Bài giảng Sinh 6 : bài 1 + 2

5 73 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 21:02

Bài giảng pptx bài 1 + 2 giáo án sinh học 6. Đặc điểm cơ thể sống và nhiệm vụ của sinh học.Bài giảng gồm phiếu học tập; tranh hình sử dụng trong tiết dạy và câu hỏi củng cố bài học. GV yêu cầu HS kể tên một số cây cối, con vật, đồ vật xung quanh. GV chọn 1 vài đại diện ghi lên bảng: cây phượng, con mèo, cái bàn. GV yêu cầu HS hoạt động độc lập và trả lời các câu hỏi:1. Con mèo, cây phượng cần những điều kiện gì để sống?2. Cái bàn có cần những điều kiện giống con mèo và cây phượng để tồn tại không? Cái bàn cần gì để tồn tại?3. Sau 1 thời gian chăm sóc, đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng kích thước? Tiết - Bài + ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I Mục tiêu học: Sau học xong học sinh có khả năng: Kiến thức - Trình bày đặc điểm chủ yếu thể sống Phân biệt vật sống vật không sống Kể tên số ví dụ để thấy đa dạng giới sinh vật mặt lợi, hại chúng Biết nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm Hiểu nhiệm vụ sinh học thực vật học Kỹ - Kỹ tư duy: so sánh Kỹ học tập: tự học, hợp tác, nghiên cứu SGK Kỹ sinh học: quan sát, định nghĩa, vận dụng kiến thức vào thực tế Thái độ - Yêu thiên nhiên, yêu thích môn học II Phương pháp dạy học Phương pháp vấn đáp Phương pháp dạy học giải vấn đề Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan III Phương tiện dạy học Sách giáo khoa Máy chiếu, laptop IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp (2 phút) Bài Vào bài: Các em học môn khoa học Tiểu học môn Sinh học phần môn Khoa học Theo em, sinh học tìm hiểu gì? Để trả lời câu hỏi ấy, tìm hiểu qua ngày hôm “Đặc điểm thể sống nhiệm vụ sinh học” Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Thời gian Hoạt động 1: Tìm hiểu Đặc điểm thể sống (15 phút) - GV yêu cầu HS kể tên số cối, vật, đồ vật xung quanh - GV chọn vài đại diện ghi lên bảng: phượng, mèo, bàn - GV yêu cầu HS hoạt động độc lập trả lời câu hỏi: Con mèo, phượng cần điều kiện để sống? Cái bàn có cần điều kiện giống mèo phượng để tồn không? Cái bàn cần để tồn tại? Sau thời gian chăm sóc, đối tượng tăng kích thước đối tượng không tăng kích thước? - GV gọi đại diện vài HS phát biểu 15 phút - HS kể tên cối, vật gắn liền với sống như: phượng, bàng, gà, chó, bàn, ghế,… I Đặc điểm phút thể sống Nhận dạng vật sống vật không sống - Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, - HS dựa vào kiến lớn lên, sinh sản phút thức thực tế trả lời câu - Vật không sống: hỏi Không lấy thức ăn, không lớn lên, không sinh sản - HS trả lời câu hỏi, bạn khác lắng nghe bổ sung, góp ý, sửa chữa - GV nhận xét câu trả lời HS chốt câu trả lời xác - GV yêu cầu HS rút khái - HS dựa vào kiến niệm vật sống, vật không thức học kiến sống thức SGK trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS kể thêm - HS dựa vào phần số ví dụ vật sống tổng kết để lấy ví vật không sống dụ - GV rút kết luận phút - GV yêu cầu HS hoạt động - HS dựa vào kiến Đặc điểm phút độc lập, hoàn thành PHT thức thực tế, hoàn thể sống (3 phút) thành PHT - Có trao đổi GV giải thích tiêu đề chất với môi trường bảng PHT - GV gọi HS chữa - HS đọc kết làm - HS khác lắng nghe nhận xét - GV nhận xét làm HS chốt kết - GV yêu cầu HS: Qua bảng - HS từ bảng so sánh so sánh cho biết đặc nghiên cứu SGK, điểm thể sống? rút đặc điểm thể sống: + Trao đổi chất với môi trường + Lớn lên sinh sản - Con người biết đặc - Cải tạo môi trường điểm thể sống có ích sống để sinh vật tồn lợi gì? có ích cho người (lấy chất cần thiết loại bỏ chất ngoài) tồn - Lớn lên sinh sản phút Hoạt động 2: Tìm hiểu Nhiệm vụ sinh học (20 phút) - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm người, hoàn thành PHT (5 phút) trả lời câu hỏi: + Nhận xét nơi sống, kích thước, khả di chuyển, Vai trò người (Có lợi hay hại?)? + Sự phong phú môi trường sống, kích thước, khả di chuyển sinh vật nói lên điều gì? - HS thảo luận nhóm người, dựa vào hiểu biết thực tế, hoàn thành PHT 20 phút II Nhiệm vụ phút sinh học Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật - Sinh vật tự nhiên đa dạng, phong phú (thể môi trường sống, kích thước thể, khả di chuyển - GV yêu cầu HS kể tên thêm số sinh vật, định phút hướng HS kể nấm, vi khuẩn - GV chiếu hình ảnh phút số sinh vật yêu cầu HS xếp vào - Dựa vào hình dạng, nhóm cấu tạo, hoạt động - GV chiếu bảng kết sống,… b Các nhóm sinh vật phút yêu cầu HS hoạt động nhóm, vẽ sơ đồ tư thể đặc điểm riêng nhóm sinh vật + Động vật: di chuyển + Thực vật: có màu xanh + Nấm: màu xanh (lá) + Vi khuẩn: vô nhỏ bé - Sinh vật tự nhiên chia thành nhóm: + Vi khuẩn + Nấm + Thực vật + Động vật - GV yêu cầu HS nghiên - HS đọc SGK kết hợp Nhiệm vụ phút cứu SGK kết hợp kiến kiến thức thực tiễn trả sinh học thức biết, trả lời câu lời câu hỏi - Nhiệm vụ sinh hỏi? học là: Nghiên cứu + Nhiệm vụ sinh học đặc điểm cấu tạo gì? hoạt động sống, + Nhiệm vụ thực vật điều kiện sống học gì? sinh vật - GV nhận xét câu trả lời mối quan hệ chốt lại kiến thức sinh vật với với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống người - Nhiệm vụ thực vật học : + Nghiên cứu tổ chức thể, đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoạt động sống thực vật + Nghiên cứu đa dạng thực vật phát triển chúng qua nhóm thực vật + Nghiên cứu vai trò thực vật tự nhiên đời sống người Củng cố, khám phá (8 phút) : - Củng cố (5 phút) - Khám phá: “Sự kỳ diệu thiên nhiên” thời gian phút Dặn dò - HS ôn lại kiến thức quang hợp sách Khoa học - HS đọc trước tìm hiểu số thực vật sống môi trường nước, môi trường cạn, sống sa mạc, sống rừng rậm, sống vườn nhà ... điểm riêng nhóm sinh vật + Động vật: di chuyển + Thực vật: có màu xanh + Nấm: màu xanh (lá) + Vi khuẩn: vô nhỏ bé - Sinh vật tự nhiên chia thành nhóm: + Vi khuẩn + Nấm + Thực vật + Động vật - GV... trả sinh học thức biết, trả lời câu lời câu hỏi - Nhiệm vụ sinh hỏi? học l : Nghiên cứu + Nhiệm vụ sinh học đặc điểm cấu tạo gì? hoạt động sống, + Nhiệm vụ thực vật điều kiện sống học gì? sinh. .. thể sống có ích sống để sinh vật tồn lợi gì? có ích cho người (lấy chất cần thiết loại bỏ chất ngoài) tồn - Lớn lên sinh sản phút Hoạt động 2: Tìm hiểu Nhiệm vụ sinh học (20 phút) - GV yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sinh 6 : bài 1 + 2, Bài giảng Sinh 6 : bài 1 + 2, Bài giảng Sinh 6 : bài 1 + 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay