Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 2

25 55 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:33

I ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP Đặc điểm Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Là động Diêzen Có công suất không lớn Có tốc độ quay trung bình, làm mát nước Khởi động tay, động phụ (động xăng) Hệ số dự trữ công suất lớn Giới thiệu khái quát máy nông nghiệp *) Phân loại: Phân loại Máy canh tác II ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN MÁY NÔNG NGHIỆP *) Nguyên tắc ứng dụng: Động truyền momen quay đến máy công tác thông qua hệ thống truyền lực Nguồn động lực Hệ thống truyền lực Máy công tác Sơ đồ khối nguyên tắc truyền lực máy nông nghiệp GIỚI THIỆU MÁY KÉO BÁNH HƠI II- Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Hệ thống truyền lực máy kéo bánh * Cấu tạo Động Li hợp 3.Hộp số 4,11 Truyền lực đăng 5,12 Bộ vi sai 6,13 Truyền lực cuối 7,14 Bánh xe chủ động 8,10 Truyền lực đăng Hộp số phân phối b Đặc điểm hệ thống truyền lực máy kéo bánh Bánh chủ động phía sau Bánh chủ động phía sau phía trước Đặc điểm HTTL máy kéo bánh Tỷ số truyền momen từ động đến bánh xe chủ động lớn Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối Phân phối momen bánh sau trực tiếp từ HS qua HS phân phối Có trục trích công suất GIỚI THIỆU MÁY KÉO BÁNH XÍCH Hệ thống truyền lực máy kéo xích * Cấu tạo Động Li hợp Hộp số Truyền lực Cơ cấu quay vòng Truyền lực cuối Bánh sau chủ động Xích Truyền lực đăng 10 Phanh Hệ thống truyền lực máy kéo xích a- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt sau truyền lực Tính cấu quay vòng - Thay đổi tốc độ lăn dải xích, cho phép máy kéo chuyển động đường cong quay vòng chỗ Cơ cấu quay vòng b- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay vòng đặt hộp số Cơ cấu quay vòng đặt hộp số Động Ly hợp Hộp số Truyền lực Truyền lực cuối Các bánh sau chủ động Xích Truyền lực đăng 10 Phanh MÁY KÉO BÁNH XÍCH Máy kéo kiện bánhlàm xíchviệc quay cách: Do điều màvòng cấu tạo phải phù hợp: -Quay vòng Đặc điểm điềuxích kiệnquay -Mô men quay phải rấtvềlớn Máy kéo bánh -Quay vòng chỗ làm việc củagiúp máy kéo bánh -Cơ cấu quay vòng thay đổi hướng chuyển động vòng cách nào? -Cơ quay vòng xích? cấu máygiúp kéo.cho việc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHOANH TRÒN CHỮ CÁI Ở ĐẦU CÂU MÀ BẠN CHO LÀ ĐÚNG NHẤT Bài tập 1:Sơ đồ khối hệ thống truyền lực máy kéo bánh là? A Động => Truyền lực 4,11 => Bộ vi sai => Hộp số => Li hợp => Truyền lực cuối 6, 13 B Truyền lực cuối 6,13 =>Bộ vi sai => Hộp số => Động =>Truyền lực 4,11 => Li hợp C Động => Li hợp => Hộp số => Truyền lực 4, C 11 => Bộ vi sai => Truyền lực cuối 6, 13 D Li hợp => Hộp số => Động => truyền lực 4, 11 => Bộ vi sai => Truyền lực cuối 6, 13 Bài tập 2: Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ… để mệnh đề đúng? “Nguồn động lực, điều chỉnh tốc độ quay truyền lực cuối cùng, thay đổi tốc độ, thay đổi chiều mô men, ngắt nối truyền mô men, ngắt đường truyền, thay đổi hướng truyền mô men, tăng mô men, giảm tốc độ, phân phối mô men.” Nguồn động lực A Động đốt .trên máy nông nghiệp bánh Ngắt,nối truyền mô men B Li hợp có nhiệm vụ máy kéo bánh C Trong máy kéo bánh hơi, hộp số thực nhiệm thay đổi chiều mô men, thay đổi tốc độ, tăng mô men, giảm tốc vụ độ D Truyền lực làm nhiệm vụ Thay đổi hướng truyền mô men E Bộ vi sai nối với trục đăng bánh xe chủ động có nhiệm vụ Phân phối mô men Hình ảnh máy nông nghiệp THANK FOR WATCHING ...I ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP Đặc điểm Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Là động Diêzen Có công suất không lớn Có tốc độ... quay vòng đặt sau truyền lực Tính cấu quay vòng - Thay đổi tốc độ lăn dải xích, cho phép máy kéo chuyển động đường cong quay vòng chỗ Cơ cấu quay vòng b- Sơ đồ hệ thống truyền lực với cấu quay... chuyển động vòng cách nào? -Cơ quay vòng xích? cấu máygiúp kéo .cho việc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHOANH TRÒN CHỮ CÁI Ở ĐẦU CÂU MÀ BẠN CHO LÀ ĐÚNG NHẤT Bài tập 1:Sơ đồ khối hệ thống truyền lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 2 , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 2 , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay