Dong co dot trong dung trong oto

17 39 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:32

Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: - Tốc độ quay cao - Kích thước, trọng lượng nhỏ, gọn - Hệ thống giải nhiệt tốt (thường dùng nước) Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí đầu, đuôi xe Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí đầu, đuôi xe.xe: a.Bố trí động đầu Động đặt buồng lái: + Ưu: - Dễ bảo dưỡng HT điều khiển động HT truyền lực - Lái xe chòu ảnh hưởng tiếng ồn nhiệt + Khuyết: Tầm nhìn bò ảnh hưởng phần mui xe Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí đầu, đuôi xe.xe: a.Bố trí động đầu b Bố trí động giữa: + Ưu: Quan sát mặt đường dễ dàng + Khuyết: Tiếng ồn nhiệt từ động cơ, khó chăm sóc, bảo dưỡng động Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí đầu, đuôi xe.xe: a.Bố trí động đầu b Bố trí động giữa: c Động đặt đuôi xe: + Ưu: Tầm quan sát tài xế rộng,hệ thống truyền lực đơn giản, tiếng ồn nhiệt từ động toả + Khuyết: khó làm mát độïng cơ, phận điều khiển hệ thống truyền lực phức tạp Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: - Truyền, biến đổi momen quay chiều lẫn trò số từ động đến bánh xe chủ động - Ngắt momen cần thiết Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Dựa theo loại hệ thống truyền lực dựa vào phương pháp điều khiển HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Theo số cầu chủ Theo pp điều động khiển Bằng tay Một cầu Bán tự Nhiều động cầu Tự động Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm a việc: Cấu tạo chung: -Động -Bộ ly hợp -Hộp số -Trục các-đăng -Truyền lực vi sai -Bánh xe chủ động Xe cầu Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm a việc: Cấu tạo chung: b Bố trí hệ thống truyền lực : Có cách bố trí hệ thống truyền lực: -Nếu động cuối xe ly hợp, hộp số trục bánh sau -Nếu động đặt đầu xe ly hợp, hộp số động nối với trục bánh sau truyền lực (thanh các-đăng) Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm a việc: Cấu tạo chung: b Bố trí hệ thống truyền lực : c Nguyên lý làm việc : Khi động hoạt động, momen quay truyền từ động  Bộ ly hợp  hộp số  truyền lực các-đăng  Bộ vi sai  bánh xe chủ độïng Xe cầu Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm a việc: Cấu tạo chung: b Bố trí hệ thống truyền lực : c Nguyên lý làm việc : Các phận : a Ly hợp: nối truyền + Ly hợp ôtô ngắt, dùng để mômen từ động đến hộp số Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm việc: Các phận : a Ly hợp: b Hộp số: -Thay đổi lực kéo, tốc độ chiều quay bánh xe chủ động làm cho xe chạy tiến lùi -Ngắt đường truyền momen từ động đến bánh xe thời gian cần thiết -Nguyên tắc làm việc dùng bánh có đường kính khác Nếu momen quay truyền từ bánh nhỏ sang bánh có Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Nhiệm vụ: Phân loại: Cấu tạo chung nguyên lý làm việc: Các phận : a Ly hợp: b Hộp số: c Truyền lực các-đăng: d Truyền lực chính: Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Các phận : e Bộ vi sai: - Truyền lực bố trí với vi sai - Bộ vi sai có nhiệm vụ phân phối momen cho bán trục bánh xe chủ động, cho phép bánh xe quay với vận tốc khác xe chuyển động đường phẳng, không phẳng, quay vòng Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ:thống II Đặc điểm hệ truyền lực: Các phận : e Bộ vi sai: Hoạt động Bộ vi sai: Bộ vi sai có nhiệm vụ phân phối momen cho bán trục bánh xe chủ động, cho phép bánh xe quay với vận tốc khác xe chuyển động đường phẳng, không phẳng, quay vòng Củng cố: Trình bày phận hệ thống truyền lực ô tô? Dặn dò: Xem trước bài: ĐCĐT dùng cho xe máy ... Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: - Tốc độ quay cao - Kích thước, trọng... (thường dùng nước) Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí đầu, đuôi xe Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí... hưởng tiếng ồn nhiệt + Khuyết: Tầm nhìn bò ảnh hưởng phần mui xe Bài 33 – Tiết 43: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ƠTƠ I Đặc điểm cách bố trí động cơ: Đặc điểm: Cách bố trí: Trên ôtô, động bố trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong co dot trong dung trong oto , Dong co dot trong dung trong oto , Dong co dot trong dung trong oto , I. Đặc điểm và cách bố trí động cơ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay