bai 35 tau thuy

26 44 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:33

TRÒ CHƠI Ô TRÒ CHỮ CHƠI Có chữ cái: Khi động đặt ở xe 6.1 Có Có Có 64610 chữ 10 chữ chữ chữ cái: cái: cái: Hệ Độ Động Ô thống tôHcơ ôthường tô truyền xăng ởthường đầu xe sử xe máy đụng được ôlàtôbộ là TCó Ucái: T Động U Ylực thì cáiÀ gì để truyền mômen từ động phận kháctrung với Động loại động làm gian ly mát hợp nối xăng ởbằng duôi động nào??????? mấy gì????? xe cơkì???? ôvới .????? tô chỗ nào? tới bánh sau ? K I X I C H C CHỮ  U  U L I N M Ô À T K I C H U Đ Ô N G H Ơ P M A S A T Ư Ơ C A Y C Ô N G T A C U U T H Y video Động đốt Hệ thống truyền lực Lịch sử của Tàu thủy Năm Năm 1770, 1802, Chiếc Stevens máy lắphơi vàonước chiếcthực thuyền sự dài được mét James mộtWatt máy và tại nước nước nhỏPháp liên hợp với chân vịt có cánh và trở thành viên kĩ sư máy nước tài giỏi nhất Hoa Ki Sau Năm Fulton thửvà nghiệm phương pháp và xem xét đó,1803, James Rumsey John Fitch J Rumsey đẩy cố gắng lắp độngkiểu vỏ tầu Fulton conchiếc tầu dài 23 mét, rộng 2.4 mét dùng hơihoàn nướcthành vào thuyền - Năm 1812, người Anh khánh thành việc chuyên chở tầu thủy Glasgow - Năm 1786 Rumsey lắp động dùng nước vào và Helensburgh, năm sau, tầu thủy bắt đầu xuôi ngược dòng sông Thames thuyền không được, Rumsey chọn phải động không thích hợp - Năm 1787 John Fitch thuyền dài 14 mét động được -lắp Năm chân vịt được hai nhà phát minh cầu chứng hai nơi riêng biệt: đó là vào1836, mái chèo hai ông F P Smith người Anh và John Ericsson người Thụy Điển, quốc tịch Hoa Kỳ - Fitch trù tính đóng một tầu thủy lớn hơn, dài 18 mét và chạy bằng nước Năm 1788, tàu này được hạ thủy và thành công việc chở 30 hành khách chạy hải trình từ Philadelphia tới Burlington  A 2 B 2 2 đặc điểm của động đốt của tàu thủy - Thường là động điêzen - Có thể sử dụng nhiều động làm nguồn lực cho động của tàu thủy - Tàu thuỷ cỡ nhỏ, trung binh, thường sử dụng động có Tại Hiệu saoquả không không làmcao, mát động tốc độ quay trung binh vàcơ cao không cồngkhí? kềnh Động xăng có động điezen - Đối với tàu thuỷ cỡ sử dụng dụng Vi lớn thường không sử kích thước khó chế tạo, có tốc độ quay thấp động lớn xăng? - Công suất động cồng tàu cókềnh thể đạt đến 50000 kW - Số lượng xilanh nhiều, có thể tới 42 xilanh - Động tàu thường được làm mát cưỡng nước HÖ thèng truyÒn lùc cña ®éng c¬ ®èt cña tµu thñy a Bố trí hệ thống truyền lực tàu thủy Xem một số hình ảnh của tàu thủy nhỏ và lớn b Đặc điểm của hệ thống truyền lực - Khoảng cách truyền mômen từ động đến chân vịt rất lớn - Một động có thể truyền mômen cho 02 03 chân vịt ngược lại Khi đó cần có phận phân phối hoà công suất - Không có hệ thống phanh, để giảm tốc độ dừng hẳng tàu ta đảo chiều quay của chân vịt - Đối với hệ trục có hai chân vịt trở lên, giúp trinh lái mau, lẹ hoan - Một phần trục chân vịt ngập nước àlớn chống ăn2 mòn Vilắp để muấn đảm bảo an toàn nên lắp hẳn Vi ở tàu Tàu có phanh - Hệ trục cókhoảng nhiềuthủy đoạn Vì tàu cách truyền mômen 3cái để đề phòng chân vịt ổbịchặn thường lắp đặtđộng từ 2lên đến chân không?????? - Lực đẩy chân vịt tạo tác vỏ3tàu qua từhỏng độngsẽcơ đến chân khiến tàu tựvịt???? trôi vịt trở lên Buồng lái tàu thủy cỡ lớn Buồng lái tàu thủy cỡ nhỏ      Tàu titanic -Đây là loại tàu thủy du lịch -Được mệnh danh là thành phố thu nhỏ vào năm 1912 -Tên nó gắn với phim tiếng giới Được mệnh danh là kĩ sư giỏi nhất Hoa Ki vào kỉ 19 Năm 1802, ông lắp vào thuyền dài mét máy nước nhỏ liên hợp với chân vịt có cánh Ai là Ông???? Henrry Ford Stevens James Watt Niu ton Bộ phận hệ thống truyền lực tàu thủy, lấy lực đẩy chân vịt tạo tác động lên vỏ tàu Ổ chặn Đây là tên của hãng tàu Cựu Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Phạm Thanh Binh Tàu thường mang biểu tượng “hoa sen” Chân vịt của tàu thủy có cánh????? Emma Maersk - tàu container lớn giới   ... năm sau, tầu thủy bắt đầu xuôi ngược dòng sông Thames thuy n không được, Rumsey chọn phải động không thích hợp - Năm 1787 John Fitch thuy n dài 14 mét động được -lắp Năm chân vịt được... độngkiểu vỏ tầu Fulton conchiếc tầu dài 23 mét, rộng 2.4 mét dùng hơihoàn nướcthành vào thuy n - Năm 1812, người Anh khánh thành việc chuyên chở tầu thủy Glasgow - Năm 1786 Rumsey lắp... lực Lịch sử của Tàu thủy Năm Năm 1770, 1802, Chiếc Stevens máy lắphơi vàonước chiếcthực thuy n sự dài được mét James mộtWatt máy và tại nước nước nhỏPháp liên hợp với chân vịt
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 35 tau thuy , bai 35 tau thuy , bai 35 tau thuy , b. Đặc điểm của hệ thống truyền lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay