Bai 32 khai quat ve ung dung cua dong co dot trong

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:30

Chương Ứng dụng động đốt Bài 32 Khái quát ứng dụng động đốt I- Vai trò vị trí động đốt Vai trò - ĐCĐT vai trò quan trọng lĩnh vực đời sống, đặc biệt ngành giao thông vận tải Vị trí - Tổng công suất ĐCĐT tạo chiếm tỷ trọng lớn công suất thiết bị động lực nguồn lượng tạo - Ngành công nghiệp chế tạo ĐCĐT phận quan trọng ngành khí kinh tế quốc dân nước Các nước coi trọng phát triển ngành II- Nguyên tắc chung ứng dụng ĐCĐT Sơ đồ ứng dụng Động đốt Hệ thống truyền lực Máy công tác Nguyên tắc ứng dụng ĐCĐT -Về tốc độ quay: + Khi tốc độ quay ĐC tốc độ quay máy công tác  Nối trực tiếp chúng qua khớp nối Bánh A 10 răng, bánh thêm bánh + Khi tốc độ quay khác (cao thấp hơn) ta B 20 Bánh Asau quay 100 C lắp bánh B phải nối ĐC với máyvòng/ côngphút tác Hỏi thông qua hộp số, bánh B quay Hỏi bánh C quay theophút? chiều nào? truyền đai, xích bao nhiều vòng/ -Về công suất: phải thỏa mãn quan hệ sau NĐC = (NCT + NTT) K Trong NĐC : công suất động NCT : công suất máy công tác NTT : công suất tổn thất hệ thống truyền lực K: hệ số dự trữ (K=1,05 ÷ 1,5) ... nghiệp chế tạo ĐCĐT phận quan trọng ngành khí kinh tế quốc dân nước Các nước coi trọng phát triển ngành II- Nguyên tắc chung ứng dụng ĐCĐT Sơ đồ ứng dụng Động đốt Hệ thống truyền lực Máy công tác... nào? truyền đai, xích bao nhiều vòng/ -Về công suất: phải thỏa mãn quan hệ sau NĐC = (NCT + NTT) K Trong NĐC : công suất động NCT : công suất máy công tác NTT : công suất tổn thất hệ thống truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 32 khai quat ve ung dung cua dong co dot trong , Bai 32 khai quat ve ung dung cua dong co dot trong , Bai 32 khai quat ve ung dung cua dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay