dong co dot trong dung cho xe may 2

20 47 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:32

Kiểm tra cũ : Câu hỏi: Nêu nhiệm vụ hệ thống truyền lực ô tô? -Truyền, biến đổi momen quay chiều trị số từ động tới bánh xe chủ động -Ngắt momen cần thiết BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : ĐẶC ĐIỂM: Hãy quan sát nhận xét đặc điểm ĐCĐT dùng cho xe máy Em có nhận xét công suất động xe máy ? Động xe máy có công suất nhỏ I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : ĐẶC ĐIỂM: Cánh tản nhiệt Động xilanh nằm ngang Động xilanh hình chữ V - Là Tai động xăng xe máy kìít sử dụng kì phương cao tốc án làm mát động nước? - Có công suất nhỏ - Li hợp, hộp số bố trí vỏ chung -VìThường không động cơlàm xe mát máybằng có công suấtkhí nhỏ,số lượng xi lanh - Số lượng xilanh (thường có hai xilanh) I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : CÁCH BỐ TRÍ: Động Động xe máy thường bố trí theo hai cách sau: + Đặt xe + Đặt lệch đuôi xe Ưu nhược điểm động đặt lệch đuôi xe? Ưu nhược điểm động đặt xe? II ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY CÁCH BỐ TRÍ: Động đặt xe  Ưu điểm: - Phân bố khối lượng xe - Động làm mát tốt  Nhược điểm: -Hệ thống truyền lực phức tạp phải thêm cụm truyền lực xích - Nhiệt thải ảnh hưởng đến người lái II ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY 2.CÁCH BỐ TRÍ: Động đặt lệch đuôi xe  Ưu điểm: - Hệ thống truyền lực gọn - Nhiệt thải từ động không ảnh hưởng đến người lái  Nhược điểm: - Phân bố khối lượng không - Động làm mát không tốt Dựa vào ưu nhược điểm hai cách bố trí em có nhận xét gì?  Nhận xét: Ưu điểm cách bố trí động xe nhược điểm cách bố trí động đặt lệch đuôi xe ngược lại II.ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN XE MÁY : Sắp xếp khối sau thành sơ đồ hệ thống truyền lực xe máy :  Sơ đồ: Xích đăng Động Li hợp Bánh xe chủ động Hộp số Li hợp Động Xích đăng Hộp số Bánh xe chủ động  Đặc điểm: - Động cơ, li hợp,hộp số bố trí vỏ chung - Li hợp xe máy thường li hợp ma sát điều khiển tay tự động - Hộp số thường có đến cấp tốc độ số lùi - Động đặt xe truyền lực từ động đến bánh xe sau xích - Động đặt lệch đuôi xe thi momen quay truyền từ động đến bánh xe trục đăng II.ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC (HTTL) TRÊN XE MÁY:  Nguyên lí làm việc hệ thống truyền lực: Li hợp Động Hộp số Xích Bánh xe Hình 34.4: Sơ đồ hệ thống truyền lực xe máy Khi động cơ(1) làm việc,nếu li hợp (2) đóng momen truyền sang hộp số (3), qua xích (4) để truyền cho bánh xe chủ động (5) Nguyên lý làm việc hệ thống truyền lực xe máy? Hãy chọn đáp án điền vào chỗ trống Câu 1:Động xe máy thường làm mát bằng…… A nước B không khí C dầu D nước không khí Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống Câu 2: Động xe máy có……xilanh A ba B bốn C hai D ba bốn CHÚC MỪNG BẠN! Rất tiếc!! Hiện nay, số lượng xe máy tham gia giao thông nhiều.Trong đó, tai nạn giao thông có liên quan đến xe máy chiếm tỉ lệ lớn Để đảm bảo an toàn cho bạn người khác cần phải: NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH LUẬT LỆ AN TOÀN GIAOTHÔNG Một vài hình ảnh tai nạn xe máy XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... động tới bánh xe chủ động -Ngắt momen cần thiết BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : ĐẶC ĐIỂM:... CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : CÁCH BỐ TRÍ: Động Động xe máy thường bố trí theo hai cách sau: + Đặt xe + Đặt lệch đuôi xe Ưu nhược điểm động đặt lệch đuôi xe? Ưu nhược điểm động đặt xe? II ĐẶC... sát nhận xét đặc điểm ĐCĐT dùng cho xe máy Em có nhận xét công suất động xe máy ? Động xe máy có công suất nhỏ I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY : ĐẶC ĐIỂM: Cánh tản nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: dong co dot trong dung cho xe may 2 , dong co dot trong dung cho xe may 2 , dong co dot trong dung cho xe may 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay