Bai 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

17 100 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:33

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÁNG Lớp 11A7 Bài 36 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II-Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Hệ thống truyền lực máy kéo xích ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Xe vận chuyển Máy cày Máy cắt Máy phay đất ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp - Thường ĐC điêzen - Công suất không lớn - Tốc độ quay trung bình - Làm mát nước - Khởi động tay ĐC phụ - Hệ số dự trữ công suất lớn QC 380T, 14,7- 40,5kW ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp 1.*Hệ truyền Sơthống đồ truyền mô lực mencủa máy kéo bánh * Cấu tạo Động  Hệ thống truyền lực  Máy công tác Động Li hợp 3.Hộp số 4,11 Truyền lực đăng 5,12 Bộ vi sai 6,13 Truyền lực cuối 7,14 Bánh xe chủ động 8,10 Truyền lực đăng Hộp số phân phối ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Vì người ta lại bố trí hai bánh xe chủ động? ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo bánh **Cấu Đặc tạo điểm - Tỉ số truyền mômen từ ĐC  bánh xe lớn - Nhất thiết phải có truyền lực cuối - Phân phối mômen đến bánh xe chủ động từ hộp số  hộp số phân phối - Có trục trích công suất ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo bánh * Nguyên lí làm việc ĐC  Li hợp trình Hộp số Nêu  Truyền  Bộ truyềnlực lựcchính máy vi sai kéo Truyền bánh lực hơi?cuối  Bánh xe ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo xích * Cấu tạo Động Li hợp Hộp số Truyền lực Cơ cấu quay vòng Truyền lực cuối Bánh sau chủ động Xích Truyền lực đăng 10 Phanh ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo xích * Đặc điểm - Mômen quay lớn - Cơ cấu quay vòng giúp thay đổi hướng chuyển động máy kéo ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo xích * Nguyên lí làm việc ĐC  Li hợp  Hộp số  Truyền lực  Bộ vi sai  Bánh sau chủ động, xích * Củng cố ? Tại hệ thống truyền lực máy kéo bánh lại có thêm truyền lực cuối hộp số phân phối? ? Cơ cấu quay vòng có tác dụng gì? * Dặn dò - Về nhà học -Xem tiếp 37- Động đốt dùng cho máy phát điện Hết Xích ... TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Xe vận chuyển Máy cày Máy cắt Máy phay đất ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông...Bài 36 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II-Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống... phụ - Hệ số dự trữ công suất lớn QC 380T, 14,7- 40,5kW ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I-Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp 1.*Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp, Bai 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp, Bai 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay