Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep

23 57 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:33

Company LOGO Company name Company name Là động Diêzen Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Có công suất không lớn Có tốc độ quay trung bình, làm mát nước Khởi động tay, động phụ (động xăng) Hệ số dự trữ công suất lớn Company name Động Hệ thống truyền lực  Nguyên tắc ứng dụng Máy công tác Company name Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Hệ thống truyền lực máy kéo xích Company name Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Company name * Cấu tạo Động Li hợp 3.Hộp số 4,11 Truyền lực đăng 5,12 Bộ vi sai 6,13 Truyền lực cuối 7,14 Bánh xe chủ động 8,10 Truyền lực đăng Hộp số phân phối Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Company name Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Company name Tỷ số truyền momen từ động đến bánh xe chủ động lớn Đặc điểm HTTL máy kéo bánh Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối Phân phối momen bánh sau trực tiếp từ HS qua HS phân phối Có trục trích công suất Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Company name Vì ta kéo lại Vìsao để người tăng lực bốvà trí khả hai bánh xe di chủ động? chuyển đất lầy lội Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Company name * Nguyên lí làm việc ĐC  Li hợp trình Hộp số Nêu  Truyền  Bộ truyềnlực lựcchính máy vi sai kéo Truyền bánh lực hơi?cuối  Bánh xe Company name Hệ thống truyền lực máy kéo xích Company name * Cấu tạo Động Li hợp Hộp số Truyền lực Cơ cấu quay vòng Truyền lực cuối Bánh sau chủ động Xích Truyền lực đăng 10 Phanh Hệ thống truyền lực máy kéo xích Company name * Đặc điểm - Mômen quay bánh sau lớn - Cơ cấu quay vòng giúp thay đổi hướng chuyển động máy kéo Hệ thống truyền lực máy kéo xích Company name * Nguyên lí làm việc ĐC  Li hợp  Hộp số  Truyền lực  Bộ vi sai  Bánh sau chủ động, xích ***MÁY KÉO Company name TEXT Máy kéo thường chuyển động với tốc độ thấp, đất lầy, dễ xảy tải, nên có đặc điểm sau: Tốc Truyền - Tỉ số truyềnTỉ mômen số từ ĐC  bánhChủ xe lớn độ lực động - Nhất thiết phải có truyền lực cuối Trục trích - Phân phối mômen đến bánh xe chủ động trực tiếp từ hộp số qua hộp số phân phối - Có trục trích công suất Company name 11 ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp có đặc điểm ??? A B C D 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 22 Nguyên tắc ứng dụng ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp ??? A Hệ thống truyền lực >Máy công tác > Động B Động > Hệ thống truyền lực >Máy công tác C Hệ thống truyền lực > Động > Máy công tác D Máy công tác > Hệ thống truyền lực >Động 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 33 Hệ thống truyền lực máy kéo bánh có phận ??? A B C D 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 44 HTTL máy kéo bánh có đặc điểm chính??? A B C D 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 55 Hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích có phận ??? A B C D 10 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 Company LOGO ...Company name Company name Là động Diêzen Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp Có công suất không lớn Có tốc độ quay trung bình,... dự trữ công suất lớn Company name Động Hệ thống truyền lực  Nguyên tắc ứng dụng Máy công tác Company name Hệ thống truyền lực máy kéo bánh Hệ thống truyền lực máy kéo xích Company name Hệ thống... trích công suất Company name 11 ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp có đặc điểm ??? A B C D 23 30 29 28 26 27 25 22 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 22 Nguyên tắc ứng dụng ĐCĐT dùng cho máy nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep , Bai 36 dong co dot trong dung cho may nong nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay