Bai 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

5 69 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:32

Vĩnh Phúc 2010 I Đặc điểm cách bố trí động đốt dùng cho xe máy II Đặc điểm hệ thống truyền lực xe máy I ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY Đặc điểm động đốt dùng xe máy - Là động xăng hai kì bốn kì - Có công suất nhỏ - Li hợp , hộp số bố trí vỏ chung - Thường làm mát không khí - Số lượng xilanh ( thường có hai xilanh) Bố trí động xe máy - Đặt xe - Đặt lệch đuôi xe a Động đặt xe (hình 34.2a) + Ưu điểm: Khối lượng phân bố xe, động làm mát tốt xe hoạt động + Nhược điểm: Vì xa bánh sau nên hệ thống truyền lực phức tạp, nhiệt thải từ động ảnh hưởng nhiều tới người lái xe b Động đặt lệch đuôi xe (hình 34.2b) + Ưu điểm: Hệ thống truyền lực gọn, nhiệt thải từ động không ảnh hưởng nhiều đến người lái + Nhược điểm: Khối lượng phân bố không xe, làm mát động cách bố trí xe II ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN XE MÁY Sơ đồ khối Động Li hợp Hộp số (1) (2) (3) Xích đăng (4) Bánh xe Chủ động (5) Đặc điểm:  Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí vỏ chung  Li hợp xe máy thường li hợp ma sát điều khiển tay tự động  Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ số lùi  Khi động đặt xe truyền lực đến bánh xe chủ động thường xích  Khi động bố trí lệch phía đuôi xe thì truyền lực đến bánh xe chủ động thường trục đăng Nguyên lí làm việc : Khi động làm việc, li hợp đóng mô men truyền sang hộp số qua xích đăng để truyền cho bánh xe Hình 34.4 Sơ đồ hệ thống truyền lực chủ động xe máy ... xilanh ( thường có hai xilanh) Bố trí động xe máy - Đặt xe - Đặt lệch đuôi xe a Động đặt xe (hình 34. 2a) + Ưu điểm: Khối lượng phân bố xe, động làm mát tốt xe hoạt động + Nhược điểm: Vì xa bánh... lực phức tạp, nhiệt thải từ động ảnh hưởng nhiều tới người lái xe b Động đặt lệch đuôi xe (hình 34. 2b) + Ưu điểm: Hệ thống truyền lực gọn, nhiệt thải từ động không ảnh hưởng nhiều đến người lái... Khi động làm việc, li hợp đóng mô men truyền sang hộp số qua xích đăng để truyền cho bánh xe Hình 34. 4 Sơ đồ hệ thống truyền lực chủ động xe máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy, Bai 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy, Bai 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay