Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 3

20 54 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:33

BÀI 36 Động đốt dùng cho máy nông nghiệp BÀI 36 ĐỘNG ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I- ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆPđộng diesel đặc điểm: - Công suất lớn - Tốc độ quay trung bình, làm mát nước - Khởi động tay động xăng phụ - Hệ số dự trử công suất lớn GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP Động điện II- ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN MNN Cách bố trí hệ thống truyền lực máy kéo tương tự ôtô Hệ thống truyền lực máy kéo bánh a- Sơ đồ hệ thống truyền lực Động Ly hợp Hộp số 4, 11 Truyền lực 5, 12 Bộ vi sai 6, 13 Truyền lực cuối 7, 14 Bánh xe chủ động 8, 10 Truyền lực cácđăng Hộp số phân phối GIỚI THIỆU MÁY KÉO BÁNH HƠI Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Động Ly hợp Hộp số 4, 11 Truyền lực 5, 12 Bộ vi sai 6, 13 Truyền lực cuối 7, 14 Bánh xe chủ động 8, 10 Truyền lực cácđăng Hộp số phân phối Bánh chủ động b- Các đặc phía sau điểm riêng: - Momen truyền từ động đến bánh xe chủ động lớn Bánh chủ động phía - Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối sau trước - trục trích công suất GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP Động điện GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP Hệ thống truyền lực máy kéo xích GIỚI THIỆU MÁY BÁNH XÍCH Hệ thống truyền lực máy kéo xích a- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt sau truyền lực Động Ly hợp Hộp số Truyền lực cấu quay vòng Truyền lực cuối Các bánh sau chủ động Xích cấu quay vòng Hệ thống truyền lực máy kéo xích a- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt sau truyền lực Tính cấu quay vòng - Thay đổi tốc độ lăn dải xích, cho phép máy kéo chuyển động đường cong quay vòng chỗ cấu quay vòng Hệ thống truyền lực máy kéo xích b- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt hộp số Động Ly hợp Hộp số Truyền lực Truyền lực cuối Các bánh sau chủ động Xích Truyền lực đăng 10 Phanh cấu quay vòng đặt hộp số Hệ thống truyền lực máy kéo xích b- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt hộp số - Hộp số phân phối momen cho trục đăng 9, đến truyền lực 4, đến bánh kéo xích - Hộp số khả thay đổi tốc độ dải xích - Phanh 10 dùng để dừng hẳn dải xích 8 GIỚI THIỆU DẢI XÍCH ...BÀI 36 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I- ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP Là động diesel có đặc điểm: - Công... quay vòng đặt sau truyền lực Tính cấu quay vòng - Thay đổi tốc độ lăn dải xích, cho phép máy kéo chuyển động đường cong quay vòng chỗ Cơ cấu quay vòng Hệ thống truyền lực máy kéo xích b- Sơ đồ... BÁNH HƠI Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Động Ly hợp Hộp số 4, 11 Truyền lực 5, 12 Bộ vi sai 6, 13 Truyền lực cuối 7, 14 Bánh xe chủ động 8, 10 Truyền lực cácđăng Hộp số phân phối Bánh chủ động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 3 , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 3 , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay