện làm việc chi tiết - Các phương pháp làm côn mẫu đúc: ( có hình minh họa ) + Dạng côn làm tăng kích thước vật đúc Dùng trường hợp bề mặt vật đúc cần gia công khí + Dạng côn làm giảm kích thước vật đúc Dùng tròn trường hợp bề mặt vật đúc không gia công + Dạng côn không làm tăng giảm kích thước vật đúc Dùng trường hợp bề mặt vật đúc không gia công Trình bày phương pháp làm khuôn cát tay hai hòm khuôn? Vẽ hình minh họa? Trả lời: - Làm khuôn cát tay hai hòm khuôn: + Làm nửa khuôn : đặt mẫu lên phẳng, đặt hòm khuôn lên phẳng, đổ cát áo xung quanh mẫu , đổ cát đệm , dầm chặt lần thứ , đổ tiếp cát đệm dầm chặt ,là phẳng xăm khí + Làm nửa khuôn trên: quay nửa khuôn 180, lấy tấm phẳng đặt hòm khuôn lên bắt chốt định vị, đặt đậu hơi, cốc rót, rãnh l ọc x ỉ đổ cát áo xung quanh tiến hành làm nửa hòm khuôn - Vẽ hình minh họa: Mẫu nguyên Tấm phẳng Cát áo Hòm khuôn Cát đệm Rãnh dẫn Chốt định vị Cốc rót Cát áo 10 Đậu 11 Cát đệm 12 Hòm khuôn 13 Mặt phân khuôn Vẽ sơ đồ trình bày nguyên lí làm việc máy làm khuôn cát kiểu ép từ xuống? Trả lời: - Vẽ sơ đồ: Xà ngang Chày ép Hòm khuôn phụ Hòm khuôn Mẫu đúc Bàn máy Piston Xylanh Hỗn hợp khuôn - Nguyên lí hoạt động: Mẫu đúc đặt hòm khuôn hòm khuôn phụ Khi piston chuyển động, xà ngang chuy ển động tịnh tiến mang theo chày ép xuống ép mẫu đúc lượng cát mẫu đúc đủ chặt Vẽ sơ đồ trình bày nguyên lí làm việc máy làm khuôn cát kiểu vừa dằn, vừa ép? Trả lời: - Vẽ sơ đồ: Bàn máy Mẫu đúc Hòm khuôn Hòm khuôn phụ Chày ép Lỗ khí Piston dằn Lỗ khí vào Xilanh ép 10 Lỗ khí vào 11 Piston ép - Nguyên lí hoạt động: Mẫu đúc, hòm khuôn hòm khuôn phụ lắp chặt bàn máy Đổ hỗn hợp làm khuôn Khí vào thông qua lỗ khí vào xi lanh đẩy piston bàn máy lên từ 300mm – 800 mm Đến vị trí lỗ khí ra, lượng khí đột ngột thoát ,bàn máy lại xuống thực trình dằn Khi piston chuyển động, xà ngang chuyển động tịnh tiến mang theo chày ép xuống ép mẫu đúc Lặp lại trình cát đủ chặt dừng lại Nêu đặc điểm phương pháp đúc liên tục? Vẽ hình trình bày nguyên lí phương pháp đúc liên tục? Trả lời: - Đặc điểm phương pháp đúc liên tục: + Ưu điểm: * Có khả đúc loại ống, th ỏi d ạng đ ịnh hình khác thép, gang, kim loại màu, có ti ết di ện không đổi chi ều dài không hạn chế; đúc kim loại thay cho cán, đặt bi ệt có th ể đúc đ ược loại gang * Kim loại đông đặc từ phía lên bổ sung liên tục nên không bị rỗ co, rỗ khí, rỗ xỉ, bị thiên tích; có đ ộ m ịn ch ặt cao, thành phần hóa học đồng tính cao Vì đúc khuôn kim lo ại nên tổ chức nhỏ mịn, tính cao chất lượng bề mặt tốt * Năng suất cao, gi ảm hao phí ch ế t ạo khuôn, không t ốn kim lo ại vào hệ thống rót, phế phẩm nên giá thành chế tạo thấp + Nhược điểm: Tốc độ nguội nhanh gây nên ứng suất bên lớn, làm cho vật đúc dễ bị nứt (nhất kim loại có chuy ển pha th ể đặc) Cũng lý kim loại vật đúc bị hạn chế Để khắc phục tượng này, người ta làm nguội khuôn dầu mà không dùng nước Ngoài nhược ểm không đúc vật phức tạp, vật có tiết diện thay đổi - Vẽ hình trình bày nguyên lí phương pháp đúc liên tục: + Vẽ hình: + Trình bày nguyên lí phương pháp đúc liên tục: Là trình rót kim lo ại l ỏng liên tục vào khuôn kim loại, xung quanh ho ặc bên khuôn có nước lưu thông làm nguội (còn gọi bình kết tinh) Nh truy ền nhi ệt nhanh nên kim loại lỏng sau rót vào khuôn kết tinh V ật đúc đ ược kéo liên tục khỏi khuôn cấu đặt biệt (như lăn, bàn kéo … ) Trình bày thứ tự đúc khuôn mẫu chảy? Trả lời: Quá trình công nghệ đúc khuôn mẫu chảy gồm bước sau: +Chế tạo vật liệu dễ chảy: Vật liệu dễ chảy bao gồm nhựa thông, sáp, paraphin, stearin Nhiệt độ chảy vật liệu dễ chảy thường 30 ÷ 35 0C, đồng thời phải có tính chảy loãng để điền đầy khuôn ép + Chế tạo mẫu chảy: ép vật liệu dễ chảy vào khuôn ép với áp suất khoảng at Để nguội cho mẫu đông đặc mở khuôn ép, lấy mẫu sữa chữa mẫu Lắp số mẫu với thành cụm mẫu chảy có chung hệ th ống để tăng suất đúc + Nhúng cụm mẫu chảy vào gốm + Làm lòng khuôn cách cho mẫu chảy chảy rót + Rót kim loại lỏng vào khuôn + Dùng phương pháp rung để lấy vật đúc + Tách vật đúc kiểm tra chất lượng vật đúc Trình bày dạng hỏng: Rỗ khí, rỗ co, rỗ xỉ, rỗ cát, khớp, l ệch? Nêu nguyên nhân gây dạng hỏng trên? Trả lời: - Rỗ khí: Những bọt khí xuất bên vật đúc trình kết tinh kim loại vật đúc Làm giảm tiết diện chịu lực, làm tăng ứng suất tập trung làm giảm độ dẻo, giảm tính Nguyên nhân: Một lượng khí hòa tan vào kim loại lỏng nấu, theo dòng chảy chảy vào khuôn, phản ứng sinh khí kim loại lỏng tiếp xúc tác dụng lên vật liệu khuôn, trình kim loại vật đúc kết tinh không thoát tạo bọt khí vật đúc - Rỗ co: lỗ hỗng to nhỏ phân bố phía vật đúc kết tinh Rỗ co làm giảm tiết diện chịu lực vật đúc, làm tăng ứng suất tập trung giảm độ dẻo Nguyên nhân: Do kim loại co thể tích kết tinh - Rỗ xỉ, rỗ cát: Những phần không chứa kim loại mà chứa tạp chất xỉ, cát phi kim khác Nguyên nhân: Do lọc xỉ không tốt, không khử hết oxy nấu, nhiệt độ rót thấp, độ bền khuôn kém, hệ thống rót không hợp lý - Lệch: Là xê dịch tương đối phần vật đúc Nguyên nhân: Do đặt mẫu sai, định vị mẫu không tốt, ráp khuôn thi ếu xác kẹp khuôn lỏng Phát biểu định luật gia công áp lực? Nêu ý nghĩa định luật ứng suất dư định luật biến dạng đàn hồi tồn song song với biến dạng dẻo? Trả lời: - Các định luật gia công áp lực: + Định luật biến dạng đàn hồi tồn song song với biến dạng dẻo: “ Biến dạng dẻo kim loại xảy đồng thời biến dạng đàn hồi Quan hệ biến dạng đàn hồi lực tác dụng tuân theo định luật Húc.” + Định luật ứng suất dư: “ Bên kim loại biến dạng dẻo sinh ứng suất dư cân với nhau.” + Định luật thể tích không đổi: “ Thể tích vật thể trước biến dạng thể tích vật thể sau biến dạng.” + Định luật trở lực bé nhất: “ Trong trình biến dạng, chất ểm vật di chuyển theo hướng có trở lực lớn nhất.” + Định luật ứng suất trượt: “ Sự biến dạng dẻo xảy bên vật thể ứng suất trượt đạt tới đại lượng lớn giới hạn chảy kim loại Ở thời điểm đó, tinh thể bắt đầu chuyển dịch, tức bắt đầy biến dạng.” - Ý nghĩa định luật ứng suất dư: Khi gia công áp lực nung nóng làm nguội không đều, lực biến dạng, lực ma sát… phân bố không làm phát sinh ứng suất dư tồn cân bên vật thể kim loại Nếu không cân có trình tích, thoát ứng suất làm cho vật thể biến dạng ý muốn để ứng suất dư tồn cân - Ý nghĩa định luật biến dạng đàn hồi tồn song song v ới bi ến d ạng dẻo: Khi gia công áp lực kim loại xảy biến dạng dẻo có lượng biến dạng đàn hồi kèm theo (được xác định góc đàn hồi , phụ thuộc vào mođun đàn hồi E vật liệu chiều dày kim loại) Thường để áp dụng thiết kế khuôn dập, vật dập phải kể đến lượng biến dạng dư biến dạng đàn hồi gây 10 Vẽ sơ đồ trình cán xác định điều kiện được? Nêu gi ải pháp đảm bảo trình cán? Trả lời: - Vẽ sơ đồ trình cán xác định điều ki ện được: + Vẽ sơ đồ + Điều kiện cán được: Chiếu hai thành phần lực N T lên phương Ox, Oy Ta có: , , , Điều kiện cán được: >   tanβ > tanα => β>α - Các giải pháp đảm bảo trình cán: tăng hệ số ma sát cách khoét rãnh, hàn vết trục cán ( dùng cán thô); tìm cách gi ảm nhiệt độ đầu phôi để tăng hệ số ma sát; bôi chất tăng ma sát Đ ể nhanh chóng tạo điều kiện cán thành, người ta tăng tốc độ ban đầu phôi cán, làm cho đầu phôi cán nhỏ lại trước cho vào trục cán Thay đổi độ hở hai trục cán trình cán nghĩa lúc đầu cho độ hở lớn tạo điều kiện cán vào dễ dàng ( alpha nhỏ), sau gi ảm dần đến độ hở cần thiết 11 Vẽ hình trình bày nguyên lý ép thuận? Nêu ưu nhược điểm ép thuận? Trả lời: - Vẽ hình trình bày nguyên lý ép thuận: Phôi (1) nung nóng tới nhiệt độ cần thiết đặt vào xilanh (2) Khuôn (4) có l ỗ ép kẹp ống kẹp khuôn (3) Phía đầu xilanh có chày ép (5) v ới đ ầu chày (6) di chuyển bên xilanh Khi máy ép làm vi ệc, píttông truyền áp lực cho chày ép qua đầu chày truy ền t ới phôi làm cho kim loại bị biến dạng dẻo thoát khỏi lỗ khuôn - Ưu nhược điểm ép thuận: + Ưu điểm: * Sản phầm có hình dáng & kích thước giống yêu cầu, bề mặt sản phẩm bóng, mịn *Sản phẩm ép chịu áp lực cao nên tính dẻo tăng * Sản phẩm chịu tải trọng cao + Nhược điểm: * Giá thành máy móc cao -> giá thành sản phẩm tăng *Không thích hợp v ới sản xu ất hàng lo ạt *Thiết bị ép phức tạp 12 Nêu khái niệm nguyên công rèn tự do? Trả lời: - Chồn: Là nguyên công làm giảm chiều cao tăng tiết diện ngang phôi Nó thường nguyên công cho chuẩn bị đột lỗ, thay đổi hình dạng thớ tổ chức kim loại, chuyển đổi kích thước phôi Vuốt: Là nguyên công để kéo dài phôi làm cho diện tích mặt cắt ngang giảm xuống - Đột: Là phương pháp tạo lỗ vật rèn, lỗ thông suốt lỗ kín - Uốn: Là nguyên công làm thay đổi hướng trục thớ vật rèn - Chặt: Là nguyên công tách phần phôi rèn khỏi phần khác - Xoắn: Là nguyên công làm cho tiết diện chỗ xoắn quay tương quanh trục góc - Hàn rèn: Là nguyên công nối hai hay nhiều chi tiết lại với có kết cấu đơn giản yêu cầu sức bền không lớn 13 Trình bày phương pháp dập vuốt không làm biến mỏng thành? Vẽ hình minh họa? Trả lời: - Phương pháp dập vuốt không làm biến mỏng thành: nguyên công làm biên dạng chi tiết mà chiều dày phôi chiều dày thành sản phẩm xấp xỉ - Vẽ hình minh họa: 14 Trình bày cấu tạo chung que hàn hồ quang tay? Nêu yêu cầu thuốc bọc que hàn? Trả lời: - Cấu tạo chung que hàn hồ quang tay: Que hàn loại điện cực để hàn hồ quang tay ( hàn thép, hàn gang, hàn nhôm…) Trong trình hàn que hàn làm nhiệm vụ gây hồ quang bổ sung kim loại cho mối hàn Cấu tạo que hàn hồ quang tay có vỏ bọc gồm phần chính: lõi que hàn vỏ bọc thuốc + Phần 1: Lõi que hàn Phần lõi que đoạn dây kim loại có kích thước sau đây: Chiều dài que hàn L = 250-500 mm Đường kính lõi que d = 2,0- 6,0 mm cỡ que hàn gọi theo đường kính lõi que Một đầu để trần không bọc thuốc dùng để kẹp kìm hàn dài từ 15-30 mm, đầu lại vê thuốc bọc với góc vát α = 35o-45o độ hở 1-1,5 mm để dễ gây hồ quang hàn Chiều dày lớp thuốc bọc khoảng = 1-3 mm + Phần 2: Vỏ bọc thuốc Thuốc bọc hỗn hợp hóa chất, khoáng chất, fero hợp kim chất dính kết - Các yêu cầu thuốc bọc que hàn: + Nâng cao tính ổn định hồ quang hàn + Tính bảo vệ + Khả khử oxy tạp chất + Khả hợp kim hóa kim loại mối hàn + Khả tạo xỉ + Độ bám chặt thuốc bọc lên lõi que hàn + Nhiệt độ nóng chảy - + Đảm bảo điều kiện an toàn lao động vệ sinh môi trường 15 Trình bày cấu tạo lửa trung tính hàn khí oxy- axetilen? Trả lời: Ngọn lửa hàn chia thành ba vùng: vùng nhân, vùng hoàn nguyên, vùng lửa ( vùng cháy hoàn toàn) - Vùng nhân: có ánh sáng trắng, vùng bị phân hủy ra, có C nên không dùng để hàn dễ làm cho mối hàn thấm C trở nên giòn - Vùng hoàn nguyên ( cháy không hoàn toàn): vùng nằm gi ữa có màu xanh, vùng có CO có tính chất khử oxy nên bảo vệ mối hàn không bị oxy hóa cao Vì người ta thường dùng vùng để hàn nhiệt độ cao khoảng 3200⁰C - Vùng lửa: sản phẩm vùng hoàn nguyên tiếp tục cháy với oxy không khí tạo thành nước Do nước dễ bị phân hủy thành nên nhiệt độ cao, oxy hóa kim loại hàn Vì không dùng để hàn 16 Trình bày công dụng nguyên lí hoạt động khóa bảo hiểm kiểu hở? Vẽ hình minh họa? Trả lời: Công dụng khóa bảo hiểm kiểu hở: +Ngăn lửa cháy ngược trở lại xả hỗn họp cháy +Có độ bền áp suất cao khí cháy +Giảm khả cản thủy lực dòng khí +Tiêu hao nước +Dễ kiểm tra, sửa chữa, dễ rửa - Nguyên lí hoạt động khóa bảo hiểm kiểu hở: dùng cho bình áp lực thẩp Khí C2H2 dẫn vào qua ống qua nước vào ngăn chứa khí tới ống vào mỏ cẳt Khi có lửa quặt, áp suất mặt nước khỏa tăng lên đẩy nước dâng lên ữong ống chặn không cho vào bình đồng thời mực nước hạ xuống miệng hở khí qua thoát ( Có hình minh họa) 17 Trình bày công dụng nguyên lí hoạt động khóa bảo hiểm kiểu kín? Vẽ hình minh họa? Trả lời: - Công dụng khóa bảo hiểm kiểu kín: + Ngăn lửa cháy ngược trở lại xả hỗn họp cháy + Có độ bền áp suất cao khí cháy + Giảm khả cản thủy lực dòng khí + Tiêu hao nước + Dễ kiểm tra, sửa chữa, dễ rửa - Nguyên lí hoạt động khóa bảo hiểm kiểu kín: dùng cho bình áp lực trung bình Khi C2H2 dẫn vào qua ống đẩy viên bi lên qua van đến mỏ cắt Khi có lửa quặt áp lực khí tăng lên đẩy viên bi xuống khóa van Nếu áp suất vượt giá trị cho phép van chặn bị phá khí thoát ( Có hình minh họa) 18 Vẽ hình trình bày nguyên lí hàn điểm? Trả lời: - Hàn điểm phương pháp hàn điện tiếp xúc mà mối hàn thực hi ện theo điểm riêng biệt - Các phương pháp hàn điểm: + Hàn điểm hai phía: phương pháp hàn điện tiếp xúc mà hai điện cực nằm hai phía chi tiết hàn Các hàn đặt hai điện cực hàn Sau ép sơ đóng điện, dòng điện mạch chủ yếu tập trung diện tích nhỏ mặt tiếp xúc hai nằm điện cực, nung nóng kim loại đến trạng thái nóng chảy Tiếp theo cắt điện ép với lực ép đủ lớn, tạo nên điểm hàn + Hàn điểm phía: Hàn phía hai điện cực nằm phía chi tiết hàn Sự nung nóng điểm hàn dòng điện chạy qua vật hàn Để tăng cường dòng điện chạy qua điểm hàn, người ta bố trí thêm đệm đồng Sau điểm hàn nung chảy, tiến hành ép với lực ép đủ lớn ta nhận hai điểm hàn ( Vẽ hình minh họa) + Hàn điểm điện cực giả: phương pháp hàn điểm mà nguyên lý lợi dụng phần nhô hai chi tiết cần hàn để coi chúng điện cực hàn Mỗi phần nhô tiếp xúc hai chi ti ết m ột điểm hàn Điện cực thường chế tạo đồng hợp kim đồng có tính dẫn điện dẫn nhiệt cao, bên có nước làm nguội, mặt tiếp xúc điện cực chi tiết sinh nhiệt so với điểm hàn ( Vẽ hình minh họa) 19 Vẽ sơ đồ trình bày nguyên lí làm việc máy làm khuôn cát kiểu dằn? Trả lời: - Vẽ sơ đồ: Bàn máy, Mẫu đúc, Hòm khuôn chính, Hòm khuôn phụ, Lỗ khí vào, Xylanh, Piston, Lỗ khí - Nguyên lí làm việc: Khí vào thông qua lỗ khí vào, nâng piston lên từ 300-800mm, đến vị trí lỗ khí ra, lượng khí đột ngột thoát làm cho bàn máy mẫu đúc nằm hòm khuô đột ngột rơi xuống Lặp lại trình cát đủ chặt dừng l ại 20 Trình bày loại vật liệu để làm hỗn hợp làm khuôn đúc khuôn cát? Trả lời: Các loại vật liệu để làm hỗn hợp làm khuôn đúc khuôn cát: cát, đất sét, chất dính kết chất phụ Cát: cát thành phần chủ yếu hỗn hợp làm khuôn, thao Thành phần hóa học chủ yếu cát SiO (thạch anh), có đất sét tạp chất khác - Đất sét: thành phần chủ yếu cao lanh có công th ức mAl 2O3.n SiO2.qH2O Ngoài có số tạp chất khác CaCO 3, Fe2O3, Na2CO3 Khi lượng nước thích hợp đất sét dẻo dính, sấy khô độ bền tăng giòn, dễ vỡ Chất kết dính: chất đưa vào hỗn hợp để tăng độ dẻo, độ bền - Những chất kết dính: thường dùng dầu thực vật (dầu lanh, dầu bông, dầu trẩu), chất hòa tan nước (đường, mật mía, b ột h ồ, chất dính kết hóa cứng (nhựa thông, ximăng, bã hắc ín) nước thủy tinh (là dung dịch silicat Na2O.nSiO2.mH2O K2O.nSiO2.mH2O) - Chất phụ: chất đưa vào để tăng tính lún, tính thông khí, tăng độ bóng bề mặt khuôn, thao tăng khả tính chịu nhiệt c h ỗn hợp Chất phụ gồm hai dạng sau đây: Những chất phụ trộn vào hỗn hợp mùn cưa, rơm rạ, bột than nhờ nhiệt độ kim loại lỏng rót vào khuôn chúng b ị cháy tạo nên khỏang trống hỗn hợp làm tăng độ xốp, độ lún khả thoát khí hỗn hợp - Chất sơn khuôn dùng bột graphit, bột than, n ước th ủy tinh, b ột thạch anh dung dịch chúng với đát sét s ơn lên b ề m ặt khuôn, thao để tăng độ bóng, tính chịu nhiệt chúng 21 Nêu khái niệm đặc điểm phương pháp đúc li tâm, vẽ s đồ đúc li tâm nằm? Trả lời: - Khái niệm: Đúc ly tâm trình đúc kim loại, hợp kim l ỏng kết tinh lòng khuôn kim loại khuôn quay quanh trục với vận tốc số Quá trình tạo hình vật đúc nhờ lực ly tâm tác động vào kim loại lỏng - Đặc điểm: + Ưu điểm: *Tổ chức kim loại mịn chặt, không tồn khuyết tật rỗ khí, rỗ co ngót *Tạo vật đúc có lỗ rỗng mà không cần thao *Không dùng hệ thống rót phức tạp nên hao phí kim loại *Tạo vật đúc gồm vài kim loại riêng biệt vật đúc + Nhược điểm: *Có tượng thiên tích vùng theo diện tích ngang vật đúc *Khi đúc ống, đường kính lỗ xác có ch ất lượng bề mặt *Chủng loại sản phẩm không đa dạng, chủ yếu có dạng tròn xoay khó thay đổi tiết diện - Vẽ sơ đồ đúc li tâm nằm: - 22 Trình bày đặc điểm chung phương pháp Khoan, Khoét, Doa? Trả lời: -Khoan, khoét, doa phương pháp gia công lỗ Độ xác tăng dần từ khoan -> khoét -> doa Trong khoan tạo lỗ từ vật liệu đặc; phương pháp khoét làm rộng lỗ có sẵn ( lỗ khoan, đúc, dập ); Doa phương pháp gia công tinh lỗ khoan khoét -Tùy theo hình dáng, kích thước lỗ, tính chất vật liệu gia công chất lượng bề mặt lỗ, để chọn phương pháp gia công lỗ thích hợp -Có thể gia công loại lỗ máy khoan, máy tiện, máy phay, máy doa máy mài, người ta chế tạo máy khoét lỗ -Đặc điểm chuyển động tạo hình công nghệ khoan, khoét, doa giống nhau: + Chuyển động chuyển động quay tròn thường dao thực ( Khi khoan máy tiện: Phôi chuyển động quay tròn) + Chuyển động chạy dao chuyển động tịnh tiến thường dao thực 23 Nêu khái niệm đặc điểm rèn tự do? Trả lời: - Khái niệm: Rèn tự phương pháp gia công áp lực mà kim loại biến dạng không bị khống chế mặt khác bề mặt tiếp xúc phôi kim loại với dụng cụ gia công ( búa đe) - Đặc điểm rèn tự do: + Độ xác, độ bóng bề mặt chi tiết không cao Năng suất thấp + Chất lượng tính chất kim loại phần chi tiết khó đảm bảo giống nên gia công chi tiết đơn giản hay bề mặt không định hình + Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào tay nghề công nhân + Thiết bị dụng cụ rèn tự đơn giản 24 Nêu khái niệm đặc điểm phương pháp rèn khuôn kín, vẽ hình minh họa? Trả lời: - Khái niệm: Rèn khuôn kín phương pháp tạo phôi vành biên Mặt phân khuôn vùng tiếp giáp với vật rèn song song gần song sông với phương lực tác dụng - Đặc điểm: + Rèn khuôn kín tính dẻo kim loại vật rèn tăng, khả điền thấu tốt + Yêu cầu công suất thiết bị không lớn + Rèn khuôn kín cần phải tính toán phôi liệu thật xác chất lượng nung nóng phôi cao + Dành cho chi tiết phức tạp, đòi hỏi độ xác cao - Vẽ hình Nửa khuôn trên, Vật rèn, Nửa khuôn 25 Nêu khái niệm đặc điểm phương pháp rèn khuôn hở, vẽ hình minh họa? Trả lời: - Khái niệm: Rèn khuôn hở phương pháp tạo phôi có vành biên Trong trình gia công có phần kim loại biến dạng tự Mặt phân khuôn vùng tiếp giáp với vật rèn thẳng góc với phương lực tác dụng, hai nửa khuôn có rãnh thoát biên chứa kim loại thừa - Đặc điểm: + Dành cho chi tiết đơn giản không yêu cầu xác + Yêu cầu vật liệu chế tạo khuôn phức tạp nên giá thành chế tạo khuôn cao, khuôn chóng bị mòn + Yêu cầu thiết bị có công suất lơn, nâng cao khối lượng vật rèn khó khăn + Chất lượng sản phẩm đồng phụ thuộc tay nghề công nhân - Vẽ hình Nửa khuôn trên, Vật rèn, Nửa khuôn 26 Trình bày đặc điểm hàn hồ quang tay cách gây hồ quang hàn? Vẽ hình minh họa? Trả lời: - Đặc điểm hàn hồ quang tay: + Ưu điểm: * Là phương pháp có thiết bị đơn giản, rẻ tiền động *Kim loại bảo vệ tính chất thuốc bọc nên không cần khí phụ trợ * Phương pháp phù hợp với hầu hết kim loại *Có thể thực không gian hẹp hàn tư không gian *Dùng dòng chiều xoay chiều + Nhược điểm: * Năng suất thấp cường độ hàn bị hạn chế *Hình dạng, kích thước thành phần hóa học mối hàn không đồng tốc độ hàn bị dao động, làm cho phần kim loại tham gia vào mối hàn thay đổi *Chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt tương đối lớn tốc độ hàn nhỏ Bắn tóe kim loại lớn phải đánh xỉ *Điều kiện làm việc thợ hàn mang tính độc hại * Dễ tạo khuyết tật nên chất lượng mối hàn không cao - Cách gây hồ quang hàn: Có hai phương pháp gây hồ quang gây ma sát bổ thẳng + Gây hồ quang phương pháp ma sát: Hồ quang sinh vạch đầu que hàn vào vật hàn theo hướng vòng cung Sau xuất hồ quang, trì khoảng cách từ que hàn đến vật hàn khoảng từ 2÷4mm để hồ quang cháy ổn định + Mồi hồ quang phương pháp bổ thẳng: Cho đầu que hàn tiếp xúc vuông góc với bề mặt vật hàn nhanh chóng nhấc que hàn Sau phát sinh hồ quang kéo gần que hàn lại bề mặt vật hàn gi ữ khoảng cách từ 2÷4mm để trì hồ quang - Vẽ hình minh họa 27 Trình bày nguyên lí hàn tiếp xúc mối? Trả lời: Hàn tiếp xúc mối gồm phương pháp hàn điện trở phương pháp hàn chảy - Phương pháp hàn điện trở (không nóng chảy): Các đầu chi tiết hàn tiếp xúc với nhau, với lực ép nhẹ nung nóng nhờ dòng điện qua chỗ tiếp xúc kim loại đạt tới trạng thái dẻo; tiếp ngắt dòng điện ép cho hai chi tiết dính lại với trở thành khối Phương pháp hàn thường dùng để hàn thép Cacbon kim loại màu có bề mặt phẳng sạch, diện tích bề mặt không vượt 1000mm2 - Phương pháp hàn chảy: Thường dùng cho mặt chi tiết hàn không phẳng, áp lại gần nhau, lúc bề mặt tiếp xúc có phần nhấp nhô bề mặt tiếp xúc, vậy, có dòng điện chạy qua, có mật độ điện trở lớn mà diện tích tiếp xúc nhỏ chỗ hàn bị đốt nóng chảy Kim loại nóng chảy loang ra, tạo nên điểm tiếp xúc nhỏ khác (do ảnh hưởng lực ép đầu tác động) để dòng điện lại chạy qua, kim loại nóng chảy chảy tan xung quanh Cứ diện tích nóng chảy lớn dần thời gian ngắn khắp bề mặt tiếp xúc mối hàn có lớp mỏng kim loại lỏng bao phủ, cuối dùng lực ép lớn ép lại Kim loại chảy, xỉ bẩn đẩy chi tiết hàn gắn chặt lại - Vẽ hình minh họa 28 Trình bày phương pháp hàn khí? Trả lời: - Hàn phải: Mỏ hàn quen hàn chuyển động từ trái sang phải ( m ỏ hàn trước, que hàn sau) Ngọn lửa hướng vào vũng hàn nên hầu hết nhiệt tập trung vào việc làm nóng chảy kim loại hàn Do áp suất lửa hàn mà kim loại lỏng vũng hàn xáo trộn tạo điều kiện xỉ tốt hơn, bảo vệ vũng hàn tốt, nguội chậm - Hàn trái: Mỏ hàn que hàn chuyển động từ phải sang trái ( que hàn trước, mỏ hàn sau) Trong trình hàn, lửa không trực ti ếp hướng vào vũng hàn Tốc độ hàn theo phương pháp tương đối chậm (thường chậm hàn phải 20 - 30%) thường dùng hàn vật mỏng (từ 3mm trở xuống), kim loại màu nhôm, kẽm… 29 Trình bày kết cấu dao tiện ngoài? Vẽ hình minh họa? Trả lời: - Kết cấu dao tiện ngoài: Mặt trước: để thoát phôi Mặt sau chính: mặt đối diện mặt gia công Mặt sau phụ: mặt đối mặt gia công Lưỡi cắt chính: giao tuyến mặt trước mặt sau Nhiệm vụ để cắt gọt Lưỡi cắt phụ: giao tuyến mặt trước mặt sau phụ, phần lưỡi Mũi dao: cắt phụ, tham gia vào trình gia công, cắt gọt - Mũi dao: phần nối tiếp lưỡi cắt & lưỡi cắt phụ + Mũi dao nhọn có r = -> gia công thô + Mũi dao nhọn có r ≠ -> gia công tinh - Thân dao: thân dao để đỡ đầu dao gá kẹp dao lên máy Ti ết di ện ngang thân dao tròn,vuông, chữ nhật tiêu chuẩn hóa - Hình vẽ minh họa 30 Vẽ hình nêu định nghĩa mặt phẳng tọa độ c dao tr ạng thái tĩnh? Trả lời: - Mặt phẳng cắt: mặt phẳng qua điển lưỡi cắt tiếp xúc với bề mặt gia cộng + TH1: Lưỡi cắt thẳng mặt phẳng cắt mặt phẳng hợp lưỡi cắt vecto vận tốc cắt ( ) điểm xét + TH2: Lưỡi cắt cong mặt phẳng cắt mặt phẳng hợp đường tiếp tuyến lưỡi cắt - Mặt phẳng đáy: mặt phẳng qua điểm đường cắt vuông góc với mặt phẳng cắt - Vẽ hình minh họa 31 Vẽ hình minh họa góc tĩnh đầu dao tiện ngoài? Định nghĩa góc α, φ, ε, γ? Trả lời: - Vẽ hình minh họa góc tĩnh đầu dao ti ện - Góc sau α: góc hợp mặt sau ( mặt ti ếp ến mặt sau điểm xét) mặt phẳng cắt đo tiết diện Góc α ảnh hưởng lớn đến vấn đề ma sát cắt Góc α dương để giảm ma sát Góc nghiêng φ: góc hình chiếu lưỡi cắt mặt đáy phương chạy dao Góc nghiêng φ ảnh hưởng đến độ nhám chi tiết bề mặt gia công - Góc mũi dao ε góc hợp lưỡi hình chiếu lưỡi cắt hình chiếu lưỡi cắt phụ mặt đáy - Góc trước γ ( góc thoải phoi) góc hợp mặt trước dao mặt đáy đo tiết diện Góc trước ảnh hưởng lớn tới trình thoải phoi cắt + γ = 90⁰ : mặt trước trùng với mặt đáy Khi gia công mặt định hình ( tiện ren, tiện cầu) + γ < 0⁰ : mặt trước cao mặt đáy Gia công vật liệu cứng + γ > 0⁰ : mặt trước thấp mặt đáy Gia công vật liệu mềm 32 Vẽ hình trình bày phương pháp phay thuận, phay nghịch? Trả lời: - Phay thuận: phương pháp phay có chuyển động chi ều với chuyển động chạy dao Lưỡi cắt dao phay bắt đầu cắt với chiều dày phoi cắt giảm từ amax -> amin nên gây va đập dao bề mặt gia công, lực cắt tăng đột ngột, dao dễ vỡ, thời điểm cắt tiếp xúc với bề mặt gia công không bị trượt nên dao mòn, bề mặt gia công có độ bóng cao Phay thuận thường dùng gia công tinh - Phay nghịch: phương pháp phay mà chuy ển động ngược v ới chuyển động chạy dao Trong trình cắt, chiều dày phoi cắt tăng amin -> amax nên lực cắt tăng dần, tránh va đập dao phay lại bị trượt nên mau mòn Phay nghịch thường dùng để gia công thô với chiều sâu cắt lớn - Vẽ hình minh họa: 1.dao phay phôi - ... công khí + Dạng côn làm giảm kích thước vật đúc Dùng tròn trường hợp bề mặt vật đúc không gia công + Dạng côn không làm tăng giảm kích thước vật đúc Dùng trường hợp bề mặt vật đúc không gia công. .. đúc loại ống, th ỏi d ạng đ ịnh hình khác thép, gang, kim loại màu, có ti ết di ện không đổi chi ều dài không hạn chế; đúc kim loại thay cho cán, đặt bi ệt có th ể đúc đ ược loại gang * Kim loại. .. pháp gia công áp lực mà kim loại biến dạng không bị khống chế mặt khác bề mặt tiếp xúc phôi kim loại với dụng cụ gia công ( búa đe) - Đặc điểm rèn tự do: + Độ xác, độ bóng bề mặt chi tiết không cao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn CÔNG NGHỆ KIM LOẠI, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn CÔNG NGHỆ KIM LOẠI, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay